Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel, k ı t a p ' a r ı MEDYA İLE POLİTÎKA Orhan Erinç l y Tureocagı Cad \ o 1y 4İ ^ 5 » lötapjtuhlbü Mî341 Caguoglu-lsKübul Tel (212I5I2O505 Cumhuriyet8O. YIL SAYI: 28521 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 KASIHft 2003 CÜMABtEŞ Atatürk posteri kuşekâğı özel baskı 10Kasım'd ÜCRETSİZ liirıyli) Cumhuriyet 'le birlikte... Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor Üniversiteye hazırlanan gençler, gazeteniz, OSS için özgün sorulardan oluşan Sınava Doğru kitapçığını bu sezon da ülkemizin en iyi dershanelerinden Fen Bilimleri Merkezi'ne hazırlattı. Para yokl Kupon toplamak yokl Her pazcırtesi günü Sınava Doğru derginize ücretsiz kavuşacaksınız! Fen Bilimleri Merkezi - Cumhuriyet işbirliğiyle hazırlanan Sınava Doğru derginizi bu pazartesi ve her pazartesi bayinizden istemeyi unutmayın... Yatınm yapılmadı. Pazar payı aşındınldı. Şimdi ise ucuza kapatılmaya çalışılıyor TEKECde JprlioyunTÜrkİye kÖşeye SlklÇtinldl Eski ve ihmal edilmiş tek- nolojisiyle ülke bütçesine çok önemli katkılar sağlayan TE- KEL'e beklenenin de altında fiyat verilmesi. Türkiye'nin ulus- lararası pazarlarda köşeye sıkıştınldığını bır kez daha göster- dı. Kuruluş2002'de 1.3 katrilyon liranet satış gerçekleştırirken 318.6 trilyon lira net kâr elde etti. Sezer'in vetosuna karşın IMF v e Dünya Bankasf nın talimatlan doğrultusunda çıkanlan Tütün Yasasfyla da yerli üreticiye büyük darbe vuruldu. SERDAR KIZIK'm haberi • 9. Sayfada İhalede karar haftaya Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Özelleştirme Idaresi Başkanı Metin Kilci'nin farklı yorumlanna \ol açan TEKEL özelleştirmesinde karar gelecek haftaya kaldı. Ihale Komisyonu'nun, değerinin altında teklif alan sigara işlet- mesınde ihalenin ıptali, alkollü içkilerde ise ihalenin onayı eğili- minde olduğu öğrenildi. IMF yetkililen. Türkiye'deki özelleştir- me gelışmelerini değerlendirirken piyasalann güçlü tepki verme- diği özelleştirme durumlannda, eldeki kuruluşlann çok ucu- za satılmasına gerek olmadığını belirttiler. • 9. Sayfada KAMU YÖNETİMÎ TASARISI Yalan içinde yanhş aranıyor Maliye Teftış Kurulu müfettişleri, Kamu Yönetımı Temel Yasa Tasansı'na ılışkın görüşlennı, hazırladıkları bır raporla ortaya koydu. Raporda, tasarının yasalaşmasıyla, hayali ıhracat, ıhale yolsuzluklan, gümrük kaçakçıhğının soruştumlmasında boşluk doğacağına işaret edıldı Kamuoyundan gelen tepkılen değerlendıren hukumet, tasanyı TBMM'ye gönderme sürecinı erteledi İLHAN TAŞCI ve EBRU TOKTAR'ın haberi • 4. Sayfada UÇURUM BÜYÜYOR Türkiye sosyal patlama eşiğinde DİE'nin anketı Türkiye'nin en zengin yüzde 20'lik kesimıyle en yoksul yüzde 20"lik kesimı arasındakı uçurumun 9.5 kata ulaştığını ortaya koydu. DtE'ye göre. en zengin yüzde 20 Türkiye gelirinın yüzde 50.1'ıni ahrken en fakır yüzde 20 gelırin sadece yüzde 5.3'ünüalıyor • 13. Sayfada ŞANLIURFA TOKİ Usulsüzlükte rekor kıran ihale Toplu Konut Idaresı'nın Şanlıurfa'da /aptığı toplu konut ihalesınde, Kamu Ihale Yasası'na u\gun tek bır düzenleme bıle Dulunamadı. Kamu thale Kurumu'nun -aporunda, TOKÎ'nın ıhalesıne katılan fırmalann \eterlılık durumlannın ve /aklaşık mahyetın nasıl saptandığının bıle t>ellı olmadığına dıkkat çekıldı. • 3. Sayfada Rusya devrim istiyor Rusva'da komünistler Büyük Ekim Devrimi'nin 86. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladılar. Moskova'da düzenlenen gösteriye 10 binin üzerinde kişi katılırken kamuo>u araştırmalarına göre halkın önemli bir kısmı devrimin tekrarlanmasını istiyor. Rusya'da düzenlenen bir anket, 1917 Ekim Devrimi'nin tekrarlanması halinde. halkın yüzde 42'sinin Bolşcvikleri destekleveceğini \e\a onlarla birlikte mücadcle edeceğini ortaya koydu. Bağımsız VT IOM araştırma şirketi tarafından 24-28 Ekim tarihleri arasında 1600 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcılann yüzde 42'si Bolşevikler için çalışacağını veya onlan destekleyeceğini söylerken yüzde 27'si bekleyip gelişmeleri izleyeceğini, yüzde 16'sı ülkeyi terk edeceğini, yüzde 10'u ise Bolşeviklere karşı savaşacağını ifade etti. Ekim Devrimi'nin ne getirdiği sorusuna. katılımcılann yüzde 32'si sosyoekonomik geü'şimlerini ilerlettiği, yüzde 19'u Rus tarihinde yeni bir dönem açtığı ve yüzde 13'ü devrimin ülke için felaket olduğu yanıtım verdi. Katılımcılann yüzde 16'sı bu konuda görüş bildirmedi. {Fotoğraf AFP) Yetki tezkeresi kullanılmayacak ancak Meclis 'e de iade edilmeyecek Hükümet Iraky a askerden vazgeçti ABD Dışişleri Bakanı Colin Povvell'ın "Asker istemiyoruz, teşekkür ederiz" sözlerinin üzerine hükümet, yetki tezkeresini kullanmama karan aldı. Genelkurmay, askeri hazırhklan durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı. "Türk askeri seçeneğini sonsuza dek dışlamadıklannı, bazı şeylerin değişebileceğini" bildirdi. Hükümetin tezkereyi askıya alması üzerine dikkatler, Türkiye ile ABD'nin imzaladığı, Irak'ta işbirliği koşullu 8.5 milyar dolarlık kredi anlaşmasına çevrildi. • 11. Sayfada ABD 'nin Irak'taki kayıpları artıyor Yine helikopter duşuruldu: 6 olu Saddam Hüseyin'in kalesi olan Tikrit kenti yakınlannda Black Hawk tipi Amerikan helikopteri düşürüldü. ABD askeri komutanhğı sözcüsü binbaşı Jossyln Aberle, helikopterde bulunan 6 Amerikan askerin de öldüğünü açıkJadı. Irak'lll Felluce yakınlannda da geçen hafta sonunda bir helikopter düşürülmüş ve 17 asker ölmüştü. ABD Başkanı George Bush'un Irak'ta esas savaşın bittiğini ilan ettiği 1 Mayıs'tan bu yana ölen Amerikan askeri sayısı 150'ye yaklaştı. • 10. Sayfada AKP hükümetindenfarklı tavır AB 'yegüverdn Türkiye 9 deşahin Hükümet, dış politikada AB'nin Kıbns koşulunu kabul eden bir çizgi izlerken iç politikaya dönük sert mesajlar vermeyi ihmal etmedi. AB çevreleri, Strateji Belgesi'ne eklenen "Kıbns'ta çözümsüzlük, Türkiye'nin AB beklentilerine ciddi engel olabilir" ifadesinin, hükümetin Kıbns'ta çözüm için işini kolaylaştıracağını belırtti. • 8. Sayfada Cumhuriyel 1e birlikte. GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çözüm? Ama Nasıl? Bızım aklı evvel kımi yazar çizerlerin bir türlü ka- bul edemedikleri, kabul etseler bıle hatayı yıne biz- de arayan yorumlanna karşın, The Tımes; "Önce ekonomik, sonra insan haklan, şimdi de Kıbns öne sürülerek, Türkler 'dışarda tutulmak' isteniyor" diye yazıyor. Geçen akşam ılerleme raporunun açıklanmasın- dan sonra iştakıpçıhğınden, köktendıncı gırışımlere MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de 38çocukhâlâ hücrede iddiası Buca Cezaevi'nde 38 çocuğun hâlâ hücrede tutulduğu öne sürüldü. Ce- zaevindeki gelişmeleri kamuoyuna du>Toran lzmir Barosu Işkenceyi Önleme Komisyonu üyesi Nalan Erkem'in, olaylar hakİanda kamu- oyunu bilgilendirdiği gerekçesiyle ifadesı alınmak istendi. OZAN YAYMAN'ın haberi • 6. Sayfada Türban provokasyonu Bazı çevreler yargı ve AİHM kararlanna karşın türban sorununu gündeme taşı- mayı sürdürüyor. Görevini yaparken türban takmayan a\ııkat Hatice Hasde- mir'in samk sıfatıyla katıldığı duruş- maya türbanla girmesine yargı çevrele- rinden tepki geldı. Yargıtay Başkanı Özkaya. mahkeme salonunun kamusal alan olduğunu vurguladı. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kamu Yönetimi Deformu! Fıkramsı bir anlatım... Amerikan, Fransız, Alman ve Türk olmak üzere 4 yönetici bır yanşmada yan ya- na gelmiş. Soru şu: Sorumlusu olduğunuz kentte deprem meydana geldi. Kentin yüzde 20'si tamamen yıkıldı. Yüzde 40'ı hasartı, kalan yüzde 4O'ı sağlam ya da az ha- sarlı. Kenti yeniden ayağa kaldırmak için ne yapar- sınız? MArkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog