Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Gjmhuriyet k • a p 1 a r ı DtNLER VE DEVRİMLER RızaAlgül ; a | Pazaılana K Ş Tuıto*.ağı Cad No 39 41 ( 4334ı Cagajgto-lstaıılıuiTel ı2I2) S12OSO5 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÜNÎVERSlTE'DEN TOPLUMSAL SORUNLARA BAKIŞ Coşkun Özdemir 5 » kıtapkulûbü ı '4 . YIL SAYI: 28529 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 16 KASIM 2003 PAZAR Iki sinagogım yanında eşzamanlı olarak bomba yüklü araçlar patlatıldı: En az 2Ck)lü Istanbul'da terör4* T ürkiye, tarihinde eşi görülmemiş bombalı saldınlarla sarsıldı. Beyoğlu ve Şişli'de cumartesi ayininin yapıldığı 2 sinagoga yönelik saldınlarda en az 20 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Saldınlar El Kaide'nin Suudi Arabistan ve Irak'takı eylemlerine benzerken Dışişleri N eve Şalom Sinagogu'nun güvenlik kame- rası görüntülerinde, patlamanın sinagog önüne sabah park edilen kırmızı renkli bir otomobilde gerçekleştiği belirlendi. Bom- ba uzmanlan, saldınlann C-4. TNT veya RDX türü patlayıcı maddelerden biriyle gerçekleştirilmiş olabileceğini belirttiler. Bakanı Abdullah Gül. "Sinagoglara yapılan bu saldın tsrail emniyet ve istihbarat yetkililerinden oluşan bir uluslararası bağlantılı bir terör olayıdır" dedi. araştırma ekibi Türkiye'ye geldi. • 8. Sayfada eyoğlu'ndaki sinagogun bulunduğu sokak- % ta oturanlar dün sabah patlamanm yarattığı büyük gürültü ve sarsıntı ile uyandılar. Her taraf sanmsı bir dumanla kaplanmıştı. In- sanlar çığlıklar atarak olay yerinden kaçı- \] yorlardı. Her yerde cesetler ve yaralılar '" vardı. Ilk paniği üzerinden atanlann yardı- ma koştuğu yaralılar. bulunabilen tüm araçlar kul- lanılarak hastanelere kaldınldı. • 9. Sayfada B Lânetli Saldın.. Ülkemiz dünyanın en tehlikeli coğrafyasında bu- lunmaktadır. Irak ile sınır komşusu- yuz: Filistin yanı başımız- dadır; İsraiİ'le stratejik tniittefikiz; kısa bir süre önce, Amerika'nın ağır baskısıyla, az kalsın sıcak savaşın içine çeldliyorduk. Üstelik bölgeye egemen olan çatışmalann dinsel çe- kişmeler üzerine yükseldi- ğini unutmak da gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Istanbul'da iki sinagoga birden düzenlenen kanlı te- rör saldınsını bu geniş kap- samda yorumlamak gere- kiyor. Ibadet yerlerine düzenle- nen saldın, olayi ağırlaştın- yor; teröre karşı tepki ve nefreti artınyor. KUŞKUSUI hiç kimse terör saldınsının yalnız Musevi yurttaşlarımıza yönelik ol- duğunu düşiinmeyecektir; bu aşağılık cinayet doğrıı- dan Türkiye'ye karşı işlen- miştir. • Benzeri her olayda oldu- ğu gibi çifte sinagog saldın- sından sonra da çeşitli yo- rumlar yapılacak, değişik görüşler ileri sürülecektir. New York'taki lkız Kule- ler'e yönelik saldırılara iliş- kin tahminlerin sonu daha gelmemiştir. Şimdilik söylenecek olan- larnedir?.. Ortadoğu'da karşı karşı- ya gelen güçlerin muhase- besini yapan kimi Ameri- kalı yorumcular yaşanan tarihsel olayı 'uygarhklann çatışması'na bağlamaya ça- lışı\orlar. Bu tehlikeli ve yanlış bir görüştür; dikkat- İeri petrol savaşımından uzaklaştırmak isteyen gü- diimlü bir çabanın iirünü- dür. Vine de İstanbul'da Mu- sevi cemaatinin kutsal me- kânlarına terör saldırısın- daki dinsel bo\utu azımsa- mak doğru olamaz; bugün Türkiye'de bir talihsiz sü- reç yaşanmaktadır. Terör bombasını bu or- tanıda patlatanların amaç- larını düşünmekten kaçı- namayız. • Başbakan Erdoğan'ın yo- rumu doğrudur; sinagog saldırüarı "Türkıye'dekı ba- nşa \e ıstikrara atılmış bır bombadır". Türkiye'de "banş"ın ve "ıstıkrar'ın değeri bu kanlı olayla bir kez daha çarpıcı biçimde ortava çıkmış bu- lunuyor. Ortadoğu"da dinsellik üzerine oynanmak istenen oyunları bir kez daha sergi- leyen kanlı terör saldınsı- nın hepimize bir uyan ol- masını temenni ederken, Musevi cemaatine başsağb- ğı dileriz. Türkiye'nin, Ortadoğu cehennemine çekiimesini önlemek için, her şeyden daha çok birliğe, beraberli- ğe ve sağduyuya ihtiyacı ol- duğu açık seçik ortadadır. Cumhuriyef .-$* \ DİREKSİYONDA KİM VARDI? Polis bombalı araç aradı mı? Sinagog eylemleri ıçin şüphelı olarak karşımıza Türkıye'dekı dıncı gruplann lojıstık destek verdığı Ortadoğu kökenlı bır örgıit çıkıyor Pekı Türk güvenhk bınmlen, dünkü eylemden haberdar mıydı?. Polisın 20 gün önce bombalı araç aradığı doğru muydu?.. Orneğın 24 Ekim günü polıs telsizlennden İstanbul'da 06 plakah bomba yüklü bir aracın dolaştığı anons edılmemış mıydı? Iddıaya göre araç, Şışh'de sinagog yakınlannda görülmüştü... MEHMET FARAÇ'ııı haberi • 9. Sayfada Emniyetuyarmıştı Emniyet Genel Müdürlüğü, saldın konusunda adı ılk sırada anılan El-Kaide'nın Türkiye'de de terönst eylem yapabıleceğı konusunda uyanda bulunmuştu. Emniyet, özellıkle ABD ve Israıl'ın dıplomatık temsılcılıklenndekı güvenlik önlemlerinin arttınlmasmı ıstemıştı. • 9. Sayfada El-Kaide, geçen aylarda Yemen, Suudı Arabistan ve Türkiye'de intıhar saldınsı yapacağını duyurmuştu. Türkıye Hahambaşısı Isak Haleva, yaptığı açıklamada, Türk polısını saldın nskıne karşı uyardığmı söyledı. • 8. Sayfada Sesi kilometrelerce uzaktan duyulan patlamalar Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki Neve Şalom ve Beryaakov si- nagoglarını hedef aldı. 303 >araİıdan 77"sinin tedavisi sürüyor. 6 kişinin ağır yaralı olduğu, bunlardan 4'ünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. tlk aşamada yeterli olmayan hastanelerde kan sıkıntısı yaşandı. İstanbuPu savaş alanma çeviren kanlı eylemlere yurttan ve dünyadan tepki yağdı Saldın nefretle kınandıHuzuru bozmaya çalı$ıyorlar Cumhurbaşkam Sezer, saldmlan nefretle kmadığını behrterek "Ülke- dekı huzur ortamını bozmaya çalışanlara ızın verilme- yecektır"' dedı. TBMM Başkanı Bülent Annç. saldı- nyı ınsanlık adına kınadığını açıkladı Başbakan Er- doğan, saldınlann "Türkıye'mn ıstıkranna ve banşı- na yönelik olduğunu"' kaydettı RaufDenktaş eylemı vahşet olarak nıtelendirdı CHP saldınlan kınadı. ÎHD patlamalan protesto ettı. • 9. Sayfada 'ACiyi paylaşiyorUZ' Iki sinagoga yönelik intıhar saldmlan başta Israıl olmak üzere çeşıtlı ülkelerce kınandı ABD Başkanı Bush "ABD, global teronzme karşı savaşta kararlılıkla Türkıye'mn yanında duru- yor" dedı Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, gonderdığı mesajda, "Fransa'nın Türkiye'nin acısını paylaştığını" ıfade ettı Almanya Başbakanı Gerhard Schröder \ eYunanıstan Başbakanı Kostas Sımitis Er- doğan'a üzuntu mesajı gönderdıler • 10. Sayfada Musevi OkUİU kundaklandl tstanbul'dakı saldın- lann ardından uluslararası bilgi taramasına başlayan Türk Içışlen Bakanlığı, geçen günlerde Ingıltere'de sı- nagoglarla ılgıli bır gelişme yaşandığını belırledı. Londra'da gözaltma alınan Ortadoğu kökenli dört gencın evlerinde yapılan aramada, ıçınde sınagoglar- la ilgili bilgiler bulunan bır vıdeo kaset ele geçınldığı bildınldi. Fransa'nın başkentı Pans yakınlannda ise bır Musevi okulu kundaklandl. • 10. Sayfada HABER YE FOTOĞRAFLAR ALPER TURGUT, ECE\İT KILIÇ, \TDAT ARIK, GÖKÇE UYGUN, EBRU ERDOĞAN, HÎLAL KOSE, ALPER KI2ILTAN, ÖZGUR ÖZTÜRK. FATtH ERDOĞDU. AA. w: Erdoğan KKTC'de liderlerle görüştü J)enktaş J a fjestek uyan KKT€L^urahurbaşkanı SRauf Denktaş,^ Bfcşbakaç Recfcp Tayyrp Erdoğan'm KKTCye yönelik destek mesajlanndan memnun kaldı. Başbakan Erdoğan, milli dava Kıbns'ın kritik bir süreçten geçtiğini behrterek "Ne pahasına olursa olsun bır çözüme vanlması düşünülemez" dedi. Açıklamalarında, kendi ifadesiyle Denktaş'ın "yüreğine su serpen" Erdoğan, muhalefete ise üç mesaj verdı: "Birbirinize düşmeyin. Seçimlere gölge düşürmeyin. Dışanya karşı işleyen bir demokrasi örneği gösterin." EBRU TOKTAR'ın haberi M 11. Sayfada 12 ABD asketi öldü Irak'ta 2 helikopter duşuruldu MusuPda 2 Amerikan Black Hawk helikopteri düşürüldü. ABD ordu sözcülüğü, olayda 12 ABD askerinin öldüğünü, 9 askerin de yaralandığmı bildirdi. ABD'li bir subay helikopterlerden binnın RPG roketi ile vurulduğunu, dığerinin de buna çarptığmı bildirdi. Irak'ta savaşın başlangıcından beri çatışma ve kazalarda toplam 412 asker öldü. M 11. Sayfada Yeni başkan PKK'de yeni yapdanma PKK-KADEK'in feshedilmesinin ardından yeni oluşuma giden ve Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA-GEL) adını alan örgütün başkanlığına Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) yürütme kurulu üyesi, eski DEP Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar getirildi. FERÎT DEMtR'in haberi • 4. Sayfada GUNCEL CUNE1T ARCA\XREK Kıskacın Son Hamleleri Başbakan'ın 20. kuruluş yıldönümünde KKTCye gıdışi elbette anlamlı. Zıyaret bir süredır kıran kırana sürmekte olan 14 Aralık seçım savaşını bir kez daha tetikledı KKTC seçımi bu zıyaret vesılesıyie Türk medyasın- da bır numaraya yükseldı. Ekranlarda seçımi muhalefetın mı yoksa Denk- taş'a destek veren ıktıdar partılerının mı kazanaca- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Bu çarşamba ve her çarşamba Cumhuriyet f le birlikte bedava... BUGUN umhuriyel 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Teror Geliyorum Der! İstanbul'da ikı sinagoga yönelik saldın, Napol- yon'un o ünlü sözünü bir kez daha günümüze ta- şıdı: "Coğrafya, ülkelenn kaderinı belırier!" Türkiye'nin coğrafyası da ıster istemez "kaderi- ni" etkilıyor. ölü yaralı sayısının akşam saatlerine dek tam olarak saptanamadığı iki patlama, her türlü "komplo teorisine" açık soru ışaretleri taşı- MArkast Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog