Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SENİN İÇÎN EY DEMOKRASÎ Necati Cumalı A S Turkocagı Cad No 39 41 _^ kitap kulübû l34334>Cağak>g!u-lnaııbıüTd (2121512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı JOLMAK ıalı jlCad No 39 41 80. 'YIL SAYI: 28514 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Kalkınmak için eğitim, ortak bir kültürde birleştirilmeli... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... j Psikolog Tevfika Ikiz, dünün "cadı"ları ile bugünün "nevrotik'ierini anlatıyor. . Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Ulus devletten federal devlete.. yurttaşlıktan AKP'NtN KAMUYÖNETlM REFO >/ AKPnin kamu yönetimı reformu adı altında hazırladığı taslaklarTürkiye'nin yönetim yapısını kökten değiştiriyor. / Üniter devlet yerine federal devlet amaçlanıyor. >/ Sosyal devief erifiliyor, piyasa adına devlet yasaklanıyor. </ Merkezin yetkileri yerele, yerele devredilen yetkılerın kullanımı da şirketlere devrediîiyor. 1.5 milyon kamu çalışanının kadroları merkezden yerele devrediîiyor ve çalışma koşulları altust edılıyor. / Kamu çalışanlarının sayısı azaltılıyor. IŞIK KANSU'nun yazı dizisi pazartesi günü Cumhuriyet'te... Gösteri yaptıkları gerekçesiyle 15 çocuk, polis tarafından karakola götürüldü Çocuklara gözaltıPKK/KADEK lehine gösteri düzenledikleri ge- rekçesıyle gözaltma alınan 10 çocuk, yaşlan- nm 11 'den küçük olması nedeniyle 10 saat sonra serbest bırakıldı. Istanbul Çocuk Mah- kemeleri'ne sevk edilen ve daha sonra serbest bırakılan 5 çocuk hakkında ise "'Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlanndan soruşturma başlatıldı. Hukuk- çular olayı "akıl almaz" ve "insanlığa aykın" bir durum olarak nitelendirdi. ECEVİT KILIÇ / EYLEM ÜÇOK 14 yaşından küçük 15 çocuk, terör örgütü PKKTCADEK lehine gösteri vaptıklan gerekçesiyle gözalhna alın- dı. 11 yaşından küçük olan 10 çocuk 10 saat sonra serbest bırakılırken yaşlan 11-14 arası olan 5 çocuk ıse çocuk mahkemesine sevk edıldi. tfadelennın alınmasının ardından serbest bırakılan bu çocuklar hakkında "Gösteri Yürü- yüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlanndan soruşturma baş- latıldı. Adliye çıkışında aileleriyle bir- likte açıklama yapan çocuklar, gösteri yapmadıklannı söylediler. Yenıbosna Dereyolu Mahallesi'nde PKK KADEK lehine ızınsız gösteri yapıldıgı ıhban üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Göstennin ardm- dan polis ekipleri 15 çocuğu saat 13.00 sıralannda gözaltına aldı. Çocuklar Kocasinan Polis Karakolu'na götürül- dü Burada ifadeleri alınan ve yaşlan 11 yaşın altuıdaki 10 çocuk, haldann- da işlem yapılamayacağı için serbest bırakıldı. Ancak, 10 saat sonra... Yaşlannın 11 ve daha üstü olması ne- deniyle haklannda yasal işlem yapıla- bileıi H.Y. (11). J.B. (12), S.K. (13), UArkasıSa.8,SiL3'te Irak ve Ortadoğu'nun geleceğinden kaygı duyan Dışişleri, büyükelçilerle gelişmeleri masaya yaürdı Aııkara politika belirliyor Ortadoğu kaygısı: Ankara, Ortadoğu'daki gelişmelerin kendi güvenlik ve dış politikasını olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor. Ortadoğu ülkelerindeki gelişmeleri bir bütün olarak görebilmek için bölge büyükelçilerini toplantıya çağıran Ankara, özellikle Irak'ta istikrar yönünde bir gelişme olmaması halinde Suriye ile Lübnan'ın Israil'e karşı bir araya gelmesinden kaygı duyuyor. AFCANİSTAN Türk mühendis kaçınldı Afganistan'da iş yapan Türk firmalanndan Gülsan şirketine bağlı olarak çalışan Türk mühendis Hasan Önal, Taliban güçleri tarafindan kaçınldı. Önal'ın serbest bırakılması için ABD'nin tutukladığı 6 Taliban üyesinin serbest bırakılması isteniyor. • 10. Sayfada VVASHINGTON Asker süreci devam ediyor KBD Dışişleri BakanJığı sözcüsü Boucher. Irak'a Türk askeri gönderilmesi fikrinden vazgeçilmediğini ve tüm taraflan tatmin edecek bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandıklannı bıldirdı. • //. Sayfada SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - ABD'nin Irak sa- vaşı ile birlikte Ortadoğu'daki koşullann kaygı verici şekilde değiştiğinı gören Türkiye, böl- gede olası gelişmelere karşı iz- lenecek polıtikalan belirlemeye çalışıyor. Dışişlen Bakanı Ab- dulJah Gül'ün başkanlığında, bölge ülkelenndeki Türk büyü- kelçılerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Irak'taki gelişmeler ve Arap-Israil gerginliği ağırlık- lı olarak ele alındı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Osman Paksüt. işgal güçlerine dönük saldınlann giderek arttığuu ve organize hale geldiğini belırtir- ken "Türkiye'nin sadece asker konusuna kilitlenmesinin sivil alanlardaki etldnliğine zarar vereceği" uyansında bulundu. Abdullah Gül, Dışişleri Ba- kanlığı'ndan aynlırken yaptığı açıklamada, "Bölgemizde ne- ler olduğunu, her ülkenin olaylara bakışını, değerlendir- mesini, bunların hepsini ince- liyoruz" dedi. Bu çerçevede, her ülkenin tavruun ne olduğu- na baktıklannı belirten Gül, "Türkiye neler yapması gere- kir, bunları değerlendiriyo- ruz" dıye konuştu. MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ÖSS tarihi geciktirilmeyecek, sınav 20 Haziran'dayapılacak YÖK'ten Çelik'in kılavuz îstemine ret MİHİ Eğitim Bakanı Çelik'in, "ÖSS kılavuzlannın basımının geciktirilmesi" yönündeki isteğine. YÖK Genel Kurulu 3.5 saatlik toplantısında aldığı kararla olumsuz yanıt verdi. Alınan karara göre gelecek haftadan itibaren kılavuzlann basımına başlanacak. 1-15 Aralık günlerinde ÖSS başvurulan gerçekleştirilecek. ANKARA (Cumhuri- yet BUrosu) - YÖK Genel Kurulu, hükümetın, unam hatiplilere üniversiteye gıriş kolaylığı sağlayan düzenlemenin yetiştiril- mesi amacıyla 2004 ÖSS kılavuzlarının basımının geciktirilmesi istemini reddetti. 2004 ÖSS içm başvoırulann 1-15 Aralık 2003 te yapıhnası benim- senırken sınavın 20 Hazi- ran 2004'te yapılması ka- rarlaştınldı. Toplantıda bazı üyelerin Üniversite- lerarası Kurul'un (ÜAK) çalışması dikkate ahnarak kılavuzlann geciktirilerek basılması talebi, oyçoklu- ğuyla reddedildi. ÖSS kı- lavuzlannın basımına ge- UArkası Sa. 8, Sü. 3 'te înönü 'de devler yenişemedi Beşiktaş ile Galatasaray, tnönü Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. İki ekip de yakaladığı gol pozisyonlanndan yararlananıazken ha- kem İsmet Arzuman'ın ilk yarıyı 5, ikinci yarıyı 10 dakika uzat- ması dikkat çekti. tnönü Stadı dünkü maçta tıklım tıklım dolar- ken Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünün parmak- lıkları çöktü. Yaralanan taraftar ambulansla hastaneye kaldırı- lırken oyun da birkaç dakika durdu. (Fotoğraf: AP) • Spor'da Yöneticilere soruşturma açıldı Kutlamaya ezan cezası A d a n a Özel Gündoğdu Okullan'nda geçen haziranda düzenlenen mezuniyet kutlamasında yapılan havai fişek gösterilerinin ezan saatıne rastladığı gerekçesiyle açılan soruşrurmada okul yönetimine "uyan" cezası verildi. Ifadesı alınan okul müdürü Mesut Gökkaya saMinmasında, kutlamalann her yıl yapıldığını, suçlamayı ise kabul etmediklerini belirtti. ÇETİN YİĞENOĞLU'nun haberi • 4. Sayfada CHP 'li üyeler geri çekildi Milli Görüş boykotu AKP, Milli Görüş'ü devlet protokolüne katma ısrannı TBMM'de sürdürüyor. CHP, yurtdışındaki Türklerin sorunlannın araştınlması için kurulan komisyonun, Milli Görüş ve benzeri aşın örgütlerin sorunlannı araştırma komisyonuna dönüştüğünü belirterek üyelerini geri çektiğini açıkladı. • 5. Sayfada BUCAK'A BERAAT İ<L\RARINA İTİRAZ M 4. Sayfada TÜRK ASILLI NGÎLİZ BLTYÜKELÇİ M 10. Sayfada SVNAT SERÜVENİNDE 15Y1L • 75. Savfada ÖLÜM GEMÎSİNE £• tZtNYOK UArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Telekulakta Yeni Aşama "Maalesef telefonlar dinleniyor. Engellenemiyor". Yarım yüzyıla yakın bildiğimiz gerçeği bu kez kim söylüyor? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök. Orgeneral özkök. TSK gibi çok duyarlı konuları bünyesınde gizli tutan çok önemli bir kurumun dört yıllık yöneticisi. Dinlenen telefonlara karşı önlemler aldıklarını, kır- MArkasıSa. 8,Sü. l'de HarfDevrimi'nin yıldönümü Bugün saltanatın kaldınlışının 81., yeni Türk harflennın kabulünün ıse 75"ınci yıldönümü. 1 Kasım Harf Devrimi, Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen yenileşme hareketlen için büyük önem taşıyordu. • 3. Sayfada Televizyonda dini motifpatlaması DİZİ ve reklamlarda verilen dini içerikli mesajlar, bu ramazanda şaşırtıcı boyutlara ulaştı. "Çocuklar Duymasın" dizisinin Amerikalı kahramanı Mary, "oruç tutarken", kola reklammda bir Amenkalı "Çok şükür my God" diyerek serinliyor. ABD kökenli rakip firma ise ilahi kullanarak "atağa" kalkıyor! CAN GAZALCrmn haberi • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Varmış Bir YOK'müş! YÖK Yasası, kabaran sıcak gelişmelerin köpüğü al- tında kaldı. Ancak AKP, başlattığı girışimin altında kal- mak istemiyor! Bu ay olmasa bile aralık başlannda, bir aralık aniden yasayı yeniden gündeme getirirlerse şaşırmamak ge- rekir. önce gelinen noktayı özetleyelim.,. Hükümetın YÖK yönetimı ve Üniversitelerarası Ku- rul'la (ÜAK) başlayan b-uzlaşma sürecinde orta yol MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog