Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Şimdi 5 değil tam 10 ay öoyunca kont<>r hediye! yukfiaayenfer de kazanryor!Uss* ayda HAZIR KART Cumhuriyet 10. yılımız şerefine... HediyeCell'den kaç aylık hediye seçerseniz bir o kadar ay da bizden hediye!* ' Kampanya 3-6-12 ayfrt konvsıra ve k<5an*saf hedıyrienrK*e geçerttütT TURKCELLHediyeCELL 80. i\ L SAYI. 28541 / 500.000 TL >KDV>ç nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j lar. Abore Merkezleri. *rm*Ai 28 KASIM 2003 CUMA Eces^k mtdajan izlediği dış polifikçyı eteştjrdi Erdoğan terörün Islami boyutunu kabullenmekte zorlanırkem kurmaylarıfarklı açıldamalarda bulundu Hükümette terörçatlağıB a ş b a k a n , "tsl ami terör tanımı kanıma dokunuyor" derken Adalet Bakanı Çiçek, "Bütün Islam dünyası artık kendi acı gerçekleriyle yüzleşmeli. Islam dünyasında teröristler çıktıkça dünyada Islamla terörü özdeşleştiren yanJış algılamalar oliLşur" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Şahin ise teröristlerin Türkiye'yi seçrnesinin nedenini "Müslüman, demokratik ve laik Türkiye onlar için kötü örnekrti. Türkiye'nin başansı bazı ülke veya topluluklan rahatsız ediyordu" sözleriyle açıkladı. AKP milletvekili Yalçınbayır da "îslami terör" tartışmasınm Tîirkiye'yi bir yere götürmeyeceğini, BM nezdinde girişimlerde bulunularak "terörle mücadele 5 yılı" ilan edilmesı gerektiğini söyledi. ERDOĞAN'A YANIT GİBİİDDİANAME 'Hizbııllalı Islami terör orgiıtudur Diyarbakır DGM'nin ana Hizbullah davası iddi- anamesi, "Islami terör sözcüğü kanıma dokunu- yor" diyen Başbakan Erdoğan'a yanıt niteliğin- de. İddianamede tslami terör örgütü olduğu vur- gulanan Hizbullah için "Hizbullahi akım; sava- şı, Islamın dinamiğine bağlamakta, ilahi bir buy- ruk, hak ve görev addetmektedir. Amaca ulaş- mak için cihadı tek yol olarak gören Hizbullahi anlayış şiddeti kutsamıştır" denildi. • 8. Sayfada ÖĞRENCÎNÎN OKULLA İLÎŞİĞÎ KESİLDİ Fransa türbana geçit vermiyor Okul yönetiminin uyanlanna karşın Fransa'nın güneyindeki Thann kentinde sınıfa türbanla gir- mekte ısrar eden 12 yaşındaki bir Türk öğrenci- nin okulla ilişiği kesildi. Charles Walch Lise- si'nin müdürü. öğrenim kurallannm öğrencile- rin okulda dikkat çekici dinsel simgeler takma- lannı yasakladığına dikkat çekti. • 8. Sayfada Aı\KARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Seçmen kitlesinın büyük bölümü Islami tabana dayanan AKP, IstanbuTda onlarca kışinin yaşanunı yitirmesine neden olan terör oJaylannın Islarru boyutunu kabullenmekte zorlanıyor. Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın. "tslami terör tanımı kanıma dokunuyor" demesıne karşın Adalet Bakanı Cemil Çi- çek, îslam dünyasının kendı acı gerçeklenyle yüzleşmesi gerek- tiğini, Müslüman aydınlann "a- ma ve fakat" gibi kayıtlar koy- madan terörü net birbiçimde red- detmesı gerektiğini söyledi. Istanbul'dakı terör saldınlan- nın arkasında Islami terör örgüt- lerinin olması, bugüne kadar îs- lami değerleri sahiplenen AKP'- yı sıkıntıya soktu. Başbakan Er- doğan'ın son iki gündür yaptığı açıldamalara karşın kurmaylann- dan farkh görüşler geldı. Bakan Çiçek, Mıllıyetgazetesine verdi- ği demeçte. her Müslümanın bir vicdan muhasebesı yapması ve bütün Islam dünyasının artık kendı acı gerçeklenyle yüzleş- mesi gerektiğini belırterek şu gö- rüşleri dile getirdi: "İslam dün- yasında fert başına ortalama gelir 1000 dolardan az. Milyon- larca Müslüman sefaJet içinde sokakta doğup sokakta ölüyor. En mükemmel dinin mensup- ian niye böyle zillet içinde? Bir tane mucit çıkardı mı İslam dünyası? Bu zilletin sebepleri nedir? Suçu başkalanna yük- lemeden sebepleri doğru gör- meliyiz. İslam dünyası geleceği iyi göremedi, dün sanayi mede- niyetini kaçırdı, bugün bilgi toplumunun gerisinde." • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te • İSLAMCI YAZARLAR DA BÖLÜNDÜ • 8. Sayfada Tilttlkhl C/yi'/C/ nrtivnr İstanbul'daki bombalı saldınlarla iigili olarak ruruklu sayısı lUlUMU 3UJ/M Uiuyui 2 o'ye ulaştı. Tutuklananlar arasında kara çarşaflı kadınlann da olması dikkat çekti. Patlamalara ilişkin ilk kez basını bilgilendiren İstanbul Emniyeri. 15 ve 20 Kasıra'daki saldırıları gerçekleşriren 4 inrihar evlemcisinin olaylarda parçalanarak öldüğu- nü ve saldınlarda amonyum nitrat karışımı bombaların kuUanıldığını açıkladı. • 6. Sayfada Ozan Ceyhun1dan iktidara kadrolaşma suçlaması: AKP'nin gözü kör mü, kapalı mı? Avrupa Parlamentosu üyesi Ceyhun, emniyet örgütünün îstanbul'daki intihar sal- dınlan karştsmda yetersiz kaldığına işaret ederek bunu AKP'nin kadrolaşma politikasuıa bağladı. Köktendinci terör uzmanlannın pasif görevlere atandığını hatu"latan Ceyhun, "AKP hükümetinin köktendinci teröre yönelik bir gözü kör mü, yoksa kapalı mı" diye sordu. Ceyhun, "Topluma Kazandırma Yasası'nın topluma bela ettiği köktendinci teröristlerin uyumadığı ortada" dedi. • 8. Sayfada Dışişleri Bakanı Gül, spor olaylannm teröristlerin hedefi haline getirildiğini söyledi UEFA geıd adun atmadıEn büyük taVÎZ Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, UEPA'nın Avrupa Kupası maçlannı tarafsız sahalara almı karannın sporun ötesinde olduğuna dikkat çe- kerek "Ümit ederiz ki Avrupa ülkeleri ve kurumlan ne yıptıklannın farkındadırlar yoksa teröre en büyük tavi: verilmiş olur" diye konuştu. Türkiye'nin, terö- rün ~cirit attığı" bir ülke olmadığını vurgulayan Bakin Gül '"Terörle mücadele ederken Avrupa ülke- leririn yanımızda olması gerekir" dedi. • & Sayfada Calatasaray Dortmund'da UEFA, girişimlenne karşın "tarafsız saha" karannın nihai olduğunu belirterek geri adım atmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 Aralık'ta oynanması gereken Galatasaray Juventus karşılaşmasmm Dortmund'un Westfalen Stadı'nda yapılmasına karar verildi. Beşiktaş Kulü- bü de 9 Aralık'taki Chelsea maçının Almanya'da oy- nanmasını tercih ettiklerini ve karşılaşmanın yeri için UEFA'dan süre istenildiğini açıkladı. MSpor'da Kupa 2 d e tarîh yazdlk UEFA Kupası'nda Gazi- antepspor ve Gençlerbirliği dün akşam oynadıklan maçlarda büyük bir başanya imza atarak 3. tura yük- seldiler. Gaziantepspor ilk maçta 3-0 yendiği Fran- sa'nın Lens takımını rakip sahada da 3-1 mağlup ederek rur atladı. Kupa 2'deki diğer temsilcimiz Gençlerbirliği ise Ankara'da 1-1 berabere kaldığı Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini deplasmanda 3-0 yenip Avrupa'daki yoluna devam etti. MSpor'da kontroln kaybetn' Cumhuriyet'in sorulannı yanıtla- yan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ortadoğu politikalannın bölge dışı ülkeler tarafından belır- lendiğuıi ve Türki- ye'nin bölgede kontrolü büyük ölçüde kaybet- tığini söyledi. DSP lideri Ecevit, Türkiye'nin ABD ve Ingiltere yanlısı tutumunun bedelini ödediğmı \oırgulayarak "Bundan bir hayli sıkıntı çekeceğız. Ulusal dayanışma içinde hareket et- memız gerekiyor" diye konuştu. Ecevit, Türkiye'nin şu anda Ortado- ğu bölgesındeki terorirmın odak noktası haline gelmiş durumda olduğunu belırtti. MUSTAFA ÇAKIR'm haberi • 6. Sayfada îstanbul'daJüyie aynı türde Riyadda paûayıcıyüklü kamyonet Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir kamyonetin arkastnda amonyum nitrat kanşımı olduğu belir- lenen 1 ton 267 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılann, istanbul'daki 4 inf ihar saldınsında kullanılan patlayı- cılarla aynı türde olması dikkat çekti. RİYAD (AA) - Suudi Arabıstan gü- venlik güçlen, başkent Riyadda, "terö- rist operasyonu" çerçevesinde 1 ton- dan fazla patlayıcı yüklü bir kamyonet ele geçırdı. Kamyondaki patlayıcının amonyum nitrat kanşımı olduğu belirril- di. Suudi Arabistan güvenlik güçleri, başkent Riyad'da patlayıcı yüklü bir kamyonet ele geçirdi. "Terörist operas- yonu" kapsamında gerçekleştirilen ope- mArkasıSa.8,Sü.l'de Yönetimin Iraklılara devri Şüliderier ABDplamnı beğenmedi IrakJl Şii liderler, ABD'nin yöneti- mi Iraklılara devretmek için hazırla- dığı plana karşı çıkarak "demokrasi" istediler. Talabani ıle görüşen Şii lider Ayetullah Ali El Sistani, oluştu- rulması öngörülen bütün ıdan ve siyasi kurumlar içm doğrudan, tam bir seçim yapılmasını istedi. Konsey'İn Şii üyesi El Hakim de egemenliğin devn için en kısa sürede seçim yapılmasmı isteyerek Şiilerin görüşleri dıkkate almmazsa sorun çı- kacagı uyansında bulundu. El Ha- kim, planlann, sıradan Iraklılara yet- ki de\Tİ konusunda uygun rol ver- mediğini belirtti. • 10. Sayfada TRAJÎK CANAVARI BIRA1EYÎYOKETTI 13. Sayfada 7\LAN İÇlN YIN'I FORMÜL 15. Sayfada ÇOC TC ÖLÜMLERİ /ZALIYOR 17. Sayfada IÜRKİYE ÇALIŞTI /2. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYtREK Tut Keli Perçeminden Terör olayları faıllerinin eyleme geçmeden önce neden yakalanmadığını ne soran var ne de araştıran. RTE, Islami terör tartışmalannınüzerjniörtmek için futbolu kullanıyor. Medyanın yardımıyla bir olaydan bir mazeret ya- rattı, şimdi bu olanağı kullanıyor. Evelallah medyada peşinde. Gazetedeki başlık: "Biz -UEFA'nın- bu ka- rarı değiştırteceğiz". • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Dillerin köküAnadolu'da 'Soyağacı' çıkaran bilim adamlarına göre Avrupa'da konuşulan dillerin kaynağında Anadolu halkı bulunuyor OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Avrupahlann konuşfuğu dillerin, Anadolu'dan kaynaklandığı vurgu- landı.Yeni yapılan bırbilımsel araştırma,Av - rupa'da konuşulan dillerin kaynağında Ural- lar'ın batısındaki "Kurgan" hallların değıl. Anadolu halkmın bulundyğunu crtaya çıkar- dı. Günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce, Anadolu'daki toprağı işleme bıçimleriyle bir- lıkte konuşulan dılın de önce Avrupa ve Gü- ney Asya'ya yayıldığını kaydeden Yeni Ze- landah bilim adamlanna göre bu "kökdil", zaman içinde Ingılızce, Almanca, Yunanca MArkası Sa. 8, Sü. l'de \ GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Musluman Kardeşler'e Ne Ad Vereceğiz? Tıp biliminde "tanı", tedavinin başlangıcıdır. Has- talığın adını koyduğunuzan, ne yapacağınıza da ka- rar vermeye hazırsınız demektir. Koyamazsanız zor; tahlilden röntgene her yola başvurmanız gerekli... Elbette aynı şey değil ama, benzer durum "terör" için de geçerli. önce "tanı" koymak gerekli. Kim M Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog