Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Şimdi 5 değil tam 10 ay boyunca kontör hediye! lk d yûkleyenler de kazanıyor! y Üstellk ayda HA2R Cumhuriyet 10. yılımız ŞCIOIIIKV.. HediyeCell'den kaç aylık hediye secerseniz bir o kadar ay da bizden hediye!' TURKCELLHediyeCELL 80. YIL SAYI: 28530 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU. Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) ora yenipencere Futbolun unutturduğu tüm branşlar •A( ^ Cumhuriyet Spor ekinde... Yorumlar, röportajlar ve araştırmalar Türk sporuna ışık tutacak. Satır aralarında kalan rekortmenler, sporun isimsiz kahramanları Cumhuriyet Spor ekinde... Bu çarşamba ve her çarşamba Cumhuriyet'le birlikte bedava... Cumhuriyet 'le birlikte. Türkiye ve îsrail, terorizmle mücadelede ortak hareket edileceği mesajmı verdiler Teröre karşı arayışSALOM: BİRLİK OLURSAK KAZANIRIZ Sinagoglara yapılan kanlı saldın, teröre karşı uluslararası iş- birliğinin öneminı bir kez daha gündeme getirdi. îsrail Başbakanı Şaron, "Terör sınır tanımıyor" dedi. îstanbul'da Abdullah Gül ile bir araya gelen îsrail Dışişleri Bakanı Şalom, teröristlerin demokrasi, özgürlük ve hukuk dev- leti değerlennı paylaşan ülkelere saldırdığını belirterek "Artık terorizmin her yeri vurduğunu kavramanın vakti geldi. Hep birlikte mücadele edersek kazanınz" dedi. KUDS EL ARABİ'NtN ÎDDlASI 'Kanlı saldınlan El Kaide örgütüüstlendi' tstanbul'daki saldınlan El Kaıde'ye bağlı Ebu Hafız El Masn Tugaylan örgütünün üst- lendığı ılen sûrüldü. Londra'da yayımlanan Kuds El Arabı gazetesine e-posta mesajı gön- deren örgüt, saldınlara gerekçe olarak MOS- SAD ajanlannın sınagoglarda çalışma yapma- sını gösterdı AP'ye de ulaşan bıldınde, başta ABD olmak üzere Ingıltere, Italya. Avustralya ve Japonya'da benzer eylemlenn gerçekleştı- nleceği tehdıdınde bulunuldu. • 8. Sayfada POLÎS DESTEKÇÎLERÎN PEŞÎNDE Hücre çöktü mü Mlâ ayakta mı? K a n l l sınagog eylemlennın en az 4 ay öncesın- den planlandığı düşünulüyor. Polise göre bu- nun daha öncesı de var Milıtanlar dışandan mı geldı, kaç kışıydı? Lojıstık destek veren gruj kimlerden oluşuyordu? Polis bunlara ya- nıt İulduğunda büvük kentler rahatlayacak. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada ÎSTÎKBARATTA EKSlKLÎK VAR Tüıkiye'nin 11 Eylül'ü Iski I;ışlen Bakanı Tantan, Türkiye'nın 30 yıl- dır fcrörle mücadele yürüttüğünü, ancak bunu hep surokratık düzeyde düşündüğünü söyle- dı Boç. Dr. Dedeoğlu, "Eylemle Türkıye, ts- lam.ı terör örgütlennı 'denetleyemiyor' dü- şünıesıne ışaret edılıyor" dedi. • 8. Sayfada GÜL: ULUSLARARASI İSBİRLİCİ TEYİT EDİLDlH PARTİLER VE STK'LER: BOMBALAR BARIŞA Başbakan Erdoğan, terorizm ile mücadele için uluslararası bir platform gerektiğine dikkat çekti. Dışişlen Bakanı Gül, "Birçok ülkenin devlet başkanı, başbakanı, dışişleri baka- nı arayarak uluslararası terörle mücadelede işbirliğini te- yit ettiler" dedi. Adalet Bakanı Çiçek, tüm ülkeleri terör ve terönst tanımı üzerinde anlaşmaya ve işbırliğine çağırarak "Aksi halde Türkiye'yi vuran terör, yann bunlara himaye gösteren ülkeleri de vuracaktır" dedi. • 9. ve 10. Sayfada Siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri saldınyı nefret- le kınadı.Yapılan açıklamalarda, saldınlarla banş ortamı- mn bozulmasının amaçlandığının altı çizilerek küresel te- rör tehdidinin büyüdüğune dikkat çekildi. Teröre karşı or- tak tavır alınması gerektiğini vurgulayan kitle örgütleri, "Küresel terörün durdurulmasının tek yolu, ülkelerin te- rorizmi, insanlık suçu olarak gördüklerini uygulamalany- la ortaya koymalandır" görüşünde birleşti. • 9. Sayfada Türkiye'yi sarsan bombah saldırıların ardından olay yeri ekipleri dün de yoğun bir şekilde delil araştırması yaptı. (REUTERS) Ortadoğu sorunu genişliyor Sorun bölgeye yayılıyor Arap basım sai- dınlan yorumsuz venrken Batı basınının üze- rinde ittıfaka vardığı ısim "El Kaıde" oldu. Batı basını, Türkiye'nın ABD ve îsrail ile ya- kın ılişkilennın saldınnm nedenlen arasında olduğunu belirttı. Observer gazetesi, saldın- nın Ortadoğu sorununu genişleterek Batı'nın bölgedekı kılit müttefıklennden bınni ıstıkra- sızlaştırabileceğmi yazdı. • 10. Sayfada Ve FlllStln kUŞkUSU İsrail basmında, saldınlarda olası El Kaide. îran, Filistın bağ- lantılanna değinıldi. Jerusalem Post, Türki- ye'nin Israil'i tanıyan ilk Müslüman ülke ol- duğuna ve Irak'a asker gönderme önensınin Araplan kızdırdığına ışaret ederken Türkı- ye'de 2 milyon îranlının yaşadığıru \-urguladi. Saldınlann Filıstin devletinın kurulduğu güne rastladığına dikkat çekildi. • 10. Sayfada SaldlHİar Avmpa'ya Almanya'nın tnsan Haklan ve Insanı Yardım Sorumlusu Claudıa Roth, saldınlann yalnızca Türkiye'ye değil, aynı zamanda Avrupa'ya da yönelık olduğunu vurguladı. Saldınlan "çirkin bir suç" olarak nitelendiren Filistin Devlet Başkanı Arafat, "Tüm ınsani değerlere aykın bu eylemı kını- yorum" dedi. New York'ta genış katılımlı bir toplantıyla saldınlar kınandı. • 10. Sayfada IABEIVE FOTOĞRAFLAR ALPERTURGUT. KAAN SAĞANAK, IPEK YEZDANİ. UĞUR DEMlR, OKTAY APAYDIN, ÖZLEM GLTVEMLİ, ALPER tZBUL, GÖKÇE UYGUN, ALPER KIZILTAN, EZGl ULUKOCA BushveBlair'in Londra doruğu Irak'tan çekUme takvimi masada Iki lider, ABD Başka- nı'nın yann başlayacak olan Londra zıyaretınde çekılme takvıminı görü- şecek. Bush'un, Irak'ta ıktıdann Iraklılara devre- dılmesı tercıhinın, direniş güçlennın hedef değıştir- mesıne neden olabıleceği ve bunun bir ıç savaşa yol açabileceğı yorumu yapılıyor. • //. Sayfada 'Saldınlan arttınn' Devrik liderden yeni kaset El Arabiye televızyo- nunda yayımlanan ve Saddam Hüseyın'e aıt ol- duğu ılen sürülen yeni ses kasetınde Iraklılara "cıhad ve dırenış" çağnsı yapıldı. Kasette ışgalci- lerle ışbırliğı yapanlan eleştıren Hüseyın, yabancı güçlere yönelık saldınlann arttınlmasını ıstedı. • 11. Sayfada 20. kunıluşyılı Ankara Kıbns'ta tek ses KKTC'nin 20. kuru- luş yılı kutlamalan, Tür- kıye'nin Denktaş'a tam desteğınm süreceğının göstergesı oldu. AKP'den bugüne kadar Kıbns ko- nusunda gelen çehşkili açıklamalar, Erdoğan'm, Denktaş'm çızgısmi des- tekleyen konuşmasıyla son buldu. • 5. Sayfada DSP'nin 18. kuruluş yıldönümü Ecevit'ten banş ve dayanışma mesajı D S 1 Genel Başkanı Ecevıt, partısinın kuruluş yıldö- •mmü nedenıyle gönderdiği mesajda, "DSP, Ata- tork'ün 'yurtta banş, cihanda banş' ilkesine her aanda ve her anlamda gerçeklik kazandırmayı gö- mrv bilir. Toplumsal dayamşmayla ulusal birliğı sanlmaz bir bütün sayar" dedi. • 5. Sayfada TÜBİTAK'ta yaşanan aksamalar Savunma sanayii zarargörecek , T Ü B İ T A K Yasası yürürlüğ^e girerse iktidar, baş- kan ve 6 üyeyi atayarak TÜBİTAK'ta salt çoğun- luğuele geçirecek. AKP, seçtığı üyeler aracıhğıy- la TÜBlTAK'ın yünıttüğü askeri projeler ve loip- to sistemleri üzennde denetım sahibi olacak. MUSTAFA ÇAKIR'm haberi • 4. Sayfada Şenol Güneş'ten hakeme tepki Ulusal Takım rövanşı bekliyor Letonya'ya 1-0 yenilen Ulusal Takım'da gözler çarşamba günü oynanacak rövanşa çevnldi. Türki- ye'ye dönen kafıle, ayağımn tozuyla antrenman yaparken teknik du-ektör Şenol Güneş, Fransız ha- keme ateş püskürdü. Güneş, "Oyunculanmıza ha- karete varan tavırlar sergiledi" dedi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kıbrıs'ta Oıtak Akla Doğru... KKTC'nin kuruluşunun 20. yıldönümü kutlamala- n Istanbul'dakı terör olayının tozu dumanı arasında kaldı. Kutlamalar, geçmişı anmak kadar geleceğe bakmak açısından da önemlıydı! Her şeyden önce Başbakan Recep Tayyip Erdo- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog