Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı ENEL HAKKIN HAKKI İlhan Selçuk r ' C u m h U r i y H Cag Pazarüma A.Ş Tü*oca£ Cad So 39 41 »^ kitap kulûbû 134334)CaJaloJhı-laanbdTd (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN İlhan Selçuk kitap ku Ça£Pa2arianıa\S Tüıkocağı Cad No 39 41 (34334)Cagaloglu-lsonbulTel Ci:)5140196 79. YIL SAYI: 28283 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-7997) 15 MART 2003 CUMARTESİ • * > - . * _ Fen Bilimleri Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor Her pazartesi Cumhuriyet 'le birlikte. umhunyel BİLİM TEKNİK Ya mın dili mü? kapıdan ıçerı gırebıldı mı2 Eski Germen'ler astronomi bilgini çıktı... Hatalı çalışan ağrı hücreleri bulundu... Su ve kir tutmayan yüzey kaplama maddesi... Yitirdiğimiz iki büyük bilim insanı... Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Türkiye <den vazgeçemeyen ABD, Ankara'nın kaygılannı gidermek için Halilzad'ı gönderdi Bush'tan yeni girişim Zalmay Halilzad WASHINGTON'DAN KUZEY IRAK GÜVENCESÎ # Ankara'nın Kuzey Irak güvencesi olmadan yeni bir tezkere- ye yanaşmaması üzerine ABD yönetimi, yeni bir girişimde bulundu. Başkan Bush, Ankara'nın rahatsızhğını gidermek için danışmanı Zalmay Halilzad'ı Ankara'ya gönderdi. Dün- kü görüşmelerde siyasi ve askeri mutabakatlarda Kuzey Irak güvencesini güçlendirmek için önemli ilerlemeler sağlandı. ABD ve Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplar ve Türk- menler ile de hafta başmda Ankara'da bir araya gelerek böl- gede ortak hareket planlannı ele alacak. • 5. Sayfada George W. Bush ABD, 11 HAVA KORİDORU AÇILMASINIİSTEDÎ # Tezkerenin geçmemesi üzerine kara birliklerine onay alama- yan ABD, Türkiye'den 11 hava koridoru istedi. ABD'nin is- tediği koridorlann iki amaçlı kullanılacağı kaydedildi. Avru- pa'dan ve Macaristan'dan kalkacak ağır bombardıman uçak- lan birinci ana koridoru kullanacak. Bu koridoru kullanan uçaklar, Istanbul ve Trabzon üzerinden Irak'a ulaşacak. îkin- ci ana koridor ise Akdeniz'deki gemilerden kalkacak av ve bombardıman uçaklan için açılacak. Bu uçaklar ise Iskende- run'dan girip Mardin üzerinden Irak'a geçecek. • 5. Sayfada AKDENİZ'DEN KAYDIRMA Savaş gemileri Körfez yolunda # Amerikan Savunma Bakanlığı yetkililerinin Akdeniz'deki 10'dan fazla savaş gemisinin Körfez bölgesine gönderilmesinin planlandığını açıklamasından sonra bunlardan 5'inin Süveyş Kanalı'na kaydınldığı bildirildi. NEVVYORK (AA)-AB- D'nin Akdeniz'de bulunan Tomahawk fiizesi fırlatma kapasitesine sahip gemile- rini, Türkiye'ninhavasaha- sını kullanma izni verme- mesinden sonra, îsrail ha- va sahasını da siyasi gerek- çelerle kullanmak isteme- dikleri için Körfez'e kay- dırdığı bildirildi. Gemiler, fiizelerini Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Irak'a fırlata- caklar. Buna karşılık, Tür- kiye'den hâlâ ümidini kes- meyen ABD'nin, 2 uçak gemisini Akdeniz'de tutma- ya devam ettiği bildirildi. Amerikan finans çevrele- rinin gazetesi Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Irak'a yönelik olası bir operasyonda Türki- ye'deki üsleri kullanama- yabileceğini hesaplayan ABD, BAE' deki bazı üsle- ri de modernize etmeye başladı. Modernize edilen UArkası Sa. 11, Sü. 2'de YEŞİL BARIŞ'TAN BARIŞ EYLEMİ -Türkiye, ingılıere,A\ ustralya, Bel- çika ve Lübnan'dan 28 Greenpeace üyesi, üzerinde Türkçe ve tngilizce "Savaşa hayır,ABD evine dön" yazüı pankart asılı olan kamyonla TCDD tskenderun Limanı D kapısını kapattı. • 9. Sayfada (Fotoğraf: AA) Erdoğan hükümeti kuruldu. Üç bakan dışanda kaldı, üçünün de yeri değişti. Kabineye yeni isim alınmadı AKP hükümetine makyajİklnCl adam CÜİ: 59. hükümeti 'hayırh' saydığı cuma günü kuran AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 28. başbakam oldu. 25 kişilik kabineyi 23'e indiren Erdoğan, "küskün yaratmamak" için yeni Bakanlar Kurulu'nda 58. hükümetin omurgasını korudu. 'Emaneti' devreden Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı ve 'güçlendirilmış' başbakan yardımcısı olarak kabinede 'ikinci adam' konumunu aldı. MumCU MEB'den alindl: 3 bakan kabine dışı kalırken Gül dışında 3 bakanın da yeri değiştirildi. Erdoğan, savaş tezkeresine direnen Ertuğrul Yalçınbayır ıle demeçleriyle tartışma yaratan Yaşar Yakış ve Imdat Sütlüoğlu'nu hükümetine almadı. Uygulamalan ve projeleriyle büyük tepki çeken Erkan Mumcu istemi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınarak Kültür Bakanlığı'na kaydınldı. CÜVenoyU Haftaya Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nüı 17 Mart toplantısma ayarlı bir takvim uyguladı. Erdoğan, uluslararası gelişmeleri göımek amacıyla güven oylamasına kadar bir haftalık süre kazandı. Yeni hükümet programının salı veya çarşamba günü okunması güven oylamasımn da haftaya pazar günü yapılması bekleniyor. Tezkeren ise bu tarihten sonra Meclis'e gelecek. • 6. Sayfada İşten çıkarma zorlaştı Güvenceli çalışma yaşamı başltyor • TBMM tarafından 9 Ağustos 2002 tanhınde kabul edilen Iş Güvencesi Yasası bugün yürürlüğe giriyor. Yasayla, 10 veya daha fazla ışçinin çalıştığı yerlerde ışverene işten çıkarma için geçerlı bir nedene dayanma koşulu getınlıyor. Sendikal faalıyetlenn de işten çıkarma nedem olamayacağı hükmünü getıren yasa, yargı sürecınde işten çıkarmanın geçerlı bir nedene dayandığını kanıtlama yükümlülüğünü de ışverene veriyor. 113. Sayfada HADEP AİHM'ye başvuracak • Kapatılan HADEP'in Genel Başkanı Ahmet Turan Demır, siyasi düşüncelenn kapatmakla engellenemeyeceğını belirterek "Partımız kapatılmayı hak etmedi. Siyasi düşünceleri, partı kapatmakla engellemek mümkün değıl. Bütün dünyada bunu teşhır edeceğız" dedı. Demır, yeni bir partı kurulacağını da açıkladı. • 4. Sayfada Tıp Bayramı Düdüklü protesto • Hâkimler ve sağlık çahşanlan, Galatasaray'dan Taksim'e kadar alkış ve düdüklü protesto yürüyüşü yaparak " Savaşa hayır" dedıler Sağlık çahşanlan "savaşa değıl, sağlığa bütçe" aynhnasını istediler. "Hekımlerin 2003 Bıldirgesi"nde de Türkiye topraklannda başta ABD olmak üzere başka bir ülkenin silahlı güçleri ve üslerinin bulunmasının onur krrıcı olduğu belirtildi. • 3. Sayfada YARGIDA REFORM İSTÎYORLAR • 3. Sayfada BU ÎLK ŞANTAJLARI DEĞÎL M 7. Sayfada DÜNYA BANKASI İSTEDÎ, KAYNAK BULUNDU U12. Sayfada FOTOĞRAF VE StNEMA EL ELE • 15. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tlsta Kaptamn Esas Marifetlerr AKP Genel Başkanı RTE iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra "kucak/annda Kıbrıs, AB, ekono- mi gibi" üç ateşten top bulduklanndan yakındı dur- du. Yeni Başbakan RTE, bugünü ve yannlan etkıleye- MArkasıSa.8,Sü. l'de Tek kişilik ordu 0 tki üyesini kaybeden Massive Attack, artık tek kışılık ordu gıbı. Grupta tek başına kalan Robert '3D* Del Naja imzalı ' 1 OOth Window' eskiye kıyasla gıtann az kullanıldığı, elektronik seslerin yumuşadığı ve Doğu'ya özgü melodilerin hissedildıği bir albüm. • 14. Sayfada Altın kalpli Mondragon # Galatasaray'ın Kolombiyalı file bekçisi Mondragon, Türkiye'deki sokak çocuklan ve eğitime muhtaç çocuklara yardım etmek istiyor. Ülkesuıde kurduğu özel vakıfla ıhtıyacı olanlara yardım eden Mondragon, yardım etmerün kendisi için bir aıle geleneğı olduğunu Helirtiyor. MArka Sayfada Detroit, Efes Pilsen gibi # Los Angeles Lakers maçında 25 dakıkada attığı 22 sayıyla dıkkatlen üzerine toplayan DetroitTi Mehmet Okur, çaylak sezonunda hem kendini kabul ettirdi hem de coach Rick Carlisle'ın gözüne girdi. Okur, Detroit'tekı ortamın Efes Pilsen'deki gibi olduğunu söyledi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bush'un Kutlama Mektubu!58. hükümet, kaptan değişikliğiyle 59. oldu. Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde açıkladığı Ba- kanlar Kurulu listesinde sürpriz yok. Anlaşılan Erdo- ğan, her türlü olasılığı tartmış, şimdilik mevcut duru- mu sürdürmekte karar kılmış. Gelinen noktada, AKP içindeki üç lider ortağı kendi zeminlerıne oturdu: MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog