Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

İbrahim Yıldız : Alpaslan#Sorumlu Müdün Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFi adma İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: # Yazıişleri Müdürü: Satim fstıhbarat Cengiz \ ıldırım 0 Ekonomr Öz- lem \ üzak 9 Kultur Egemen Berköz 9 Spor Abdülkadir \ ücelman • Nfakaleler Sami Ka- raören 9 Duzeltme Abdullah \ azıcı 9 Bıl- gı-Belge EdibeBuğraO YunHaberlerı Meh- met Faraç 9 A\nıpa Temsılcısı Güraj Öz YayınKurulu:tlhanSelçuk(Baş- Ankara Temsilcısı: Mustafa Balbay Ataturk Bulvan No: Müessese Müdürü REKLAM: P.M. Ltd. şti. • Genel k ) E K ( D ) 1 2 5 K 4 B k l k l A k T l " 4 1 9 5 0 2 0 ( 7 h F kkan),EmreKongar(Danışman), 125,Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel-4195020(7hat). Faks. Orhan Erinç, Hikmet Çetln- 419502 7 * Izmır Temsilcısı Serdar Kızık, H. Zıya Bh kaya, Şükran Soner, tbrahim 1352 S 2 3 Tel- 4411220. Faks. 4418745 • Adana Yıldız. Orhan Bursalı. Musta- Temsilcisi Çetin Yiğenoğtu, tnönü Cd. 119 S. No 1 Kat: 1. fa Balbay, Hakan Kara. Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 Erol Erkut • Bılgı Işlerrv Ahmet Korulsan 9 Sa- tış Fazilet Ktıza MudurGülbin Erduran#Koodınaıör Reha Işıtman # Oene! Mudur\ rd Sevda Çoban # Fınansman Müdürü ÇeUn trduran Tel 0212 514 07 53 - 513 84 60-61. Faks. 0212 513 84 63 \ayıoül}aıı: ^enıGunHaber \ja rel'ı":f:ı51>5O5<:''hat) Fak u Basıfl\e *layıncüık AŞ. TuricücagıCad 39 41 (ağaloelu'4114 Istanbui PK 24* - Sıriceo'>4435 İSL CJ212ı M"- »5 95 Bıskı: MeıiezGazeK Dereı Basım V~aymcılıkSaiL\e Tıc \ŞBariaıosBuhanNo !:5Be;ıkCrş- !a 11 MART 2003 îmsak:4.49 Güneş:6.17 Öğle: 12.21 Ikındi 15.35 AJcşam: 18.13 Yatsı:1934 Fransa'da rengârenk moda • Haber Merkezi - Fransa'nın başkenti Pans'te devam eden 2004 Sonbahar Kış giysilerinın tanıtıldığı moda haftası sürüyor. Ünlü modacılann tasarladığı giysiler arasında Stella Candante'nin renkli giysisi büyük ilgi gördü. İmkânsız Aşk' yeniden • Kültür Servisi - Can Yayınlan, bir süre önce yazanna ve Aslı Erdoğan'a zarar verdiği gerekçesiyle satışına ara verdiğini açıkladığı Hasan Öztoprak'ın 'îmkânsız Aşk' romanını yeniden piyasaya sürdü. Can Yayınlan'ndan yapılan açıklamada kitabın satışının Öztoprak'a yapılan saldınlar nedeniyle bır süre durdurulduğu belirtilerek "Düşünce ve yaratma özgürlügünü şimdiye dek savunmuş bir yayınevi olarak îmkânsız Aşk'ı yeniden çıkanyoruz" denildi. Norah Jones ruzgarı • NEWYORK(AA)-5'i kişisel 8 Grammy ödülü alarak büyük bir başanya imza atan buğulu sesli caz şarkıcısı Norah Jones, başansıyla ABD'deki ticari radyolann çaldıklan müzik türünü değiştirmelerine neden oldu. Ünlü olmadan kısa süre önce Bodrum'da çalışan Jones'un, "Come Away With Me" adlı albümündekı parçalar, son 20 yıldır caz müziğini ihmal eden ve pop, rap ve hard rock tarzı müzücten başka bir şey çalmayan ticari radyolarda sıkça duyulur oldu. Aziz Dogdu'ya büyük onur • NEW YORK(AA)- Genç Türk şair Aziz Doğdu, Kanada Şairler Birliği tarafindan bu yıl 15'incisi dağıtılacak yıllık şiir ödülleri için 3 dalda aday gösterildi. Kanada Şairler Birliği icra müdürü Megan Jones tarafindan yapılan açıklamaya göre, Aziz Doğdu "yılın dikkat çeken yeni şairi", "yılın dikkat çeken erkek şairi" ve "yılın dikkat çeken uluslararası şairi " kategorilerinde ödüle aday gösterildi. Kanada Şairler Birliği"nin ödüllerini kazananlar 14 Mayıs'ta açıklanacak. Alzheimer, epilepsi ve parkinson gibi hastalıkların araştınlması için bütçe yetersiz Beyin destek anyorİZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu)-Türkiye Beyin Araştırma- • Dünya Beyin Haftası nedeniyle yapılan etkinlikte ^ . | l , ^ f , r „ r _. (TUBAŞ) Genel Başkanı Prof. konuşan Prof. Dr. D r . Gönül Ö. Peker, Alzheımer, Gönul Peker, devletın parkinson, epilepsi, alkol-madde ve sivil toplum bağımlıhğı, şiddetli anksiyete, kuruluşlannın, beyin depresyon gibi hastalıklann ön- araştırmalannı daha l e n m e s ı ^ d e v l e t m v e s i v l 1 t 0 P" / - , , . , , • lum kuruluşlannın, beyin araştır- fazla desteklemesı m a l a n m ^ i gerektığmı soyledı. s i ge rektiğını söyledi. Dünya Beyin Haftası etkinlik- leri kapsamında EÜ Atatürk Kül- tür Merkezi'ndeki toplantıda ko- nuşan Prof. Dr. Peker, Türki- ye'de, Alzheimer ve epilepsinin görühne oranınınbinde 8, inme- nin binde 6, kafa ve omurga trav- masının binde 5, parldnson-ha- reket bozukluklannın binde 2, alkol-madde bağımlılığının yüz- de 4, şiddetli anksiyetenin yüz- de 6, depresyonun da yüzde 4 olduğunu açıkladı. Prof. Peker, kalıtsal hastalıklann önlenmesi için akraba evliliklerinin önlen- mesi, evlilik ve gebelik öncesin- de gerekli genetik araştırmalann yapılması, sakınca ohnası duru- munda da hamileliğin tıbbi ola- rak sonlandınlması gerektiğini belırttı Olağanüstü mimarlık ve mü- hendislik harikası beyinin alter- natifsiz olduğunu aktaran Prof. Peker, şöyle konuştu:"Beyinaraş- ürmalan önenıBve öncefikMr. İn- sanlan ruhsal vezihinsei hastahk- lara yatkın lalan faktörler betir- lenmeft. Bugün genom, protein- bflhn, hücre ve doku mühendis- Hği,işlevsel görüntüieme gibi tek- nolojinin en üst düzeyde uygu- landığı bir noktaya gelindL Beyin araşürmalannın da devtet özelve shil sektör tarafindan desteklen- mesi gerekiyor." En iyi film dalında Hours'a üçte iki, Chicago'ya üçte bir oranında şans verildi Eleştirmenlerin Oscar totosuNEVV YORK (AA) - Şinema eleştirmenleri bu yıl Oscar için favorilerini belirlediler. New York Times gazetesinin haberine göre bu yıl "en iyi film" dahnda "The Hoıirs" 3'te 2, "Chkago" ise 3'te 1 şansa sahip. "En iyi erkek oyuncu" dalında eleştirmenlerin tek favorisi, "About Schmidt" adlı filmin başrol oyuncusu Jack Nicholson. Eleştirmenler "en iyi kaduı oyuncu" ödülü için de "The Hours" filminde başrolü üstlenen Nicole Kidman'ı şanslı görüyorlar. "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülü için "Adaptation" filminde rol alan Chris Cooper oybirliğiyle favori gösterilirken. "en iyi yardımcı kadnt oyuncu" ödülünde tahminler 3'e bölündü: "Adaptation" filminde oynayan Meryl Streep, "About Schmidt" filminde rol alan Kathy Bates ve "The Hours" filmi ile Juüanne Moore. Eleştirmenler "en iyi yönetmen" ödülüne ise yine oybirliğiyle "New Vbrk Çeteleri" filminin yönetmeni Martin Scorsese'yi favori gösterdiler. Eleştirmenler, "en iyi film" dahnda "Yüzüklerin Efendisi: İki Kule" filmi ile "Piyanist" fılmine de şans veriyor. "En iyi erkek oyuncu" dalında Daniei Day Levvis, Michael Caine ve Adriane Brody'nin adı geçerken, "en iyi kadın sanatçı" dalında Diane Lane ve Julianne Moore ödüle ortak olmaya aday görüldü. "En iyi yönetmen" ödülü için ise Scorsese'nin yanı sıra "Talk to Her" filmini yapan Pedro Ahnodovar şanslı sayıldı. HER CtNSE AÇDC OLACAK Eşcinsel kütüphanesi kuruluyor ÖZLEM GÜYEMLİ Lambda tstanbul ve Legato adlı eşcinsel oluşumlar, çoğunlukla lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel ve travestileri ilgilendiren kitaplann, dergilerin, filmlerin bulunacağı "tstanbul Eşcinsel Kütüphanesi" kurmaya hazırlanıyor. Kütüphanede, sosyoloji, psikoloji, sanat, şiddet, aynmcılıkla ilgili edebiyat dünyasuıın değişik örnekleri de bulunacak ve bütün "cinslere" açık olacak. "tstanbul Eşcinsel Kütüphanesi" projesi, eşcinsellerin kendilerini ilgilendiren kitaplara kolayca ulaşabilmesi, konuyla ilgili kaynak kitaplann bir araya toplanabihnesi amacıyla ortaya çıktı. Henüz mekânı belli olmayan ve yeteri kadar kitabı da bulunmayan kütüphane özellikle yayınevlerinden büyük destek bekliyor. Lambda tstanbul üyesi Deniz, ABD, tngiltere gibi ülkelerde kitapçılarda eşcinsellikle ilgili ayn reyonlar olduğunu, üniversitelerde kursüler bulunduğunu anlatarak Türkiye'nin bu konuda çok geride olduğunu söylüyor. Kurulacak olan kütüphane sayesinde eşcinsellerin kabuklanndan dışanya çıkabileceklerini söyleyen Ayşegûl ise "Kendimizi anlatabilmemiz için önce kendimizi tanımamız gereldr. Kütüphane, kimüğimizi tanınıak isteyenkre yardıma olacak" dıyor. Kütüphaneye elden veya posta yoluyla kitap bağışı yapmak isteyenler için irtibat adresi: tstiklal Caddesi, Terkos Çıkmazı, Karaaslan tşhanı. (0 212) 245 70 68 Posta Kutusu: PK 14, 34739 Erenköyîstanbul Chicago kadınlannın zaferi ABD'de Oscar ödüllerinin provası kabul edilen Sahne Sanatçüan Sendikası'run (SAG) bu yıDd ödülİerinde, "Chicago" filminin kaduı oyunculan başanlannı kanıtiadılar. Los Angeksta bu yıl 9. kez verilen SAG ödülİerinde, en iyi erkek oyuncu ödülü "Gangs ofNew York" (New York Çeteleri) fdmindeki rohıyle Daniei Da\-Lenis'e, en iyi yanhmcı erkek ovuncu ödülü ise "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) fdmindeki roiüyle Christopher VValken'a verildi. Kadın o>uncular dahnda> r sa "Chicago" rdmindeki rofleriyle Renee Zelhveger en hi kadın o>ııncu, Catherine Zeta- Jones en ivi prdımcı kaduı oyuncu ödülünü kazandılar. Ödüllerin sunulduğu gecede, yaşam boyu başan ödülü ise oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood'a verildL Chicago adlı müzikal film, 13 dalda Oscar'a ada\ gösterildi. Chicago dışmda Oscar ödülleri için öne çıkan diğer aday fUmkr şunlar: "The Hours" (Saatler^ "Gangs of New York" (New York Çeteleri), "The Lord of the Rings: The TWo Toners" (Yüzüklerm Efendisi: fid Kule) ve "The Pianist" (Piyanist). (Fotoğraflar: REUTERS ve AP) Müzisyenler grevde Broachvay perdesini kapadı NEVVYORK(AA)- New York kentinin dünyaca ünlü gösteri merkezi Broadway'in perdeleri, müzisyenlerin grevi nedeniyle hafta sonunda kapalı kaldı. Orkestra üyelerinin sayısı nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık sürerse yapımcılar, gösterileri bilgisayar müziğiyle sürdürmeye hazır olduklannı açıkladı. Yapımcılar, grevin hafta sonunda Broadvvay'e maliyetinin 4.8 milyon dolar, otel, taksi, hediyelik eşya satanlar ve lokantalar hesaba katıldığında kente maliyetinin 30 milyon dolan bulduğunu belirttiler. Broadway'de müzisyenler en son 1975'tegrev yapmışlardı. ı â.Jfflf JL* *A .eni kayak merkezi: Davras Isparta kentmerkezine 28 kilometre uzakhkta, kış tu- rizminin yeni gözde mekânlanndan onnaya aday Dav- ras, bu yıl birincisi düzenlenen "Kar Festhali"y le şen- lendi. Kardan birbirinden ilginç hey kellerin yapüdı- ğı Davras, kayakseverleri bekfiyor. Bugüne kadar pek çok kişmin adnu bile duymad^ı Davras Dağı'nm ta- nıoını için Isparta VaHBği koDan sıvadL Kayakçıların öncelikli tercihi olan ince kar yapısma sahip olan Dav- ras'm tamtum için u Da\ı~as 1. Kar Festivali" organi- ze edildi Renkli görûntülere sahne olan festivalde, "Kardan Heykel" yanşması da düzenlendi Yaklaşık 300 kadar maketle yanşmaya kaülan, ancak 33'ü ya- nşma hakkını elde eden sanatçılar, sıkıştırdıklan ka- n günlerce uğraşarak birbirinden ilginç hey kellere dönüştürdüler. Festhalde, aynca kar üzerinde resim, hab ve kiüm motifieri yanşması düzenlendi. 14 Mart etkinliğinde hükümet 'sağlıksızpolitikaları nedeniyle eleştirildi Sağhkçıların bııruk bayramı tstanbul Haber Servisi - 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kutlamalan Şiş- li Etfal Eğitim ve Araştırma Hastane- si'nde yapılan toplantı ile başladı. Toplantıda konuşan Istanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. GencayGür- soy, AKP iktidannın sağlık alanında önemli adımlar atmamasından yakın- dı. Gencay Gürsoy, şunlan söyledi: "AKP iktidara geküği zaman, bize iş- birügi önermişti. Siyasi görüşlerimiz çok uymasa da bu ışbirKği önerisinden memnun olduk. Ancak, AKP iktida- ra geleti 100günü geçmesine karşın ne ciddi bir işbirtiği ne de sağlık alanın- da atıhnası çok da zor ohnayan adım- lan gördük. Bütün bunlardan sonra biz de eleştirme hakkuıa sahip oklu- ğumuzu görüyoruz." Son yılların en dügük birtçesl Prof. Dr. Gencay Gürsoy, sağlığa ay- nlan yüzde 2.4 oranındâki bütçenin son yıllann en düşük bütçesi olduğu- na dikkati çekerek sözlerini şöyle sür- dürdü: "AKP iktidarmuı yenüik ola- rak sunduğu genel sağlık sigortası, özeDeştirme ve özerkleştirme politi- kalan reform niteliği taşımıyor. WHO'nun verilerine göre genel sağ- hk sigortası israfa en açıksistem. \\ HO 4 - bizim koşuDanmızda yaşayan ülke- lerdekamu ağırhldı sistemi öngörüyoıf Toplantıda aynca İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu aduıa bir bil- diri dağıtıldı. "Sağhktaki kötü yöne- timkrin bedeüni en başta çocuklan- nuz, küçük bedenleriyie ödüyor" ifa- desınin kullanıldığı bıldiride, şu gö- rüşlere yer verildi: "Ülkeınizde her yıl, 5 yaş arandaki 1000 çocuktan 48'i ölmektedir. Oysa Türkiye'nin ulusal getiri dikkate ahndığında çocuk ölüm hızuun binde 30 ohnası beklenmekte- dir.Aradaki eksi 18puanhkfark, Tür- kiye sağhk sisteminin kötü performan- smı göstennektedir." AL GÖZÜ>I SETREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK SeniSeviyorum TanteRosa Şavaş, savaş, savaş! Yeter artık, başka şey- lerden söz etmek istiyo- rum! Bu gerginlik, bu bitmeyen vahşet hepi- mizı yordu, mutsuzluk yüzümüzden okunuyor, ben bugünlük buna ye- ter diyorum ve çok sev- diğim birinden, benim yazanm SevgiSoysal'dan ve en sevdiğim kitabı Tante Rosa'dan söz et- mek istiyorum. Ilgi çek- mek adına her türlü ba- yağılığın kol gezdiğı medyamızda, utanmaz birileri ondan söz etmiş, ne kadar çok erkeği ol- duğundan, evliliklerin- den dem vurmuş, biraz da ayıplayarak, sözüm ona küçümsemiş. Bana da öğrencilerim haber verdi. Keyse karşı yazı- larda çıkrnış, Allahım ne günlere kaldık. ben bun- ca zaman yaşadmı, bun- ca dönem gördüm ama bilgisizliğe, bayağılaş- maya böylesine ödün ve- rildiği bir dönem daha anımsamıyorum. Bir edebiyat kalmıştı ayağa düşmeyen onu da düşür- meye çalışıyorlar. Bunlan duyup öfke- lendiğim sırada Sevgi Soysal'ın Erdal Doğan tarafindan yazılrruş bi- yografısi elime geçti. Ço- ğu bildiğim şeylerdi, ama vasiyetini okuyunca do- nup kaldım. tlk kanser ameliyatından sonra şa- ir-yazar OzdemirInce'ye şöyle demiş : "Sana bir vasiyetim var, Özdenûr." "Çüş!" "Çüşmüşyok oğlum vasiyet vasiyet- tir. Şimdi buhırdavat- lar, Yenişehir'de Oğle'yi şunu bunu öne çıkarüp Tante Rosa'nm boynunu vuracaklar. Sen benim nehaltettiğimiilkhikâ- yelerimden bu yana bi- byorsun. Tante Rosa'va sahip çıkın." Sevgi endişelenmiş, en sevdiği belli ki, onun yazarlığını, duyarhlığı- nı, içtenliliğini en iyi yansıtan kitabının ko- ninmasını istemiş. Ger- çekten haklı, çok az kı- tap insanı Tante Rosa kadar sarsar. tlk okudu- ğumda günlerce bu ki- tapta beni çarpan ne dı- ye sorup durmuşrum. Zaman içinde buldum. Kitabın iç izleğindeki acıtıcı hüzün, roman kahramanının her türlü örselenme için adeta gö- nüllü oluşu, yaşamdan hiçbir zaman vazgeç- memesi ve kendini bile dalgaya alışı beni çarp- mıştı. Çok fazla kadındı Ro- sa, çok fazla aşktı, çok fazla ahmaklıktı. tnsanı kızdıracak kadarroman- tik ve salak bir yanı var- dı. tlk okuduğumdan bu yana hem Rosa'yı hem Sevgi Soysal'ı sevdim. Bu sevgi hiç eksilmedi. Bu nedenle Tante Ro- sa'dan esinlenerek yaz- dığım "Seni Seviyorum Rosa" senaryosunu ldm- selere emanet edeme- yip, kendim çcktim. Sev- gi'nin yaşayıp o filmi görmesini çok isterdim, ama içimdeki bir his o mutlaka görmüştür de- dirtiyor. tnsanın bu denli sev- diği birine saldınlması karşısında susması im- kânsız, ben diyorum ki o arsız başlığı atan kim- se, şu satırlan bir okusun, Sevgi Soysal'ın Tante Rosa romanından bura- ya konuk oldular: "Tan- te Rosa, Tante Rosa I Lo- ve You. Kjsık, aptal bir sesle söyhıyordu şaria- smı Rosa. Esldcklen ucu- za kapatnğı gitannı dnn- bırdatarak. Yalnız ol- maz, tşsiz obnak, aşksız ohnak, en kötüsü öiü bir noktada ohnak, duru- mu üzerine pek düşü- nenlerden değfldi o, du- rumu değiştirmeyi bile- meyenlerdendi. Şimdi kendisi için aşk şarkıla- n söylemeye çahşıyordu gitanyla: Tante Rosa, Tante Rosa I Love You! Komşu kasiyer duvan yunirukladı: - Love ı be mo- ruk sen de! Şimdiağlamat nu? Anlaşümanış bir in- ce yürekli olıtah mı? Gülmeli mi yokia? Tan- te Rosaaşkı becacmedi- ğini büryordu. Bı ainy a- ZKI değiL yeten ksizİik, salakhk, bu saladığa d a ancak gülünür. Her ye- ni aşka,yeni bir ıptaflık- la başlarsan smunda orospudan bettr olur- sun. O bile olanazsın, aşkı tadabilmık gibi satabihnek de bceri is- ter. Evde kalmı^bir kız değil ama evdekalmış bir kahağım ber Şimdi parasızını ve doğru dürüst bir iş yerne aşka düşünüyonım" Ofkem hâlâ gem;di^ gene de o satırlan azan- lan bağışhyorur. Cok sıradan haytlann edebiyat dünvmıza büyük maceralr gibi sunulduğu ve heşevin ığreti yaşndığı günümüzde yaşaıı a$k- larla, mahkûmiy"lerle, çok fazla acıyla gçrriş. en se\diğün yazaarcan birini ansızın yoıcfcn daha çok sevıcne neden oldu. Hadiag-ş- lıyonım. seyreyl«isil(a yahoo.com / isilo/genturk a superonli:.c<m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog