Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet k ı t a p 1 a r ı ÇİN'IN UZUNYÜRÜYÜŞÜ Mustafa Balbav ^ 5 ^ kitap kulübü r-4"4lCagak>ğlu-İ5UnbulTe, (212)5120505 Cumhuriyet Cumhurfyel k ı t a p 1 a r ı ORTAASYAÜLKELERİ Mustafa Balbay Tjf' Ctimhüriyet C«î Pazartum A Ş Türkocagı Cad No 3941 ^ 5 ^ kitap kulübii (3J3}4)CagaloJIu-IstanbıılTel (21^)51205 05 80. YIL SAYI: 28515 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 KASIM 2003 PAZAR Gündüz düşlerinin t hastalık: HİSTERt Psikolog Tevfika İkiz, dünün "cadı"lan (r /7e bugünün "nevrotik"lerini anlatıyor... Psikanalizi yaratan hastalık o, histeri... Yıllarca "yalancı hastalık" olarak fanımlandı, kadınlar büyücülükle suçlandı. Bugün yine doktorların kapısını çalıp kafa karıştırıyorlar, çünkü bilgiyi de zorluyorlar .. Bugün Cumhuriyet 'le biıiikte... Ulus devleîten federal devlete.. yurttaşlıktan müşteriliğe AKP'NlNKAMUYÖNETİMİ / AKP'nin kamu yönetimi reformu adı altında hazırladığı taslaklar Türkiye'nin yönetim yapısını kökten değiştiriyor. / Üniter devlet yerine federal devlet amaçlanıyor. / Sosyal devlet eritiliyor, piyasa adına devlet yasaklanıyor. / Merkezin yetkileri yerele, yerele devredilen yetkilerin kulianımı milyon kamu çalışanının kadroları merkezden yerele devrediliyor ve ça ' Kamu çalışanlarının sayısı azaltılıyor. IŞIK KANSU'nun yazı dizisi yarın Cumhuriyet Daha güzel günler için v*umhuriyetin 75. yılında müzikle görseli birleştirdiği özel konserler veren Fahir Atakoğlu, 80. yıl bestesinde "geçmişte ne olursa olsun geleceğe umutla bakmanın gereğini vurgulamaya çalıştığını söylüyor. HaticeTUNCER'in röportajı 7. sayfada... Meditasyonla iyileşme \t Meditasyon"un hem beyin elektrofizyolojisini hem de bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediği bilimsel metodoloji kullanılarak saptandı. Konu ile ilgili ^olarak daha çok çaljşılması Emniyet, 'mafya'nın örgütlenme ve faaliyet şemasını oluşturdu, tanımını ya^tf: Kabadayıhktan devlete azım. 6. sayfada... Sultanlar kötü başladı Japonya'daki 9. Ba/anlar Dünya Kupası'ndaki ilk maçırda Ulusa! Bayan Voleyool Takımımız, Pobnva'ya 3-2 yeniidi. Türkiye'de kamuoyu tarafından "mafya" olarak nitelendirilen yapı- lanmalann, "külhanbeyi, kabadayı ve baba" alt kültürüyle beslendikten sonra organize suç örgütünün lider- liğine soyunduğu vurgulandı. Siyasi ve idari yozlaşmanın arttığı toplumlarda hızla geliştiği belirtilen suç örgütlerinin, siyasi oluşumlara, güvenlik birimlerine ve yargıya nüfiız ederek onlann gücünden yararlandıklarına işaret edildi. ÎLHAN TAŞCI ANKARA - Emniyet Genel Müdür- lüğü. rant. kara para aklaması ve yatı- nmın olduğu her yerde görülebilen or- ganize suç örgütlennin varlıklannı sür- dürebilmeleri için en gerekli faktörün, şiddet ve yolsuzluk olduğu belirleme- sini yaptı. Kamuoyunda "mafya" ola- rak nitelendınlen yapılanmanın, "kül- hanbeyi, kabadayı ve baba" alt kül- türüyle beslendikten sonra suç örgütü- nün liderliğine soyunduğu vurgulandı. Özellikle siyasi ve idari yozlaşmanın arttığı toplumlarda hızla geliştiği belir- tilen suç örgütlerinin, siyasi oluşumla- ra, güvenlik birimlerine, yargıya ve ka- munun diğer birimlerine nüfuz ederek onlann güç ve prestijinden yararlan- dıklarına işaret edildi. Örgüt liderleri, Robin Hood'a öykünerek dini bay- ramlar başta olmak üzere toplumun du- yarlı olduğu zamanlarda yasadışı ka- zançlannın bir bölümünü yurttaşlara dağıtarak sempatik görünme çabasına da giriyorlar. Emniyet Genel Müdürlü- MArkasıSa. 8,Sü. 3'te SUNAY AKIN'IN YAZISI Mafyanın bebekleri Sanatçi Denizhan Özer, eroin kaçakçıla- nnın oyuncak bebekleri de kullandığını öğrenince bundan çok etkilenir. "Uyuş- turucu tüccarlan çocuklanmızı kirlet- mek için onlann bebekJerini de kirleti- yorlar" diye düşünerek çahşmalanna bebekleri de dahil eder. • 75. Sayfada Şam'da toplanan komşu ülkeler GeçiciYönetimi resmi davette bulundu. Zebari ise 'Çok zor' dedi Dorukta Irak bunalımı Ankaa'da yapılan Avrupa Voleybol Şampyonası'nın finalrde de rakibine mağljp ohuştu. Spor'da... Türkiye'nin de aralannda bulunduğu Irak'a komşu ülkeleri bir araya getiren Şam doru- ğunda, Geçici Irak Yönetim Konseyi ile nasıl bir ilişki kurulacağı konusunda görüş aynlık- lan yaşandı. Ürdün ve Kuveyt gibi ABD'ye yakın ülkeler, Irak'ın toplantıya resmi olarak davet edilmesi konusunda ısrarcı oldu. Suriye'nin "Arap Ligi" formülü, dışişleri ba- kanlannın baş başa yaptıkları sürpriz görüş- menin ardından kabul edildi. Geçici Irak Yö- netimi'nin Dışişleri Bakanı Zebari ise dave- tin geç olması nedeniyle "büyük ihtimalle katılmayacağf'nı açıkladı. • 8. Sayfada • IRAK'TA DÎRENİŞ GÜNÜ • //. Sayfada Sayıştay Başkanı'nın istifası istendi 'AKP'den cesaret aldı'Cumhuriyet Resepsiyonu'nu protesto eden eşi türbanlı Sayıştay Başkanı Damar'ın "kamusal alan tanımadığtnı" açıklaması sert tepkiye neden oldu. Başbakanlık İnsan Haklan Danışma Kuru- lu Başkanı Kaboğlu, Damar'ın devlet görevlisi olduğunu anımsatarak "Tercih hakkı yok" dedi. SHP Genel Saymanı Yula da Damar'ın istifa et- mesi gerektiğini belirterek "Sayıştay Başkanı AKP'ye güvenerek Cumhuriyete meydan oku- maktadır. Bu zihniyetteki bir kişinin Cumhuriye- tin önemli kurumlarından birinin başmda olması kabul edilemez'" diye konuştu. • 4. Sayfada Turuncunun buzdaki yansıması Kanada Ontario'daki buz pateni yarışmasına katılan ts- railli çift Galit Chait ve Sergi Saknovski, ritmik dans figürleri- nin ağırlıklı olduğu gösterileriyle bü- yük alkış topladı. Hızlı müzikler eşliğin- de buzda süzülen ikilinin kıyafetleri de dans figürleri kadar dikkat çekicivdi. Özellikle Cha- it'in göz kamaştıran turuncu ağırlıklı kıyafeti, buz üzerindeki hareketliliğe neşe ve dinamizm katacak ni- telikteydi. (Fotoğraf: REUTERS) Bol sıfirlı banknot Türlüye parada 'sıfir' birincisi Merkez Bankası, dünya- daki en büyük kupürlü banknotun Türkiye'ye ait olduğuna, bu durumun Türk Lirası'nın itibannı da olumsuz etkilediğine dik- kat çekti. Serdengeçti, "Kupürü en az 100 bin olan 9 ülkeden 6'sında ku- pür değeri 100 bin, 2'sinde 500 bin, bizde ise 20 mil- yon" dedi. • 13. Sayfada Türkiye'de bir ilk Süikonl vadisi açıldıBugüne kadar 360 mil- yon dolar harcanan ve 500 milyon dolarlık yatınmla tamamlanacak olan Vestel City"nin, Türkiye'nin Ar- Ge, teknoloji ve üretim üssü olacağı belirtildi. Fabrikalarda Vestel mar- kalı dijital teknolojilerle TV, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile klima üretilecek. • 13. Sayfada 5ĞİTIME ÎFTA.FAYARLAMASI M 3. Sayfada tKTlD.\RDAN JLADROLAŞMA İTIRAFI M 4. Sayfada KtKÜMETTEN YEKEL SAYIŞTAY EAZIRLIGI I 5. Sayfada '^ÖKYASASI DAR GELtYOR' .. MlZSavfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yanıt Aranan Soru: Nereye Gidiyonuz? Kimi gelişmeler eğlenceli bir hal almaya başladı. Örneğin geçen hafta bir gazetedeki -Milli Gazete- manşet ilgi çekiciydi. Gazeteye göre Devlet Bakanı Ali Babacan, Tür- kiye'nin 2010-2020 yılında rahatlayacağını söyledi. MArkasıSa. 8,Sü. l'de CHP'de Derviş ekibi MYK'de CHP, 30. Olağan Kurulta- yı'nın ardmdan partinin üst yönetim organı olan MYK'yi yan yanya yeniledi. Kemal Derviş ile kendisine yakın 3 isim MYK'ye seçilirken Önder Sav da yeniden genel sekreter ol- du. Kurultayda seçilen PM ve YDK üyeleri. Baykal başkanlığında dün Anıtkabir'ı ziyaret etti. | 5. Sayfada Kıbns da dev bayrak istiyor K K T C Başbakanı Eroğlu. Şiş, li Beledıyesi'nce Cumhuriyetin 80. yıldönümü için hazırlanan de\ Türk ba\Tağının. kendileri için de gurur kaynağı olduğunu ifade ederek KKTC'nın kuruluş kutlamalannda da aynı etkinliğin gerçekleştirilmesini istedi. Sangül de bayrağın 15 Kasım'a yetir- tirileceğinı açıkladı. B ? Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sakla Şamanı... Altından Su YÜPÜtÜPSÜn! Atasözlerimiz, yüzyıllar hatta binyıllardan süzülüp gelen, her şeyi üç dört sözcüğün içine sığdıran öz- lü deyişler... Çahşma masamın hemen yanındaki el uzanımı raflarda duran kitaplardan bin de Ömer Asım Ak- soy'un Atasözleri Sözlüğü'dür. Fırsat buldukça ka- UArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog