Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ŞARKILARINA KADAR MAHZUN OktavAkbal ^ 5 ^ klüp^kulübü '34334ıCaJaioglu-torıbulTel (21215120505 Cumhuriyef Cumhurryet k ı ! a p ] a r J ŞAİRLERVEBEN OktavAkbal CumhUriYBİ C ^ Prarh™ K 5 Tüıtocajı Cad. No 39/41 krtap kulûbû ı14334)CaialoBıı taanbu]Te[ :212^i:05O5 « 0 . YIL SAYI: 28528 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ0524- NADİR NADİ ^945-7997; 15 KASIM 2003 CUMARTESİ Spoföp ipencere*Futbolun unutturduğu tüm branşlar Cumhuriyet Spor ekinde... Satır aralarında kalan rekortmenler, sporun isimsiz kahramanları Cumhuriyet Spor ekinde... \ ücretsiz Yorumlar, röportajlar ve araştırmalar Türk sporuna ışık tutacak. Bu çarşamba ve her çarşamba Cumhuriyet f le birlikte bedava... Hükümetten muhalefete kadar herkes KKTC'nin 20. yılını kutlamaya koştu Siyasi çıkarma Cözler Erdoğan'ın mesajında Başbakan Er- doğan'ın yanı sıra Baykal, Ağar ve Perinçek de KKTC'nin kuruluşunun 20. yıldönümü kutlamala- nna katılacaklar. Çok sayıda milletvekili ve diplo- matın da katılacağı törenlerde Türkiye, KKTC'ye dayanışma mesajı verecek. Erdoğan'ın vereceği mesaj adanın her iki kesiminde de merakla beklenirken Dışişleri Bakanı Gül, Başba- kan'ın ziyaretinde yeni bir açılımın söz konusu olmayacağmı belirtti. Annan pianına makyaj Türkiye ve KKTC, H Aralık seçiminin ardından sunulmak üzere bir plan taslağı üzerinde çahşıyorlar. Ayn ayn yapılan çahş- malann birleştirileceği belirtilirken Dışişleri Bakanlığı kaynaklan, "Sıfırdan bir çalışma değil bu. 1975'ten bu yana süren müzakerelerin birikimini kullanıyoruz" diyorlar. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de "Samimi bir gayret için- deyiz" dedi. SERKAN DEMtRTAŞ'ın haberi • ıı. Sayfada KOFI ANNAN 'Devreye girmeye hazınm' B M Genel Sekreten Kofi Annan, yayımladığı Kıbns raporunda 26 Şubat 2003 tarihinde taraflara ve garantör ülkelere sunduğu önerilerin temel ahnması durumunda yeniden devreye girmeye hazır olduğunu söyledi. Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Annan. adada uygulanan geçiş serbestisini desteklediğini kaydetti. Güvenlik Konseyi, Kıbns raporunu önümüzdeki günlerde görüşmeye başlayacak. • 11. Sayfada Denktaş'a tam destek veren Orgeneral Fırtına, AB'nin taraflara eşit durmadığını söyledi 'Ver kurtulkabuledilemez' Özgürlükve barış bayrağı CHP'H Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarı- gül, KKTC Başbakanı Derviş EroğJu'na 5 met- re eninde, 1 kilometre uzunluğundaki bayrağı teslim etti. KKTC'de sevgi gösterileriyle karşı- lanan Sarıgül, "Bu bay- rak barış, özgürlük ve cumhuriyeti temsil et- mektedir. Türkiye'den bu bayrakJa birlikte Şiş- lili yurttaşların yürekle- rini de buraya getirdim. Türkne Cumhuriyeti \ar olduğu sürece bu bayrak barış ve özgürlük için dalgalanacaktır" de- di. SarıgüPe CHP Istan- bul milletvekilleri Meh- met Ali Özpolat, Hasan Aydın ve Bihlun Tamay- lıgil de eşlik etti. (AA) Rumlar aralıksız sllahlanıyor Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Fırtına, çözüm için adadaki Türk halkının ve Türkiye'nin güvenliğinin esas alınması gerektiğini belirtti. Fırtına, "Bir an önce çözüme ulaşabilmek pahasına neredeyse 'ver kurtul' anlayışının dikte ettirilmeye çalışılması, kabul edemeyeceğimiz bir yaklaşımdır" dedı. Fırtına, Rumlann bir yandan AB'ye dahil olmak isterken diğer yandan silahlanmasını "cıddi ölçüde ve aralıksız sürdürdüğüne" dikkat çekti. LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Hava Kuvvetlen Komutanı Or- general Ibrahim Fırtına. AB'nin Kıbns sorununun çözü- mü ıçın taraflara eşit mesafede yaklaşmadığını belırterek "ver kurtul" yaklaşımının kabul edı- lemeyeceğinı söyledi. Gûney Kıbns Rum Yönetımi"nin. bir yandan AB'ye dahil olmak ister- ken dıger yandan silahlanması- nı "ciddi ölçüde ve aralıksız" sürdürdüğüne dikkat çeken Or- general Fırtına, "Rum kesimi öncelikle niyet ve uygulamada uyum sağlamahdır" dedı. Kıb- ns'ın 20. kuruluş yıldönümü et- kinliklen çerçevesmde Kıbns"a gelen Hava Kuvvetlen Komuta- nı Orgeneral îbrahim Fırtına, Er- can Havaalanı'nda Kıbns konu- sunda önemlı mesajlar verdı. Kıbns'ta 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ni banş harekâhna zorlayan olayların unutulmadı- ğını belirten Orgeneral Fırtına, "Herhangi bir bireyden çok daha güçlü bir hafızaya sahip olması gereken devJetlerin ve kurumların, Kıbns'ta temel sorun olan güven bunalımını mArkasıSa.ll,Sü.2'de İJB flune V* Bılg ! p N< "Bilımın N< Teknolo|i odoKı kazcrFar "*># Avrupa Bırliğı ARHSsf'den ns Bugün Cumhuriy^le AKP'DEN KÖMÜR RÜŞVETİ • i. Sayfada PKK GENEL BAŞKAN ARIYOR • 8. Sayfada MAZLUMLARIN HÜZÜNLÜ SESİ U14. Sayfada SÎNEMA EMEKÇÎLERİ YÜRÜDÜ . • 15. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kıbns Madalyonunun Öteki Yüzü RTE bugün KKTC'de. Cumhurbaşkanı Denktaş ve muhalefet liderleriyle görüşecek. Denktaş, Annan Planı çerçevesinde müzakerele- re başlayabilmenın ana koşulunu söyledi: İki devlet- ten bir devlet çıkarrnak. Daha geniş ifadesiyle iki MArkasıSa. 8,Sü. l'de Balenin türküyle dansı Türkülerin usta yorum- cusu Ruhi Su, ölümünün 18. yılında Ruhi Su Kül- tür ve Sanat Vakfı tarafın- dan düzenlenen gecede anılacak. Istanbul Devlet Opera ve Balesı sanatçıla- n ilk kez türküler eşliğinde bale yapa- cak. Erdal Erzıncan, Tolga Sağ, Mer- can Erzincan ve Pınar Sağ bırlilrte tür- küler söyleyecekler. • 7 . Sayfada Letonya île îlk randevu bugün Ulusal Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampıyonası finallenne katılabılmek için ; ~* Letonya'yla baraj ilk maçında f karşı karşıya gelıyor. Saat ^ 20.15 "te başlayacak mücadeleyi ATV ve Show TV naklen yayın- layacak. Avrupa Cmıtler Futbol Şam- pıyonası elemelerı baraj ilk maçında Tür- kiye, Almanya'ya 1-0 yenıldı. MSpor'da Bölgedeki direniş, uluslarantsı/epkiler veyaUaşan seçim, strateji değiştirtti Bush 'tan Irak'ta Udönüşü Irak'ta seçimleri erkene alarak yetkıyi gelecek yılın ilk yansında Iraklılara de\Tetmeyı ve anayasa yazılmadan bir hükümetin oluşturulmasını planlayan Washıngton, "Iraklılann da buna hazır olduğu inancında." Bush'un Güvenlik Danışmanı Rice, bu konu etrafında çok gürültü kopanldığını belirtti. Savunma Bakanı Rumsfeld bunun, "ülkeyi yakın sürede terk edeceklen anlamına gelmediğinı" söyledi. Yeni planlar, ABD'de yapılacak seçımler öncesinde Bush'un, Irak'taki asker sayısını da azaltmasına olanak tanıyacak. VVashington tarafından başansız bulunan Geçici Hükümet Konseyi, "değışiklıklen kabul etmeyebılinz" mesajı verdi. • 8. Sayfada CHP'denAKP'ye:Pazarlık mı yapüıyor Taksittaksit önergeye tepid TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu raporunun genel kurulda görüşülmesinin ardından soruşturma önergeleri süreci başladı. AKP "taksit taksit" önerge verme karan alırken CHP 14 ayn konuda soruşturma önergesi hazırladı. CHP'lı Koç, "AKP'nin samimiyetini görmemiz gerekiyor. Niye taksitle önerge veriyorlar, kim kiminle ne pazarlık yapıyor" diye sordu. • 4. Sayfada Görme engelli, sayaç kontrolüyapacak Sürgün engel tanımıyor Altındağ BEDAŞ'ta santral görevlisi olarak çalışan görme engelli Cafer Ekmekçi, tek tek evlere giderek elektrik sayacı ve adres kontrolü yapan personelin çalıştığı Abone Güncelleme ve Durum Tespit Koordinatörlüğü'nde görevlendirildi. Ekmekçi hiç bu kadar "aşağılanmadığını" beürtti. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP, Once Hükümetle Devleti Barıştırmalı! AKP'nin siyasi manevralarının başında iki durum geliyor: - Cumhuriyetle demokrasıyı banştıralım... - Devletle milleti banştıralım... Günlük gelişmelerın köpüğünü bir kenara koydu- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog