Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı UCU GÜLLÜ KUNDURA Muzaffer Buvrukçu _ kilap kulübü (34334) Cjgaloghı-Istanbul Td (212ı5,20505 Cumhuriyet Cumtyıf'hret k y 1 l SOSYAL 30. YIL SAYI: 28536 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) C u m h u r f y e t ' I e b i r l i k t e ü c r e t s i z e k l e r i a l m a y ı u n u t m a y ı n . 'Hizbullah'ın binlerce fedaisi var Bombacıların örgüt bağlantısı tartışılıyor; oysa bir itirafçı 2 yıl önce uyarmıştı SORUŞTURMADA UĞURLU KİLİTİSIM Yine kayıp kimlik tngiltere Başkonsolosluğu'na yönelik sal- dında kullanılan aracın sahibi olarak gö- rünen C.Ö.'nün de Metin Ekinci gibi kimliğini kaybettiğini söylemesi dikkat çekti. Ruhsattaki adrese giden polis, adreste C.Ö.'nün yaşamadığını belirle- di. Ancak C.Ö. adına kayıtlı ruhsattaki adres ile sinagog saldınsında kullanılan aracm ruhsatındaki adresin aynı caddede bulunması, gözlerin Feridun Ugurlu'ya çevnlmesıne neden oldu. • 4. Sayfada MGK'DE 'EŞGÜDÜM'UYARISI Sorun istihbarat Son bir haftada tstanbul'da gerçekleştirilen dört bombalı saldınyı değerlendiren Milli Güvenlik Kurulu'nda önemli saptamalar- da bulunuldu. Toplantıda saldınlann ar- dından istihbarat sorunlanmn açıkça orta- ya çıktığı dile getirilirken istihbarat ku- rumlan arasmdaki eşgüdüm eksikliğine de dikkat çekildi. MGK'de, kurumlar ara- sındaki koordinasyonu sağlamakla görevli bir birimin oluşturulması benimsendi. SERTAÇ EŞin lıalwri • 7. Sayfada İstanbul'daki kanlı eylemlerde hangi örgütün kullamldığı fazla önem taşımıyor. Dış örgütlerin 'Hizbullahi cihadcı çizgi' üzerinde hareket edenleri kullandığı ortaya çıkıyor. Oysa bundan 2 yıl önce Hizbullah'ı çökertme sürecıni başlatan itirafçı Abdülaziz Tunç'un uyanlannın tartışılması ve bu konuda ne yapıldığının araştınlması gerekiyor. Tunç, binlerce militanın intihar eylemcisi olmak için örgüte başvurduğunu, binlerce insanın da mal varhğını hibe ettiğini vurgulayarak finans ve fedai konusunda örgütün hiçbir sorununun olmadığını anlatıyor. itirafçı, Cezayir ve Afganistan benzeri olaylar olmadan önce önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 7. Sayfada Erdoğan ve Cerrah basına yüklendi Medyaya sorumsuzlıık suçlaması Mehmet Ağar Suikast girişimi önlendi Emniyet Nüdürlüğü'ne bağh eapler DYP Genel laşkanı Mehmet ^ğar"a bombalı sddın düzenlemeye hzırlandığı iddıa eiılen DHKP-C üyesı (ökçe Tan'ı Aıkara'da yakaladı. "hn'ın, emnıyettekı srgusunda, İcendısine pndenlecek bombayı •ve verilecek emn tekledığinı söyledıği cıe sürüldü. 14. Sayfada Başbakan Erdoğan, "yayın yasağı kararla- nna rağmen medyanm hâlâ insanı dehşete düşürecek sahneleri yayımladığını" belirte- rek '"Medyayı sorum- luluğa davet edıyo- rum" dedi. Istanbul Emniyet Müdürü Cela- lettin Cerrah da med- yanın sorumsuz yayın- lan nedenıyle ikincı saldınlan önleyeme- diklenni ve 27 kişınin öldüğünü savundu. C e r r a h ' ı n medyayı suçlayan sözleri tepki topladı. TGC Başkanı Erinç, açıklamalan "başansızlığı örtme" çabası olarak değerlen- dirirken Basın Konseyi Başkanı Ekşı, "Sayın Cerrah kendi işini yap- sın yeter. Basına kanş- mak onun boyunu aşar" dedı. • 4. Sayfada Yürüyüşte sessizlik cenazelerde feryat İstanbul'u sarsan intihar saldınlarına karşı seslerini yükselt- mek için tûm Türkiye'de "şiddet veterörekarşı banş" için ses- siz yürü) üş yapıldı. Meydanlarda toplanan binlerce kişi, te- rörü, savaşı ve işgali protesto etti.Yürüyüşte, "Buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz, evlerimize kapanmayacağız, teslim ol- mayacağız. susturulmuş, yıldınlmış, korkutulmuş bir toplum olmayacağız" mcsajı verildi. Patlamada şehit olan polis me- murları Hüseyin Apaydın ve Salih Çapkın, saldırılarda yaşa- mını yitiren yurttaşlar Muzaffer Gültaç Zeytinci, Toros Can- dan Âvosavan ile. Kiraz ve Cafer Gündüz çifti dün gözyaşla- rı arasında son yolculuklanna uğurlandılar. • 3. ve 8. Sayfada MecJis'i basan muhalifler Şavardnadze'nin parlemontadan aynlnıasının ardından sevinç gösterisi yaptı. (REUTERS) Şevardnadze 'ye tepki Muhalefet Meclis'e baskınyaptı 2 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlere hıle kanştınldığı gerekçesiyle Eduard Şevardnadze'nin istifasmı isteyen muhalifler dün Gürcü lider konuşurken meclisi bastı. Şevardnadze güvenlik güçleri tarafından apar topar dışan çıkanlırken muhalefet taraftarlan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gıderek Gürcü liderin makam koltuğunu yaktı. Muhalifler, seçimlerden önceki Parlamento Başkanı Nino Burjanadze'yi geçici cumhurbaşkanı ilan etti. tstifa etmeyeceğini açıklayan Eduard Şevardnadze ise olağanüstü hal ilan ettiğini belirtti. Şevardnadze, "Bu bir darbe girişimi, başkanı devirme girişimidir. Düzen sağlanacak" dedi. • //. Sayfada En az 18 kişi yaşamını yitirdi Irak'taçifte intiharsaldmsı Başkent Bağdat'ın 20 kilometre dışında Han Bani Saad bölgesinde bir karakola düzenlenen intihar saldınsında 6 Irakli polis ve l'i 4 yaşındakı bir kız çocuğu olmak üzere 3 sivil öldü. Bağdat'ın kuzeyindeki Bakuba kentindeki karakola düzenlenen bombalı saldında ise 7 Irakli polis ve 2 sivil yaşamını yitirdi. Bağdat Havaalanı'ndan kalkan Alman postacılık şirketi Deutsche Post'a bağh bir uçağa roket saldınsı düzenlendi. Alev alan uçak, havaalanına dönerek sorunsuz inerken olayda ölen ya da yaralananın ohnadığı açıklandı. • 11. Sayfada KADROLAŞMA TASARISI • 12. Sayfada • ZELLEŞTIRMEDE jAÎBE TEMİZLIĞ1 • 13. Savfada ATİH'TE\462YIL SONRA!.. • 15. Savfada KLRAR, CINAYETLERİ ONAYLAR UArka Savfada GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK Bu Hukumetle Dinci Tepönle Mücadele! Terörle savaşımda uluslararası dayanışma ve iş- birlığı çağrılan yapılıyor. Iki terör saldınsından sonra Avrupalı Amerikalı dev- let adamlarının övgüleri manşetlerde. Dış basından destek gırla. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Sevda işlemiş yüreğine Neşet Ertaş yaşam öyküsü- nü şu cümlelere sığdınyor: "Beş altı yaşında benı yanı- na aldıydı rahmetli. 15 yaşı- na kadar babamla beraber gezdık. 15 yaşında aldım sa- zımı. çıktım memleketten.. Daha gıdiyorum." HATİCE TUNCER'in söyleşisi • 9. Sayfada 4- Ege havası yaramadı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye Süper Ligi'nin 13. haftasında ^ lider Beşiktaş'la takipçisi G.Sa- ray, Ege bölgesinde oynadık- lan maçlardan istediklen ^ sonuçlarla aynlamadılar. ; ^ ^ Galatasaray, uzatma dakikala- w nnda yediği golle DenizJispor'a 2-1 " yenılirken, Beşiktaş, Izmir'de oyna- A dığı ceza maçında Konyaspor'la 1- 1 berabere kaldı. MSpo'da Fikpefin Tanıklığı... Fikret Bila, gazeteciliğin ruhu-oksijeni "haberci- liği" sürekli en önde tutan bir meslektaşımız... Onunla yurtiçi-yurtdışı gezılere katıldığımızda ilk sorduğu sorulardan biri şu olur: - Balbay, burda haber kokan bir şey var mı? Yoksa canı sıkılır: - Ne yapacağız yav, bir şey bulmamız lazım... MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog