Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Şimdi 5 değil tam 10 ay boyunca kontör hediye! Ûstelik ayda yûkleyenler de kazanıyor! KART Cumhuriyet80. YIL SAYI: 28520 / 500.000 TL (KDVıçmde) Cumhuriyet'ten eğitime destek KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10. yılımız şerefine... HediyeCellden kaç ayiık hediye seçerseniz bir o kadar ay dabizden hediye!* - K-smejnyg >6-12 aykk konuşma w Msaresai tmüititrnae geçeriîar TURKCELLHediyeCELL Ayıniıi bı.g TurnceiiE*tra .ar. Abore Merkezleri, 7 KASIM 2003 CUMA Üniversiteye hazırlanan gençler, gazeteniz, ÖSS için özgün sorulardan oluşan Sınava Doğru kitapçığını bu sezon da ülkemizin en iyi dershanelerinden Fen Bilimleri Merkezi'ne hazırlattı. Para yokl Kupon toplamak yokl Her pazartesi giinü Sınava Doğru derginize ücretsiz kavuşacaksınız! Fen Bilimleri Merkezi - Cumhuriyet işbirliğiyle hazırlanan Sınava Doğru derginizi bu pazartesi ve her pazartesi bayinizden istemeyi unutmayın... YARIN Cumhuriyet Me birlikte^ 'AB îlerleme Raporu', Dışişleri'ne göre müzakereler için önemli bir dönemece girildiğini gösteriyor Ankara kritik eTürkiye ödüne zorlanıyor AB'nin Kıbns koşulu. Türkiye-AB ilişkileri ile Kıbns konusunda yeni bir sürecin işaretini veriyor. Hükümetin. AB'yle ilişkileri yıp- ratmamak amacıyla tepki veremediği koşulun, gelecek aylarda Ankara'yı adada ödün vermeye zorlaya- bileceği belirtildi. Dışişleri'nde, "Siyasi ölçütlerin bir kısmının sonra karşılanabileceğinden hareketle Türkiye. müzakerelerin başlamasına yeterli olabilecek bir eşikte bulunuyor" değerlendirmesi yapılıyor. • 11. Sayfada AB'den darbe ve sarı kart Türkiye İlerleme Raporu ve Genişleme Strateji Belgesi dış basında geniş yer buldu. Av- rupa gazeteleri, ağırlıklı olarak Kıbns koşulunu öne çıkardı. International Herald Tribune, Türkiye'ye 'havuç ve sopa' verildiğini yazar- ken raporu 'darbe' olarak niteleyen Times'a göre, Kıb- ns şartı Türkiye'de 'hayretle' karşılandı. Belçika'da ya- yımlanan Le Soir gazetesi, "Avrupa Birliği'nin Anka- ra'ya san kart gösterdiğini" yazdı. • 10. Sayfada Ankara durdu, Rumlar ilerledi Kıb- [L rıs Rum kesiminin, 1990'da girdiği AB'ye '' J*m JLf üyelik yolu, iktidardaki Türk siyasetçilerin - j ^ " AB ile ilişkilerin yıpranmaması için göz yummalan nedeniyle somut adımlara dönüştü ve tam üyeliğe kadar geldi. AB, Strateji Belgesi'nde, "Çö- züm olmaması Türkiye "nin AB beklentilerine ciddi en- gel oluşturabilir" ifadelerine yer vererek Kıbns soru- nunun Türkiye'nin önüne siyasi bir kriter olarak geti- rilmesinin zeminini hazırlamış oldu. Mll. Sayfada TÜRKİYE 'NİN ÜYELÎĞtNE DESTEK Verheugen: 11 EylüVleri Türkiye önler Avrupa Birliği Komısyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesı Günter Verheugen, Türkiye'yi AB'ye almanın, Islam dünyası ile Batı demokrasileri arasında çatışmalardan uzaklaşma şansını arttıracağını ve banşçı çözümlere ulaşılmasını sağlayacağmı belirtti. Verheugen. "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına prensipte evet; ancak Avrupa standartlannın içi doldurulduğunda" dedi. U U. Sayfada Yargıtay, kararı oybirliğiyle bozdu Dev-Sol ana davasıyeniden 400 klasörlük ana davanın 100 klasörünün kaybolması üzerine "inceleme yapmanın imkânsız" olduğunu belirten Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Dev-Sol ana davasmda verilen karan bozdu. îstanbul Sıkryönetim 2 No'lu Askeri Mahkemesi'nde 1981 yılında görülmeye başlanan dava, 1991 yılında karara bağlanmış ve sanıklara 2 yıl 9 aydan idama kadar değişen cezalar verilmişti. 1243 sanıklı davada yeniden yargılamanın nasıl yapılacağı ise merak konusu. ÖZGÜR ERBAŞ'ın haberi • 5. Sayfada I YÖK protestosuna müdahale Kızılay Meydam'nda kuruluş yıldönnmündeYÖK'ü protesto eden öğrencilere po- lisin tutumu çok sert oldu. Meydana girmek isteyen öğrencilere coplarla müda- hale eden polis, onlarca gaz bombasını caddeye rasgele fırlatmaktan çekinmedi. Çatışmalarda, polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişi yaralandı. ls- tanbul'da da Beyazıt veTaksim'de toplanan binlerce öğrenci,YÖK'ü protesto et- ti. Eğitim-Sen ve bazı siyasi partilerin de destek verdiği protestolarda öğrenciler, Y ÖK'ün kaldırılmasını isterken AKP'nin hazırladığı yasa tasansının da üniver- siteleri sermayenin arka bahçesi haline getireceğini vurguladılar. • 6. Sayfada TefÜş biterse yolsuzluk artar Erdoğan'a KamuYönetimiYasaTasansı'yla ilgili olarak son itiraz, kendisine bağlı Tefdş Kurulu'ndan geldi: Yolsuzluklar denetim sisteminden değil, siyasilerden kaynaklanıyor EBRU TOKTAR ANKARA - Başbakanlık Teftiş Kurulu. tef- tış kurullanru tasfıye ederek müfettışlık sıste- mine son veren KamuYönetimi TemelYasa Ta- sansı'nın yaratacağı sıkıntılar konusunda Baş- bakan Ta>"\ip Erdoğan'ı uyardı. Erdoğan'a ge- çen hafta bir yazı gönderen kurul, "Teftiş ku- rullarının tasfiyesi yolsuzlukları azaltmaz. arttırır" saptamasında bulundu. Mevcut yol- suzluk \e usulsüzlüklenn de denetim sistemin- den değil, siyasilerden kaynaklandığı belirtilen yazıda, "Denetim yapıp raporu biz hazırla- nz, gereğini ise siz yaparsımz" denıldı. Ku- rul, AB Genel Sekreterlıği'ne gönderdıği yazı- da da "AB'nin kendisinde uygulamadığı iç denetçi modelini Türkiye'ye dayatmak iste- diğini" v^ırgulayarak "Avusturya ve Fran- sa'da en geniş ve en büyük teftiş kurulları var" görüşüne yer verdi. Bakanlıklann teftiş kurullannı ortadan kaldı- ran KamuYönetimi Temel Yasa Tasansı'na iliş- MArkasıSa.8,Sü.3'te uyarısı Ziraat Mühendisleri Odası'nın raporunda, TEKEL'in özelleştirile- rek "özeltekel"yaratıl- masının Türkiye'de üreti- ciden işçiye, tüketıciden kamu yönetımine kadar bütün kesımler için nsk- ler doğuracağı belirtildi. TEKEL'in blok satışı du- rumunda en yüksek tek- lifi veren JTİ'nın Türki- ye'de pazar payı yüzde 72'ye çıkacak. FATMA KOŞAR'ın haberi • 13. Sayfada Divaneî Müfiüye kadın yardımcı Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ankara'nın "yeni Islam anlayışmın merke- zi olacağını" söyledi. Kadınlann karşı karşıya bulunduğu haksızlıklann kendisını utandırdığmı belirten Aydın, büyük şe- hirlerden başlamak üzere her kentte müftü yardım- cılığına aşamalı olarak kadınlann atanacağını belirtti. • 8. Sayfada Seçim yatınmı Prim borçlarına kolaylık Hükümet, yaklaşan yerel seçimler öncesınde belediyelere ait prim borçlannı sessiz sedasız yeniden yapılandırdı. Ye- niden yapılandırma kara- nnın gerekçesınde, bele- diyelerin çok yüksek miktarlara ulaşan borçla- nna kolaylık sağlamak için böyle bir yol seçil- diğı belirtildi. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi | 8. Sayfada ÎSYAN GELİYORÜM DEDI' • 3. Savfada ÜNÎVERSİTEDE ORUÇ BASKISI • 4. Sayfada BUSH'A DESTEK H1ZLA ERlYOR M 8. Savfada ŞİIR EMEKÇISÎ: MÜŞTAK ERENUS . M 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İkiyüzlülük Simgesi: G. V. Türkiye'nin Kıbns'ın Kopenhag ölçütleri arasında yer almadığını öne süren haklı gerekçesini AB: Kopenhag ölçütlerini delerek yanıtladı! Kuzey Irak'ta ikiyüzlülüğü temsil eden Tatabani'nin benzeri Brüksel'de yaşıyor. Adı Günter, soyadı Ver- heugen. Bir yanardöner. över gibi görünürken yeni bir ka- zık hazırlıyor. UArkasıSa. 8,Sü. l'de Filenin Sultanlan 2. galibiyetini aldı Voleybolda 9. Dünya Bayanlar Kupasv'nda mücadele eden 'Filenin Sultanlan' Do- minik Cumhuriyeti'ni 3- 0 yenerek kupadaki ikin- ci galibiyetini aldı. Özellikle Natalia. Nesli- han ve Aysun'un ıyi oyunlanyla dikkat çeken Ulusal Takımımız, yann ev sahibi Japonya ile karşılaşacak^H Spor'da UEFA Kupası'nda yola devam ^ UEFA Kupası'ndaki temsılcılerimızden Ga- ziantepspor, Fransız ekibi FC Lens'i 3-0 ye- nerek tur için büyük avantaj sağladı. Güney ekibinin gollerini Devran, Bouazizi ve Lazarov attı. Gençlerbırliği ise Ankara'da Portekız'in Sporting Lizbon ekibiyle 1-1 berabere kaldı. • Spo"'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB'nin Kıbns Ha-tiPlatmsriarı! Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili değerlendirme- lerini bir medyum, bir anlambilimci, bir bilmece uz- manı eşliğinde irdelemek gerekiyor. Ortaya bir metin çıkıyor, kimse net bir anlam çıka- ramıyor! AB ilerleme raporu ve strateji belgesindeki Kıb- UArkasıSa.8,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog