Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16MART2003PA2AR 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE istanbul Edırne _Y 7 Sınop PB 7 Samsun Y 7 Adana PB 20 Y Kocaelı 7 Trabzon Çanakkale Izmır PB 8 Gıresun PB 14 Ankara PB 8 Manısa PB 14 Eskışehır PB 7 PB 8Aydın Denızlı PB 16 Konya PB 15 Sıvas Zonguldak Y 8 Antalya PB 19 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van PB PB PB PB PB PB PB 20 20 18 15 15 6 5 Yurdun kuzey ve do ğu kesımlen parçalı ve çokbulutlu Marmaranın doğusu Karadenız Iç Anadolu nun doğusu Doğu Akdenız ıle Doğu ve Guneydoğu Anadolu bolgelen yağışlı dığef yerter parçalı ve az bu lutlu geçecek Hava sı cakiığı kuzey ve ıç ke sımlerde bıraz azalacak otekı yerierde değışme- yecek DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn B B B B B PB PB PB 4 2 7 10 9 10 12 8 Munıh PB 8 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB Y K K PB Y Y 7 8 23 6 8 6 12 12 Moskova PB 3 PB 8 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflıs Kahıre B B Y B K K B 8 -2 12 11 4 4 26 B 22 Taşkent •Tahran Ç>Açık ^"5 Parça Duıutlu ^ Çok bulırtlu - Yağmuriu 2 } Sulu ka ı Gok gurultulu GUNCEL CIINEYT 4RC4YÜREK • Baştarafı 1. Sayfada gore- Başkan Yardımcısı, "Hıç olmazsa tezkerenın 10 gün sonra Meclıs'ten geçeceğını soyleyınız" dıyor RTE'nın yanıtı "Garantı edemem, oyle bırsöz vere- mem" oluyor 48 saat sonra Çankaya, hukumetı onaylamış RTE haylı keyıflı Genç meslektaşım soruyor "Seçıl- dığınızgun 'Usta kaptan fırtınalı havada esas marıfe- tını gostenr' dedınız Tezkere nasıl gelecek, nasıl ge- çecek^" RTE, soruyu bu kez kısa, ama her açıdan ılgı çekı- cı, hatta gunlerdır dolaşan soylentılere, kımı bılgılere aykın kısa bır yanıtla karşılıyor "Tezkere küçük dalgalardan bın Onu aşanz" dıyor Bu yanıtı dun gazetelerde okuyan ABD'lı yetkılıle- nn, herhalde bızler gıbı kuçuk dıllennı yutmalanna ra- mak kalmıştır ABD'ye tezkereyle ılgılı guvence (garantı) vereme- yeceğını soyleyen, Bush mektubunu aldıktan sonra bır koşu Başbakanlık'a gelerek, gıden Başbakan Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgenera) Özkökle acıl, onemlı bır "zırve" gerçekleştıren RTE ıle hukumetı açıkladıktan sonra konuşan RTE sankı aynı adamlar değıl ABD'ye ne aslanlar gıbı dırenme ne de başka şu bu Işte ıkı RTE Bın pariamento ıradesıne ıpotek koymaktan ozen- le kaçındığı, şımşeklen uzenne çekmekten çekındığı ızlenımı veren başbakan adayı Otekı kendı partsınde tepkılere yol açan akıbetı hâ- lâ meçhul tezkereyı hafıfe alarak, neredeyse "Tezke- re mı? Boş ver" demeye gelen ıfadeyle kuçumseyen bır davranış sergılıyor Genel başkanlığı gende bırakmış, Başbakanlık kol- tuğuna oturan kışının sozlenne ıtıbar ederek ABD Turkıye'den umudunu neden yıtırsın 1 ? Başbakan, ıkıncı tezkereyı "aşılması kolay kuçuk bır dalga" dıye nıteledığıne gore, halktan, AKP gru- bundakı dırenmelerden CHP ve kamuoyu muhale- fetınden nıçın korksun, kaygılansın? ••• Medyamız tezkerenın ancak guvenoyundan sonra ele alınabıleceğını ozenle one surerken sıyasal bır manevrayı ıska geçıyor Tezkerenın guvenoyundan sonraya kalmasındakı sıyasal temel nedense duşunulmuyor Guvenoyundan once oylanacak olursa tezkere -bır olasılık- reddedılebılır Tezkereye AKP'den orneğm 50-60 mılletvekılı ret oyu verebılır Bu olasılıklann ılkı RTE hukumetının guvenoyunu sarsıntıya, kımı tartışmalara uğratabılır Ikıncı olasılık ıse partının bolunme surecıne gırdığını ıçeren yankı- lanmaiara yol açabılır Bu nedenle RTE, once 365 oyla guvenoyu almayı yeğlıyor Nrtekım kımı ıktıdar kaynaklan, RTE'nın tu- tumunu yorumlarken "Hukumet guvenoyu almadan guvenoyu gıbı yorumlanacak bır oylamayı hıç yapar mû" dıyor "Hava sahalanyla kondorlannı ıstemelen, Irak'a ku- zeyden cepheaçmaktan vazgeçtıklennın kanıtı da de- ğıl " Bush'un hava sahasıyla ılgılı talebını RTE şoyle ya- nıtlıyor "Bu ısteğınız ancak tezkere ıle kabıl olacak bır ıstek Şu anda tezkere elımızde olmadığına gore, bu talebınızı ıfa etmemız mümkun değıldır" ••• Ne var kı ABD hava sahalan konusunda one su- rulen gerekçeyı kabul edemıyor Afganıstan'a gıden ABD uçaklanna Meclıs'ten geçırmeden uçuş ıznı ver- dığımızı anımsatıyor Yumurta tam kapıya gelmış, I- rak'a operasyonun başlamasına kısa zaman kalmış Turkıye, ABD'nın hava sahası ve kondoru gıbı ya- şamsal ısteğını acaba neden gen çevınyor 7 VVashıng- ton, sındıremedığı karşılığı anında yorumluyor "Destek yoksa, ekonomık yardım dayok'" Katılsa da katılmasa da savaşa, ekonomısı mutla- kazarargoreceğı bılınen Ankara'ya, ABD'nın olası tu- tumunu dıplomatık bır dılle Colın Powell açıkladı "Şu anda ekonomık paket masada değıl" . Kondor yollannda yenı oyunlar 1 AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Sevdiğim KentierlçinAğıt B Baştarafı Arka Sayfada susledığı ve sıla gecelennde en guzel aşk şarkılannın şıırlenrun okunduğu Lrfa da onlann olacak' Bır tek su başında oturup hıç durmadan sevdığının adını yınele- yen o delı kızın sesıru bastıramayacaklar O tanh kadar eskı ses. butun acılardan hasretlıklerden geçıp gelmış ses surecek Ama artık ben duyma\ acağım, her yıl en az ıkı kez gıttığım ve butun acılanmı, hasetlenmı, ka> - gılanmı orada o gol başında bıraktığım. suyun beru anndırdığı bu kent artık hıçbır zaman benım olma\ a- cak Çunku ben oraya gıttığımde sokaklarda akan ço- cuk kanlanm goreceğım tecavuze uğramış gencecık kadınlan goreceğım artık Urfa benım olmavacak. bır kardı tanhın en kanlı parçalanndan bın olacak1 Hayır hıçbır şe\ı abartmı\ orum sevdiğim kentlenn kokulannı ışıklanru, renklenm abartabılırım ama, on- lann ışgale uğradıklan bır abartma değıl, artıkhıçbır şe\ eskısı gıbı olmayacak Butun bu guzelım kentler, Fırat ve Dıcle'nın usul usul aktığı butun su boylan, tankla- nn avak seslenvle yuzyılhk mutlu uykularından uyan- dılar Urfa Harran arasuıda eskı a> kentı Sumatra'dakı Ay Tapmağı'na şımdı bır ulusun tum onuru. tum gele- ceğı, tum umutlan kurban edılı\ or Sumatra'dakı Ay Ta- pınağı ndakı sunakta şımdı hepımız vanz ve kurban edıhnek ıçın sıramızı beklı\oruz Ve uzaktan oz kaynaklanmızla ve kendı ınsanımızın emeğıyle ınşa ettığımız GAP mahzun, gozu >aşlı ovle- ce durujor Tanklar henuz orava ulaşmadı ama seslen duvuldu Bugunlerde bır ressam olsam, en kaba şekıl- de, en kotu çızgılerle bu ışgalı anlatan resımler çızer- dım Çocuk kanlan\ la genç ınsanlann umutlan ve aşk ıstemlenyle, en guzel şarkılar \e hıkâ>elerle beslenen bır canavann resmını çızerdım Adı boş \ enn ona ye- nı bır yuz aramav ı adı her zaman aynı Batı Emperyahzmı Sevdiğim kentler tek bır şev var sızlere soyleyebıle- ceğım bu bır kâbus ama sız ne acılardan, ne ışgaller- den geçtınız, şımdı sessızce beklev ın, bır manashrda gı- bı, hıçbır şey sonsuza dek surmez Sey reyleisil(5 yahoo.com lsilozgenturk(« superonline. com îş Güvencesi ertelendi• Baştarafı 1. Sayfada gun sendıka temsılcıleny- le yaptığı toplantıda, "Ortada bir kriz var, te- dirginlik \ar. İşveren kesimini rahatlatmaya ihtiyaç var" dedığı oğ- renıldı AKP yonetıcıle- n, sosyal taraflar arasın- da erteleme ıçın uzlaşma olduğunu ılen surmelen- ne karşın Çalışma ve Sos- yal Guvenlık Bakanı Murat Başesgioğlu, bu yondekı sorulara "Lzlaş- tna zımnen var" demek- le yetındı AKP'den engelleme TBMM Genel Kurulu açılmadan once AKP gru- bu, ertelemeyle ılgılı ya- sa onensının saat geçme- denTBMMSağlıkveÇa- lışma Komısyonu'nda goruşulmesı ıçın Danış- ma Kurulu'nu toplantıya çağırdı Ancak TBMM Başkanvekılı Yılmaz Ateş'e ulaşılamaması ne- denıyle toplantı gerçek- leşmedı Bunun uzenne AKP mılletvekıllen za- man kazanmak ıçın TB- MM Genel Kurulu'na gırmeyerek tş Yasa Tasa- nsı uzenndekı goruşme- lere devam edılmesını en- gelledı Genel kurula ara venldığı sırada Danışma Kurulu'nu yenıden top- lantıya çağıran AKP gru- bu, soz konusu yasa one- nsının hızla komısyonlar- da goruşulmesını ıstedı Uzlaşma saglanamayınca AKP grup onensıyle ko- nuyu genel kurul gunde- mıne taşıdı Onennın go- ruşmelen sırasında CHP ve AKP'lı mılletvekıllen arasında gergın anlar ya- şandı '3.5 aydır aklınız neredeydi?' CHP Grup Başkanv ekı- lı Oğuz Oyan, AKP mıl- letvekıllenne "Siz ser- ma>enin partisi olarak o> almadınız, işçiden, kovlüden ve çıftçiden oy alarak geldınız. Madem yasayı ertelevecektiniz, 3.5 aydır akîınız nere- devdi? Soz verdiğiniz kitlelere sırtınızı döndü- nüz. Bu mu adalet, adı- nızdaki adaleti girerken vestiyerde mi unuttu- nuz?" dıye konuştu AKP Grup Başkanvekıh Fanık Çelik, taraflar arasında uzlaşma olduğunu savu- narak CHP'lı Bayram Meral'e "30 vıldır işçi için ne yaptınız? Emek- çileri gizli pazarlıklarda kimin sattığını biz bili- \oruz.Yıllarca bu sendi- kaların başındavdınız, ne kadar maaş aldı- nız?" dedı Sataşma gerekçesıyle soz alan Meral, "Acaba siz patronlardan ne al- dınız onu merak ediyo- rum" deyınce tartışma çıktı AKP'lı Nurettin Aktaş, Meral'ın uzenne yururken partılı mılletve- kıllennce ka\ gamn buyu- mesı engellendı 'llk önce aklanın' Meral, AKP sıralann- dan gelen yoğun tepkı uzenne "Ben alanlara sov luyorum, almayanla- ra bir şey dediğim yok. Alanlar konuşsun. niye bepiniz bağınyorsu- nuz?" dedı AKP Grup Başkamekılı Salih Ka- pusuz ıse "Hiçbir mil- letvekili satılık değildir, 1 lira aldığımızı ispat edin, istifa etmezsek na- merdiz" dıye konuştu CHP'lı Nurettin Sozen, AKP lıden Tayyip Erdo- ğan'ın hakkındakı dava- lara dıkkat çekerken "llk once aklanın, sonra bu- raya geiin" dedı AKP'nın onensının ka- bul edılmesının ardından yasa onensı Sağhk ve Ça- lışma Komısyonu'nda goruşuldu AKP'lılenn verdığı onergeyle Iş Gu- vencesı'nın yururluk tan- hı 30 Hazıran 2003 tanhı- ne çekılırken onennm 15 Mart'tan geçerlı olmak uzere yayımlandığı tanh- te yururluğe gırmesını on- goren hukum, "anayasa- ya aykınlık" tartışmala- nna neden oldu A.KP Grup Başkanveblı Fanık Çelık, anayasaya aykınlık olmadığını savunurken bır sıkıntı olması duru- munda sorunu yargının çozeceğını soyledı Işten keyfi çıkarmaya engeldi ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - AKP tarafından 30 Hazıran'a kadar ertelenen îş Guvencesı Yasası, ışverenm keyfi «şten çıkarmalannı onle- meyı amaçhyor Yasanın gehr- dığı başlıca duzenlemeler şoy- le sıralanıyor • 10 veya daha fazla ışçı ça- lışan ışyerlennde, ışveren ışçı- nın ışıne son venrse, bunu ge- çerlı bır nedene dayandıracak tşveren, ışçı çıkarmadakı geçer- lı nedenı kanıtlamakla da yu- kümlu olacak. t/ Işveren sendıka uyelığı, sendıkal faalıyetler, ırk, renk, cınsıyet, medenı hal, aıle yu- kumluluklen, hamılelık, dın, sı- yası goruş, etnık veya sosyal ko- kenler, kadın ışçılenn çalıştınl- malannın yasak olduğu sureler- de ışe gelmemek, hastalık veya kaza nedenıyle ongonılen bek- leme suresınde ışe geçıcı olarak devam etmemek gıbı nedenler- den dolayı çalışanın ışıne son veremeyecek \/ Işçı, ışten çıkarmanın ge- çerlı bır nedene dayanmadığını one surerse I ay ıçınde ış mah- kemesıne dava açabılecek ve dava 2 ay ıçınde sonuçlandınla- cak • Mahkemenın ış akdının feshınde geçerlı bır neden gor- memesı durumunda, ışveren ış- çıyı 1 ay ıçınde ışe başlatacak • îşveren, ışyennde çalıştu 1 - dığı 10 veya daha fazla ışçıyı ekonomık, teknolojık, yapısal ve benzen nedenlerle veya ışlet- me, ışyen, ışın gereklen gıbı ne- denlere dayanarak ışten çıkara- bılecek Türk-Iş'ten eylem karanANKARA (Cumhuriyet Biı- rosu) - AKP'nın Iş Guvencesı Ya- sası'nı ışverenJenn ıstemlen doğ- rultusunda 3 5 ay erteleme karan alması sendıka ve sıyası partıler- den tepkı gordu AKP'nın yasayı ertelemeye yo- nelık gınşımJennı hızlandırması uzenne olağanustu toplanan Turk-tş Başkanlar Kurulu, ey- lemlere başlama karan aldı Hak- Iş Genel Başkanı Salim Uslu, Iş Guvencesı'nı erteleme ayıbınm dunyaya anlatılamayacağını be- hrtırken DSP de AKP'nın gın- şımlennı kınadıkJannı belırttı Işverenlenn ıstemı olan tş Ya- sası'nı 15 Mart'a yetıştıremeyen hukumetın, Iş Guvencesı'nın 3 ay ertelenmesım gundeme getırme- sı, sendıkalarla hukumet arasın- dakı ıplen gerdı Gelışmeler uze- nne toplanan Turk-Iş Başkanlar Kurulu'ndan eylem karan çıktı Toplantı sonrası konfederasyon- dan yapılan yazılı açıklamada, Iş Guv encesı'nın ertelenmesıne yo- nelık gınşımlenn kesınlıkJe red- dedıldığı belırtıldı Çellk In iddlası yalan' Demokratık tepkının gostenle- ceğı vurgulanan açıklamada, yo- netım kurulunun eylem progra- mıyla ılgılı hazırlıklan yapacağı belırtıldı Açıklamada, AKP Grup Başkanvekılı Faruk Çelik'ın sendıkalarla uzlaşıldığı yonunde- kı ıddıasının da gerçeğı yansıtma- dığına dıkkat çekıldı Hak-Iş Genel Başkanı Salun Uslu da yaptığı yazılı açıklama- da, Iş Guvencesı'nın ertelenmesı- nın haksızlık olduğunu belırttı Yaşanan gehşmelenn kayıt dışılı- ğı kendı varlık nedenı sayan çev- relenn lobısımn, duzenlı ve ka- yıtlı çalışmayı engelledıgını bır kez daha gosterdığı vurgulanan açıklamada şoyle denıldı "tş Cuvencesi'nin ertelenmesi ayı- bı. çağdaş dünyaya nasıl anlatı- lacak? İş Guvencesi'nin erte- lenmesinin zararlan ve yeni İş Yasası'nın yarattığı kaygılara yonelık tartışmalar asla bır uz- laşma olarak takdim edilemez." DSP AR-Ge Kurulu da sabah saatlennde yaptığı açıklamada, Iş Gu\encesı'nın yururluğe gınşını kutlarken akşam saatlennde AKP'nın guvenceyı erteleme yo- nundekı gınşımlennı kınadı Ya- pılan ılk açıldamada, yururluğe gıren yasayla çalışanlann keyfi bıçımde ışten çıkanlamayacağı ve boylece çalışma banşı \e \e- nmlılığe katkı sağlanacağı behr- rıldı AKP'nın Iş Guvencesı'nın ertelenmesıne yonelık gınşımler- de bulunmasmın ardından aynı kuruldan yapılan açıklamada ıse AKP'nın tş Guvencesı'nı ertele- me gınşımlennın şıddetle kınan- dığı kaydedıldı Çiçek: Adaletin temeli çürükANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Adalet Bakanı Cemil Çi- çek, butçe odeneğının yetersız- lığınden yakınarak "Adalet az- lığı toplumu temelinden sar- sar. Vdalet toplumun temeli diyoruz. Ama ben diyorum ki bu temel çürüktûr. Ne kadar ekmek o kadar köfte" dedı Adalet Bakanlığı, Içışlen Ba- kanlığı \ e Kultur Bakanlığı'mn 2003 yıh butçelen dun TBMM Plan \ e Butçe Komısyonu'nda kabul edıldı Adalet Bakanı Çı- çek, mahkeme salonlanna gıren ınsanlann "sefilliği" gorecek- lennı belırttı Çıçek, "Bugün yargı mensubu olmak bir fe- dakârüktır. Hâkim ve savcı 5. sınıf kazadan başlar, Anka- ra'ya gelinceye kadar canı çıkar. Devlet ça- hşmıyor. Kurunılar- dan bilgi ve belge za- manında gelmezse mahkeme neye göre karar verecek?" dedı Adaleti, "oksijene" benzeten Çıçek, "Ada- let azlığı toplumu te- melinden sarsar. Ada- let, toplumun temeli diyoruz. Ama ben di- yorum ki bu temel çü- rıiktür. Ne kadar ek- mek o kadar köfte" dedı Çıçek, eğıtım \e sağlık dışındakı ku- rumlann butçelennden on bmde bır kesıntı ya- pılarak bakanlığa aktanlması halınde sıkıntılardan kurtula- caklanm belırttı Yargıdan tasar- ruf etme olanağımn kalmadığı- m bıldıren Çıçek, "Para varsa hizmet var. Para yoksa bun- dan sonra hizmet etme imkâ- nımız yok. Kim nereden ke- serse kessin ama Adalet Ba- kanlığı'mn bütçesinden zır- nık kesilmemesi lazım" dıye konuştu AlHM'ye 2.9 trllyon Çıçek, Avrupa tnsan Haklan Mahkemesı'nın (AİHM) bugu- ne kadar Turkıye aleyhıne 286 lehıne 12 karar verdığını, 1166 başvurunun ıse halen ıncelen- dığını kaydettı Çıçek, AtHM kararlan çerçe\esınde dostane çozum dahıl bugune kadar 2 9 rnlyon lıra, 768 bın sterlm, 420 bın dolar ve 4 4 mılyon frank tazmınat odendığını soyledı ÇHP'h Ali Topuz, Meclıs'te reddedılen Başbakanlık tezke- resının hukuka aykın olduğunu anımsatarak bu konuda kımse- nın TBMM'den yetkı ıstemeye hakkı olmadığım soyledı AB- D'nın davranışını "Dünyanın kabadayılığı anlamına gelen çirkin bir davranış" dıye nıte- leyen Topuz, AKP'lılere, bu baskılara karşı "el ele mücade- le vermeyi" onerdı BÜROKRATLARİÇİN SÜRE UZATILABtLECEK Memurun emeklilikyaşı 61 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda memurlann zonınlu emeklıhk yaşının 65'ten 61 'e ın- dınlmesıne ılışkın yasa tasansı ele alındı Zonınlu emeklıhk yaşının 6 l'e ındınlme- sıne ılışkın madde İcabul edılırken Bakan- lar Kurulu'na gereksınım duyulan bürok- ratlar ıçın sureyı uzatma yetİası venldı TBMM Genel Kurulu'nda. dun zorun- lu emeklılıkle ılgılı yasa tasansı üzennde- kı görüşmelere başlandı Tasannın kabul edılen maddelenne göre, zonınlu emeklı- lık yaşı 65'ten 61 'e duşurulurken Bakan- lar Kurulu ust duzey burokratlardan ge- reksınım duyduklannın suresım 65 yaşı geçmemek uzere uzatabılecek Umversı- te öğretım uyelenmn zorunlu emeklılüc yaşı ıse 67 olarak belırlendı Goruşmeler sırasında CHP ve AKP, or- tak onerge vererek mılletvekıllennın de zorunlu emeklılüc hükumlenne tabı tutul- masmı ıstedı Espnlere neden olan öner- ge, anayasaya aykın olduğu gerekçesıyle ışleme alınmadı AKP'lı Emin Bilgiç ABD Buyukelçısı Robert Pearson'ın "Türkiye'de rejim tehlikeye girerseABD'nın müdahale et- mesini öngören bir anlaşma bulunduğunu" soyledığı ıddı- alanna ışaret ederek "Böy le bir anlaşma var mı? Varsa iptal etmenin ve bu adama haddini bildirmenin vakti gelmedi mi" dıye sordu îçışlen Bakanı Abdülkadir Aksu, komısyonda yaptığı ko- nuşmada. "kandırılmış genç- lere yeni fırsat vermek" ıçın yenı bır pışmanhk yasası tasan- sı hazırladıklannı belırttı Ola- ğanustu halın kaldınlmasının terorle mucadelede herhangı bır zafıyete yol açmadığını anla- , tan Aksu, AB'mn KA- DEK'ı de teror orgutle- n hstesıne alması ıçm çalışmalann surduğu- nu kaydettı Aksu sorulan yamt- larken "coplu görûn- tüleri" kendılenrun de onaylamadığını, gü- venlık kuvvetlenne de bu eylemlerde fıkır ıfa- de etme \ e slogan atıl- masına müdahale edıl- memesı emnm \ erdığı- nı soyledı CHP'lı Ka- zım Türkmen, polısın "tuzak kuran değil kazaları önleyen" bır yapıya kavuşturulması gerektığım belırttı G Ü N D E M MUST4FABALB4Y • Baştarafı 1. Sayfada Erdoğan'la Gül'un başbakanlık koltuğunu de- ğıştırırken, ıkı eşıt kursunun kurulması, ıkısının de onunde TC Başbakanlık" yazısının yer alması, yenı başlangıcın doğal zemınını de ortaya koyu- yor Gul, durumu şoyle ozetledı "Artık taşlaryerme oturmuştur" Taşlar yerıne oturdu ama, başlar yerıne oturdu mu' Gul'e gore oturmuş gorunuyor Istedığı buydu Dış konuların ıç gundem kadar onemh olduğu bır donemde, Başbakan Yardımcılığı ve Dışışlerı Ba- kanlığı fena koltuk değıl Yanılmayı dılıyoruz ama, bu durum onumuzdekı gunlerde Turkıye'nın dış polıtıkasının çatallanmaya devam etmesıne ne- den olabılır Geçen uç ayda, Irak'tan Kıbrıs'a, Er- doğan başka şey soyluyordu, Gul başka Erdo- ğan, geçen donemde her şeyı yaparak ne yap- maması gerektığım oğrenmış olabılır mı'' Dıleğımız bu ama, soruya "evet" yanıtı vermek zor gorunuyor Korkarız, yıne Erdoğan Başbakan olarak başka şey dıyecek, Gul Dışışlerı Bakanı olarak başka Bu karmaşadan da Batı ıstedığı so- nucu çıkarıp yoluna devam edecek Erdoğan usulu ıcraatın ılgınç bırorneğı, Kürşad Tüzmen'ın Çevre Bakanı olarak atanıp dış tıca- retten sorumlu Devlet Bakanlığı gorevıne devam edecek olması lcracı bakanlıklar yasayla değış- tırılebıldığı ıçın devlet bakanlığı sayısı azaltıldı Tuzmen belkı de koltuğuyla ıcraatı farklı ılk bakan olarak sıyası tarıhımızdekı yerını aldı Tuzmen, bu- gun Kahıre'de dış tıcaretle ılgılı bır toplantıya ka- tılacak' Tezkere dalgalanmada mı? Erdoğan gorevı devralırken, "Halkın bızı nıçın seçtığını bılıyoruz, ona gore yolumuza devam ede- ceğız" dedı Dun Erdoğan'lı hukumetın ılk gunu olduğuna gore AKP'nın dunku ıcraatını ozetleye- lım Iş guvencesını 3 5 ay daha ertelemek, Iş Yasa- sı'nı askıya almak' özetle, askı ve erteleme Her ıkı yasa da çalışma dunyası açısından çok önemlı Iş Guvencesı Yasası 9 Ağustos 2002'de kabul edılmış, yasa o donem hukumetının Çalış- ma ve Sosyal Guvenhk Bakanı Yaşar Okuyan'ın ış guvencesını ortadan kaldırmış ve ıstıfa etmek zorunda kalmıştı 1 Yasa Meclıs'ten geçt/ğınde uygulamanın 15 Mart'ta başlayacağı yazılıydı Çalışma yaşamının taraflan ış guvencesının yanı sıra Iş Yasası'nın da değışmesı goruşunde bırleşmıştı AKP ıktıdara geldığınde bunu bılıyordu Onlarda geleneğı boz- madı, ışı son gune bıraktı Meclıs hafta ortasından ben kavga dovuş Iş Ya- sası'nı goruşuyor Tek partı ıktıdarında her şeyın daha kolay yuruyeceğı mantığını çuruten AKP, ışın ıçınden çıkamayınca bunu da askıya almak zorunda kaldı AKP ıktıdarının ılk gunden ben uyguladığı man- tık bu Malı mılat ertelendi, yerıne ne koyacakla- rını bılıyorlar Ihale yasasını delecekler ama, son- ra nasıl yamayacaklannı bılemıyorlar Vergı polıtı- kası oldu "Allah vergısı" özetle, AKP'nın ekonomıden toplumsal yaşa- ma kadar, genel kabul goren bır ıcraatını goreme- dık ABD'nın AKP'den beklentılerı gerçekleşır mû Erdoğan, ABD'nın sekız gozle bekledığı ıkıncı tezkere ıçın, "o kuçuk bır dalga, aşanz" dedı Bır Başbakan ıçın ılgınç, Erdoğan ıçın doğal bır yak- laşım Dalga deyınce akla şunlar da gelıyor Tezkereyle dalga mı geçıyor'? Tezkereyı dalgalanmaya mı bıraktı'' Kısacası, Erdoğan'ın uslubundan ıcraatına ka- dar şaşırtıcı bır şey yok B-ellı dokuzuncu hukumet ış başında 1 ankcum@ttnet.net.tr 'Şairler Baharı'nda istanbul rüzgârı PARİS (AA) - Pa- ns'te yaşayan Turk şaır Elif Su Alkan, Fransa kultur \e eğıtım bakan- lıklan tarafından ortak duzenlenen 'Şairler Bahan' etkınlıklenne katılarak Fransız sanat- se\erlere son şıırlennı tanıttı Anadolu Kultur Mer- kezı'nde duzenlenen et- kınlıkte, şaır Elıf Su AJ- kan, Turkçe yazdığı \e Fransızcaya da kendısı- nın çevırdığı "İstanbul Çok Uzaklarda" kıta- bından şıırler okudu Elıf Su Alkan ıle bırlık- te, Pans Şairler Baha- n na ılk defa Turkı- ye'den bır şaır da\et edıldı Fransa"da yayımlanan "Aujourd'hui Po- eme", "Poesie-Premi- ere" \e "Midi" sanat dergılen de, şıır etkınlı- ğı dolayısıyla Turk şa- ınn şıu-lenne gemş yer verdı Pans'te her yıl martın ıkıncı haftası yapılan ul- ke çapmdakı etkınhk, halka şıır se\ dırmek ve şaırle okuyucuyu tamş- tırmayı amaçüyor Eskı Kultur Bakanı Jacques Lang'ın gınşuruyle beş yıl once başlatılan şıır haftası boyunca, çeşıtlı ulkelerden \e kulturler- den gelen şairler, duzen- lenen etkınlıkler sırasın- da okuyuculanyla doğ- rudan tanışma ımkâm- na sahıp oluyor Şıır et- kınlığı, külturler arası ıletışımı yoğunlaşürma- yı \ e yabancı genç şaır- len halka tanıtmayı amaçhyor Orta Afpika'da isyan • B\NGUİ ( \ \ ) - Orta Afnka Cumhunyetı nde ısyancılann, başkent Banguı'nın buyuk kısmıyla, resmı bınalan ve havaalanını ele geçırdıklen bıldınldı Isyancılar, ulkenın en onemlı uluslararası havaalanını ve Devlet Başkanı \nge-Felıx Patasse'nın resmı ıkametgâhı ıle burolannı ışgal ettıler Bu arada, şarkı soyleyen ve dans eden bınlerce kışmın, Patasse'nın ozel e\ ı ıle bır başka resmı ıkametgâhı yağmaladığı belırtıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog