Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MART 2003 SALI 18 SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr G.Saray-F.Bahçe, A.Gücü-G.Birliği ve Adana-G.Antep maçmdaki olaylar ürkütücü boyutta Derbilerin artıktadı kaçtıJVEDEDILER? Futbolumuz kirleniyor ESRA PEKER Taraftarlar arasında görmeye alışık ol- duğumuz fukbol kavgası geçen hafta VÎP salonlanna ve şeref tribürderine de sıçradı. Görüşlerini aldığımız otorite- ler böyle giderse elde ettiğimiz dünyü üçüncülüğünün aksine Türk fiıtbolunun önemli yaralar alacağını belirttiler. DAMJT DtŞLİ (Fenerbabçe Altyapı Derneği Başkanı): Böyle devam ederse Türk futbolu bırakın ileriye doğru koş- mayı, gidecek yer de bulamayacak. Yö- neticilerin olaylan provoke etmeleri, ku- lüplerin ve Türk futbolunun geleceğini karanlığı doğru sürüklüyor. CÜNEYT TANMAN'(Eski ftrtbolcu): Olaylar böyle tırmanırsa 5-10 yıl sonra çok kötü yerlere gelinecek Yöneticile- rin birbirini dövmesinin yanında spor yazarlanna saldınlıyor. SERDARÇAKIR(EskiFIFAkokart- h hakem): Jster taraftar olsun, ister spor- cu olsun, ister yönetici olsun, bur tür olaylann yaşanması hıç hoş değil. Yö- neticiler galeyana gelmemelı. Onlar ör- nek alınan ınsanlar. GÜRBÜZ REFİOĞLU (RBahçeK es- ki yönetici): Olaylann şeref tribunüne de sıçramış olması çok çirkin. Yeşil sa- halarda hızla bir kirlenme sözkonusu. Buna dur demenin zamanı geldi. ÖZCANOAL (EskiFlFAkokarth ha- kem): Türk futbolu artık adeta kanlı say- falarla dolu olacak. Şeref tribününde bu tür ayak kavgalan yapılması inanılacak gibi değil. Bizi çok kötü günlerbekliyor demektir. HAKAN BtLAL KUTLUALP (Efiabçeii yönetki): Emniyet derhal ön- lem almalı. Yoksa çok canlar yanacak ARİF KIZILYALIN Önce Anamur muzlannın kokusuna has- ret kalır olduk; 'Özal icadı' Çikitalar'ı ma- navdan alırken.. Sonralan Kars kaşan tah- tını 'ucuz' Danimarkapeynirine kaptırdı... Ya Beyoğlu'ndaki Mabel çikolatalan? On- lann tadını bulabiliyor musunuz Alman. tsviçre. Fransız versiyonu şekerlemeler- de? İşte , yaşam tarzımızdaki bu değişik- lik ne yazık ki son dönemlerde yeşil saha- larda da gösterir oldu "soğuk' yüzünü. He- le büyük maçlar var ya; onlar da iyiden iyiye yitirdi kimliğini. Ve ışin acısı derbi artık derbi değil, bir futbol savaşıydı... Evet, 10,15 yıl öncesinin 'yan yana' maç izleyen G.Sarayhlan, F.Bahçelileri, G.Birliği taraftarlan, Ankaragücü yandaş- lan artıkbirbirlerini 'düşman' olarakgö- rüyorlar. Bırakın tribünleri paylaşmayı, ar- tık boynundaki 'rakip' rengı sembolize e- den atkıyla Kadıköy'de, Mecidiyeköy'de, Beşiktaş Pazan'nda, Gençlik Parkı'nda, TATSIZ OLAY Galatasaray - Fenerfoahçe maçmdan sonra Fatih Altayiı ik bir gnıp FenerbahçeH arasında kavga çıknuş, CSarayiı yönetici Özer Saracoğluda pencereden atiayıp gerginüğin ortasında kalmışû. (Fotoğraf: MUSTAFA BOZKURT) Futbolda siııirler gerildi ~k Trabzon-Beşiktaş maçında sahaya açılmış sustalı bıçak atıldı. ir tstanbul 'daki îst. Belediye-Akçaabat Sebatspor 2. lig maçında fiıtbolcular birbirine girdi, olayı araya giren güvenlik güçleri yatışnrdı. ir Rizedeki, Rize Çayspor-Trabzon Telekom 3. lig maçı 87. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi; Rizeli fiıtbolcular orta hakem Ümit Ünal 'ı dövdü. •k Mersin 'de oynanan Mersin-Erzurum 2. lig maçının izleyen Adana Demirsporyardımcı antrenörü Ibrahim Uzunca Mersinli taraftarlarca dövüldü. Tandoğan'da yürüyemez hale gelindi. Hem de kadın-erkek aynmı yapılmaksı- zın. Bu haftanın olaylı derbilerinin en önemlisi kuşkusuz Mecidiyeköy'de G.Sa- ray ile Fenerbahçe arasındaydı. tkı ezelı ra- kibin buluşmasım 'rengini befli eden' F.Bahçeliler, Valilik karan ıle ızleyemez- lerken, San-Kırauzılı yandaşlar 6 Ka- sım'da yaşanan 'çirkin' olaylann rövanşı- nı aldılar Öncelikle, üç bin 500 polisin "dostiar ahs-verişte gözüksün' örneğinde aradığı 25 bm taraftar, yüzlerce, binlerce pet şişe, elma, portakal, çakmak ve kale- mı sahaya yağdınrken, F.Bahçeli Fatih'in ensesınden 'teğet' geçen konyak şışesi de olası bir futbol faciasına engel oldu. Işin garibi Mart soğunda binlerce pet şişe su- yun bir açıklamasının bulunamamasıydı! Acaba çok mu hararetlenmişti Galatasaray yandaşlan! Üstelik Mecidiyeköy rövanşı- nın maç sonrası da çirkinliklerle doluydu. Şeref Tribünü'ne 'koruma'1 sıfatı ile giren kişilerin ortalığı kanştırması. iki kulüpte yöneticilik hatta başkan yardımcılığı ya- panlann 'ayırma amacıyla oba bfle' kavga- nın ortasına düşmesı sanınz hem G.Sa- ray'ın kurucusu AB Sami Yen'in, hem de F.Bahçe'nın kurucusu Mustafa El Katip' in kemiklerini sızlatmıştır. Üstelik gecenin fuıalini de G.Saray'ın genç yöneticisi Bu- rak ElmasgerçekJeştiriyorve "Büyükta- raftanmıza F.Bahçe maçına gösterdiği flgi nedeniyie teşekkür ederim" dıyordu. De- mek ki kurallara uymayanlara, saha kapat- tıracak çirkınlikler yapanlara teşekkür' et- mek de moda olmuştu! Başkentte başkan kavgası G.Saray-F.Bahçe maçında yaşananlann bir benzeri ne gariptir ki, Başkent'in der- bisi A.Gücü-G.Birliği karşılaşmasında yı- nelendi. Üstelik bu filmin aktörleri taraf- tar değil, yöneticiler, 20 yıllık, 30 yıllık başkanlardı. G.Birliği Başkanı İlhan Cav- cav'ın kendisine küfür edildiğı için en ağır el-kol kombinasyonunu gerçekleştirmesi- nin ardından kırmızı kart gören Mısırlı oyuncu A.Hassan'ın hakem Mutlu Çelik'e dönerek 'para aldın' hareketi yapması, maçbitimindeA.Gücü'nünUlusal futbol- cusu Hüseyin'in G.Birliği kalecisi Gök- han'ı tekmelemesi, A.Gücü Başkanı Ce- mal Aydm'ıa "Bb de CBirtiği yöneticile- rine birer bayrak diktik" demesi futbolun kara yüzüydü. Hele A.Gücü taraftarlan- nın yaralı bir futbolseveri hastaneye yetiş- tiren ambulansı taşlamasının hiçbir 'insa- ni'tarafi olamazdı. Aynı kışıler ıki kulübün basın danışmanlanna da saldırmaktan ge- ri kalmayıp çirkinlıklerini sürdürdüler. Ve bu çirkinlikler Adana-G.Antep, 2. lig, 3. lig demeden devam etti hafta sonu. Siyah-Beyazlı takımın Rumen golcüsü attığı kritik gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor Beşiktaş'tayenimodaPancu• Topu 55 metre sürüp gol atarak takımmın namağlup unvanını sürdürmesini sağlayan Pancu, "Ben işimi yapıyorum" diyor. KEREMKAÇARLAR Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanı Siyah-Beyazlılar açısından hiç de kolay geçmedi. Karşılaşmanın bölümünü Bordo- Mavili takım baştan sona üstun oy- nadı ve 83 dakikada da galibiyet go- lünü Fatih Tekke ile buldu. Maçın normal süresi bitip uzatma dakikala- nna geçildiğinde sahadakı 21 futbol- cu karşılaşmanın bu sonuçla tamam- lanacağını düşünüyordu. İşte o anda Daniel Pancu farkını göstererek her- kesi şok edercesine altın değerinde bir gol attı. Ne var ki bu gol, sıradan bir gol değildi ve usta Rumen, 55 metre topu sürüp yaptığı vuruşla Be- şiktaş'ın yenılmezlik ünvanını koru- masını sağladı. Son dakjkalann adamı Pancu'nun takımını sırtladığı ilk maç değildi bu. Rumen futbolcu, lig maçlannın yanı sıra Dinamo Kiev, Sparta Prag karşılaşmalannda da kri- tik dakikalarda attığı gollerle Beşik- taş'a başanlı sonuçlann kazanılma- sında büyük pay sahiplerinden. Trab- zonspor maçı sonrası görüşlerini al- dığımız Daniel Pancu, "Ben sadece görevinıi yapryorunT diyerek müte- vazi kişiliğini de gösterdi. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu- su, 3 günde bir maç oynamanın takı- mı olumsuz etkilediğini vurgulaya- rak. "Zor bir karşılaşmada önemli 1 puan aldık. Gol attım ve takımım ye- nflmekten kurruldu. Bu yüzden se- vinçKyim. Biz perşembe-pazar haf- tada 2 kez o>nuyoruz. Yorgunluk normal. Rakiplerimiz ise haftada 1 maç yapryoriar" dedı Kafamızda UEFA var Pancu, Beşiktaş'ın en büyük hede- finin UEFA Kupası'nı kazanmak ol- duğunu ifade ederek, "100. yılda 3 kupa birden hedeflemiştik. Şimdi ise bu 2'ye düştü. Şampryonlugun >anı sıra IEFA kupası'nı kaldırmak en büviik arzumuz" şeklinde konuştu. Siyah-Beyazlı takımda tbra- him ve TamerLazio maçı kadro- sunda yok. Ronaldo'nun durumu ise belli değil. G.Birliği ile oyna- nan kupa maçında kırmızı kart gö- ren Pascal Nouma ve Ahmet Yü- dınm'a ise pyönetimın ağır para cezası vermesi bekleniyoru. Vali Muammer Cüler: Konuktakıma yüzde 20 yer ayrümalı Spor Servisi - İstanbul Valisi Muam- mer Güler. İstanbu Konseyi toplanırısın- da "Tribünlerde kimsenin kimseye ta- hammülü yok. Maalesef sonola>da anla- şıldı ki yöneticilerin de birbirine taham- mülü yok" dedi. Güler, toplantıda yaptı- ğı konuşmada, son günlerde futbol kar- şılaşmalannda yaşanan olaylara değinen Vali Güler. sporla ilgili 25 "e yakın lcurum ve kuruluşu biraraya toplayarak, konsen- süs sağlanması yönünde çalışma yapa- caklannı bıldirdi. Güler. geçen hafta oynanan Fenerbah- çe-Galatasaray derbisınde 3 bin 500 po- lisin görev aldığını. dünyanın hiçbir ye- rinde bir spor karşılaşması ıçin bu kadar geniş güv enlik önlemı alınmadığını söy- ledi. Muammer Güler, gazetecilerin, kar- şılaşmalarda yaşanan olaylara ılışkın so- rulan üzenne: "Biz yasakla>an idare oi- mak istemhonız. İşin sadece polisiye bo- yiıtu yoktur. Herkes topu idareye ya da polise atmasın. Kuliipler birbirierine yüz- de 20"den az olmamak üzere yer ayırma- bdır. En azından bir tribiin aynlmabdır. O tribüne insanlar güle oynava getebilme- Iklir. Biz orada idare olarak ber türlü ko- ruyucu tedbiri alınz. Ama evsahibi ta- kunlann e\ sahipliğini. misafir takım ta- raftannın da aynı karşıbğı vermesi lazım. Hiçbir kural, can ve mal güvenliğinin önüne geçemez. Fair pla>. temaşa ze>ki, buniar \ar. Ama bunun için \atandasm gûvenliğini sağlamak zorundayun" dıye konuştu Vali Güler. birgazetecinin derbi önce- sinde ikı takımın kulüp yöneticisiyle yaptığı toplantıda nasıl bir izlenim edin- diğini sorması üzerine de "Tribünlerde kimsenin kimseve tahammülü yok, Ma- alesefson ola>da anlaşıldı ki yöneticilerin de birbirine tahammülü yok. Böyle bir- şey \-ar mı? Ben, "Ahmet haklı, Mehmet küfretti, o karşılık verdı' demiyorum. O benim görevim değil. Yargının mese- lesi. Ama işin içine > anlış unsurlar gir- miş. Kraldan çok kralcı unsurlar var bu işin içinde. Belli rantlar oluşmuş. Ben. bunların ne olduğunu söylemek istemiyorum ama bürün buniar, olayın iyi şekildeyürümesini engelliyor" ifa- desinı kullandı Devler liginde zorlu gece Spor Servisi - Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçlar bugün yapılacak maçlarla de- vam edecek. Gecenin önemli maçında A Grubu'nda Inter. kendi evinde New- castle United'la karşılaşacak. Inter bu maç öncesı 7 puanla ikincı sırada bulu- nurken Newcastle ise 6 puanla grupta üçüncü sırada Emre ve Okan'nın da forma giyeceği karşılaşma saat 21 45'ten ıtibaren Star TV'den nakJen yayımlanacak. Gruptaki dığermücade- lede 10 puanla lider durumda bulunan Barcelona puanı olmayan Bayer Lever- kusen'ı, B Grubu'nda ise 2. sırada bu- lunan Ajax. 3. sıradaki Valencıa'yı ağır- layacak. Aynı grupta 6 puanla lider durumda bulunan Arsenal. 3 puanla son sırada yeralan Roma'yı konuk edecek. GÖRÜŞ / HALÎT DERİNGÖR Futbolumuz da Mafyalaştı Saha içinde, saha dışında birbirlerini döven, birbir- lerini yaralayan futbol fanatiklerini yıllardır görüyoruz. Bir türlü bu duruma engel olunamıyor. Alıştık artık bun- lara.. Ama anarşi hedef büyüttü, VIP salonlanna ka- dar girdi. Artık maçlara gitmeden önce evlerimiz- den helallaşarak aynlacağız galiba. Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası, VIP salo- nunda yaşananlar bizden başka ülkede yaşanabilir mi? Birfanatik, VIP salonunun önüne gelip Fenerbah- çelilere küfrediyor. Ortalık kanşıyor. Olaya, Fenerbah- çe başkanının yanındakiler ve korumalan karşı koyma- ya çalışıyorlar. Galatasaray yöneticileri de boş durur mu? Tartışma büyüyor. Bu kaosun içinde yeraltı ba- balannın adamlannın da bulunduğu söyleniyor. Gala- tasaray eski yöneticisi, yazar Fatih Altayiı da parma- ğından yaralanarak olaydan nasibini alıyor. Olay Me- cidiyeköy Karakolu'na intikal ediyor. Dramatik birdu- rum. Şu an, suçlu kim bunu bilmek çok zor. Nalıncı ke- seri gibi herkes kendine yontuyor. Ne olursa olsun Türk futbolu için böyle olaylar, kara bir lekedir. Yıne de şükür. VIP salonunda tabancalar çekilip insanlar ağır şekilde yaralanmadı. Şimdilik basın tribününde böyle bir olay yok. Kulüp sempatizanı yazar arkadaşlar bir- birleriyle zaman zaman sürtüşürierse de VIP salonun- daki gibi olaylar yaşanmıyor. Buna da sevinmek ge- rekir. Sporyazarlığı gidereksavaşyazarlığından dahateh- likeli olmaya başladı. Son günlerde spor yazariarı to- pukJanndan ve kasıklanndan vuruluyoriar. Kim vurdu- ruyor, bilinmiyor. Ama bu mafya usulü bir cezalandır- ma biçimiymiş. Tann, hepimizi korusun. Maç sonun- daki olaylan evimizde aile bireylerimiz de ekranda iz- lediler. Telefon telefon üzerine. Bu nedenle de maç dö- nüşü evde savaştan döner gibi sevinçle karşılandık. Sportoplumunu bu hale getiren, kulüplerin serma- ye güçleri oldu. Birbirieriyle rekabette, her türiü vası- tayı geçerii saydılar. Medya güçleri de tiraj amacıyla bu insanlara yardım etti. Şimdi de kalkmışlar kulüple- ri fair-play'e davet ediyoriar! Sermaye futbolumuzu iyiden iyiye yozlaştırdı. Birasıriık Fenerbahçe-Galata- saray rekabetini kan davasına dönüştürdüler. Koltuk mücadelesi kutsal rekabet mücadelesini yedi bitirdi. Ne olmuş yani ligin birinci devresinde Fenenbahçe'ye 6-0 yenilen Galatasaray bu defa kazanmış.. Buna ben- zer olaylar, bir asırdan beri devam ediyor, gelecek asır- larda da devam edecek. Iki taraftan biri kazanır veya kaybeder. Bu sporun doğasıdır. Ama kulüplerin baş- lanndaki sermaye güçleri böyle kabul etmiyoriarki. Ku- lüpleri kendilerinin birer holdingi gibi düşünüyoriar. Birbirlerini batırmak için de her türiü dolambaçlı yola başvuruyorlar. E-Posta: hdenngortg hotmail.com - Faks: (212) 5138595 Olaylı Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisi sonrası ortam yumuşuyor Cavcav: Ozür diliyorum ÇETtVSUSAN ANKARA - Pazar günü oynanan olaylı Ankara derbisinden sonra, An- karagücü ve Gençlerbirüği başkanla- nnın görüşlerini aldık. Maç sonrasın- da, "Ankargücü, Gençlerbirliği yö- netiminin tamamına. en ücra köşe- lerine bayrağı dikmiştir" söylemiy- le tepkileri çeken eski Gençlerbirliği yöneticisi ve Ankaragücü kulübü Baş- kanı Cemal Aydın, bu sözlerini u Haddini aşan, kültürüme uygun olmayan, bana yakışmayan cümle- lerdi" şeklinde yorumlarken, Başkent rekabetiyle ilgili de şunlan söyledi: "Ben 1986-87 sezonunda G.Birli- ği'nde futbol şube sorumlusuydum. 1988'de GSGM Ceza Kurulü Baş- kanlığı yaptığım için görevimden is- tifa ettim. 1991'de \alinin ricasıy- la A.Gücü'ne üye oldum ve bugün- lere geldik." Başkan Aydın. İlhan Cavcav için de. "Kafasına koyduğunu kimseye danışmadan punduna getirir ve ya- par, Ersun Yanal ola>ı da buna ör- nektir. Hocamn G.Birliği'ne gidişi süpriz değildi, ama etiğe uygun da değildi" dedi Maçtanönce İlhan Cavcav'myanı- na giderek kendisine başanlar diledi- ğini ve maçtaki hareketlerini yadırga- dığını söyleyen Cemal Aydın, aldığı terbiyenın büyüğüne saygıda kusuret- memesi gerektırdığini söyledi. G.Birliği Başkanı ilhan Cavcav ise "Türk halkından özür diliyorum, ama ben de etten-kemiktenim ve sı- nııiarım var" dedi. Cemal Aydın'ın, G.Birliği'nde 2 yıl genel kaptanlığını yaptığım, Kulüpler Birliği 'nde de yardımcıhğında bulun- duğunu söyleyen Cavcav, "Kulüpler Birliği Başkanı olduktan sonra çok değişti. Maçtan 3 gün önce kendisi- ni ortamı yumuşatmak için TV prograuılanna davet ettim ancak gelmedi" diye konuştu. G.Birliği taraftarlannın kültûrlü, tahsilli bir zümre olduğunu belirten İl- han Cavcav, bu yıla kadar olan sportif başan eksikliğının, taraftar sayısının artmasındaki en önemli engel olduğu- nu ve bundan sonra sayının hızla arta- cağını da sözlerine ekledi. NEYMIŞ İlhan Cavcav. yaptığı açüdamayla gergin ortamı yumuşatü. Trabzonspor bunu hepyapıyor OMERGUNER TRABZON-Süper Futbol Lig'de önceki gün sahasında uzatma dakikalannda yediği golle Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trab- zonspor. maç içerisinde yakaladığı üstunlüğü koruyamıyor. Ligde 5. sırada yer alan Bordo - Mavililer. ilk 4 takım içerisinde yer alan Be- şiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda ilk golü bulmasına karşın, söz ko- nusu rakipleri karşısında puanlar yitirdi. Trabzonspor, ligde ilk 5. haftada Gençlerbirliği karşısında Fatih ile 1 -0 öne geçtigi karşılaşma- da, Deniz'in golüne engel olama- yınca, bu maçta 2 puan yitirmek zo- runda kaldı. Bordo - Mavililer, li- gin 22. haftasında, Gençlerbirliği ile bu kez deplasmanda yaptığı maçta, Hüseyin'in golü ile öne geç- mesine rağmen, Youla ve Veysel'in gollerini kalesinde görünce maçtan 2-1 'lik sonuçla yenik aynldı ve 3 puan daha kaybetti. Ligin ilk hafta- sında sahasında F.Bahçe ile^plsüz berabere kalan Bordo - Mavililer, F.Bahçe ile ligin 18. haftasında dep- lasmanda yaptığı karşılaşmada, Fa- tih ile öne geçip ve Hüseyin ile 2- 2'lik beraberlıği sağlarken. bu maç- tan da Tuncay'ın golleriyle maçtan 3-2'lik yenilgi ile aynldı Karade- niz ekibi G.Saray ıle ligin 13. haf- tasında yaptıklan maçta da Gökde- niz ile İ-0 öne geçmesine karşın, daha sonra Chrtstian ve AriTin gol- leriyle bu üstünlüğunü koruya- madı. Bordo-Ma\ililer, önceki ak- şam da Pancu'nun golüne engel o- lamayınca 1 puan alabıldi. Lazio sıkıntılı Spor Servisi - UEFA Kupası çeyrek fınal ilk maçında, per- şembe günü Beşiktaş ile karşı- laşacak Lazio'da sakatlıklan süren Peruzzi, Favalli. Cesar, Giannichedda, Mihajloviç ve Stam'ın forma gi>Tneleri çok zor. Sezonun ilk yansının ortalannda Chievo'dan alınan golcü futbolcu Corradi de bu sezon daha önce Chievo for- masıyla Avrupa kupalannda maça çıktığı için bu maçta for- ma giyemeyecek. ABDULKADİR YUCELMAN Korkak Ve Şahsiyetsiz Futbolun Sorumlusu Kim? Maç boyunca düşündüğümu maç sonrası F. Bahçe'nin Teknik sorumlusu Oğuz Çetin söyledi: "Şahsiyetsiz ve kor- kak oynamamız yenilgiye neden oldu" Sevgili Oğuz, fut- bolcular korkak oynamadı, korkak oynatıldı. Şahsiyetsiz dediğin futbolun sorumiusu kim sevgili Oğuz. Maçın sonu- cu önemli değil. Ama bir gerçek var kı Fenerbahçe, maç boyunca Galatasaray'ın baskısı altındaydı. Hatta ikinci ya- nda 2-0'ı korumak için geriye çekilmeseydi G.Saray 2 da- ha atardı. Biz Oğuz'dan "Bu oyundan ve bu sonuçtan ben sorumluyum"demesinı beklerdik. Kafama takılanlar var. Gazıantepspor'un 1 numaralı orta saha oyuncusu Kemal neden yoktu sahada? Kemal daha önceki maçlarda da yoktu. A.Gücü maçında, 70'inci daki- kada Oğuz onu oyundan aldı. Gazıantep maçında da ne i l - ginçtir ki yine 70'inci dakikada oyundan çıktı. Galatasaray maçının 76'ncı dakikasında da yenni Yusuf'a bıraktı. Rebrov ve Besçasnik şu anda ulusal takımlannda oy- nuyoriar. Ama Fenerbahçe'de uyuyorlar. Diyelim kı henüz uyum sağlayamadılar, diyelim kı takım arkadaşlanra alışa- madılar. Pekı Fenerbahçe'de kondisyonu her zaman yük- sek olan, takımın dinamosu sayılan Johnson'un neden bi- tik olduğunu kim açıklayacak? Genelde pas hatalar yapan, tek şut atamayan bu takımın, bu çöküntüye nasıl ve neden girdiğını en iyi bilen elbette Oğuz'un kendisi olmaıdır. Bu korkaklığın nedenini Oğuz'un kendısı anlatmalıdır. Bu şah- siyetsiz futbol etiketini takıma takan bizzat Oğuz'ur, sade- ce Fenerbahçelileredeğil, tüm sporkamuoyuna bunu açık- laması gerekir. Bu takımın özellikle aranıp bulunan bir kondisyoreri var- dır; Italyan Moreno. Takımın kondısyon yönünden bu du- ruma gelmesinde Moreno da sorumlu olmalı. Yoksa DU Ital- yan, allanıp pullanıp Fenerbahçe'yeyutturulan Italyan sos- lu spagetti mi? Futbolda önemli olan futbolculann en verimli yetde oy- natılmalandır. Oğuz Çetin, Kemal'in, Rebrov'un, Basças- nik'in eski takımlannda hangı mevkılerde oynadıklcnnı bi- liyor olmalı. Peki o halde bu oyunculan sıstemıne jydur- maya mı çalışıyor? Oğuz kardeşim kupa gittı, lig brti, sıs- tem iflas mı etti yoksa... Futbol yaratıcılık ister. Futbolcular nokta bekçısi çıbi oy- natılmak yerine özgün futbolu severier. Zaten yıldız'vtbol- cular böyle ortaya çıkar. Ama sadece bizde değil, dünya futbolu teknik direktörterin hegemonyası altında. Düıyada yıldız futbolculann önlerini kesen de onlann şablon sıstem hastalığıdır. Öteki takırnlan pek karıştırmayayım ama Fenerbahçe'ye yıldız olarak gelip yine Fenerbahçe'cte sLk- lüm püklüm futbolcu olanJann değişmezöyküsü böye. Ba- na yıldız olarak Fenerbahçe'ye gelen ve assolist olara< afş- te kalan kaç futbolcu sayabılirsınız. Belleğinızı zcrla^ın bakalım kaç isim sayacaksınız... E-Posta:jyucelmanfg yarioo.com - Faks: (212) 51S85S5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog