Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryel k ı t a p l ı r ı YÎZBAŞI SELAHATTİN'tN ROMANI-1 İlhan Selçuk 1916-1917 Irak Savaşları (34334|CagalûjBu-lsOnbulTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı YÜ^AŞI SELAHATTtN'lN ROMANI-2 İlhan Selçuk Yunü Unutma.. BugÜnii îyiAnlarsın.. Ç^jtariama VS T6ri;ocagl Cad No 39,41 (212)5140196 8 0 . YIL SAYI: 28519 / 500.000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU- Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR N A D İ (1945-1991) Cumhuriyet'ten eğitime destek Üniversiteye hazırlanan gençler, gazeteniz ÖSS için özgün sorulardan oluşan Sınava Doğru kitapçığmı bu sezon da ülkemizin en iyi dershanelerinden Fen Bilimleri Merkezi'ne hazırlattı. Para yokl Kupon toplamak yok! Herpazartesi günü f Smava Doğru derginize ücretsiz kavuşacaksınız! Fen Bilimleri Merkezi - Cumhuriyet işbirtiğiyte hazırlanan Sınava Doğru derginizî bu pazartesi ve her pazartesi bayinizden istemeyi unutmayin... 6 KAS1M 2QQ3 PERŞEMBE Cumhuriyet 'le birlikte AB Komisyonu'nun Genişleme Strateji Belgesi'ne koyduğu üyelik koşulunu AKP hükümeti kabullendi Kıbrıs'ta ısrarlılarAnkara'dan zayif açiklama AB Komisyonu'nun llerleme Raporu'yla birlikte onayladığı Genişleme Strateji Belgesi'nde "Kıbns'ta çözümsüzlük, Türkiye'nin üyelik süreci önünde ciddi bir engel oluşturabilir" ifadesi kullanıldı. Kıbns'la ilgili ifadelerin belgede yer almaması için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan AKP hükümetinin Kıbns koşuluna tepkisi ise zayıf oldu. İlerleme Raporu'nun objektif olduğu belirtilen hükümet açıklamasında, "Kıbns sorununun çözümü Kopenhag kriterleri bağlamında bir yükümlülük teşkil etmemektedir" denmekle yetinildi. Atlna v e Rumlar m e m n u n AB Genel Sekreterliği'ndeki toplantıda metnin değişmediğini öğrenen ve bozulduğu gözlenen Dışişleri Bakanı Gül, "Verheugen tarzı çözümler bizi çözümden uzaklaştınyor" dedi. Gül'ün kameralar karşısında benzer bir tepki vermemesi dikkat çekti. AB üyesi bazı ülkelerin büyükelçileri Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin Kıbns'a bağlanmasının "yaşamın gerçeği" olduğunu savunurken Yunanistan ve Kıbns Rum Yönetimi, Strateji Belgesi'nde yer alan ifadelerden memnuniyet duyduklannı açıkladılar. • 10. ve 11. Sayfalarda AB KOMtSERÎVERHEUGEN: Adaylık tartışılabilir Verheugen, Kıbns soru- nu ıle Türkiye'nin AB'ye kahlım hedefi arasında bı- linçli bir şekiide bağlantı kurduklannı vurgulayarak "AB'ye üye olacak bir ül- kenin ortasından dikenlı teller geçmesı kabul edıle- mez bir durumdur" dedi. 'Q,W, X' soru- lanna yanıt vermekte zorlanan Verheugen ılk kez, Türkiye'nin AB'ye adaylığımn tartışılabileceğini belirtti. • 11. Sayfada KKTC LtDERİ DENKTAŞ: AB ayıbmı kapatamaz İlerleme Raporu'nu de- ğerlendirirken "Kıbns me- selesi, herhangi bir tarafm Avrupa Birliği'ne girmesi- ne engel olacak bir mesele ise 'Kıbns' adı altında Rumlann müracaatını da engellemesi gerekir"' diyen Denktaş, Rum tarafını 'meşru hükümet' olarak kabul eden AB'nin, bu ayıbını Tür- kıye'yi cezalandırarak kapatmasının müm- kün olmadığını kaydetti. • 11. Sayfada BDDK Başkanı Akçakoca görevinden aynldı Baskı istifasıİmar Bankası'na el konulmasmdan sonra ortaya çıkan usulsüzlükler ve hükûmetin BDDK yönetimine ilettiği "Çekil" baskısı BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın istifasıyla sonuçlandı. Istifasını Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'le birlikte düzenlediği basın toplantısında açıklayan Akçakoca, "Hükümetten baskı geldi mi" yönündeki sorulara yanıt vermekten kaçındı. Başbakan Erdoğan, Akçakoca'nın başansız olduğu imasında bulundu. Engin Akçakoca, şubat krizinin ardından 15 Mart 2001 tarihinde BDDK Başkanhğı'na getirilmişti. • 13. Sayfada TEKZİP 1.8.2003 tanhinde, illerımden Sn. al Unakıtan'ın resmi gılmak suretiyle, mü- llerim hakkında ka- bme ahnan ve yayımla- tan "öıale bakan çocuk- araa" başlıkh haber ger- iekdışıdır. yalandır, haber itıçbır somut bılgı ve bel- îeye dayanmayan, tama- nen yalan, haksız, mes- lArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Vurt genelinde katılımın yüksek olduğu sağhk çalışanlarının e>leminde "AKP sağlığa zararlıdır", "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" gibi sloganiar atıldı. (AA) Sağlık çalışanlan 'insanca yaşam' için yürüdü Beyaz protestoSağlık çalışanlan bir günlük iş bırakma eylemi yaparak AKP hükü- metini uyardı."Sağlık haktır, satüamaz" sloganı atan sağhk emek- çilerine, işçiler ve öğrenciler de destek verdi. Ankara'daki eylem süresince Sağlık Bakanlığı'na ait kameraman ile foto muhabiri ey- leme katılanlann görüntülerini aldı, fotoğrafını çekti. Ankara tl Sağlık Müdürü, Ankara'daki eyleme katılan 20 personel hakkın- da soruşturma açılacağını söyledi. Hastanede ameliyatlar aksatıl- mazken acil servislerde hizmetler gün boyu sürdü. • 8. Sayfada YÖK taslağı şekilleniyor İmam haûplilere araformül Üniversitelerarası Kurul tarafın- dan gündeme getirilen ve halen meslek lıselennin son smıfında bu- lunan öğrencıleri de kapsayacak formüle göre ısteyen öğrenciler, normal liselere geçerek fark ders- lennin tamamını verecekler. Böy- lece bu öğrencılenn lise dönemi uzayacak, ancak normal lıse me- zunlanyla eşıtlenecekler. 6 rektör adayı ısmıninYÖK'e gön- denlmesı uygulamasmdan vazgeçi- lıyor. Üniversitede oluşan sıralama aynen cumhurbaşkanına sunula- cak. Üniversiteler, öğrencı konten- janlannı ve akademık kadro sayısı- nı kendılen belirleyecek. Ünıversi- telerin bütçelen ise "performansla- nna" göre behrlenecek. CAN CAZALCI'nın haberi H 6. Sayfada Chirac ve Raffarin kararlı Fransa türbanı yasakhyor Cumhurbaşkanı Chirac ve Başba- kan Raffann, okullarda türbanın yasaklanması için yasa tasansı hazırlanması konu- sunda görüş bırliğıne vardı. Ya- sayla dını. sıyasi ve felsefi sim- gelenn görünür biçimde taşınma- sma okullarda yasak getinleceği belırtildi. • 8. Sayfada Tarım ilacıyla töre cinayeti Suçu tecavüze uğramak! Antalya'da pamuk toplarken tarla sahibının tecaviizüne uğrayan Ur- falı bir kız, "aile meclısi"nın kara- nyla babası tarafından öldürüldü. 3.5 aylık hamıle olan kızının yıyeceğıne tarım ilacı koyduğunu itiraf eden baba tutuklanırken anne serbest bırakıldı. • 5. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dananın Kuyruğu Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasansı'nın devlet yö- netimine getirdiği sakıncalar birer ikışer ortaya çıkı- yor. AB ilerleme raporuna son dakikada eklenen Kıb- rıs'la ilgili cümle Batı'nın Türkıye'yi çıktnaz sokakla- ra sürükleme eğılimıne son örnek. Içeride dışanda tartışmalı konular yetmezmiş gibi, hükümet, memurlara sankı bağışta, lütufta bulunuyor. MArkasıSa. 8, Sü. l'de ara 'balta 'vizesi Cumhurbaşkanı Sezer'in veto etti- ğı kızılağaçlar ve aşıh kestaneliklerin orman kapsamı dışına çıkanlmasma ilişkin yasa, CHP'nin muhalefetıne karşın Meclis'te aynen kabul edildi. Orman Bakanı Pepe, kızılağaçlann ke- silerek levha fabrikalanna hammadde yaratılacağını itiraf etti. • 4. Sayfada Galatasaray farkyedi Şampiyonlar Ligı D Gmbu'ndaki temsılcımiz Galatasaray, Atına deplas- manmda Yunanistan'm Pıre Olympia- kos takımına 3-0 yenildı. Bu yenılgıy- le son sıraya ınen Galatasaray, 2. tur umudunu mucızeye bıraktı. Grubun diğer maçında Real Sociedad ıle Ju- ventus 0-0 berabere kaldı. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sayıştay'da Damar Çatlaması! Sayıştay Başkanı Mehmet Damar'ın, kurumunun temel işlevini adeta ıkincı plana iterek siyasi alanda denetime ginşmesi, sıradan bir durum değil. Sayıştay, görevinı anayasadan alan bir yüksek ida- ri yargı organt... Görevı, TBMM adına mali denetım yapmak. Buradan çıkan bir karar, "kesin hüküm" UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog