Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DEĞÎŞÎK GÖZLE Necati Cumab ÇagPazarfamAŞ Tüıtaagı Cad. No 39 41 \^ kitap kulûbu |}4334)Cagaloğ)u-istanbulTtl (212)51401% Cumhuriyet Ç^Ş Pnzariama A 5 Tütocagı C ı i No 39/41 1^4134,Ca4alo41u-kmbulTel {212)M40IW 79. YIL SAYI: 28280 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; 12 MART 2003 ÇARŞAMBA AB Sözcüsü: Kıbns sorunu çözülmezse RumlarAB'ye girer ve Türk askeri işgalci konumumjlüş^ Avrupa'dan gözdağıYELÎK TEHLÎKEYE GÎRER \ > AB Komisyonu, Kıbns'a çözüm bulunmazsa Rum kesiminin "Kıbns Cumhuriyeti" olarak tam üye kabul edileceğini, bu durumda Türkiye'nin AB toprağını "işgal etmiş" sayılacağını açıkladı. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Vefheugenlın sözcüsü Jean- Christophe Filori, "Bir üyemizi tanmıayan aday bir ülkenin, bize katümak isteyeceği tuîuîfbir olayla karşı karşıya kalacağız. Bu dunımda üyelik mfoakerel başlaması çok zor" dedi. • ıı. Sayfada SK ETNÎK KIYIMI ÖNLEDÎ > AB Komisyonu'na tepki gösteren Ankara, açıklamalann "kabul edilemez" olduğunu ve Türk tarafı üzerinde baskıyı arttırmayı amaçladığını belirtti. TSK'nin "Garanti Anlaşması" çerçevesinde adaya gittiğine işaret eden Türkiye, Kıbnsh Türklere^yönelik "etnik temizliğin" bu şekilde önJj^diğMj/urguladt. Başbakan Gül, sözcünün açîElamalanmn 'çok aşın bir ıfade" olduğunu belirtirken NNAN PLANI KIBRIS'I ÇÖZEMEDİ BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın çağnsıyla, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan, Annan planının 30 Mart'ta referanduma sunulmasına ilişkin görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı. Kıbns sorununa çözüm için hazırlanan plan, 20 saat kadar süren görüşmelerde KKTC ve Kıbns Rum kesimi tarafından reddedildi. Kofi Annan gÖEÜşrnelerden çekilme karan alırken BirleşmişyıiYiuuıuıuıuıııı Y vy&v u^ın wu u.uuw vıuuguuu L/VIH vıiivvn. 20FU.şnî.cıcrcıcn çcKiınıc Ktircin aiirK.cn Dirıcşmış Kıbns konusunda AB'nin yanlışlan da oldu. Tek taraflı^" KîılletleMnJübns'taki ofisinin de kapatılacağı belirtildi. hareket ettiler" diye konuştu. • il./SayfaSâ—N__ / HALUK BAKIR'ın haberi • u. Sayfada 5 bin ABD askeri Karpaz açıklarında beklerken Iskenderun Limanı'ndan en büyük çıkış yapıldı Sevkıyata sıkı denetim) Limandan çıkış yapan gemiler iki aşamalı kontrolden geçiriliyor. Kontrolün ilki liman içinde yapılırken ikincisi Îskendenın-Adana otoyolu girişinde uygulanıyor. Sabah saatlerinde işlemleri tamamlanmadan yola çıkan 5 çekici geri gönderildi. AKIN BODUR / SERTAÇ EŞ MAHMUT ORAL / SAVAŞ KÜRKLÜ ISKENDERUN / DIYARBAKIR / ADANA - TBMM 'ye gelen ilk tezkere kap- samında olduğu ıddıasıyla. ABD'nın Irâk harekâtı sırasında kullanacağı bölgelere teç- BAYKAL'DAN HÜKÜMETE UYARI Delikanlı olun # Baykal, üs ve limanlarda bi- rinci tezkere kapsamını aşan uy- gulamalar yaşandığını vurgulaya- rak "ABDyle işbirliği yapacak- sanız adam gibi çıkın açık açık söyleyın Aksi, delikanlılığa sığ- maz" dedi. Baykal, Irak operas- yonunun Kerbela'nın yıldönümü olan 17 Mart'ta başlayacağım ileri sürdü. • 5. Sayfada EKONOMİ GÜL'E EMANET Erdoğan kabinesi # Sezer'den hükümeti kurma gö- revini alan Erdoğan'ın ,yeni kabi- ne listesini bugün Köşk'e sunma- sı bekleniyor. Gül için "ekonomi- nin koordinasyonundan sorumlu başbakan yardımcılığı" görevi ağırlık kazanırken Şener'in Mali- ye Bakanlığı'na getirileceği belir- tiliyor. • 4. Sayfada hizat ve malzeme sevkıyatı sürüyor. Isken- derun Limanı'nın bu amaç doğrultusunda kullanıldığı günden bu yana en fazla sevkı- yat dün yapıldı. Iskenderun Körfezi'nin tam karşısında bulunan Karpaz açıklarında 5 bın ABD askennin gemilerde beklediğı bildiril- di Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman dün Şır- nak'taydı. Diyarbakır'dan sonra Mardin'e, oradan da Şırnak'a gelen Orgeneral Yalman, Şırnak 23. Jandar- ma Sınır Tümen Komutan- lığı'nda incelemelerde bu- lundu. Yalman, bugün Silo- pi'ye geçerek denetimlerini sürdürecek. Iskenderun Limanı'ndan çıkan gemiler iki aşamalı kontrolden geçiriliyor. Kontrolün ilki liman içinde yapılırken ikincisi de tsken- derun-Adana otoyolu giri- şinde uygulanıyor. Sabah saatlerinde, işlemleri ta- mamlanmadan yola çıkan 5 çekici geri gönderildi. Çeki- cilere, işlemlerinın tamam- lanmasının ardından çıkış izni verildi. Iskenderun Limanı'ndan ilk konvoy çıkışlan dün sa- at 07.30'da oldu. Bu saatten sonra 4 konvoyla toplam 85 TIR konteyner, iş makinele- ri, cip, kamyonet ve jenera- törden oluşan yüklerini taşı- maya başladı. Taşınan mal- zeme ve teçhizatlar Mardin, Kızıltepe ve Gazıantep'in Oğjuzeli ilçesine gönderildi. Önceki gün ABD'li per- soneli taşıyan 9 otobüsün de aralannda bulunduğu 64 MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • TBMM'DE AMERİKAN UŞAĞI KAVGASI • 5. Sayfada KORE'DE BARIŞ GÖSTERİSİ - Güney Kore'nin başkenfi Seul'deki ABD Büyükelçiliği önünde topla- nan bir grup gösterici.ABD'nin Irak'a düzenleyeceği saMınyı protesto etti. Aralannda rahibelerin de bu- lunduğu çok sayıda gösterici, ellerinde "Savaşa Hayır" yazılı pankartlar taşıdı. (Fotoğraf: AP) Hükümet kaynak arıyor Nema olmadı hisse verelim# Hükümet, zorunlu tasarruf fonun- da hak sahibi olan çalışanlara, "Nakit yerine Telekom hissesi ve- rerek ödeme yapahm" teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı mo- dele göre, zorunlu tasarruf fonun- dan alacağı bulunan çahşanlar is- temeleri durumunda haklannı Te- lekom hıssesı olarak da alabilecek. # Bürokratlar, bu yöntemle 12.5 kat- nlyon liralık zorunlu tasarruf fo- nunun tasfiyesinin sıkıntısız yapı- labileceğı ve Telekom'un özelleş- tirilmesinm hızlanacağına dikkat çekiyor. Özelleştirmede kullanıla- cak kesin yönteme ise Bakanlar Kurulu karar verecek. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi • 3. Sayfada Kendisini tekzip etti Chhibber sözünden çark etti # Bütçeye yönelik sert eleştirilen ne- deniyle ekonomi yönetimi ve Dün- ya Bankası yetkililerinden Chlib- ber'a tepki yağdı. Tepkilerin ariın- dan açıklamasını düzeltmeyi kabul eden Chhibber, kendisini, "Söjle- diklerimin büyük bölümü habcrlere alınmadı" sözlenyle savundu. # Dünya Bankası Türkiye Temsicili- ği'nden yapılan açıklamada, hikü- metle istikrar programı ve yapJan reformlar konusunda genel olaak mutabık olunduğu belirtildi. Acık- lamada gelecek mali yardımuı geç- mişte olduğu gibi reformlann -eri- ne getirihnesiyle bağlantılı olcLgu belirtildi. • 13. Sayfada GAZI MAHALLESt KAYIPLARINI UNUTMUYOR M 6. Sayfada MANİSA'DA ZAMANAŞIMI HESABI M 6. Savfada SPOR DALINA ÖZEL TELEVlZYON KANALI MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yolun Sonu BM Genel Sekreteri Annan'a göre, "yolun sonu- na gelindi". Bir buçuk yıldır görüşmeleri, tartışmaları yürüten ve izleyenlere göre Annan planı "çöktü". Lahey'de 19 saat süren görüşmelerden olumlu so- nuç zaten beklenmiyordu. Genel Sekreter'in planı referanduma götürecekle- rini kabul eden belgeyi imzalamaları için iki lideri 10 MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de WHO'NUN ARAŞTIRMASI Moral iyi bel kötü # Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Türkiye'de yaptığı araştırmaya göre, en yaygın görülen hastalık sırt ağnsı ve bel fıtığı. Araştırmadan çıkan en ilginç sonuç ise knzlerin bunalttığı insanlann "Son bir ayda endişe yaşadınız mı" sorusuna verdiği yanıt. "Hiç yaşamadım" diyenlerin oranı yüzde 51.4. B 7. Sayfada BEŞÎKTAŞ - LAZIO MAÇIYARIN Anahtar Lucescu # Beşıktaş, tarihınin en önemli maçına yann çıkacak. UEFA Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda ttalya'nın Lazıo takımıyla karşılacak olan Beşiktaş'ta rakibi teknik direktör Mırcea Lucescu çözecek. Yıllarca Italya'da görev yapan Rumen çalıştıncı, Lazio'yu da yakından tanıyor. • Spor'da RESSAM SÜDOR'UN SERGÎ5Î Kaduıın serüveui # Ressam Gülseren Südor, çıı mürekkebı ve litografi ucu (tarama tekniği) ile oluşturdua yapıtlarını Kızıltoprak Sanat Galerisi'nde sergıliyor. Südot "36 Yılın Taraması" adını verdığı retrospektif sergısıyle anlattığı kadınlık hallerinde, aslında kendn betimlediğinı söylüyor. 114. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog