Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k. ı t a p 1 a r ı BÎRZAVALLISARIAT Salah Birsel j ^ . kitap kulübü (34334) Cagaloglu-tsanbul Tcl (212)5140! % Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28279 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Dünya Bankası Temsilcisi: AKP'nin hazırladığı bütçe adaletsiz ve halkı eziyor Yoksul unutulduÎETT BİLETÎ 1 MÎLYON Büyükzam • Istanbul 'da toplu ulaşım ücretlenne bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5O'ye varan oranlarda zam yapıldı. Beledıye otobüslen, metro ve tramvayda tam abonman bileti 1 milyon lira oldu. • 3. Sayfada YOKSULLARA KREDÎ Yeni model 9 Hükümet, yoksullukla mücadele ıçın "'Bangladeş modelı"nı uygulamaya sokmayı planhyor. "Düşük faızlı ve uzun vadelı ışletme kredısı" verecek olan hükümet, yoksul aılelen üretıme yönlendırecek. • 7i. Sayfada Kredi desteği sağlanması zor AKP hükümetinin ek vergi ve maaş kesintileriyle bütçe gelinni vatandaşın sırtından çıkaran 2003 bütçesi, uyguladığı politikalanyla yoksulluğu arttırdığı eleştirilenne maruz kalan Dünya Bankası'nı bile isyan ettirdi. Türkiye temsilcisi Ajay Chhibber, bütçe tasansınm düzeltılene kadar desteklenemez olduğunu vurguladı. Chhibber $ikâyet edlldl Chhibber, "Bütçenin gerçekten oldukça yoksul karşıtı olduğunu düşünüyoruz. Çiftçilere zarar veriyor, Doğrudan Gelir Desteği için para ayırmıyor. Türkiye'nin orta sınıfı eziliyor. Vergi ödemeyenleri destekleyen bir bütçe"' dedi. Chhıbber'ın açıkJamasının maksadını aştığını belirten ekonomi kurmaylan, rahatsızlıklannı Dünya Bankası'na ilettiler. • 13. Sayfada AKP 'de hassas denge Kabine için gergin beİdeyiş • AKP'de gözler Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanhğı devralacağı yenı döneme çevrildı. 365 kışilık grupta TBMM Başkanı Bülent Annç ıle Başbakan Abdullah Gül'ün etki alanındakı ekıpler arası hassas denge. Erdoğan'ın yeni hükümetın kuruluşu ve ıcraatta atacağı adimlarla yenıden şekıllenecek. 14. Sayfada Izlenecek Gülen de aftan yararlandı • Ankara 2 No'lu DGM, Gülen hakkındakı davayı, şartla salıverılme yasası gereğınce erteledi. Gülen'in 5 yıl içinde aynı türde bır suç işlemesi durumunda davaya devam edıleceğını belirten mahkeme, Gülen'ın yenıden suç ışleyıp ışlemedığinin izlenmesi için de Ankara DGM Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, karanyla 'Gülen 'in suç işlediğine ilışkin kuşkunun devam ettığıne'ışaret etmiş oldu. • 6. Sayfada Türkaskeri mevzilendi Güneydoğu'da hareketlilik sürüyor. Dün Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı'na inen ABD nakliye uçağı çeşitli askeri malzcme boşalttı. Stratejik bölge olması nedeniyle komutanlıktaki Patriot- lar her an tetikte bekletiliyor.Türk askerinin sınıra paralel uzanan Haftanin bölgesinde mevzilenmeye ağırlık verdiği belirtilirken, 20 helikopter önceki gün sınır bölgesinde bulunan Kiryares mıntıkasına in- dirme yaptı. Amerikan askerleri de Herir bölgesinde konuşlandı. TSK'ye bağlı askeri birlikler Habur yerine, Kuzey Irak'a Hezil Çayı üzerinde kurulan iki seyyar köprüden geçiyor. Önceki gün 20 helikop- ter Kuzey Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi Kiryares'e çok sayıda asker indirdi. • 8. Sayfada Rusya ve Fransa veto kartını gösterdi. Ingiltere tasannın değişebileceğini açıkladı Dünya yolayrmımdaABD'nin, Irak operasyonunda BM desteğini de arkasına almak için hazırladığı tasanyı Konsey'e getirmesinden önce, müdahaleye karşı çıkan ülkeler diplomatik çabalannı arttırdı. Rusya ve Fransa, açık bir dille BM'de savaşa izin verecek bir karan veto edeceklerini açıkladılar. • 11. Sayfada TOIiy Blair ZOrda Başbakan Tony Blair'e partisi ve kabınesi içinden de ciddi tepkiler geliyor. Uluslararası ilişkilerden sorumlu bakan Short, 2. BM karan olmadan müdahale durumunda istifa edeceğıni açıkladı. Baskı altındaki İngiliz yönetimi, son karar tasansının değişebileceğini açıkladı. • 11. Sayfada BIİX'e baskl îngiltere ve ABD'nin, Güvenlik Konseyi'nde ikinci karar tasansının kabul edilmesi için yoğun çaba harcadığına dikkat çeken The Times gazetesi, iki ülkenin bu amaçla Blix'e, Irak'ın BM karanna uymadığına ilişkin kanıt bulunduğunu açıİdaması için baskı yapacağını yazdı. • 11. Sayfada Şarkılar banş için BARISA EVET' KONSERI • SANATCILARDAN EYLEM 9 "Banşa Evet" konsen, Park Or- man'da gerçekleştırildi. Sunuculuğu- nu sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın yaptığı konserde. sanatçılar Anf Sağ. Bülent Ortaçgil, Edıp Akbayram, Koray Candemir. Nejat Yavaşoğullan ile Athena, Ceza, Metropolıs, Pen- tagram ve Yeni Türkü gruplan, banş için sevılen şarkılannı seslendırdıler. # Banş \e Demokrası Evi Gınşı- mı'nce, Istanbul'dan başlatılan "Sa- vaşa Karşı Demokratık ve Kültürel Haklar İçin Banş Yürüyüşü" katılım- cılan Mersın'e doğru yola çıktılar. Eşber Yağmurderelı. Fatoş Güney ve Melike Demirağ'ın da yer aldığı grup, bugün Iskenderun'da savaş karşıtı eylem yapacak. • 5. Sayfada ABD, Güvenlik Konseyi üyelerini >anına çekebilmek için diplo- masi trafîğini sürdürürken Iraklı çocuklar süt istediklerini haykı- rarak "Batı'daki büyüklerine" mesaj gönderdi. (REUTERS) SINAVA DOGRU KITAPÇIGI Bugün de Cumhuriyet 'le birlikte. Bavinizden istemeyi unutmayın. Yanıt anahtarı 6. sayfada... Habercilikte Cumhuriyet farkı > Pazar günü manşetten verdiğimiz ABD askerlerinin Türk askerlerine silah çektiğini duyuran "Iskenderun'da gerginlik" başlıklı haber, bir gün sonra Hürriyet ve Posta gazetelerinde kaynak gösterilmeden 1. sayfada yer aldı. tskenderun'dagetginlik Haber Merkezi - Ga- zetemızde pazar günü manşetten verılen \e ABD'lilenn Türk asker- lenne sılah çektığını du- yuran "tskenderun'da gerginlik" başlıklı habe- rimızı Hurnyet ve Posta gazetelen kaynak göster- meden bınncı sayfalanna taşıdı. Gazetemız muhabırı Akın Bodur un. Isken- derun Limanı'nı üs tutan onlarca gazetecıyı atlata- rak ortaya çıkardığı. ABD ve Türk askerleri arasındaki gerginlikle il- gılı haberi, geçen pazar günü gazetemizin manşe- tıne yansıdı Bazı televızyon muha- bırlen atladıklan haben canlı yayınlarla yalanla- maya çalışırken, olay ka- muoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Hürri- yet ve Posta gazeteleri, Cumhunyet'ın manşetıni görmezden gelerek olayı dün bınncı sayfalanna ta- şıdı. Hürnyet ımzasız, Ankara mahreçlı haberi yenı bır olaymış g"bi, "Silahla olmaz hemşe- rim" başlığıyla verirken Cumhunyet'ı kaynak göstermekten kaçındı Doğan Grubu'nun di- ğer yayın organı Posta ga- zetesı de Cumhunyet'ın tartışma yaratan habenni dünkü bınncı sayfasırda "Coniler azdı" başlığıy- la duyurdu. Posta da la- benn daha önce Cumlu- riyet'te yer aldığını yız- madı. OLAĞAN DEPREMLER KORKUTUYOR M 3. Sayfada KREDİ KARTrNDA GİZLI TEHLtKE M 3. Sayfada KÖŞK'E MUMCU ŞİKÂYETİ • 7. Sayfada SOKAK ÇOCUKLARI KAA1PA GÖNDERlLSrN M 8. Savfada GUNCEL CüNEYT ARCAYUREK Bir Başbakan Adayının Gel-Gitleri Seçim sonuçlan açıklandıktan sonra bir haber TV'sınde söyleşıye katılan RTE; bır saat boyunca doğum yeri Siirt olan eşının memnun olup olmadı- ğına, "usta kaptanın esas maharetini dalgalı denız- de göstereceğine" dair bılgıler verdikten sonra, MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Vural Öger 7. sırada 0 Focus dergisi, Almanya'dakı en başanlı 30 turızm yönetıcısı arasında Oger Tours Yönetım Kurulu Başkanı Vural Öger'ı 7. sırada gosterdı Oger Tours'un, en önemlı "tunzm gucu" halıne geldığı belırtıldı I 3. Sayfada Derbilerin tadı kaçtı GUNDEM MUSTAFA BALBAY # G.Saray-FBahçe ve A Gücü-G Bırlığı derbılennde çıkan olaylar spor dünyasında endışe yarattı. Tnbun kavgasına eskı ve yenı yonetıcılenn katılması ''Futbolumuz kırlenıyor" bıçımınde yorumlandı I Sp >r 'da Gül, Giil mü Atap, Giille mi? Görevını tamamlayan 58. AKP hükümetinin, bay- rağı 59 AKP hükümetine devretmesine ılişkın ışlem- ler hızlı başladı. Sankı, ıkı ayrı partıye ait ıktıdar de- ğişıyormuş havası hâkim! Oküz altında buzağı aramıyoruz; göruntünün ar- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog