Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

-17 MART 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA : HABERLER Türk-Alman Derneği SÖZ0ZGİNİN Turhan Selçuk Mansız ve Şahin 'e dostluk ödülü lstanbul Haber Servi- s i -Türk Alman Dostluk Pederasyonu'nun (DTF), "-2003 Yıh Türk Alman Dostluk Ödülü" "spor" dalında BJK'li futbolcu tlhanMansız ve "işdün- yası" dalında Şahinler Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı Kemal Şa- hin'e verildi. Almanya'da faaliyet gösteren Türk-Alman dostluk derneklerinin "çati örgütü" konumun- daki Türk Alman Dost- luk Federasyonu'nun (DTF), "2003 Yıh Türk Alman Dostluk Ödü- Ki"nü kazananlar belli ol- du. DTF Genel Başkanı AJiKıhç, tstanbul'da dü- zenledığı basın toplantı- sında, 2000 yılında Mü- nih'te kurulan federas- yonun temel hedefinin 2 ülke toplumlan arasında köprü oluşturmak oldu- ğunu söyledi. Ali Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, "kül- tür" dalında Bergama'da 25 yıllık kazı çalışması yürüten arkeolog Prof. Dr. Manfred Korfman, "poütika" dalında böl- gesinde minareli cami in- şaatına izin veren Lauin- gen Belediye Başkanı Georg Barfuss, "insan- hk" dalında Berlin Se- natosu'nun yabancılar- dan sorumlu üyesi Prof. Dr. BarbaraJohn,"med- ya" dalındaanadilde ya- yın konusunda çaba gös- teren West Deutscher Rundfunk televizyonu, "spor" dalında Alman- ya'da doğup büyüyen ve Türk milli takımında oy- nayan BJK'li futbolcu îl- han Mansız ile "iş dün- yası" dalında Şahinler Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı Kemal Şahin, "2003 Yıh Türk Alman Dostluk Ödülü"ne layık görüldüler. TAYY P - RAHATSIZ ETMIYORUM YA?.. Su Forumu'nun 2006'daki toplanma yeri adaylan arasından seçilirse 10 bini aşkın kişi bekleniyor Dünya Türkiye'yeakacak I ENİYAGIŞLIHAVA BaU'ya sağanak Doğu'ya kargelîyor • Bugün Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, yann Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyindeki yogun yağış iki gün süreyle batı bölgelerinde etkili olacak. ANKARA (AA) - Türkiye, bugün Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışü havanın etkisine giriyor. Baü bölgelerinde firtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de etkili sağanak bekleniyor. Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "Meteorolojik UyarTya göre, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışlann, bugün öğle saatlerinden itibaren bu bölgelerde şiddetini arttıracağı ve yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. Etkili yağış yann Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde sürecek. Bu arada, A A A rüzgânn batı 4^f^< 4 bölgelerinde bugün . J^fe^fl^V v e y^rın Marmara ve ^ ^ ^ • ^ Kuzey Ege'de kuzey I ve doğu, Akdeniz ve tç O Anadolu'da güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman firtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü hava sıcakhğuun azalmasıyla birlikte yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlar yer yer kar şeklinde görülecek. Açıklamaya göre, bugün Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, îç Anadolu'nun güney ve batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar, Güney Ege ve Ban Akdeniz'de etkili olmak üzere yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacak. Yann ise Batı Karadeniz kıyılan, Marmara ve Ege kıyılan dışında tüm yurt yağışh geçecek. Yağışlar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olmak üzere yağmur ve sağanak, îç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, îç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla kanşık yağmur ve kar şeklinde olacak. 19 Mart Çarşamba günü de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, îç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. TOKYO (AA) - Japonya'nın tari- hi kenti Kyoto ile Şhiga ve Osaka kentlerinde bu yıl üçüncüsü düzen- lenen Dünya Şu Forumu'nun 2006 yılındakı toplanma yeri adaylan ara- sına Türkiye de girdi. Forum'un düzenleyicisi Dünya Su Konseyi'nin başkanı Mahmud Abu-Zeid, Dünya Su Forumu'nun 2006 yılındaki toplantısı için Bre- zilya, Mısır, Meksika ve Türki- • Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Su Forumu'nun 2006'daki toplanma yeri adaylan arasına Türkiye de girdi. Adaylarla ilgili karar l Ekim'de verilecek. Forumda su konusunda uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi planlanıyor. ye'nin esas adaylar olup, bunun sunda görüşmelere devam edece- için kesin adaylık başvurusunda bulunduklannı bildirdi. Mısır'ın Su Kaynaklan ve Sulama Bakanı da olan Abu- Zeid, Dünya Su Kon- seyi'nin muhtemel adaylar konu- ğinı ve nihai karann l Ekim'de ve- rileceğini duyurdu. îlki 1997'de Fas'm Marakeş ken- tinde düzenlenen Dünya Su Foru- mu'nun ikincisi 2000'de Hollan- da'mn Lahey kentinde toplanmıştı. Öte yandan Japonya'nın batısında- ki üç kentine birden yayılan ve bu- gün başlayan Dünya Su Forumu'nun sekiz gün sürecek etkinliklerine Tür- kiye dahil, 160 kadar ülkeden 10 bini aşkın kişinin katılımı bekleni- yor. Forumla su konulannda global bilincin, duyarlılığın arttınlması ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi hedefleniyor. TEDAŞ Anadolu AjansTndan Rıza Ozd, Uğur Mumcu'yu anına etkintiğinde çektiği "Beyaz Güvendn" (üstte) adh fotoğrafiyla medya kategorisinde; Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Özdemir, "Ağlayan Kız - MüH GözyaşT (sağ altta) adh fotoğranyla spor kategorisinde; ÎHA'dan Erol Şennur "Sokaktaki Vahşet" adh fotoğrafiyta haber fotoğrafi kategorisinde Yüın Basın Fotoğraflan yanşması'nın birinciBk ödülünü kazandılar. (Fotoğraflar: AA) Yılın basın fotoğraflanANKARA (AA) - Foto Muhabir- leri Derneği'nin (FMD) 18'incisi düzenlenen "Yıhn Basm Fotoğraf- lan" yanşması sonuçlandı. Yanşma- da "Yıhn Basm Fotoğrafi" ödülünü, "Sokakta Vahşet" fotoğrafiyla Erol Şennur Faruk aldı. Ankara Hilton Oteli'nde toplanan jüri. 400'e ya- kın fotoğrafi değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda, ha- ber dalmda "Sokaktaki Vahşet" ru- muzuyla, Adana'da eşini sokak or- tasında bıçaklayarak ağu- yaralayan kişiyi fotoğrafladığı kareler ile bi- rinciliği alan îhlas Haber Ajan- sı'ndan (ÎHA) Erol Şennur, bu bi- rinciliği ile aynı zamanda "Yıhn Basm Fotoğrafi Ödülü"nü de almış oldu. JTI Türkiye'nin ana sponsorlu- ğunda gerçekleştirilen ve ödül ka- zanan gazeteciler ile eserleri şöyle: Haber Fotoğraflan: 1 - Erol Şennur (ÎHA) "Sokakta- ki Vahşet". 2- Erhan Sevenler (AA) "Ham Ya- panm". 3- Cem Öksüz (AA) "Ahr Ceketimi Giderim". Serbest Fotoğraflar: 1- Ulaş Uğraş Özdemir (DHA) "Acılan da Bir Örtü- lerideBü-". 2- Fuat Kars (DHA) "AK Güvercine Gözara". 3- Fırat Yurdakul (AA) "Kümıre Bakan". Spor Fotoğraflan: 1 - Mehmet Özdemir (AA) "Ağlayan Kız-Milli Gözyaşı". 2- Rıza Özel (AA) "GaKbi- yetUğruna". 3- KenanÇimen(AA) "HırsıÖzür- lüDeğü". Medya Kategorlsl Ödülü: RızaÖzd(AA),"BeyazGüvercin" "JTI Türkiye" Ödüİleri: Atffla Türker (Star) "Kostarika Usulü". Sinan Ayduı (Sabah) "tmam Rep- üğini Kopyadan Okudu". MürsdAcay (Sabah) "HayatÖpü- cüğu". Kenan Çimen (AA) "Gözbebeği- miz". YeğenKapusuz genel müdür yardıması ANKARA (ANKA) - AKP iktidannın bürokrasideki "«kraba" eksenli atamalan sürüyor. AKP Grup Başkanvekili Satih Kapusuz'un yeğeni tbrahim Kapusuz, TEDAŞ'm bağlı ortaklığı Başkent Elektrik AŞ'nin genel müdür yarduncılığı görevine getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hihni Güler, bakanlığının bağlı ve ilgili müdürlüklerinde AKPTi milletvekillerinin ya da bakanlann akrabalanna üst düzeyde görev vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak TEDAŞ'm 7 bağlı ortaklığından biri olan Başkent Elektrik AŞ Genel Müdür Yarduncılığı'na, AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz'un yeğeni Ibrahim Kapusuz atandı. Ibrahim Kapusuz, TEDAŞ'ta baş uzman olarak görev yapıyordu. Güler, Eti Holding'e bağlı Eti Bor AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne de AKP Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'in eniştesi M. AhmetDere'yi getirmişti. Bakan Güler'in, Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) emekliye aynlan genel müdürü Rüştü Erdem'in yerine de AKP Kırşehir Milletvekili adayı Kemal Çahşkan'ı atayabileceği belirtiliyor. REFAHYOL hükümetı döneminde Türkiye Elektrik AŞ (TEAŞ) Genel Müdür Yardımcdıgı göminde bulunan Çahşkan, bu görevi sırasında "kadın eü sıkmamak" ve şifahi talimatla "sosyal tesislerde içld yasağı koydurmakla" ünlenmişti. 'BankamatHcler' Enerji Bakam Hilmi Güler, bakanlık ile bağlı ve ilgili genel müdürlüklerde bulunan ve "bankamatik" olarak adlandınlan müşavir kadrosundaki personelden yararlanmak üzere düğmeye bastı. Güler'in talimatı üzerine TEDAŞ'ta müşavir kadrosundaki "bankamatik" memurlann bir bölümünün, kaçak elektrikle mücadele için oluşturulan "tim"lerde ekipbaşı olarak görevlendirildiği belirtiliyor. AYDINLANMA EMRE KONGAR Futbolda Tribün Şiddeti Değerii okurtanm, bizim genç ve sempatik Genel Ya- yın Yönetmenimiz Sevgili ibrahim Yıldız, çekirdekten gazetecidir; spor servisinden yetişmedir. Geçen gün geç vakit odasında dertleşirken Cum- huriyet'in spor servisinden yetişmiş olan, birlikte ça- lıştığı, başanlı arkadaşlanndan söz etti. Radikal ın Genel Yayın Yönetmeni Ismet Berkan, Sabah'ın yazarlanndan, atv'nin haber koordinatörü Mehmet Tezkan, Hürriyet'in yazarlanndan, Kanal D'nin haber koordinatörü Fatih Altaylı hemen aklına gelen isimler oldu. Tabii tahmin edeceğiniz gibi, sohbet dertıal son Fe- ner-Galatasaray maçındaki saldın olayına kaydı. Olayı izlememiş olanlar için özetleyeyim: Maçtan hemen sonra, bir süre Galatasaray kulübün- de yöneticilik de yapmış olan Fatih Altaylı, şeref tri- bününde bir grup Fenerbahçeli taraftar tarafından sal- dınya uğradı ve yaralandı. Altaylı'ya yapılan saldın, televizyon kameralan tara- fından da saptandığı için, defalarca ekrana geldi ve pek çok kişinin büyük tepkisini çekti. Sohbetimiz sırasında, ben olayın iç yüzünün sosyo- lojik değil, örgütsel olduğunu söyleyince Ibrahim Yıl- dız "Bunu niçin yazmıyorsunuz?" dedi. Ben de onun önerisi üzerine, bu haftaki yazımı bu tribün şiddeti üzerine kaleme (yani bilgisayara) alma- ya karar verdim. Sevgili okurlanm, sporda izleyici şiddeti, geneldefut- bol maçlannda ortaya çıkar. Fanatik denilen bazı taraftariann aşın davranışlan tüm topluma mal edilerek seyirci suçlanır hep bu tri- bün şiddetinden. Sporyazarian bu konudaçözümlemeleryapar, psi- kolog ve sosyologlardan görüşler alınır ve derinliğine bir toplumsal şiddet tartışması başlar. Tabii her tartışma yarariıdır. özellikle de toplumumuzu sadece futbol karşılaş- malannda değil, her alanda tehdit eden şiddet öğesi- nin tartışılması çok yarariıdır. Benim üzerinde durmak istediğim nokta, bu genel tartışmalar çerçevesinde gözden kaçan bir temel be- lirteyici öğe: Evet, hiç kuşkusuz toplumumuzda mutlaka irdelen- mesi gereken bir şiddet eğilimi var. Evet, hiç kuşkusuz bu şiddet eğilimi, özellikle poli- sin müdahale ettiği toplumsal ve siyasal olaylarla, fut- bol karşılaşmalannda su yüzüne çıkıyor. Ama, bütün bu gerçekler, futbol karşılaşmalannda- ki şiddet eğiliminin ardında yatan temel bdirteyici öğe- yi açıklamıyor. Değerii okurlanm, son olayda da çok berrak bir bi- çimde ortaya çıkan, tribün şiddetinin ardındaki te- mel öğe, kulüpler tarafından beslenen, (adına ister fanatik taraftar deyin, isterse amigo), bir avuç in- sanın önderiiğidir. Her kulüp yönetimi, sayılan ortalama 50 dolayında olan bir grup taraftan besler. Sağlanan çeşitli avantajlann yanında, bu taraftaria- ra bedava bilet de verilir. Bunlar da bu biletlerin bir kısmını satar ve para ka- zanır, bir kısmını da tribünlerde kendilerine destek ol- sunlar dîye yandaşlanna verir. Işte olay çıkan her maçta, tribün şiddeti denilen il- kel ve tatsız sorunlan yaratanlar, kulüp yönetimleri tarafından beslenen bu insanlardır. Konuyu saptırmayalım. Toplumu, şiddet eğilimleri bakımından suçlamadan önce bu örgütlü amigo şiddetini önleyelim. Kulüp yönetimleri, bu konuda alacaklan bir iki ka- rar ve bir iki küçük önlemle bu şiddeti bıçakla keser gibi sona erdirebilir. Yeter ki kulüp yöneticileri, yönetim biçimi olarak, il- kelliği değil uygariığı seçsinler. Avrupa sahalannda başandan başanya koşan fut- , bol takımlanmız, hiç kuşkusuz Orta Çağ yöntemlerini değil, uygar yönetim ilkelerini uygulayan yönetimleri hak ediyor. ekongar 7 cumhuriyeLcom.tr www.kongar.org Gazeteciye dayak • ZONGULDAK (Cumhuriyet) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gazeteciler Derneği îkinci Başkanı Bilgin Avcı, dernek lokaline girmesine izin vermediği 6 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Iddialara göre, içkili olan 6 kişi önceki gece yanlannda getirdikleri şans oyunlanyla birlikte Gazeteciler Derneği Lokali'ne girmek istedi. Üye olmamalan nedeniyle lokale alınmayan kişiler, Avcı'yı bir odaya kilitleyerek dövdü. Saldırganlar yakalandı. Avcı, Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karadeniz Ereğli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Doğan Gönüllü, dün yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. TV'ye kmp köprüye çıktdar • İstanbul Haber Senisi - Haliç Köprüsü'ne intihar etmek amacıyla çıkan 7 sokak çocuğu, ikna edilerek kurtanldı. Köprüye önceki gece geç saatlerde gelen ve yaşlan 11 ile 17 arasında değişen 7 çocuk, korkuluklann suya bakan bölümüne tutunarak beklemeye başladı. Maddc bağımlısı çocuklarla ilgili olarak bir TV kanalında yayımlanan görüntülere tepki amacıyla intihar etmek istediklerini söyleyen 7 çocuk, ikna edilmelerinin ardından köprüden indirildi. Rdanlığın yok edilmesine ppotesto • tstanbul Haber Servisi - CHP Bakırköy îlçe Örgütü ve Bakırköy Sivil Toplum Kuruluşlan Platfonnu, TCDD'ye ait tarihi Yenimahalle Fidanlığı'nın yok edilmesinin engellenmesi istemiyle gösteri yaptı. Fidanlık önünde yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde bir konuşma yapan CHP Bakırköy îlçe Başkanı AkifMahmutyazıcıoğlu, "Buyağmayı tezgâhlayanlar, Anakent Belediye Başkanı'nın imzasını bekliyorlar. Ama biz bu güzelim yeşil alanın, Bakırköy'ün akciğerlerinin sökülmesine izin vermeyeceğiz. Tüm yasal haklanmızı kullanarak tezgâhlanan bu çirkin oyunu bozacağız" diye konuştu. Sis sanığına yeni dava • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hayali şeker ihracatına yönelik olarak gerçekleştirilen "Sis Operasyonu" kapsamında yargılanan îstanbul Holding AŞ ve Best Bisküvi AŞ'nin sahibi Selahattin Diker'e "kara para" suçundan yeni bir dava açıldı. v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog