Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MART 2003 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Tanrı Misafıri 10.00 TRT 1 Dram Kocası tarafindan terk edılen kadın yazar, an- nesı ve küçük oğluyla bırlıkte yaşamaktadır. Baba hasreti çeken oğluna, sokakta rastladıklan kimsesiz bir adamı babası olarak tanıtırlar. Yön: Mehmet Dinler. Oyn: Ediz Hun, Hûlya Koçyiğıt. Kızıl Vazo 12.50 Star Melodram ®Bırbırlerını seven iki gençle, yıllar öncesine dayanan bir kan davasının konu edildiği filmin yönetmenı Atıf Yılmaz. Oyn: Hülya Koçyiğit. Mu- rat Soydan, Reha Yurdakuİ (1969)- Asklann ... 14.00 Show TV Dram ^ B | Ikı rakıp ışadamının çocuklan Konya'ya Mev- ' • ' lana'yı ziyarete gittikJeri sırada karşılaşır, ta- nışırlar. Ve çok kısa bir sürede birbirlennden hoşla- nırlar. Fakat aynlmak zorundadırlar. Genç adam ba- basının kirli işlerini takip etmekte, genç kız ise ai- lesinden uzakta yatılı okuJda okumaktadır. Aılelen iki gencin ilişkisinj onaylamayacaktır. Yönetmen: Nejat Saydam. Oyn: Tank Akân, Deniz Gökçer. Gûneşin „ 15.15 CINE5 Darm (TZ\ (A La Verticale De L'ete) - Lien, Soung ve >ü' Khan üç kızkardeştir. Bir de erkek kardeşı bu- lunan kızlardan ıkısı evlenmıştır. Anaerkıl bir aıle yapısından gelmektedirler. Ancak annelennin ölü- münden sonra birbirlennden uzaklaşmışlardiT. An- nelennin ölüm yıldönümünde tekrarbirarayagelin- ce yıllardır paylaşmadıklan sırlannı açığa vurma ihtiyacı duyarlar. Yönetmen: Anh Hung Tran. Oyun- cular: Tran Nu Yen-Khe, Chu Hung, Nhu Quynh Nguyen (2000 Fransa - Almanya - Vietnam, 112dk). Beş Müyoncıüc 17.00 TRT 1 Güldürü • Fabnka ışçısi iki arkadaş ortaklaşa aldıklan piyango biletine büyük ıkramıye çıktığrnı öğ- renirler. Ancak biletı kaybettıklerinı anlayınca çıl- gın bir arayış başlar ve bu arada başlanna gelmedık aksilik kalmaz. Yönetmen: Osman F. Seden. Oyun- cular: Perihan Savaş, Fatma Belgen, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul, Kenan Pars. 21.00/CNBC-e/Atame Aynntıyanda Hudson Havvk 21.15 StarMax Macera (Hudson Hawk) - Hırsızlar kralı Hudson Hawk 10 yıl hapıs yattıktan sonra çıkar. Ama- cı biraz kafasuıı dınlemektir. Ancak çok zengın ve çılgın Mayflovver Çifti Havvk'a dünyanın dört bir ya- nuıa dağılmış olan üç Leonarda da Vincı esenni çal- ması ıçin teklifte bulunur. Hawk işi redederse veya başaramazsa arkadayı Tommy'i öldümıekJe de teh- dit ederler. Yön: Mıchael Lehmann. Oyn: Bruce Wills, Andie MacDowell (1991 ABD, lOOdk). Cedl B. 21.30 CINE5 Güldürü (Z~ (Cedl B. Demented) - Holryvvood'un ünlü oyuncusu güzelHoney Whıtlock, terörist film yönetmeni Cecıl B. Demented ve çılgın ekibı tara- findan kaçınlır. Amaçlan Honey'yı çekeceklen un- derground filmde oynatmaktır. Yön: John VVaters. Oyuncular: Melanıe GrifTıth, Stephen Dorff, Ali- cia Witt, Adnan Grenıer (2000 ABD - Fransa, 87dk). 22.00 / TGRT / Zafere Kaçış Aynntı yanda Rocky 3 22.00 Star Macera ©(Rocky 3) - Rocky artık şöhretin zırvesınde- dir, birçok ünvan maçını kazanmakta şampi- yonluk adaylanna geçit vermemektedir. Ta ki Chı- ber Lang gelene kadar. Antrenörû ve en yakın dos- tu olan Mickey'ı kaybeden Rocky'i zor günler bek- lemektedir ama Apollo onu yüreklendınr ve boksu bırakmamasını mücadeleye devam etmesini söyler. Yön: Sylvester Stallone. Oyn: Sylvester Stallone, Tallia Shire, MR.T, Tonı Burton (1982 ABD. 99dk). TehUkeli... 23.00 StarMax Gerilim (77\ (Ent In Red) - Ed Altman Beverly Hılls 'te ya- ^Cx şayan psıkiyatnsttır. Cınsel tacız suçlamalann- dan kaçar ve Palrn Spnngs'e taşınır. Burada zengin ve evli bir kadın olan Ally ile ihskıye girer. Ally, sev- gilısı Nick ıle beraber kocasını öldürûp suçu Ed'e atmayı planlamaktadır. Ancak durumun farkına va- ran Ed, önce davranır ve Nick'i öldürür. Onu bey- ninden vurup bagaja atmadan önce de kat kat kışlık elbise giydirip çölde dolaştınr. Yönetmen: Yurek Bogayevıcz. Oyuncular: Mickey Rourke, Carre O- tis( 1996 ABD, 97dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez CNNTürk 10.45 Böbrek yetmezliği TVServisi-LeylaAtanıaıı Dilek'in hazırlayıp sunduğu "MedikaT programında "Böbrekyetmezliği'' konusu ele alınıyor. Programa katılan Memo- rial Hastanesi Iç Hastalıkla- n Uzmanı Dr. Beldr Tann- över, hastalık hakkında iz- leyenleri bilgilendiriyor. NTV 18.05 Ayça Tekindor konuk oluyor TV Servisi - Gani Müj- de'nin "Giindem Dışı"nda bugünkü canlı yayın konuğu Ayça Tekindor Müjde, Tekindor ile son dönemde Zaga programı ve bir reklamda yarattığı imajı ve projeleri üzerine sohbet ediyor. tv8 18.15 Türkiye'de kadm olmak TV Servisi -Prof. Dr. Nec- la Arat, "Sesli Düşünenler" programının bu bölümünün konuğu oluyor. Arat; "Eğerbugündünya- yı yönetenler kadın olsaydı, gündemde Irak Savaşı olur muydu", "Kadınlann sava- şa bakışı nedir", "Ülkemiz- de kadınlarvıflardır nasıl bir yaşam savaşı veriyor" gibi sorulan canlı yayında yanıt- lıyor. Programın sunuculuğunu Sedef Kabaş üstleniyor. TRT2 22.10 Baykal anlatıyor TV Servisi - Nazmi Kal' ın hazırlayıp sunduğu "Ekono- mi Dosyaa'' programının bu haftaki" konuğu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Baykal yapımda, ekono- mik alanda büyük değişiklik vaad eden hükümet progra- mının dörduncü ayında ge- linen nokta hakkında düşüncelerinı aktanyor. Star 23.30 'Kırmızı Koltuk' TV Servisi - Sunuculuğunu Can Ataklı'nın üstlendiği "Kırnua Koltuk"un bu bölü- müne Cem Yılmaz katılıyor. Yapımda, Yılmaz'ın gözüyle savaş, politika ve ekonomi gi- bi konulara değiniliyor. Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiğiyapım, Dünya Sineması Kuşağı 'nda ekrana geliyor Genç adamın saplantılı aşkı Antonk) BancJerasve Victoria Abrfl'ia yerakltğı 'AfaBie'de, şîddetjît saurtannda gesnenbîr tutksetkOevkf hirdilk aktanhvor Esirler Almanlara karşı r TGRT 22.00 Zafere Kaçış - Espace To Victory / Yön: John Huston / Oyn: Sylvester Stallone, Michael Caine, Max Von Sydovv, Edson Arantes Do Nascimento Pele, / 1981 ABD,117dk. TV Servisi - Yıl 1943, bir Alman toplama kampında Nazi propaganda subayı Ste- iner (Von Sydow), esirlerden birinin Ingiliz milli takımının eski solbeki Colby (Caine) ol- duğunu fark ediyor. Ona, müthiş bir propaganda olayı- na dönüştürmeyi planladığı, esirlerle AlmanJar arasında bir futbol maçı teklif ediyor. Almanlar, 1938 Yaz Olım- piyatlan'nın yapıldığı Paris Colombes'de aldıklan maça milli takımlanyla çıkarken esirler çeşitli kamplardan top- lanıp bir kaç antremanla bir- birlerini tanımaya ve form tut- maya çalışan topçularla rakip- lerine karşı koymaya çalışı- yorlar. Yönetmen Huston, savaşı ve yaşam nıücadelesini futbol sahasına indirip sportutkusu ve mazlum savaş esirleri gibi iki önemli malzemeyi, son derece dikkatli kullarak seyir- ciyi filminin içine çekmeyi başanyor. Kadrosunda birbirinden ünlü vüdızian banndıran fUmin oyunculan arasında efsane rutboku Pelcde var. CNBC-e 21.00 Atame / Yönetmen: Pedro Almodovar / Senaryo: Pedro Almodovar, Yuyi Beringola / Görüntü: Jose Luis Aicaine / oyuncular: Vıctoria Abril, Antonio Banderas, Loles Leon, Julieta Serrano, Maria Barranco, Rossy de Palma/1990lspanya yapımı, 97 dakika TV Servisi - Marina, artık 'B' sının fılmlere terfi etmiş, bir eski bir uyuşturucu bağım- lısı ve porno film yıldızıdır. Ricky ise akli dengesi yerin- de olmayan genç bir adam. Akıl hastanesinden kısa bir zaman önce saüverilen Ricky, Marina'ya deli gibi aşıktır. Aslında Ricky'nin akıl hasta- nesinden kaçtığı bir gün Ma- rina onunla beraber olmuş, genç adam o zamandan beri saplantılı bir sevgi geliştirmiş- tir. Ve Marina'yı kendisine aşık etmenin tek yolunun onu ken- di evinde "rehin atarak" ol- duğuna karar verir. Ancak Ricky'nin bütün ça- balan boşa gider. Bu arada Marina'nın kız kardeşi Lola ise ablasının yeniden uyuştu- rucu kullanmaya başladığın- dan korkmakta ve onun izini bulmaya çalışmaktadır. Bir süre sonra Marina'nın Ricky'e karşı olan duygulan değişmeye başlar. Lola kendi- sıni bulduğunda ise genç ka- dın artık kurtanlmayı isteme- mektedir... Luis Bunuel ve Carios Sa- ura'dan bu yana Ispanya'nın yeriştirdiği en başanlı sinema- cılardan biri olan PedroAtano- dovar, travestilerden nevrotik ev kadınlanna, kabiliyetsiz te- röristlerden uyuşturucu satı- cısı rahıbelere kadarher tıp ın- sanı konu ediyor filmlerine. Ünlü yönetmen, kimilerine göre, "sapkın bir iKşkiyi** öy- küleyen bu filmi ıle ertesi yıl en iyi yabancı film dalında Cesar ödülüne aday oldu. 'Okudukça' TV Servisi - "Okudukça" programının bu haftaki konuğu yazar Akgün Akova. Akova, T\ırga> Kantürk'e "Sevdiğün Kadm Adlan Gibi" adını taşıyan son kitabını anlatıyor. Semih Gümüş ile eleştiri köşesinde Mehmet Ulusel'in "Kafadanbacakhlar" kitabından söz edildiği yapımda Ataol Behramoğlu ile şiir sohbeti köşesi de yer alıyor. Yapımda aynca, TÜYAP 1. Bursa Kitap Fuan'ndan göriintüler ekrana geliyor. • TRT 2, 20.00 Programı Emin Pazarcı sunuyor Olası savaşın bedeli TV Servisi - Emin Pazarcı'nın sunduğu "Balaş" programında bu hafta olası Irak savaşırun Türkiye'ye faturası tartışılıyor. ATO Başkanı Sinan Aygün, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Ak>ıldız. Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, Türkiye Turistik Yatınmcılar Derneği Başkanı Tavit Köletavitoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu Genel Başkan Yrd. Bendevi Palandöken ve Prof. Dr. Osman Altuğ konuyu programda masaya yatınyor • tv8, 22.00 Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli nim: Tann Misafiri 11.30 Dızı: Üzgünüm Leyla 12.30 Dızr Mıhrıban 13.25 Dızı: Aşkın Gücu 14.15 Dızı: Kala- balık ve Mutlu 15.35 Çizgı Film: Ay Savaşçısı 16.00 Çız- gi Film: Yaramaz Beşizler 16.30 Benny Hıll Show 17.00 Yerli Film: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? 18.35 Dızı: Bızım Evın Hallen 19.05 Dızı: ÇıçekTaksı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 On Numara Çekılışı 20.50 Dızı: Ye- di Numara 21.45 Dızi: Ayrılsak Da Berabenz 22.45 Dı- zi: Kardeşler Takımı 23.45 Belgesel: Afrika 00.35 Ya- bancı Film: Yanhş Adam (0 312 490 43 00). 11.30 Haber Özetlen 11.35 Spor Haber- lerı 12.15 Seans Arası 12.40 Iş Günü 13.40 Dünyadan Haberler 14.15 Kıbrıs Özel 14.40Yurttan Haberler 15.15Guncel (Canlı) 15.30 Haber Özetlen 15.35 Spor Haberlerı 16.15 Eğitim Dun- yası 16.35 Spor Haberlen 17.40 Irak Özel 18.35 Gü- nün Konusu 18.50 Yorumsuz 19.25 Işıtme Engellıler Bülteni 19.30 Kent Yaşam 20.00 Okudukça 20.30 Ana- dolu'da Ev ve Insan 21.10 Kariyer Diınyası 22.05 Spor 22.10 Ekonomi Dosyası 23.00 Gün Bıterken 23.25 Ak- şama Doğru 00.05 Yankılar (0 212 259 72 75). 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Okuya- lım Konuşalım 09.25 Çizgi Film: Feodor 09.30 Benimle Oynar Mısın? 10.00 Çiz- gi Film: Minik Film Maceraları 10.30 Karınca Karann- ca (Canlı) 11.16 Dizi: Bizim Mahalle 11.45 Dicleden Gelen Şifa (Canlı) 12.15 GAP FM (Canlı) 13.00 Gide Gide GAP (Canlı) 13.58 TRT-3 Açılış 14.00 TBMMTV - Canlı 19.00 Spor Stüdyosu 20.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 21.00 2. Lıg Dosyası 22.30 Futbol Fut- bol (Canlı) 24.00 Istiklal Marşı ve Kapanış. 10.00Anadolu Üniversitesı Açıköğretım Fakültesı Ders Programı 12.50 Fasıl 13.20 At Yanşları (Canlı) 17.00 Gönül Bahçemız 18.30 Açık ilköğretım Okulu lletışım Rehber- lik ve Ders Prog. 19.30 Açıköğretım Lısesı lletışım ve Rehberlık Ders Prog. 21.30 Anadolu Üniversitesı Açı- köğretım Fakültesı Ders Prog. 00.30 TV Dershanesı 01.30 Türkü Türkü Türkıyem 02.30 Kapanış. 11.00 Gülümse (Canlı) 11.40 Doruk- lardaki Lezzet 12.00 Dizi: En Son Ba- balar Duyar 13.30 Uzaktakı Yakınla- nmız 14.30 Dizi: Dedem, Gofret ve Ben 15.20 Yerli Fîlm: Fakir Miryonor 16.35 Müzik - Klıpler 17.05 Gü- ne Düşen 17.10 Benimle Oynar Mısın? 17.40 Mem- leket Saati 18.05 Memleket Saatı 18.25 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 18.55 Dızi: Kaynanalar 19.50 Ingılizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Di- zi: Bizım Evin Halleri 21.15 Dizi: Ayrılsak da Berabe- riz 22.15 Kavak Yelleri 23.20 Meraklısına 23.50 Mü- zik - Klipler 24.00 Gün Biterken 00.35 Almanya'dan. 07.00 Gune Mer- haba 08.45 Dına- mık Sabahlar 09.00 Dızı: Vahşı Kedı 10.00 Dızi: Camılla 11.00 Dızı: Yalan Rüzgarı 12.00 Klı- bım 13.15 Sokaktan Mutfağa 14.00 Yerli Film: Aşklann En Güzeli 15.45 Dızı: Ayşecık 16.45 Dızı: Çirkin Bettey 17.45 TV'de Sınema 19.30 Ana Ha- ber Bultenı 20.25 Spor Sayfa- sı 20.30 Yabancı Film: Deh- şet Saatleri 22.45 Televole 00.45 Haberler 01.15 ShovvS- por 01.30 Yabancı Film: Ger- gin Saatler 03.30 Vahşı Ya- şam (0 212 355 01 01). • _ 07.00 Kahvaltı W\ğ Haberleri 09.00 * W piatform 10.00 Çizgi Film: Beyblade 10.30 Di- zi: Aşkın Yolları 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dizi: Mahalle- nin Muhtarları 13.00 Gün Or- tası 13.30 Dizi: Baba Evi 14.30 A'dan Z'ye 17.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 arv Haber Bülte- ni 20.25 Spor Haberleri 20.30 Dızi: Ekmek Teknesi 21.45 Di- zi: Asmalı Konak 23.15 Bizim Stadyum 00.45 Dizi: Viper 01.30 Geceyarısı Haberleri 01.40 Homedrom 02.10 A'dan Z'ye 04.40 Belgesel: Haberci 05.15 Belgesel: Uzaklar (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.35 IrakOpe- rasyonu 11.35 Yakın Plan 12.00 Günun Içın- den 12.15 Spor 12.35 Irak Operasyonu 13.00 Günün Içınden 13.35 Irak Operasyo- nu 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gundem Dışı 18.30 Spor Ak- şamı 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Irak Operasyonu 20.05 Spor Saatı 20.30 90 Dakika 22.05 Saddarn. Tarıhten Ders- ler 23.00 24 Saat 00.30 Spor Gecesi (0 212 335 00 00). 11.00SabahSabahSe- da Sayan 13.00 Haber- ler 13.20 Dızi: Kaçak Kız 14.20 Dızi: Çılgın Bedış 15.15 Çizgı Film: Taş Devn 15.50 Çız- gı Film: Tom veJerry 17.10 Çiz- gı Film: Sevimlı Kahramanlar 17.30 Dizi: Ruhsar 18.20 Knor Lezzet Kulübü 18.30 Dizi: Yılan Hıkâyesı 19.30 Ana Haber Bul- tenı 20.15 Gunun Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dızı: Berivan 21.45 Dızı: Hayat Bılgısı 22.50 Yarışma: Kım 500 Mılyar ister? 23.50 Teke Tek 01.40 Bu Ge- ce (0 212 215 57 11). 10.00 Sabah Starları 11.50 Dizi: Aşkın Pe- ZT1 şinde1Z50 Yerli Film:S l a r Kızıl Vazo 15.00 Gör- medikleriniz Duymadıklarınız 16.40 Süper Kahramanlar 18.00 Passaparola 19.30 Star Ana Haber Bülteni 20.15 Star Spor 20.25 Dizi: Zalim 22.00 Yabancı Film: Rocky 323.10 Kırmızı Koltuk 01.10 Gece Hattı 01.40 Spor Gecesi 02.00 Biri Bizi Gözetliyor 02.40 Ya- bancı Film: Arabistan Ateşi 04.00 Yerli Film: Bir Oemet Yasemen (0 212 448 80 00). Stampax 07.30 KralTVMü- p\ zik Programı 20.20 Dizi: Tequ- ila ve Bonetti 21.15 Yabancı Film: Hudson Havvk 23.00 Yabancı Film: Tehlikeli llişki- ler 01.15 Kral TV Müzık Prog- ramı (0 212 448 80 00). 10.45 Medikal 11.15 Özel Sektör 11.30 Irak Raporu 12.25 Ekonomi Cephesi 13.00 Ajans 14.20 Fınans Bülteni 15.30 Irak Raporu 15.45 Spor 16.00 Haber 16.15 Gündem Sıgorta 16.35 Para-Metre 17.00 Manşet 17.40 Spor 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Özel Sektör 19.00 Haber 19.10 So- ru Cevap 20.00 Edıtör 21.15 Spor 23.05 Atıf Hoca ıle Rek- lam ve Rekabet 24.00 Gece Görüşü (0 212 478 50 00). 4 ( k a» 10.35 GüncelSağlık 11.35 Satırarası 12.35 •Krtfl» Gündem Kıbns 13.30 Savaş BağdatYolun- ^ ^ da 14.35 AB'ye Doğru 15.20 Ekonomi 15.35 Satırarası 16.00 Haberler 16.20 Ekonomi 16.35 3. Se- ans 17.30 Dünya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Sesli Dü- şünenler 19.00 City Lights 19.15 HayatımızSınav 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Turizmden Türkiye'ye 60 Mil- yar Dolar 22.00 Bakış 23.30 Sportmen 24.00 Haber Ak- tif 01.00 Sesli Düşünenler (0 212 288 51 52). 09.30 Yabancı Film: Aklından BıleGeçırme 11.10 Yabancı Film: Şeytanla Yolculuk 13.30 Yabancı Film: Xiu Xiu 15.15 Yaban- cı Film: Güneşin Dıkey Işınlan 17.10 Cine Sınema 17.30 Çizgı Film Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Cıneö Haber 21.00 Dızı: Evli Erkekler 21.30 Yabancı Film: Ce- cıl B 23.00 Dızı: Hayalet Hikâyeleri 23.35 Yabancı Film: Sevimlı ve Şaşırtıcı 01.00 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 14.00 Hıt Chp 17.00 Dizi: Hemşerim 18.00 Yerli Film: Bağdat Hırsızı 19.30 Haber 20.15 Gerçek Kesıt 21.15 Dızi: Sırılsıklam 22.15 Çapraz Ateş 24.00 Pes Doğrusu 01.00 Amerikan Güneşi 02.00 Di- zi: Gökkuşağı (0 212 256 82 82). • 13.00 Kayıp Dünyalar 14.00 Belalı Hastalıklar: Salgınla Savaşanlar 15.00 Vebayı Yenenler 16.00 Öldürmeye Programlananlar: Okyanus 17.00 Dahı Kım? 18.00 Kayıp Dünyalar: Taşlar ve Kemıkler 19.00 Öldürmeye Programlananlar: Okyanus 20.00 Çita Takibi 20.30 Düğün ve Cenaze: Müslümanlar 21.00 Sınırsız Dünya 22.00 Yaşayan Ölülerin Hıkâyesi 22.30 Mumya Gösterısı 23.00 Macera Burada Başlıyor 23.30 Oradakı Insanlar 24.00 Tomb Raıders 01.00 Ya- şayan Ölülerin Hikâyesi (0 212 293 00 68). 0gf 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dızı: Eltıler 10.30 fff® Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesı " * ^ 14.00 Melıke ıle Bırlıkte 16.00 Dızi: Bizım Ev 17.00 Dızı: Güzel Virgınıa 18.00 Dızı: Marziye 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor 20.00 Dızı: Çocuklar Duyma- sın 22.00 Yabancı Film: Zafere Kaçış 23.30 Dızi: Gizlı Dosyalar 00.30 Gece Haberlen 01.00 Kadının Sesi 03.00 Her Sabah 04.30 Dızı: Eltıler (0 212 454 56 00). 10.30 Yabancı Film: 12.00 Haberler 12.15 Belgesel 13.15 Sıesta 15.00 Ha- berler 15.10 Çocuk Kuşağı 16.00 Nuhun Gemisı 17.00 Kadınca 18.00 Haberler 18.10 Dızı: Home And Away 18.35 Belgesel 19.00 Ha- berler 19.15 Gunün Konuğu 19.30 Belgesel 20.00 Ha- berler 21.00 Spor Meclısı 22.00 Lıberal Platform 23.00 Orta Saha 24.00 Gece Bultenı (0 242 244 03 00). İULUSALKANALİ 10.20 Gune Bakış 11.05 Köy- den Kentten 12.05 Unal Erdo- ğan'la Enerjı 13.30 Bılım An- sıklopedısı 14.15 Gunun içınden16.10 Tarıhte Bugün 16.20 Ankara Gündemı 17.15 Ekonomi Dünyası 18.00 Haberler 18.15 Erol Manısalı Ile Sohbet 19.05 Spor 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Günun Yorumu 21.00 Futbol Keyfı 22.30 Son Nokta (0212 251 50 47). 10.05 BizBize 12.05 Pop Cafe 13.00 Haber 13.20 Spor 13.30 Yabancı Film: Genç Ülke 15.00 Haber 15.05 Spor 15.10 American Hunter 15.40 Olay Net 16.05 On Aır 17.05 Spor Haber 17.10 Soru Işaretı 18.00 Haber 18.05 Dunya'da Bugun 18.30 Dızı: Süper Çocuk 20.00 Spor Haberleri 20.30 Final 22.00 22. Saat 22.30 Vergı Barışı Özel 00.05 Final 01.30 Soru Işaretı (0 224 331 70 00). 10.50 Görev 1.45 Evrenı Aralamak 12.40 Uzaydan Gelen Ateş Toplan 13.35 Ev- rendekı Göz 14.30 UFO'lar ve Uzaylılar 15.30 Fıtness Dosyalan 16.00 Gızemlı Okyanuslar 16.30 Gızemlı Okyanuslar 17.00 Julıa Roberts ıle Vah- şı Doğa 18.00 Soğuk Savaş Denızaltı Maceraları19.00 Buz Çağı Müdavimleri 20.00 Timsah Avcısı 21.00 Fır- tına Gücü 22.00 Sınırdakı Bılım 23.00 Inşaat Sınırlan 24.00 Gızemlı Okyanuslar (0 212 330 00 88). 11.10 Yabancı Film: Şehırde Bir Taşralı 12.55 Yabancı Film: Kırmızı Telefon 2 14.30 Yabancı Film: Aradığım Aşk 16.20 Yabancı Film: Katıl 18.00 Yabancı Film: Otoyol 60 20.00 Dızı: Joey, Rachel'a Anlatır 20.30 Yabancı Film: Bekleyış22.25 Yabancı Film: Şehrın Otesınde24.00 Ya- bancı Film: Piyanıst (0 212 326 00 00). 12.30 Vitrin 13.16 Spor 13.31 Odak Nokta- sı 14.23 Ekonomının Nabzı 15.13 Ekonomı- nin Nabzı 15^8 Odak Noktası 15.59 Haber 16.12 Spor 16.26 Ekonominın Nabzı 16.40 Dünyada Bu- gün 17.23 Ekonomi Politik 18.30 Ana Haber Bultenı 19.40 Spor21.50 DRıgıtal Yaşam 22.08 Yıldızlar Geçıdı 22.37 Sanat Gündemı 23.00 Haber (0 212 326 00 00) 14.00 Büyük Tur 15.00 Tarihin Gtzemleri 16.00 Tarihin Peşinde 17.00 jY,e History Channel Ozel: Charlıe Chaplin 19.00 Bilinme- yenler: Kral Tut'un Laneti 20.00 Tek- noloji ve Ulaşım 21.00 Geçmışin Gi- zemteri: Batık Şehir 22.00 Bıography: Calvin Klein 23.00 Modern Mucizeler 24.00 Çatışma: Savaş Silahları - Ge- leceğin Silahlan 01.00 Yaşayan Tarih (0 212 326 00 00). 09.15 Teknik Analiz 10.00 Piyasa Ekranı 10.45 Vadeli Işlemler 11.45 Sektör Raporu 12.00 Finans Cafe 13.15 Şirket Anali- zi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.15 Analiz 15.30 AnalistlerSo- ruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Platform 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Kam- püs 19.00 Dizi: Mad About You 19.30 Dizi: VVorking 20.00 Dizi: Davvson's Creek 21.00 Yabancı Film: Atame 23.00 Dizi: NYPD 24.00 Yabancı Film: American Heart 02.00 Dizi: Davvson's Creek (0 212 330 01 01). 10:35 12:35 13:35 19:35 IRAK OPERASYONU NTV muhobirieri ile Sıcok Bölge den tüm haberler NTV danışmanlarından Uzman Göriişii 20:30 90 DAKİKA Kenan Onuk - Hıncal Uluç Haşmet Babaoğlu BELGESEL SADDAM Torihten Detsler Irak lideri savaş başlodığında ne yapacak? bugün mrv www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog