Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET VAKFI adma İLHAIN SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim V üdız 9 Yazıışlen Muduru SaKm Alpaslan#Sorumlu Mudur Mehraet Sucu • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Ktıhbarat Cengız \ ıldırım 0 Ekonomı Öz- lem \ üzak • Kultur Egemen Berköz • Spor Abdulkadır V ucelman • Makaleier Samı Ka- raören 9 Duzeltme Abdullah \ azıcı • Bıl gı Belge EdıbeBuğra # Yurt Haberlerı Meh- met Faraç # Avrupa TemMİciM Gura\ Oz Ya\TnKurulu tllıan SeJçuk (Baş- kan) EmreKongarlDaruşman) Orhan Ennç, Hıkmet Çeün- ka\a. Şukran Soner, tbrahim \ ıldız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balba\, Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balba\ AtatuıkBuhanNo 125 Kat4 Bakanlıklar-AnkaraTel 419S020(7hat) Faks 4195027 •IzmırTemsılcısı SerdarKınk, H Zı>aBK 13^2 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745 • Adana Temsıkısı Çetin Yığenoğhı, inonuCd. 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru Erol Erkut • Bılgı tşlem \hmet Koruisan • Sa- tış Fazılet Kuza REKLAVI P M Ltd Ştı • Genel Mudur Guibın Erduran#koordınator Reha Işıtman # Genel Mudurt rd Sevda Çoban • Fınansman Mudunı ÇeOn Erduran Tel 0212 M4 07 i i •>! 8460-6] FaJc. CP VıyımbMH \ enı Gım Haber Ajansı Basııı \ Tel (G2P M 1 •> * "'Ohaı Faks C T \ avmcıhl \ Ş Tınixa£ Cad '9 41 Caealighj U 4 îstanbuL PK 246 Sniacı 344 > la '< ^ Bnskı Moiez Gazele Deru Bas m "ı a\mı ık San ıtTi \ŞBartsn*Buhan\o P-'Beşıioş 16MART2003 Imsak4 41 Guneş 6 09 Oğle 12 20 tkındı 15 38 Akşam 18 19 Yatsı 19 39 Turizmciler belirsizlikten sıkıntılı, rezervasyonlarda büyük durgunluk yaşanıyor Mavi yolculuk karardı• Turkıye'nın ıçınde bulunduğu durum tunzm sektorunu olumsuz etkılıyor 6 luks teknesıyle hızmet \eren Marmans Tunzm'den Selçuk Akay, "Bız şu ana kadar ancak 6 hafta satabıldık Halbukı bu rakam şu anda 150 olmalıydı" dıye konuştu YUSÜFOZKAN İZMİR- Tunzmde en buyuk felaket senaryosu, savaşın uzun surmesı uzenne kurgulanıyor Hesaplarını Irak'takı çeşıth olasılıklara gore yapan tunzmcıler, operasyonun mayıs başına dek uzaması durumunda, sektorun en az 2 yılını yıtıreceğını savundu Kuşadası'nda ön rezervasyonlarda yoğun ıptaller yaşandığını behrten Kuşadası Otelcıler Bırlığı Başkaru Mehmet \kaltmre "Rezervasvonlartam olarak ıptal edilmıyor, ama tedirginlik nedeniyle askıya ahnıyor. Turkije'yi seven, burayı tanıyan ve her yıl gelen turist, geiişmelere göre karannı vermek istiyor" dedı Almanya'nın Irak'a yonelık bır operasyona olumsuz bakışının, ozellıkle buyuk tur operatoriennın bu ulkede bulunması nedeniyle Turkıye'yı etkıledığını anımsatan tmre, sezonun ılk aylanna dek uzayacak bır savaşın, ulke tunzmıne en az 2 yıl kaybettıreceğını de savundu Engın Tur'un sahıbı Hasan Engin, belırsızlık nedeniyle ne program, ne de fıyat Oscar'da barış mesajı serbest • ANKARA (AA) - Oscar torenlen ıçın gen sayım de\ am ederken toren oncesınde yapımcılarla bır araya gelen Oscar adayı oyunculara konuşmalannda ıstedıklen gıbı banş mesajı verebıleceklen ıletıldı Toren oncesınde Beverly Hılls te duzenlenen bır yemekte Oscar adaylannı ağırlayan vapımcı GıJ Gates m "Serbest konuşabılırsınız" sozunu "En lyı Erkek Oyuncu" dalında adav olan Danıel Day-Lewıs, "Evet ınsanlar orada olurken bız kırmızı halıda gulerek el sallavamayız ' sozlenvle destekledı Lopez, Gere ile dans edecek • ANKARA (AA). Muzıkte olduğu kadar dansta da yeteneklı olan Jennıfer Lopez (J Lo) ıle "Chıcago" muzıkalınde dans kabılıyetını gozler onune seren Rıchard Gere "Shall We Dance 0 " adlı fılmde bırlıkte kamera karşısına geçecek 1996 yapımı Japon fılmının Hollyvvood versı>onu. unlu ıkılıyı bır araya getırecek Kanyenne Janet Jackson'ın tumesınde dansçı olarak başlayan Lopez, depresyona gıren bır dans oğretmenını canlandıracak Lopez'ın bu sıkıntılı donemınde karşısına başanlı \e yakışıklı ışadamı rolundekı Rıchard Gere çıkacak ve çıft bırlıkte aşkı keşfedecek İkiKültür BirSanat İstanbul Bıiyükşehir Belediyesi tarafindaa, tran Başkonsolosluğu'nun katkılamla duzenlenen "IkıKuİtur BirSanat" projesinde Turk ve tranlı minyatur sanatçılan bir araya geldi. Sergj kapsanunda bugiın Cemal Reşit Rey Kultür Merkezinde saat 12.00'de minyatur sanaünda geleneksel ve modern arayışlann tarüşılacağı bir sempozyum gerçekleştirilecek. Sergiyi dun bir basın toplanüsıyla tanıtan sergi sorumlusu Liıtfî Şen, geleneksel sanaüann ilgi gormediğinden yakınarak "Çağa meydan okuyup Türkiye'de sanatsal anlamda bir devTİm yapmafayız. Tum çabamız Türk nıinyatur sanaünın, çağdaş bir yorumla toplumda hak ettiği yeri almasını sağlamakör" dhe konuştu. belırleyebıldıklennı soylerken Yeşıl Marmans Tunzm'den Selçuk Akay ıse gelışmelen, "Mavi yolculuk karardı" sozlenyle değerlendırdı 6 luks tekne ıle sezon boyunca toplam 180 sefer yapabıldıklennı kaydeden Akay, "Biz şu ana kadar ancak 6 hafta satabildik. Halbuki bu rakam şu anda 150 olmalıydı" dıye konuştu ÎTALYAN BASINI Sayı korku yüzünden azaldı ANKARA (AA)- Mılano'da 15-18 Şubat 2003 tanhlen arasuıda duzenlenen "Uluslararaa Turiznı Borsası" fuanndakı Turkıye'nın standı "Turkiye, Bilançolar ve Tahmmler" başlığı altında ttalya'da tunzm sektonınun onemh dergısı "Iravelling Interline"a konu oldu Dergıdekı haberde, Turk tunzmı detaylı olarak anlatıldı ve ıstahstıkı haberlere yer venldı Travelhng Interlıne dergısuıdekı haberde, tunst sayısındakı duşmenın nedenı olarak teronst eylemlere karş) duyulan korku ve belırsız ortam gostenldı Haberde aynca, yaşanan kotu durumlara rağmen Turkıye'ye yapılan toplam gınşlerde yuzde 14 01 oranında artış yaşandığı, bu artışın da etkın olarak yurutulen reklam kampanyasuıın urunu oldugu kaydedıldı AL GÖZÜJVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Sevdiğim KentlerIçin Ağıt Sevdığım butun kentler ış- gal altında. Mardın, Lrfa, Nu- saybm, Gazıantep, Iskende- nın, Dıyarbakır, evet se\dı- ğım butun kentler ışgal altın- da Butun çocuklukanılanm, gençlık anılanm ışgal altında Kımseler bana bu savaşın Irak'la ılgılı olduğunu sovle- mesın' Dunya tanhı kadar es- kı bu- oyun, guzelun kentle- nmı ışgal ıçuı oynamyor Go- runem gormek ıçuı asken eğı- tun gonneye ya da uluslara- rası ılışkıler okumaya gerek yok 1 Her şey oylesıne haya- sızca oynamyor kı, guzelım kentlenm benım olmaktan çı- kıyor artık Insanlar bu oyunu dog- duklan gun oğrenırler adı- na da "hcdef şaşu-tma" de- mr Avrupa'nınemperyalıst geçmışlermı sozum ona uy- gariık gostenlenyle kapat- maya çalışan ulkelerı ve Amenka Bırleşık Dev letle- n şımdı bu oyunu oynuyor- lar Hem de kıran kırana Hedefguya Irak Hayu-, bu bır hedef saptırma oyunu, hedef Anadolu ve onun en şur dolu, en guzel kentlen Hepsı en çok benım olan kent- ler tşte Mardın'de durmuşlar Suryanı ustalannın, kapılan- nı gok mavısıne boyadığı o guzelun taş evlenn onunde Ne kılıselenn ne camılenn farkındalar ne de butun za- manlardan sonsuz anılar ba- nndıran Deyruzzaferan Ma- nastın nın sessızlığının Hıç- bu-guzelhğuı, hıçbır emegın hıçbıryaşamın farkuıda değıl- ler Mardın onlar ıçın sadece bw asken us Oradan butun dunya coğrafyasına hâkım olacaklar, sadece daha çok zengın olmak ıçm, daha çok somurmekıçın Dunyanmta- nh mıraslanndan bın artık onlann olacak ve bıze v e ba- na Mardın'den Suryanı usta- larırun yaptığı taş ev lenn fo- toğrafı kalacak, bu- de Refık Durbaş ın Mardın Deyruzza- feran Manastın'nın av lusun- dakı kuyu ıçın yazdığı şıır "Çıknğun, çocukluğumun safransanazamanuHİan/kal- ma/Huznum, atalanmın ak- reple akrabalığı/zamanın- dan/Meşe ağaçlanyla döşeli a\1uda/Su\ıın ve ecelin nobe- tinı beklemekteyım/Hayatuı nobetini bir de_/Şair, yıüar ve yuzyıllar geçip giderken/ Ta- şmvıesabnnvevalnızhğınaras- tasından/ Bir gun sen de dur o kuyıınun başındaAe sor ken- di kendine zamanı damıtan o suya/Ne kaldı şunun şurasın- da ömrunun vaftizine?" Dıyarbakır ın bazalt taşı gu- zelım ev len de onlann ola- cak 1 Ben kı, Dıcle'ye bakan o muhteşem ev lerden bınnde, bır gunbatunı havuzlu bır av - luda en guzel eşkıya hıkâye- len dınlemışüm Ohıkâyeler de tarıh olacak, Dıcle'nın muhteşem kıvnmlan da Su-ada Urfa var Butun za- manlann en mıstık kentı Go- lun ve peygamber hıkâyelen- mn bu-bmne kanştığı, gozle- n her zaman surmeh, rengâ- renk gıysıler gıyen Arap ka- dınlannuı kıraç sokaklan • 4rkası 8. Sayfada p- Forever De üae Takım, GülızarSan ISTIKBAL w w w . l « t l k b a l c o m . t r İLETİŞIM2A O8OD 361 55 SB Kampanya, TC Sanayı Boltanlığı nın 25 Mayıs 1994 tarıh ve 21940 sayılı Resnı Gazete de yayımlanon teblığıne uygundur 02 01 2003 lonhınde başlayan kampanya 30 03 2003 tonhıne kodar surecek olup, uretım VB stok ımkanlarıyla sınırlıdır *"fek kıjılık uyku setlerı lodet Çıft kıjılık uyku setterı 2 odet sılıkonıze yastik, Tek kışjlık nevresım talcımbn 1 adel Çıft bşılık nevresırr tabmlan 2 adet ecosılıkonıze yostık hedryelıdır Istıkbal urunien uzennde oncedenfaelırtmeksızındeğışıklık yapma hakluna sahıptır Karapanyo koşullanyla ılgılı aynntılı bılgı ıçın, lutfen bır bkbal Yelkılı Sahası m başvurunuz Ishkbal A Ş O S B 1 4 C a d N o l 3 38070 Kaysen 1m MikİHil m IYa } an a c ak çok / ey var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog