Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet | k ı t a p 1 a r 11 FATİHVEFETÎH Erdoğan Aydın ktep kiubu TuriajcagîCa<lN<ı3941 ^MlCagaloğlu-lsenbulTe (212IM40196 Cumhuriyet Cumhurryet k ı t a p I a r ı AYNANIN GERÇEĞÎ Gülseren Südor ^ k k l b MiJiLagaloÖu-laanbulTel |2I2)M4OI96 7 9 . YIL SWI 28062 / 500.000 TL (KDV ıçınde) Hastayı topluma kazandırma >^ Hacetfepe Unıversıtesı Fızık • ^ fec/ovı ve Rehablıtasyon Yuksekokulu O ğ r e t ı m Uyele r ı n ı n Cumhinyet içın hazırladığı 'Sağlık Dosycsı başlıklı yazı dızısıne başiryovz Hastantn toplumsal yaşama /enıden donduruimesını amaçlayan rehabılttasyonun onerrını vurgulayan yazı dzısmde bugun, bel ağrısı ve hzyotetapıstlenn en sık karşılaştıklan hastalırlorda r bın olan myosthenıa g r avıs uzenne bılgı venlıyor • Bel ağrıbrının yaşam boyu gorulme sıklığı yuzde 80'ın uzerındedır Hareket sırt duzgunluğunun korunması, ağır cısımlerı kaldırmamak, sırt kasların gunluk çalıştırmak en onemlı davranş kurallarıdır. ^Myasthenıa gravıs, kas-stnır kavşağındakı ıletım bozukluğu ıle sey reden bağışıklık sıstemı hastal ğıdır En çok 40 yaşın altındak kadınlarda gorulur 6. Sayfada... KURUCUSU Y U N U S NADİ 1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ [1945-1991) 6 AĞUSTOS 2002 SALI Sendikalar iş güvencesi yasa tasansı için milletvekillerini uyardı: İşverenlere kanmayın îşçininumudu MecBaskılara boyun eSilmesin I ^ S ' o m S °'°" kafasında olduğunu belırten Turk-tş Başkanı Bayram Meral, "îşverenler kendılen ıçın Avrupa, çalışanlar ıçın Afrıka koşullannı ıstıyor" dedı Meral mılletvekılenne, "Knzın sorumlusu ış\erenlenn baskılanna boyun eğmeyın" çağnsında da bulundu tş\erenlenn, iş gu\encesuıın yasalaşmaması ıçın her turlu yola başvurduğunu vurgulayan Meral "Ben ınanıyorum kı Meclıs'ın saygıdeğer mılletvekıllen banka soyanlann. ulkeyı talan edenlenn. aldıklan kredılen gen odemeyenlenn, \ergı kaçıranlann, SSK'ye pnm borcunu odemeyenlenn 'Devlet uretımden elını çeksın' dıyerek ulkeyı knze sokan \e mılyonlarca ınsanı ışınden edenlenn baskılanna boyun eğmeyecektır"' dıye konuştu 113. Sayfada İşçiler 30 sirkete nakledilecek 22 Temmuz tanhınde 15 gun sureyle ucretlı ızın venldıkten sonra gunlerce fabnka bahçesınde kendılen ıçın uygun gorulen sonu bekleyen ışçılere gurbet gorundu Dun, konuyla ılgılı bır açıklama yapan Şışecam Grubu. 165 çalışanın yasal haklannın yanı sıra yuzde 18-22 arasında ek teşvık odemesı yapılarak ışten çıkanlacağını bıldırdı Gen kalan 708 ışçı ıse aynı ucretler ve \enı ışyenndekı sosyal haklarla topluluğun Turkıye genehnde 30 ayn bolgede bulunan dığer ışyerlenne nakledilecek îmarda, tunzm konaklama alanı olarak gorulen fabnka arsası ıse, kullanmak ısteyen şırket ya da şırketlere satılacak Işyennde orgutlu Knstal-Iş sendıkası ıse "durumu değerlendınyoruz" açıklamasını yaptı • 13. Sayfada DSP Grup Başkanvekili Halıcı: Hükümet ve DSP karşıtı hareketlerin içinde olamaz Derviş'e istifa çağrısı Muhalefet uyardı: îç ve dış destekşart ABD 'maliyet' hesaplıyor # Demokrat Partı Delaware Senatoru Joseph Bıden, ABD Başkanı George Bush'a, Irak a karşı savaşa gınşmeden once, hem \menkan kamuoyundan hem de uluslararası toplumdan destek alması tavsıyesınde bulundu Ingıltere Başbakanı Tony Blaır. Irak'a mudahale konusunda parlamentonun baskısı altında kalırken Almanya Başbakanı Gerhard Schroder, Irak'a mudahaleye karşı olduğunu bıldırdı • 11. Sayfada ABD 'den müjde Uruguay'a yardım sözü # Uluslararası Para Fonu (IMF). Amerıkan hukumetının tanhte ılk kez gorulen bır uvgulama\ la fınansal sıkıntıdakı Uruguay'a 1 5 mıhar dolarhk acıl \ardım \erme\ı ona\ladığını bıldırdı \BD Hazıne Bakanlığı'nın kasasından çıkacak malı jardımın bankacılık sıstemıne destek amacıyla. ancak Lrugua\ hukumetının IMF ıle anlaşmaya \armasının ardından aktanlacağı bıldınldı M 12. Sayfada 0 DSP Grup Başkanvekılı Emrehan Halıcı, "Denış, Hazıne'den sorumlu de\let bakanlığı gucunu kullanarak hukumet \e DSP karşıtı bır hareketın veva hareketlenn ıçınde olamaz" dedı Kemal Dervış'ın "hukumette kalma ya da sıyaset \apma" konusunda acıl bır karar almasını ısteyen Emrehan Halıcı, "Istıfa etmesı ekonomıyı etkılemez Bırakacak olursa, aynı başan> la gorevı de^ am ettırecek ınsanlar vardır" dedı # Emrehan Halıcı, DSP'den kopanlann "solcu değıhz", "sosyal demokratız" benzen açıklamalarla bırbırlennı tekzıp ettığı bır ortamda, Dervış'ın hem bunlann hem de başka çevrelenn ıçınde bulunduğu bır oluşuma onculuk ettığını vurguladı Devlet Bakanı tçlı de "Masa başında, elıt dıye tanımlanan kışılerle yemek yıyerek sol bırleşhnlmez" dedı AJSKARA (Cumhurivet Bürosu) - DSP, bır suredır "solda birlik" arayışına gıren Devlet Bakanı Kemal Derviş'ı ıstıfaya ça- ğırdı DSP Grup Başkan\ekılı Emrehan Halıcı, "Hazine'den sorumlu devlet ba- kanlığı gücünü kullanarak hukumet ve DSP karşıtı bir harekctin veva hareket- lerin içinde olamaz" dedı Dervış'ın "hü- kümette kalma va da siyaset japma" ko- nusunda acıl bır karar almasını ısteyen Ha- lıcı. "îstifa etmesi ekonomiyi etkilemez. Bırakacak olursa, aynı başarıyla görevi devam ettirecek insanlar vardır" dedı Devlet Bakanı Tavfun İçli de Dervış'ın, 1 5 yıllık sıyası bınkımle solda bırleşmenın on- culuğunu ustlenmesını eleştırerek "Masa başında, elitdive tanımlanan kişilerleve- mek viverek sol birleştirilmez" dedı Hiısamettin Özkan'ı bır basın toplantı- sıyla ıstıfaya çağırarak DSP'de parçalanma surecını başlatan Grup Başkanv ekılı Emre- han Halıcı, dun de Genel Sekreter Süley- man Yağız \ e Genel Sayman Mecit Şeker- cioğlu ıle bırlıkte duzenledığı basın toplan- tısında, bu kez De\ let Bakanı Kemal Der- \ışıhedef aldı Dervışın "DSP üzerinde oynanan oyunlara bilerek ya da bilmeye- rek eşlik ettiğini" savunan Halıcı, "Hükiı- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Derviş ve Siyasal Etik ORHAı> BİRGİT'in yansı • 7. Sayfada KrizeEk: Demokrasi mi Yoksa Macera mı?. YALÇES DOĞAN'm yazısı • 11. Sayfada ABD'NİN 57 YIL ÖNCE ATTIĞIATOM BOMBASININ İZLERİHÂLÂ SİLİNMEDİ Dünyanın utanç günü 6Ağustos 1945 uygarlık tarihine kara bir leke olarak geçti. ABD, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonva'yı saf dışı bırakmak amacıvla 20 kilotonluk atom bombası 'Little Boy'u 6 Ağustos 1945 sabahı saat 08.15'te 'Enola Ga\' uçağıyla Hiroşima'nın üzerine bıraktı. Bir anda büyük bir alev dalgasıvla sarsılan kentte 70 bin kişi kavrularak can verdi. O günden beri her yıl tüm dünyada ölenler saygıvla anılıyor. • 9. Sayfada Adalet, îçişleri ve Ulaştırma 3 bakanlığa yeni atama • Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığf na YOK Genel Kurulu uyesı Prof Dr \ysel Çelıkel, Llaştırma Bakanlığı'na Gazı Unrversıtesı Hukuk Fakultesı oğretım uyelığınden emeklı Prof Dr Nacı Kınacıoğlu, fçışlen Bakanlığı'na musteşar Muzaffer Ecemış'ın atanmasıyla ılgılı kararnameyı onayladı Yenı bakanlar gorevlennı bugun de\Talacak • 5. Sayfada Yücelen'den son dakika değişikliği tçışien Bakanı Yucelen. Kaçakçılık \e Organıze Suçlarla Mucadele Daıre Başkanlığında gore\ yapan kara para uzmanı Me\ lut Demır ıle Malı Şube Operasyon Buro ,\mın Alaaddm Peltek'ı kopek eğıtım merkezıne, Narkotık Şube Muduru Unal Unsal'ı ıse Personel Şube Mudurluğu'ne atadı • 5. Sayfada Siyasette seçim sistemi pazarhğı Fransa modeli tartışılıyor # Kemal Dervış'ın •butunleşme' gınşımlennı destekleyen Mesut Yılmaz 'guç bırlığı' onensı ıçın Ece\ ıt ve Çıller ıle goruşecegını açıkladı Yılmaz, ıttıfakın onunu açacak yasal duzenlemenın 3 Kasım'da uygulanabıleceğını, dığer ıstemlenn seçımlenn ertelenmesıyle mumkun olabıleceğını soyledı Ikı turlu sıstemı desteklemesıne karşın ıttıfaka karşı çıkan Çıller. "Ya ıkı turlu sıstem olsun ya da çatı altında bırleşılsın Ittıfak demek, baraj korkusu demektu"" dedı DSP'lı Devlet Bakanı Tayfun Içlı, ıkı turlu sısteme yalnızca yerel seçımlerde onay \ erdıklennı behrttı • 5. Sayfada IŞPORTACILAR GELENVURUYOR GtDEN VURUYOR • 7. Savfada NE OLACAK BU TÎYATRONUN HALÎ M 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK GICIRDAYAN ÇARKIN SESLERl • 15. Sayfada SUALTINDAKİ HAZtNE ÇIKARILSIN MArka Savfada Bütünleşme mi Dediniz! Yuzde 10 barajını aşamayacağı korkusuyla seçı- -mı zar zor onaylayan partıler kuşkusuz başta ANAP, "ıttıfak" sozcuğunu "guç bırlığıne" donuşturduler Orneğın ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın gerekçesı, tabıı AB'ye uyelıkle ılgılı Gerekçesı dun- den bugune değışmıyor Seçımden AB cephesınde- kı savaşımı surdurebılecek bır hukumet çıkmalı 1 YTP Genel Başkanı Ismail Cem de aynı goruşu M 4rkası So. 8, Su. l'de Talih oyunlanna yönelen halk, devlete büyük bir fon sağlıyor Zenginlik hayaline hüciım! GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tnlyonlarca lırayı bulan ıkramıye tutan, denn bır ekonomık knzın yaşandığı ve ışsızlığın kat kat arttığı son ıkı yıl dışında talıh oyunlannı ılgısı eksılmeyen halkın dıkkatını yenıden bu alana topladı Tnlyoner ya da en azından mılyarder olma hayalıyle talıh oyunlanna yonelen mılyonlarca ınsanın bu hayalle yarattığı fon çeşıtlı alanlara aktanlıyor Ekonomi Servisi - Mıllı Pıyango tdaresı (MPt) oynattığı şans oyunlanna bır yenısını daha ekler- ken bu hafta talıh oyunlanyla dağıtılacak ıkramı- ye tutan 6tnlyon lırayıbuluyor "Trilvonlukik- ramivelerden pa> kapma hayalivle" şans oyun- lanna yonelen mılyonlarca yurtta$, katnlyonlar- ca lıralık bır kaynak yaratıyor Tnlyonlarca lıra- yı bulan ıkramıye tutan, denn bır ekonomık kn- zın yaşandığı \e ışsızlığın kat kat arttığı son 2 yıl MArkası Sa. 8, Su. 3'te AB Şam-piyonluğu! Avrupa Bırlığı'ne (AB) uyum yasalarının Meclıs'ten geçmesıyle bırlıkte olağanustu bır lyımserlık havası esmeye başladı. Bu durum, futbol takımlarının lıg ba- şında ılk bırkaç maçı farklı kazandıktan sonra, "şam- pıyonuz" demesıne benzıyor Bır de bakıyorsunuz, takımın "şam"\ gıtmış, "pı- yon" u kalmışi Atılan adımlar son derece onemlıdır AB surecı ış- MArkası Sa. 8, SU. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog