Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı «OZANLAR YAZARLAR KÎTAPLAR Adnan Binyazar ; W»' OimHUgjgt Ça « Pa ^n™a \ Ş Tıriracajı Cad No 39 41 4 * . kitap kulûbû (343341 CagaloJUı-lsanbul Td |212| 512 05 05 Cumhuriyef Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÇÜNKÜ BEN EDEBÎYATÇIYIM Demirtaş Ceyhun C u m h u y CaJ Pazarlama \ Ş TüAocag. Cai \o 39'4I ^ kitap kUİÛbÜ • (34334ıCalalotta-tsanbulTd (212)5120505 o. YIL SAYI: 28517 / 500.000 TL (KDViçMe) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (7945-7997) 4 KASIM 2003 SALI Başlangıçta savaşı alkışlayan Amerikalılarm Irak politikasına verdiği destek yüzde 50'nin altma indi Bush'a halkı daiBeyaz Saray'a yakın Washington Post gazetesi ve ABC televizyonu tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlanna göre, Amerikan halkının artık yalnızca yüzde 47'si Başkan George Bush'un Irak politikasını destekliyor. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez halkın yüzde 51 'i Bush'un Irak politikasınm karşısmda yer alıyor. Amerikalılarm yüzde 87'si "Irak'ta batağa saplanmaktan endişe ediyor". Ankete katılanlann yüzde 62'si de ABD'nin Irak'ta verdiği kayıplann "kabul edilemez düzeyde" olduğunu düşünüyor. Anketin, 16 Amerikan askerinin ölümüne yol açan helikopter saldınsından önce yapıldığına dikkat çekiliyor. • ıı. Sayfada . Bush'un Irak politikasını onaylayanlann oranı ABD iır Irak ;a «eraığı kayıplann duzeyı kabul edilemez GÜUDEN KUZEY IRAK DEĞERLENDİRME 'Tehdit olursa gereği yapılır* Dışişleri Bakanı Abdullah Gül. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye \ / dönük bir tehdit olması durumunda Türkiye'nin buna müdahale edeceğini belirtti. 8.5 milyar dolarhk ABD kredisi de dahil hiçbir şeyin bunu engelleyemeyeceğini söyleyen Gül," K. Irak'tan tehdit olursa biz BM ve uluslararası antlaşmalar kapsamında gereğini yapanz. Ama tehdit yoksa niçin oraya asker gönderelim?" dedi. • //. Sayfada Devletin teşkilatlanmayapısını kökten değiştiren tasarı Meclis 'e sevk ediliyor Yönetimde başbakana geniş yetki Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin "Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasansı"nı imzalar tamamlandıktan sonra TBMM'ye sevk edeceklerini belirtti. Başbakana koordinatör görevi veren tasanda, kamudaki tüm denetım Sayıştay'a bırakılıyor. Milli Egitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve Iskân bakanlıkları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tüm personel kadrolan. taşmmazlan ve yetkisi yerel yönetımlere de\Tediliyor. • 6. Sayfada ÎNKADE'nin araştırması Işsizlerin umudu yok TÜBA Konseyi, eğitim ve bilime siyasi müdahalenin başanyı engelleyeceğini vurguladı Iktidar toplumugeriyor Bilime siyaset bulaşmasın Türkiye Bı- limler Akade- misi Konseyi; yükseköğretım, TÜBÎTAK ve meslek liselen ile ilgili gündeme getirilen önerilerin kaygıy- la ızlendığinı bildirdi. Açıklamada, kamuoyunda ye- terince tartışılmadan gündeme getırilen düzenleme- lerin gergınlik yaratmaktan öte bır amaca hızmet et- meyeceği vurgulandı. TÜBİTAK da bugün Bakan Şahin'in iddialanna yanıt verecek. • 5. Sayfada 'Kimse bizi durduramaz' AKP Grup Başkanvekih Salih Kapusuz, imam hatiplere katsayı ayncahğı içe- ren düzenlemeyi bu smav dönemine yetiştirmekte ka- rarlı olduklannı vurgulayarak "Birtakım önyargıh şa- hıslar bunu sabote etmeye çaltşıyor, ama buna kim- senin gücü yetmez. Yıl sonuna kadarYÖK'le ilgili dü- zenleme gerçekleştırilecektir. Hiç kimse gen adım gı- bi bir beklenti içinde olmasın" dedi. • 5. Sayfada Celik'ten öğrenciye ceza" "ÖSSkılavuz- lannın basımı ertelensin" istemi YÖK tarafından reddedilen Bakan Çelik'in ÖSS takvıminı "genelge yayımlamayarak" engellemesi durumunda okullar form dağıtımında kullanılamayacak. Gürüz'ün ise genelgenin yayım- lanmaması durumunda sınav merkezleri aracıhğıyla kılavuz işlemlerinin yürütülmesini istediği öğrenildi. CAJV GAZALCI'nın haberi • 5. Sayfada CHP-SHP Solda ittifak arayışı Karayalçın, Bay- kal a yerel seçime CHP .atısı altında git- meyi önerdi. Bay- kal'u konuyu yetkili organannda değerlen- directklerini söylediği belirtidi. • 8. Sayfada Insan Kaynaklan Yönetimi Derneğrnin araştıraıasına göre işsiz kalan nitelikli personel içinde "Yıl sonuna kadar kesin iş bulurum" diyenlerin oranı yalnızca yüzde 8. "Bulacağımı sanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 80. (Bu oran 2003 mezunlannda yüzde 90). Araştırmaya katılanlardan yüzde 86'sı geleceğe dönük plan yapamadığmı vurguladı. 2001.2002 ve 2003 üniversıte mezunlannın çoğunluğu henüz iş bulamadı. Bu gruptaki gençlerde psikolojik baskıvar;2003'tede mezun olabilecekler ders bırakarak mezun olmamayı tercih ediyor. • 13. Sayfada JT^ •• I • M-mm r i i l Japonya'da devam eden Dünya Kupası'nda Ulusal Bayan Voleybol Takımımız, son olimpiyat J \ U i j t t y l X'@lî'UlK> v e dünya şampiyonu Küba'yı 3-2 yendi.Avrupa ikinciliği unvanıyla yanşan'Filenin Sultan- * * lan' zorlu geçen mücadelede kazanan taraf oldu ve kupadaki ilk galibiyetini elde etti. tlk i- ki maçında Polonya ve Brezilya'ya yenilen ulusal ekibimizde dünkü karşılaşmada Neslihan, Bahar ve Esra yıldızlaştı. Ay-Yıldız- hlar 4. maçında yann Çin Halk Cumhuriyeti'yle mücadele edecek. Sendai'deki karşılaşma saat 11.00'de başlayacak. • Spor'da • KIZLARIMIZDAN ÖZÜR DÎLÎYORUM KAHRAMAN BAPÇUM'un yazısı MSpor'da Esaddan Ankaraya ilk resmi ziyaret Dışişleri Bakanı Gül, Türkiye'nin Esad'a resmi davetini iletti. Beşir Esad'ın devlet başkanı olarak Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini ocak ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Gül'ün, Şam yönetimine, "ilişkilerin arzulanan en üst düzeye çıkanlması" için "güven arttıncı sürecin" devam ettirilmesi gerektiği mesajını verdiği öğrenildi. • 8. Sayfada Belçikah bakanın Türkiye itirafı AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Jacques Simonet, Türkiye'nin AB adaylığının ABD baskısıyla kabul edildiğini ileri sürdü. Simonet, "Türkiye'ye 1999'da kapılan gerçek anlamda açtığımız zaman bunu çok kötü bir nedenle yaptık. ABD'nin baskısıyla Türkiye'nin birliğe adaylığını kabul ettik" dedi. • 8. Sayfada JANDARMA 'Atatürk izcileri görevden kaçmaz' Jandarma Genel Komutanlığı'nın başlattığı ağaçlandırma seferberliğinın Ankara bölümüne ünıversiteler, izciler, gönüllü kuruluşlar ve yurttaşlar da katıldı. Orgeneral Eruygur ile rektörlenn de yer aldığı törende konuşan Kurmay Binbaşı Ali Taş, Atatürk ızcılennin sorumluluk üstlenmek için bir an bile tereddüt etmeyeceğini dile getırdı. • 8. Sayfada Yolsuzluk raporu Meclis'te hesaplaşma günü TBMMYolsuzluklan Araştırma Komisyonu'nun raporu bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Raporda, 16 konuda 25 eski ve yeni bakanı hedef alan soruşturma komisyonu kurulması öngörülürken CHP, 14 konuda 19 bakanı hedef alan soruşturma önergesi hazırladı. 14. Sayfada SAHNCALIESER DAÖTIMINAVtZE 18. Sayfada E^FLASYON BE'LENTÎLERİN \LTINDA fl2.Savfada BVYDUR'UN Dt^CEKLERİ VAR \14. Sayfada MME KANSERt )LUŞUMU E^GELLENDI jirka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tezkere! Şam zirvesinde Arap yaleli ile Kürt oyunu birbiri- ne karıştı. Zirve Kuzey Irak politikaları çöken Türkiye'nin son aylarda ABD koşutunda uyguladığı politikalarla ba- şına sardığı dertlerin bir kez daha sergilenmesine vesile oldu. Geçici Hükümet Konseyi'nin izlediği politikalar, Irak'ta gelenekleşen Türkiye düşmanlığını sergıliyor. MArkasıSa.8,Sü. l'de Statlarda olay çıkaranlar maça giremeyecek Şiddete karşı düzenleme Hafta sonundaki maçlarda çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş, G. Saray, F. Bahçe ve Akçaabat Sebatspor PFDK'ye sevk edildi. Aynca De\let Bakanı Mehmet Ali Şahin, statlarda yaşanan olaylara karşı önlemler getiren düzenlemeyi imzaladığını belirtti. MSpor'da Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndakı 4. maçını bu akşam Çek Cumhunyeti'nin Sparta Prag takımıyla Inönü Stadı'nda oynuyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Isviçreli hakem Massimo Busacca yönetecek. Maç Star TV'den naklen yayınlanacak. MSpı'f'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY 3 Kasım Seçimlennin Birinci Yıldonümii... Siyasi tarihimizin en büyük tasfiyelerinden birine sahne olan 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin birinci yılı doldu. Değişik deneyimlerle dolu ilk yılın gösterdiği çok şey var ama, öğrettiği ne var, şu an için kesin bir şey söylemek zor! MArkasıSa. 8,SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog