Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k t a p 1 a r ı | HAPİSTE BİR GAZETECİ Recep Bilginer Cai PazarUna A Ş •»uıra.agı Cad No 39 41 Kulûbu I V33il raja-ojh lsöaflhı] Td 212 512 05 05 Cumhuriyet•«D.YILSAYI 28534/ 500-000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSÜ Y U N U S HADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı Terörü laııetliyorıız JngiltereBaşkonsolosluğu veHSBCBank GenelMüdürlüğü hedefalındı. Başkons Short'un da aralannda bulunduğu 27 kişi öldü; 19 'u ağıryaUaşık 450 Uşiyaralan ograf: AA- KÜDRET TO BombalarTürkiye'yi sarstıTerör kanlı yüzünü sina- gog saldınlanndan 5 gün sonra yine gösterdi. Levent'teki Ingiliz sermayeli HSBC Bank Genel Müdürlüğü'ne ve Beyoğlu'ndaki îngiliz Konsolosluğu'na bomba yüklü araçlarla saldı- n düzenlendi. Beyoğlu'ndaki patlamada konsolosluk çalışmalannın yürütüldüğü bina ve dış duvan çöktü. 600 kişinin çalıştığı HSBC binasında bulunanlann bü- yük bölümünü saldın sırasındaki seminer kurtardı. Yurttaşlar Beyoğlu'nda- ki saldırının Başkonso- los'un binaya gırmesinin hemen ardından yaşandığını söylediler. Yakınlan yaşamını yitirenler sinir krizleri ge- çirdi. Sinagog saldınlannda eşi, dün de kardeşi yara- lanan ZehraYeniay, " Birinci yaramız sanlmadan ikin- cisi açıldı. Başımızdakiler ne iş yapıyor?" diyerek is- yan etti. Ulaşım aksadı, telefonlar kesildi. Borsa işle- me kapatıldı. Türkiye 'kırmızı alarm' durumuna geçti. Sinagog eylemlerinin arkasındaki asıl güce ulaşılamadan, yeni saldmlann yapılması, hükümetin ve güvenlik birimlerinin terörün boyutunu ve ciddiye- tini kavrayamadıklannı gösterdi. Patlamalann hemen ardından ilk resmi açıklama îngiltere Dışişleri Bakanı Straw'dan gelirken Erdoğan açıklamasını, 6.5 saat son- ra yaptı. Erdoğan, "Şu mübarek günleri kana bulayan- lar, bunun hesabını her iki âlemde vereceklerdir" dedi. HABERVE FOTOĞRAFLAR MĞMUK,I>EKYEZDJUİ, UâUR DBVİR, SBmC EŞ, ECEVtTKUÇ.İUFBlfiBUU ÖZBÜRBURAKÛZTtJRK,VBWir «W,ÖZEÛRB«A|,HİUl KÖSE.GÖKÇEUYeUN.EVRjM i /«,««, TEROR HABERLERİ 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,14,18 ve Arka. Sayfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir İkiyüzlünün Zîyareti Polıtıkanın acımasızlığı, hukumetı davranış ve soy- lemlenyle ıkıyüzluluğu kanıtlanmış olan bır ınsanla resmı goruşmeler yapmaya zorluyor Sozu edılen ınsan, kader bırlığı yaptığı Mesud Bar- zani'ye gore, bır demagojı sımgesı Celal Talabani 1 Talabanı'nın unu sadece bu kadaria sınırlı kalmı- yor Kımlığını tanf eden ıfadeler arasında orneğın In- gıltere'ye bılgı sağladığına ılışkın paragraflar da yer MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhurbaşkanı: Sağduyulu olmaliyız Sezer, "Terorun amacı, korku, yılgınlık ve panık yaratmaktır Yurttaşlanmızı sağduyulu olmaya çağın- yorum' dedı Saldınnın dış kaynaklı olduğunu \ r urgu- layan Genelkurmay, terore karşı uluslararası ışbırlığı- nın onemıne dıkkat çej^tı Yurttaşlara çağrı Sessiz protesto Sendikalar ve sıvıl top- lum orgutlen, teror saldınla- nnı lanetlemek ıçın yurt ge- nelınde eylem yapacak Du- yarlı tum yurttaşlan yannkı eyleme katılmaya çağıran orgutler. "Teroru, sessızlığı- TUZUI dennlığınde sustura- lım" açıklamasını yaptı Dünya kınadı Barbarca ve aşağılık İstanbul'daki saldınnın Bush-Blaır goruşmesı sı- rasında yapılması Ingılte- re'ye mesaj olarak yorum- landı Stravv, apar topar Turkıye'ye geldı AVTU- pa'dan Asya'ya, çok sayı- da ulkenın hden sal- dınları şıddetle kınadı GÜNDEM MLSTAFA BALBAY Ortadoğulaşıyop muyuz? Istanbul'da, 15 Kasım eylemının dumanı tuterken, 20 Kasım'da çok daha buyuk bıreylemletıtredık Ne yazık kı, bırbırıyle bağlantılı bır teror dalgasıyla kar- şı karşıyayız 1- fıpkı sinagog saldırısında olduğu gıbı Ingılız hedeflerıne saldırıda da eylem "eşzamanlı" olarak gerçekleştırıldı Patlamanın buyukluğunun yanı sıra organıze bır gırışım olması da tehlıkenın boyutlarını M 4rkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog