Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makale



Katalog


«
»

1SKASIM2003ÇARŞAMBA**"** CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 ILetonya barajını aşıp 2004 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidecek güçteyiz Dünya 3'üncüsü takunı anyoruzfîıga'da hava sıfırın altında eksı 8... Vemın donmuş, sert, kaygan JEeyınlen de donmuş bır ulusal takım ızlıvoruz maçın ılk vansında Leton- ya ~da T»e ıkı pas yapabıhyorlar ne de bır ıkı- lı rrucadele kazanabılıyorlar Corunen resmen şımanklık Oynamadan, mucadele etaıeden, sa- vaşmadanmaçkazanacaklar 9 îsasüka- zanacaklarsa Isıtma sıstemı olduğu halde çalıştınl- mamış 1 Buzlanması ıçın zeırunı sulamışlar Venlebılecek para cezasını goze ala- rak Hıç şaşırmadım ISelergorduk,yaşadıkbız Yaptıkda Strateji derler buna.. Vunancada. 'general' ya da 'gene- ral/nsanatı'aniamında kullanılan 'stm- tegos' kelımesınden uretılmıştır. Taktık kavramı da 'taktıka 'dan gelır. Ikısı de asken tenmlerdır Taktık yalnızca bır musabakada kul- lanılan oyun planını, duşuncesını ıçenr- ken strateji bir bütünü, genış alan ve zamanlan ıçıne alan planlan kap- sar.. Karşı onlemlerduşunulmelı, duşunul- mehydı Sızlanma yenne Her şeyden once maç kafada, beyın v e yürekle mucadele ederek. emekle kaza- nılır Manken gıbı kasüarak, sekerek yu- ruverek, yapmacık, laf olsun torba dol- sun koşuşturmalan ıle değıl Hakem Bıktık artık bu hakem eleştınlennden, laflanndan "Hakem rezaletmış 1 " Ne yaptı hakem 9 Hakeme değıl, futbolculanmızın, starlanmızın neler yaptıklarına bakalım önce. Devamlı ıtıraz, el kol hareketlen, ap- talca, sonımsuzca alınan daha da fazla- sı hak edılen san kartlar, dırsek atma Lıglenmızde. ıçende dışanda her kay- bedılen, başansız maçlardan sonra suç- lu hakem posta y'lmaz yuceturk®mn_nat Lehe çaünan düduklerle kazanılanmaç- lardan sonra soylenen ıse uç keb- me, "Hakem tyı ıdı! " Mertçe, durustçe, "Bu maçı hakemın yanlı tutumu ıle ka- zandık" objektıflığını bu gune kadar bır Allah'ın kulunda gor- medık, duymadık... Kaybedınce amakarakoyun bel- lı Hakem Teknıkadamı. furbolcusu, yone- tıcısı, yandaş medyası, taraftan Sıktinızarhk Futbolumuzaza- rarvenyorsunuz Yıldıray'sız olmuyor Dunya uçuncüsu olan ulusal ta- kımımızın bu- orta sahası vardı Yıldıray'lı bır orta saha... Şampıyonayı ızleyen tum futbol oto- ntelennın beğenısını, takdırını kazanan orta saha Yıldıray, Emre, Tugay, Ümit Da- vala'lı orta saha.. Yıldıray hasta, sakat Talıhsız bu- donem geçınyor Gorunen de çok açık, net UlusaJ ta- kunda Yıldıray'sız olmuyor Tugay, Emre, Yıldıray'lı takımın kal- bı yaralı, oksuz Sıhırlı uçgen yok sa- halarda Yıldıray'sız orta sahamız futbol ure- temıyor, kalıte duştu ü. Davala; Cökdenlz ' Ümit Davala'yı da kusturduk, ka- çırdık bu ulkeden. O şımdı, Alman 1 profesyonel lıgın- de (Bundeshga) hderlığe oynayan Wer- der Bremen'ın değışmez ası Gokdeniz nrünası esmen. Alternatıfı Gokdeniz. AmaOkan'ı, terah edıyorŞenol Ho- ca... Okan kanatta değıl, devamlı ıçenye gırerek oynamak ıstıyor nedense Sağ kanaitanyeteriı atak yapamıyoruz Ozellıkle bu akşamkı maçta, kapana- cak rakıbımıze karşı kanatlan çok ıyı kullanmahyız Içenye dnplıng yapan Okan değıl, çız- gıden sıfira uıen Gokdeniz almah bu maçta formayı Umıt Davala da Fatih'ın yennı al- malı... Beraberce sağ kanattan atak ustune atak gelıştınp sol kanadını felç etmelı- ler Letonya'nın Savunmamız problemll Rıga'da savunmanın ortasuıda Emre - Bülent ıkılısı oynadı. Gelen gıden topa vurdular Bu-akın genden oyun kurmayı, olumlu tek paslan bıle yok Bır ekıp kı genden oyu- nu kuramıyor, oJgun atak- lan başlatamıyor, buyuk ta- kım olamaz Emre-Bulent ıkıhsı bu ışı beceremıvor, beceremez- ler de Futbol yeteneklen, kalıtelen kısıtlı Lucescu'ya da şaşı- yorum Zago ve A. Yıl- dınm gıbı mukemmel bır ıkılısı varken Emre'ye go- rev verıyor. Savunması, markajı, ozellıkle de hava toplann- daıyıımış Letonya'dagor- duk Yaphğı gereksız faul- ler, kırmızı kartlar da caba- s ı AJpaybırazkatkıdabu- lunuyordu oyunun kuru- luşuna. Onu da vedık. bıtırdık Beckham'ayaptıgı ha- ta Demeçlerıne de ka- tılmıyorum... Kesüen faturaya da hıç ama hıç kahlmıyorum Faır-play tamam da Hemen hemen her maçta, Avrupa ve Dunya futbolun- da, saha ıçındekı saldınlan, boğaza sa- nlmalan, ıhş kakışlan yok sayıyoruz Alpay'ın yaptığı, gorduklenmızın, ız- ledıklenmızın yanında devede kulak ka- lır Lıglenmızde de bu anlayış Çıfte standarth faır-play yorumlan, tartışma- lan İbrahlm Toraman Berabere kaldığımız îngıltere maçın- da, ozellıkJe ıkıncı yan, takımımızın, sahanın en ıyı oyuncusuydu Alpay Bu akşam da yok Değerlenmızı yok edıyoruz Hem de her alanda Çokyazık Alpay'ın, Bulent'ın altenatıfı Ibra- him Toraman olmalı. Bu akşam ve bundan sonra da... Çabuk, süratli, kısa boyuna rağ- men çok iyi yükseliyor kafa topla- nna... Hırsı, mucadele gücü, tem- posu yüksek... Iki ayaklı, tekniği iyi... Oyunu da iyi kuruyor genden... Sü- ratle alan kazanıyor, oyuncu eksil- tiyor... Atağa da kalkr/or, ofansif yö- nü çok olumlu, gol de atıyor... Suratlı oyunculan ıle kontratak araya- cak Letonya takımına karşı. bu gecekı maçta tbrahım Toraman gorev almalı Bulent'ın yanmda i. üzülmez; H. unsal Savunmanın solunda Ibrahim Üzül- mez gorevını yapmaya çalışıyor Ergün Penbe'den daha ıyı de ya- pıyor. Bu akşam daha çok bındırmelı sol ka- nattan Rıga'dakı maçın ıkıncı yansında oldu- ğu gıbı Aptala çevırdı son 15 dakıka Letonya savunmasınm sağ kanadını Hakan Ünsal gelıyor aklıma. Ne oldu bu çocuğa 9 Suçu ne° Kabahat kendısmde mı 9 Ne yaptı'' Sezona ıyı başladı Kuçuk bır sakat- lık, sonra aylardır yok ne Galatasaray'da ne de ulusal takıniımızda Formsuz mu 9 Yennde görev yapan- larçokmuıyıoynuyorCımbom'da 9 Gö- ruyoruz Çozun Kuçuk Hakan ın problemlen- nı lutfen Iyı futbolcular kolay yetışmıyor Flnallere gldeceğlz Evet, manıyorum bu akşam Leton- ya'yı eleyeceğımıze Temenm değıl Inanıyorum, guve- myorum ulusal takunımıza Futbol surpnzlere gebe Tamam da Bızm takımımız ışını şansa bırakmaz bu akşam Inonu'de Rıga'dakı maç, kötu futbol. oynandı, bıttı Haydı evlatlar Bıze yem bır zafer yaşatın Gonlumuz, kalbımız sızlerle.. BASKETBOL E.Pflsen Benetton Spor Servisi - ErkekJer Avrupa Lı- gı'nde (C) Grubu'nda mucadele eden Efes Püsen bugun 3 maçına çıkıyor Ük2 haftada yaptığı karşılaşmalan ka- zanan Lacıvert- Beyazhlar, geçtığımız sezonun fınalıstı Italya'nın Benetton Trevıso takımıyla Istanbul'da karşıla- şacak Abdı Ipekçı Spor Salonu'ndakı maç, saat 17 3O'da başlayacak Italya ve Avrupa basketbolunun ekol ekıplennden Benetton bu sezon ılk ıkı maçım da kaybettı 2002-03 sezonun- da îtarya Lıgı'nde şampıyonluğa ulaşan ve Italya Kupası'nı da müzesıne gotû- ren Benetton Trevıso, Euroleague'de ıse fınal oynama başansını gostermıştı FİKRET DAĞLIOĞLU AT LIOĞLU j | TMMfUM 1. KOŞU: F: Doğucan (2), P: Kadn-- ga (4), PP: Halfetıbeyı (3), S: Am- cabey (6) 2. KOŞU: F: Dance Of Destıny (4), P: Toppolıno (9), PP: Ayçakız (2), S: Run A WayBnde (8) 3.KOŞU:F:Geologıst(2),P:Ms Ce- lme (7), PP: Nazlıhanım (1) S:Wyomıng(13) 4. KOŞL: F: Remo (2), P: Cabbara- ğa (3), PP: Çalgay (1), S: Gonul- lu(4) 5. KOŞU: F: Nunrod (5), P: Zonpa (8). PP: Black Forest (1), S: Black Velvet(2) 6. KOŞU: F: Fernando (5), P: Bnght Halo (9), PP: Lastıng Glory (1), S: Oak Tree (8) 7. KOŞU: F: Emınehanım (6), P: Dı- dar (16), PP: Belganon (7), S: Ala- la (5), SS: Rythmo (20) 8. KOŞU: F: Akbora (3), P: Basn (9), PP:Umude(l), S:Babıl(2) Gunun İkilisi 6 Koşu 5/9 1 Çifte Bahis: 1 Çıfte 274 9 TabelaBahis: 6 16 7 5 20 ALTIUGANYAN 2 2 7 1 5 6 3 16 9 7 1 5 2 20/13 4/5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog