Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KULE Nevra Bucak Y « Pazariam \ Ş Tuıkocs* Cad No 39 41 •^ kitap kulübü 114334} Cağaloghı-tsanbulTd ı:i2)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AY SALLANIYOR Pen Yazarlar Derneği r y Cumhuriyel L*. kltap^kulûbü l »ıŞTüıt.ocag]CadNo3941 W4lCağaloghı-îsanbulTe! (212J51401 96 79. YIL SAYI: 28282 / 500.000 TL (KDV,çl nde) KURUCUSV Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 4 yıl sonra karara bağlanan davada 46 yöneticiye 5 yıl yasak geldi HADEP'te sonTemellİ kapatlldl Anayasa Mahkemesi, bazı eylemlerinin yanı sıra terör örgütü I' PKK'ye yardım ve destek sağlayarak devle- tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü- ne aykın nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği gerekçesiyle HADEP'in temel- li kapatılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi Baş- kanı Bumin karann oybirliğiyle almdığım açıkladı. Dava AİHM'ye gİdİYOr Murat Bozlak'ın da aralannda bulunduğu 46 parti yöneticisine 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. Bumin, davanın 29 Ocak 1999'da açıldığını anımsa- tarak, iddianamede DGM'lerde açılan davala- ra yollama yapıldığını, o davalarm uzaması nedeniyle kapatma davasının da geciktiğini kaydetti. HA- DEP karara karşı AlHM'ye başvuracak. • 6. Sayfada YARGITAY HAREKETE GEÇTl DEHAP'a kapatma davası # Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Kanadoğlu, HADEP'ın yedeğı olarak kurulan DEHAP hakkında "Demokratık cumhuriyet, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykın eylemlenn odağı haline geldıği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesı'ne temelli kapatma davası açtı. # Kanadoğlu, Siyasi PartılerYasasrnın 10. maddesi uyannca siyasi partıler tarafından başsavcılığa verilen teşkılatlanrta durumuna ıhşkın belgeler esas alınarak sıcil kayıtlan oluşturuldugunu ve ışlemlerin de bu kayıtlar üzerinden yürütüldüğünü belırtti. • 6. Sayfada TÜRKİYE KAPSAMLI DOSYA HAZIRLADI Öcalan \n kararı seneye # Avrupa İnsan Haklan Mahkemesı'nin Abdullah Öcalan'ın "adil yargılanmadığı" yönünde verdiği karannın ardından Türkıye ve sanık avukatlan itiraz başvurusunda bulunmak için hazırlığa başladı. Adalet Bakanlığı. kapsamlı bir itıraz dosyası ıçın çalışıyor. # Öcalan"ın avukatlan da yeniden yargılama istemınde bulunmaya hazırlanıyor. Her iki taraf da karara 12 Hazıran'da itıraz edebilecek. Taraflann yapacağı itıraz başvurusu sonucu alınacak karar kesın nıtelik taşıyacak. Itirazlar reddedilırse süreç tamamlanacak.B 6. Sayfada 14 MART 2003 CUMA Beşiktaş umutlu f öndü EF& Kupası /=. -s maçıf taş, lasmanında zio'ya 1-0 yenil : di. Karşılaşma- \ nın tek golü- f nü 55. dakika- ı da İnzaghi at- tı. Siyah- Be- * yazlı takım il- han Mansız ve Nouma ile * önemli gol fırsatla- V rını değerlendiremez- ken Ali Eren gördüğü sarı kartla cezalı du- ruma düştü. Bu maçın rövanşı 20 Mart'ta Is- tanbul'da yapılacak. Bush'un 'Hava sahanıu açın' mesajının ardından Başbakanlık'ta olağanüstü zirve toplandı Acil' karar baskısıCeri sayım başladı \vashington yönetımı, Irak'a operasyon için gen sayımın başladığını behrterek Türkıye'den hava sahasının yanı sıra, 4 havaalanının kullanımı için resmen ızın istedi. "Bizı oyalamayın. Karannızı hemen ıletin ve K. Irak'a da tek taraflı girmeyın" mesajı üzenne Başbakanlık'ta AKP Hden Erdoğan, Genellnırmay Başkanı Özkök ve Başbakan Gül'ün katıhmıyla "acıl zirve" yapıldı TezkereSİZ OİmaZ Zirvede, Türk hava sahasının tezkere ve BM karan olmadan ABD uçaklarına açılmasınm mümkün olmadığı, yeni tezkere ıçın de yenı hükümetın kurulması sürecinın beklenmesı gerektığı görüşü ağırlık kazandı. Yalnızca "hava kondorunun ABD'ye açılması" yönünde bir tezkere hazırlanması seçeneğıni değerlendıren AKP yönetımı. TBMM'yı hafta sonu da çalıştırma karan aldı. • 5. Sayfada Yalman: TSKgöreve hazır Komutanlar İskenderun'da # Iskenderun Limanı'ndan ABD askeri araçlannın sevkıyatı sürerken ABD Kara Kuvvetlen Komutanı Yardımcısı Korgeneral Dotson lımanda ıncelemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yalman da îskendenın 39. Mekanıze Pıyade Tugayı'nda denetım yaptı Yalman, "Birlıklenmız mükemmel bır sevıyede. TSK olarak milletimızin bıze vereceği her türlü görevı en ıyi şekilde yerine getirmeye hazınz" dedi. • 4. Sayfada Çöl firtınalan başladı ABD, Irak operasyonunu hava koşullanndan dolayı geciktirmemek için yoğun çaba harcarken, Körfez'de başlayan çöl fırtına- sı askerleri etkilemeye başladı. Kuveyt'te önceki gün çıkan kum fırrınasının çöldeki Amerikan askeri araçlannın hareketle- ri yüzünden daha da şiddetlendiği belirtiliyor. Öte yandan ABD askeri malzemelerinin sevkıyatının de\am ertiği tskenderun Limanf nda ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Korgeneral Michael Dotson'un ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenaral Aytaç Yalman ıncelemelerde bulundu. Savaş yaklaşırken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik önlemleri gide- rek sıkılaştırılıyor. Son olarak Türkiye ile Irak arasındaki tek kapı olan Habur sınır kapısından Kuzey Irak'a geçiş sıkı dene- rime alındı. Sınırdan sadece bozulma riski yüksek gıda malzemelerini taşıyan araçlar geçebiliyor. (Fotoğraf: REUTERS) Rektörler kaygılı Atatürk ilkeleri inkâr ediliyor # Rektörler, yeni YÖK yasa taslağı üzerinde tartışmaya dahi gerek duymadıklanm ifade ederek "Yükseköğretim yasa taslağının üniversitelenn yetkıli kurullannda görüşülerek, Yükseköğretim Kunılu ve Üniversitelerarası Kurul'da son şeklini almasını istiyoruz. 22 yıl içinde gerçekleştirilen yönetmelikler, tüzüklerin hepsı birdenbire iptal oluyor. Bu yeni baştan büyük bir karmaşa ortamıdır" dediler. tstanbul Haber Servisi - Gazetemi- zi ziyaret eden rektörler Yükseköğretim yasa taslağında Atatürk ılke ve inkılap- lannı inkâr eden bır düşünce sergilendi- ğinı behrterek, "Üniversite yönetimle- rinin Atatürkçü ellerde bulunmasını içlerine sindiremiyorlar.Taslak bu ha- liyle yasalaşırsa çözülmüş olan tür- ban konusu bir düzenleme olmaksızın yeniden serbest hale gelecek" uyan- sında bulundular. Dokuz Eylül Üniver- sıtesı Rektörü Prof. Emin Alıcı "Şimdi birdenbire sorunların üzerine gitme- yip de üniversitelerin üzerine girmek bence art niyetlidir.Amaç, üniversite- leri kendi arka bahçesi yapmak ve üniversiteleri politik amaçları için kullanmak" dedi. Istanbul Üniversitesı (IÜ) Rektörü Prof. Kemal Alemdaroğlu, Dokuz Ey- lül Üniversıtesi Rektörü Prof. Emın Alı- cı, Inönü Üniversıtesı Rektörü Prof. Fa- tih Hilmioğlu, Ondokuz Mayıs Üniver- \ArkasıSa.8,Sü. 3'te ARAZİSİ OLANLAR ABD'LILERİN PEŞtNDE U 9. Sayfada ÎŞYASASI'NDA ORTALIK TOZ DUMAN • 13. Sayfada ABD BÖLGEDE KALICI • 7. Sayfada DÜNDEN BUGÜNE AŞK OYUNLARI • 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Parlak Politikanın Açmazları! Kafasını gönlünü ıktıdara kaptıran ılim-bilim adam- larını bir kalem geçiniz; hukuk adına konuşan kimi profesörierin saptadığı gerçek ortada: "9 kent ve kasabada ABD askerleri yerteşsinler di- ye üsler kurulmasına, bu üslerde silah yığınağı yapıl- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Müzeler yol geçen hanı # Şubat ayında 10 müze ve cami soyuldu. Kültür Bakanlığı, eser getiren yurrtaşlara 90 mılyar lira borç "taktı". Gezdiğimiz, uluslararası alanda bir "imparatorluk müzesi" kabul edilen îstanbul Arkeoloji Müzesi'nin çeşıtlı bölümlen "görevlı" yokluğundan kapahydı. ÖZGEN ACAR'm haberi I A rka Sayfada Lahey'de ipi Hannay kopardı # Kabrıs görüşmelerinde Annan'ın ıpleri koparmasında, Hannay'üı büyük etkisi oldu. Papadopulos'un garantörlere ilişkin kabul edilmesi olanakh olmayan önerisini sunmasıyla tıkanan görüşmede Hannay'in Annan'a "Referandum olmayacaksa görüşmeler anlamsız" dediği öğrenildi. SERKAN DEMİRTAŞ/AYHAJV ŞtMŞEK'in haberi • 10. Snyfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan'ı Bekleyenler... Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık koltuğund£ ne yapar, sorusuna yakın tarihimize gönderme ya- parak verilecek kısa yanıt şu olabilir: Bugüne kadar yaptığını! Siirt seçimlerinin yapıldığı pazar gününden bu ya- na, Erdoğan'ın uyguladığı çalışma yöntemi üsluptE bir değişiklik olmayacağını ortaya koyuyor. Hüküme" çalışmalarına girmeden önce Erdoğan'ın gündemi- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog