Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı İNSANLAR İNSANLAR Erol Manisalı ÇagPazariamMŞ Türkocagı Cad No W 41 134334)Gtğalogtu-kanbdTel (212)5140196 Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28281 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 MART 2003 PERŞEMBE Köşk - Başbakanlık ve Genelkurmay üçgeninde yaşanan gergin diyaloglan açıklıyoruz Tezkererrin perde arŞlk olmadl 2. tezkerenin 'beklenme- dik' bir şekilde Meclis 'ten geçmemesi devleîin zirvesinde gergin bir sürecin yaşanmasına neden oldu. Özkök 'ün kamuoyuna yaptığı açıklamadan önce Sezer 'in "Şık olmaz " dediği öğrenildi. Gül ise "Geç kalındı" diye konuştu. MUSTAFA BALBAY ANKARA - Tıirk asken- nin yurtdışına göndenlme- si ve ülke topraklannda ya- bancı asker bulundurulma- sına ilışkin ıkıncı tezkere- nin TBMM'de reddedılme- sınm ardından Cumhurbaş- kanhğı, hıikümet, Genel- kurmay ve AKP hderlıği arasında yoğun bir diyalog yaşandığı behrlendı Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'un tezkerey- le ılgilı yaptığı açıklamalar, bu dıyaloglann ana ekseni- ni oluşturdu. Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Se- zer'in Özkök'ün açıklama- Bush yalnız kalıyor # Washington'ın, Bla- ir'ın ülkesuıde yaşadığı sıkıntılar nedenıyle en yakın müttefıkı tngıl- tere'nın asken deste- ğınden bıle yoksun kalabıleceğı bıldınldı. • 10. Sayfada Irak'a 6 koşul # Ingıltere, Ispanya ve ABD'nin, "Irak'a 6 maddelık test uygulan- masını" öngoren bir metnın BM Güvenhk Konseyı'ne sunulan ka- rar tasansına eklenerek Konsey'ın bazı üyeleri- ne sunulduğu bıldınldı. • 10. Sayfada lanyla ilgilı olarak "Şık ol- maz", Başbakan Abdullah Gül'un ise "Geç kalındı" değerlendırmesı yaptığı bıl- dırildi. Bınncı tezkerenin Mec- lıs'ten geçtığı 6 Şubat son- rasında hazırlanan ıkıncı tezkere. Gül hükümetı ve AKP grubu ıçınde cıddı çatlaklara neden oldu. Şu- bat ayının son haftasında tezkerenin Meclıs'ten geç- meme olasılığının öne çık- ması üzerine AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan ve Başbakan Abdul- lah Gül yenı arayışlar ıçine gırdi. Bu aşamadan sonra AKP yönetımi ıle devletın ötekı organlan arasında da ilgınç dıyaloglar yaşandı. Cumhuriyet'ın edındığı bılgılere göre, 26 Şubat Çarşamba gününden ıtıba- ren şu gelişmeler yaşandı: Erdoğan ve Gül, grup toplantısında beklemedık- leri bir blokla karşılaştılar ve şu değerlendırmeyı yap- tılar. Gül: Tezkerenin Mec- lıs'ten geçmesı zor görünü- yor. Kımse farkında değıl a- ma, bana gelen mılletvekıl- lennın sorulanndan, değer- lendırmelennden tezkereye hayır dıyeceklerını anlıyo- rum. Mıllı Güvenlık Kuru- lu'ndan sonraya bırakalım. Erdoğan: MGK'den ne çıkabılır0 Gül: Bır öncekı toplantı- dakı bıldınnın devamı ola- rak, tezkerenın önemıne, mıllı çıkarlara ılışkın bır cümle bıze yeter. Erdoğan: O zaman tez- kereyi Meclıs'e, MGK top- lantısı sonrasma bırakalım. Tezkerenin 1 Mart Cu- martesı günü Mechs'te oy- lanacağının açıklanmasın- dan sonra bütün gözler, şu- WkArkasıSa.8,Sü. 3'te 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA Gül: Tezkerenin Meclis 'ten geçmesi zor görünüyor. Milli Güvenlik Kurulu sonrasma bırakalım. Erdoğan: Milli Güvenlik Kurulu 'ndan ne çıkabilir? Gül: Tezkerenin önemine, milli çıkarlara ilişkin bir cümle bize yeter. Erdoğan: O zaman MGK sonrasma bırakalım. ^ 28 ŞUBAT CUMA Gül: Yarın oylama var. MGK'nin bakışı ufukaçıcı olabilir. Askerler: Ek bir değerlendirmeye gerekyok. Gül: Milletvekillerini bunun devlet meselesi olduğuna inandırmamızgerek. 42 *JL A \ .•q$£* Sezer: Önceki Milli Güvenlik Kurulu 'nda hükümetin izleyeceği yol için yardımcı olmuştuk « 2 MART PAZAR Özkök: Bütün hesaplarımızı tezkerenin Meclıs'ten geçmesi üzerine yapmıştık. Gül: Seçim bölgelerine giden milletvekillerimiz seçmenlerin tepkisiyle karşılaştı. Özkök: K. Irak'taki gelişmelere kayıtsız kalamayız. Gül: Siz de bize yardımcı olun. 3 MART PAZARTESİ özkök: Birinci tezkerenin geçmesi önümüzü açmıştı. Sezer: O belli bir çerçevedeydi. Devamı için ikinci ., tezkere gerekliydi. Özkök: Belki Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Sezer: Şık olmaz, çok değişikyorumlar yapılır. Slogan atarak limana girmek isteyen TKP'lilere polis müdahale etti. Gözalhna alınan 4 kişi akşam serbest bırakıldı. (Fotoğraf SERDARÖZSOY) ABD askerini protesto eden TKP'lilere uyan ateşi Iskenderun'da silahlar patladı 5 MART ÇARŞAMBA Gül: Özkök Paşa 'nın konuşması tabii hükümet açısından yararlı oldu. Özkök Paşa beni hep geçici gördü. Ama bunu geçen hafta yapsa daha yararlı olurdu. Sezer: Açıklama çok şık olmadı. Madem bunu yapacaktı, benden değerlendirme almamalıydı. ' TKP üyeleri Iskenderun Limanı B kapısına "Yankee go home" ve "ABD asken olmayacağız" yazılı pankartlar astı. Limana girmek isteyen yaklaşık 130 kişilik grup, kapıda görevlı askerlenn uyan ateşiyle engellendı. TKP'lilere polis coplarla müdahale ettı. Eyleme katılanlann tamamı ıfadeleri alınmak üzere Yenişehir Polis Karakolu'na götürüldü. AKIN BODUR SERTAÇ EŞ FERİT DEMİR tSKENDERUN / TUN- CELİ - Amerikan askeri sev- kıyatının sürdüğü Iskenderun Limanı'na girmek isteyen Türkiye Komünıst Partisi (TKP) üyelerine asker uyan ateşi açtı, 4 kişi gözaltına alın- MArkasıSa. 8,Sü.3'te AtHMkararını açıkladı 'Ocalan adil yargılanmadı' TÜrklye temylze gidiyor Avrupa Insan Haklan Mahkemesi, DGM'deki duruşmalann bir kısmının askeri yargıçla yapılmasını ve gözaltı süresinin uzunluğunu gerekçe göstererek Öcalan'ın adil yargılanmadığı yönünde karar verdi. Karara tepki gösteren Türkiye, Büyük Daire'ye temyiz için başvuruda bulunacağını açıkladı. Karann burada değişmeyeceğine işaret eden hukukçular, mahkemenın. Türkiye'ye adil yargılama için baskı yapacağına dikkat çektiler. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 6. Sayfada Kıbns'ta görüşmelerin kesilmesi Ankara'yı en kötü olasılıkla karşı karşıya bıraktı Amerika Deuktaş^ı suçladı LAHEY HAYAL KIRIKLIĞIYARATTI BUSH VE BLAIR ÎHMAL ETTl Barış orkestrası # Arthur Miller'ın Ausch- witz toplama kampında ya- şanan ve savaşın acımasız- lığını anlatan Orkestra oyu- nu, Bursalılan hem sarstı hem büyüledi. Koreografi- siyle rejisini Ayşe Emel Mesci'nın üstlendiği oyu- nun ana ekseni savaş, ikti- dar ve güç. • 14. Sayfada GUNCEL # Washıngton, BM'nin başansızlıkla sonuçlandığını açıkladığı Kıbnsh lıderlenn Lahey toplantısının ardından "hayal kınklığına" uğradığmı belirtti. _ ^ ABD, anlaşma olmamasının suçunu Türkiye ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'a yükledı. Dışişlen Bakanlığı sözcüsü Boucher, "Denktaş'ın, Kıbnsh Türklenn kendı geleceklerinı behrleme ve temel konularda oy kullanma hakkını reddetmesıni çok üzüntü vencı buluyoruz" dedı • 11. Sayfada Kıbns görüşmelerinde sonuca ulaşılamaması Batı basınında büyük yer bulurken Financıal Tımes, ^ ' başansızlıktan "Irak'la meşgul olan ABD Başkanı George Bush ıle Ingiltere Başbakanı Tony Blaır'i sorumlu tuttu. Financial Times gazetesi, Kıbns'la ılgilı haberinde "Avrupa, savaşın ilk kaybı" yorumunu yaptı Gazete, "Kıbns müzakerelennın çöküşü. ıkı lıderın Irak takıntısının olumsuz yan sonuçlanndan biridır" ıfadesıni kullandı. • 11. Sayfada SOYSAL PERDE ARKASIN1ANLATTI ' Kıbns görüşmelerine katılan anayasa hukuku uzmanı Prof. Mümtaz Soysal, BM Genel Sekreteri Annan'ın j ^ — ' planının Türk tarafı için tuzaklarla dolu olduğunu belırterek "Biz bunlan bile bile evet dedik. Ama bılgısizliklennden kurduklan kapanın içıne girdiler" dedi. "Olayın uluslararası aşaması geçici olarak bitti" diyen Soysal, şımdı Kıbrıs için cıddi bir planın yapılması gerektığıne işaret etti. LEYLA TAVŞANOĞLL'nun söyleşisi • 11. Sayfada CUNEYT ARCAYUREK Meclis'ten Gizlenen Belge Muhalefet partisine gerektiği ölçüde muhalefet yapmadığı öne sürülerek amansız eleştiriler yönelti- liyor. Muhalefet partisinin ABD'ye tanınan ayrıcalıkları ıçeren eleştirileri görmezlikten geliniyor. Medyada tırnak kadar haber oluyor. ABD'ye "gizlice" tanınan kimi olanakları, Güney- doğu'daki askersel işlemleri TBMM'nin bir araştır- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Batı kültüründe Türk imgesini açığa çıkoron bir araştırmaa Onur Bilge Kula Onur Bılge Kula bır bılım adamı Şımdılerde Mersın Unıversıtesi'nde oğretım uyesı olarak gorev yapıyor Avrupa Bırtığı'ne gırme çabalanmızda karşılaştığımız engellerın tarıhsel koklerınt araştıran çalışmalarıyla tanınan Kula, ıkı onemlı çalışma ıle duruyor karşımızda, "Alman Kulturünde Turk Imgesı' ve "Batı Duşünunde Turk ve Islam Imgesı" Bu onemlı yapıtları uzerıne uzun bır soyleşı gerçekieştırdık Kula ıle GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Annan Ayrıntıda Gizlidin! Kıbns görüşmelerinin BM katında sona ermesıy- le birlikte geçen kasım ayından bu yana yaşadıkla- nmızı geleceğe ışık tutması açısından özetlemek gerek... BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın kendı adını ta- şıyan bır planı hazırlayıp Rum kesiminde duyurma- sıyla birlikte "tarihsel" yanş başladı. Tarihsel sözcüğünü kullanmamızın nedeni, planın MArkası So. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog