Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k t a p I a ' ı CHP'NÎNSOYAĞACI Rahtni Kumaş Çağ Pazaılama \ Ş Trakocagı Cad So J9 41 ^ u t a p kulutHJ 43 4 CağiloJIu lstanbulTc! (212)'P0^ Cumhuriyef Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SOL GELECEĞİ TARTIŞIYOR Oral Çalışlar-Barış Doster Cumhunye . kitapkulûbtj ı A 5 T urkocı£ Cad \ o j9 41 a * M2 0<05 30. Yl L SAYI 28537 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S MAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ ^1945-7991/ 24 KASIM 2003 PAZARTESİ ÖSS'ye hazırlık Cumhuriyet Gazetesı ve Fen Bılımlerı Merkezı ışbırlığıyle hazırlanan Deneme Sınavı ıle OSS ye bır adım daha Bugün ve her pazartesi Cumhuriyet 'le birlikte. Cumhuriyet'e ışık tutan asırlık öğretmenler *-~ / Ataturk ıle yola çıkıp Cumhurıyet'ı, çağdaş yaşamı Anadolu ınsanına anlattılar Çocuklarının beyınlerını nakış gıbı ışleyerek yenı Turkıye'nın koşe taşları yaptılar /Ömrunu ulusal eğıtıme adayarak Cumhurıyet'e ışık tutan oğretmenlerm yaşamoykulerı anıları, yaşadıklar sıkıntılar ve genç meslektaşlarına oğutierı Nermin Yılmaz'ın yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te. t utboldan mnasliğe Spor gazetesinde... Çarşamba günû Cumhuriyet 'le birlikte. Muhalefeîin istediği oldu, istifa etîi Gürcistan y da Şevardnadze dönemi sona erdi Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze, muhalefetın parlamento baskınının ardından 10 yıldır surdurduğu gorevınden ıstıfa ettı Muhalefet, ıstıfa habennı sokaklarda havaı fişekler atarak. şarkılar soyleyerek kutladı Acanstan Ozerk Cumhunyetı Başkanı \slan Abaşıdze ıse Tıflıs ıle ılışkılennı kestıklennı açıklayarak Barum'da olağanustu hal ılan edıleceğını so> ledı • 10. Sayfada KYB 'ye saldırı iddiası Kerkük'te 3 Türk tutuklu •* Geçenhafta Kerkuk'tekı Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı burosuna duzenlenen ıntıhar saldırısı>la bağlantılı olduklan gerekçesıyle uç Turk'un tutuklandığı bıldınldı KYB yetkılısı Ramazan Muhıddın, '"lakalanan kışılenn uzennde Turk pasaportlan \e uydu telefonlan bulundu" dedı Saldırıda 2'sı çocuk 5 kışı hayatını kavbetmıştı • 11. Sayfada Iran'dayeni uygıılama Ortünmeyene krnnıu kart Tahran Esnaf Derneğı, tesettüre jvgun gıyınmeyen kadınlara karşı •utboldakı gıbı kart gosterme ».ararı alarak lokantalara kart iağıttı Lokanta sahıplerı, uygun :ı\ ınmeyen kadmların masasına «an kart bırakacak San karta tulak asmayan kadma ıse kırmızı Lart gostenlecek • 8. Sayfada îki ay önce İBDA-C ve Hizbullah'a karşı işbirliği öneren Almanya'ya Ankara'nm yanıtı 'Hizbullah'ı bitirdik'İstanbul'daki saldınlann ardından Avrupa'yı eleştıren ve teronzmle mucadelede ışbırhğı çağnsı yapan AKP'nın, eylul ayında Almanya'nın tBDA-C ve Hizbullah'a karşı ışbırhğı önensını gen çevırdığı ortaya çıktı tçışlen ve Emnıyet'ın gerekçesı ıse bu ıkı orgutun "artık varlık gostermedığı" oldu Erdoğan: El Kaide kesin değil Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki bombalı saldınlarda El Kaıde bağlantısının tam olarak kesınleşmedığmı soyledı Saldınların ardında dını duygulann bulunduğunu kabul eden Erdoğan, terorun uluslararası boyutuna dıkkat çekerken eylemı gerçekleştıren Turklenn taşeron olarak kullanıldığını soyledı • 8. Sayfada POİİS: Hedef mutfak Polis yetkılılen, Cerrah'ın çıkışını "yanlış hedef" dıye nıtelıyor, "\sıl ıçımızdekı sorun ortaya çıkanlmalı ' dıyorlar Uzmanlara gore, îngıltere Konsolosluğu eylemı çozuldu, HSBC'ye yonelık olan ıse "bulanık"' Polıs "Hızbullahı çızgı"dekı Beytul îmam" uzennde yoğunlaşıyor MEH\IET FARAÇ'uı haberi • 8. Sayfada AYHAN ŞtMŞEK ANKARA-Almanya'nın İBD\- C ve Hizbullah'a karşı ışbırhğı ıçın 2 ay once Turkıye'ye onen getırdığı ancak olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı Içışlen Baİcanlığı \e Emnıyet yetkılılen, Alman federal knmınal daıresı Bundeskrımınalamt'ın (B- KA) onerısıne, "Biz bu örgütleri çökerttik. Operasyonel guçleri \ok. Gerek \ok" yanıtını verdıler tstanbul dakı bombalı saldınlann ar- dından AKP hukumetının \vrupa'yı teronzmle mucadelede ışbırhğı yap- mamakla suçlamasını eleştıren Al- man yetkılıler "Kendileri 2 av on- ce tBDA-C ve Hizbullah'ın artık tehdit olmadığını so\lerken şimdi bizi eleştirmelerı anlamsız" şek- lınde konuştular Edınılen bılgılere gore, merkezı Wıesbaden'de bulunan Bundeskrı- mınalamt'tan (BKA) ust duzey yet- kılıler eylül ayı başında îçışlen Ba- kanlığı ve Emnıyet yetkıhlenyle bır araya geldıler BKA temsılcılen bu goruşmelerde PKK/KADEK. DHKP-C gıbı orgutlenn yanı sıra İBDA-C ve Hizbullah konulannda da ışbırhğı olanaklannı goruşmek ıs- tedıler Ancak Turk tarafından bek- lemedıklen bır yanıt aldılar Îçışlen \ e Emnıyet yetkılılen, ger- çekleştmlen operasyonlar sonucun- da her ıkı orgutun de çokertıldığını, hderlennın cezaevınde olduğunu ve parasal kaynaklannın kurutulduğu- nu belırterek "Artık bu iki orgütün varlığından bile söz etmek miim- kün değil. Aktif değiller. Operas- vonel olanakları da >ok. Bu konu- >u konuşmava gerek \ok" yanıtını verdıler Alman yetkılıler hukumet yetkılı- lennın İstanbul'daki bombalı saldı- nlar sonrasında Avrupa'yı suçla- ması v e teronzmle mucadelede ış- M 4rkasıSa. 8, Su. l'de avalar bayramda 'şeker'gibi SlCakllk normalin UZerinde Meteorolojı tşlen Genel Mudurluğu'nden yapılan değerlendırmeve gore bayram suresınce hav a sıcaklıklan gunduzlen yer yer normalin uzennde seyredecek Doğu ve Gunevdoğu Anadolu dışında yurtta yağış beklenmıyor Marmara Bolgesı ve yurdun ıç kesımlennde ıse sabah saatlennde yer yer sis gorulecek Uzmanlar. sısın neden olacağı olumsuz şartlara karşı yurttaşlann dıkkatlı olmalannı ıstedıler MArka Sayfada Traflğlfl ağir bilanÇOSU AnkaraTıcaret Odası tarafından hazırlanan "Trafık Terorunun Bayram Mesaısı' raporuna gore, Turkıye'de son 5 yılda Şeker ve Kurban bayramlan tahllennde me>dana gelen trafık kazalannda teplam 1398 bşı \aşamını yıtınrken 2433 bşı de yaralandı 1999 yüındakı 9 gunluk Şeker Bayramı tatıhnde 153 kazada 239 kışı olurken geçen yılb 4 gunluk bayram tatılınde ıse 68 kazada 99 kışı yaşamını yıtırdı MArka Sayfada Karaman'da patlama Maden kazası: 3ölüÖzsayan Komur Ocağı nda yaklaşık 300 metre dennhkte meydana geldığı sanılan goçukte ıçende kalan 10 kışıden 3 ışçının cesedıne ulaşılırken dığerlennın > aşamından umıt kesıldı Karaman Valısı Ismet Metın ocağın gereklı şartlan taşımadığını belırttı • 3. Sayfada Sayıştay Üyesi Fevzi Kılıç intiharetti Sajıştay 1 DaıreLyesı Fevzı Kılıç evınde olu bulundu Polısı arayan Kılıç ın eşı Kezban Kılıç, kocasının ıntıhar ettığını bıldmrken olay yennde ıncelemelerde bulunan cumhunyet savcısı ıse "ıntıhar" konusunda kesın bır yargıya varmak ıçın erken olduğunu açıkladı • 5. Sayfada GENEL MÜDÜR ADAYLARINI BELÎRLEME IŞLEMt İPTAL TRT'de sil baştan Ankara 12 tdare Mahkemesı, adaylardan TRT Haber Daıresı Başkanı Aydoğan Kılınç'ın açtığı da\ada, RTUK'un aday belırleme ışlemını ıptal ettı Mahkeme karannın ardından Koşk'un Demıroz kararnamesını uçuncu kez ıade edebıleceğı behrtıhrken AKP'nm TRT genel mudur adayı Demıroz'un de Erdoğan gıbı Tahban lıden Hıkmetyar'la fotoğraflan ortaya çıktı B\H\R T\NRISEVER'in haberi • 4. Sayfada SÜPER LlG'DE SAMSUNSPOR'A 3-0 YENÎLDÎLER F. Bahçe de modaya uydu Türkiye SuperLıgı'nde 13 haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Samsunspor'a deplasmanda 3-0 yenıldı Bu sonuçla San-Lacıvertlılenn Karadenız eİcıplenne karşı aldığı kotu sonuçlar devam ettı Teknık dırektör Daum, kadroda onemlı değışıklıklere gıderken kırmızı kart goren Servet, Beşıktaş derbısınde \ tak'tnındakı yennı alamayacak MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kitle İmal Silahlan! ABD, Irak'ta done done kıtle ımha silahlan arıyor ama, bırturlu bulamıyor Butanımdanyolaçıkarsak, bugun dunyayı etkıleyen onemlı guçlerın başında şu unsurun geldığını soyleyebılınz Kıtle ımal sılahları' Bu sılahların başında ne yazık kı teror gelıyor Is- tanbul'da art arda yaşanan ıkız saldırıların hedefle- MArkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog