Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2002 PAZARTESİ TURIZM Turizme altemartif arayışı • ALANYA(AA)- Alanya'da tunzm emafTnsn sayısının artması ve gelir seviyesinin dûşmea, ilçede yenı arayışlan gündeme getırdi. Alanya Ticaret ve Sanayı Odasi Başkanı Kerim Taç. turizmin gelişmesiyle bırlikte esnaf sayısmdafa aşın artışın, tüm esnafin kazancını düşürdüğümi ve ilçe ekonomisini zcra soktuğunu dile getırdi ve halkın yeni arayışlara yönelmesi gerektiğıni bıldirdi. Aymanda emzirme rekorıı • BERKELEY(AA)- Emzirmenin sağlık açısından faydalannı tanıtmayı ve Guiness rekorunu kırmayı amaçlayan deneme için San Francisco kentı yakınlanndaki Berkeley kasabasında bır araya gelen 1135 anne "aynı anda en çok emzirme" nekorunu kırdı. Anne \c bebekleriyle kasabadaki bir parkta toplanarak toplu emzirme deneyını yaptıran organizatörler, yenı rekorun onaylanması için sonuçlan Guiness yetkihlerine göndereceklerini söyledıler. Bundan önceki rekor, 767 kadınla Avustralya'da kınlmıştı. lûyıl sonra yüzme şenliği • VAN(AA)-Van'ın Gevaş ılçesinde 10 yıl aradan sonra yapılan yüzme şenlikleri büyük ilgi gördü. Gevaş'taki Akdamar Adası 'nda yapılan Van Gölü Akdamar Adası 1. Yüzme Şenlikleri'ne katılan Van Vali Yardımcısı Mehmet Cilacı, doğa harikası olan Akdamar Adasf nda bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin sevindirici olduğunu belirterek "Bu faaliyetler, Türkiye'ye ve dünyaya, yıllardır terörle anılan bölgenin artık bir turizm cenneti olduğunu hissettirecektir" dedi. Orman yangm • MUĞLA(AA)- Muğla'nın Milas ilçesınde, 11 hektarlık orman alanı ile 20 hektarlık zeytinliğin tahrip olmasına neden olan yangın söndürüldü. Karacahisar Köyü Yağcılar Köyü mevkiİDde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalanna 200 orman görevlisi ve çevre köylerden gelen 200 vatandaş katıldı. Antikkazı • GERMENCtK (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Tekinköy sınırlan içinde bulunan Magnesia antik kenti ile Sultanhisar ilçesindekd Nysa antik kentinde kaa çalışmalanna başlandı. Çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tanh ve Coğrarya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabılim Dalı bölümü öğretim üyesı Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında, bir gruj öğretim üyesi ve öğrencinin katılımı ile yapılıyor. Zeugma takNtteri • GAZÎANTEP(AA)- Gaziantep'tekı Zeugma antik kentinin, Birecik Barajı göl sulan altında kalan bölümlennde yürütülen kurtarma İcazılannda gün ışığına çıkan mozaikler kadar taklitleri de ilgi görüyot "Muhteşem güzellıkteb bu mozaiklerden etkilenmemek olanaksız. Çok etkilendim ve taklıtlerinı yapmaya kanr verdim" diyen Ferhat Yavan, 4 aydır yoğun çahşmayla "Okeanus -\e Tethys", "Savaş Sahnes" ve Zeugma'nın sembolü olan "Çingene Kızı" mozaiklerinin taklitlennı yaptığını belirtti. Doğayladostkalmayı başaranilçe: PınarbaşıKastamonu 'nun küçük, bir o kadar da şirin ilçesi Pınarbaşı 'na uzanan yolunpuslu görüntülerinden sonra ilçeye ulaştığımızda, yaz ortasında olmamıza karşın hava serindi. Kırağı soğuğu, çiy soğuğu içimizi üşütüyordu HAYRİ ARSLAN / BARIŞ DOSTER K astamonu'nun küçük, bir o kadar da şirin il- çesı Pınarbaşı'na uzanan yolun puslu görün- tülerinden sonra ilçeye ulaşhğırnızda, yaz or- tasında olmamıza karşın hava serindi. Kırağı soğu- ğu, çiy soğuğu içimizi üşütüyordu. 27 Temmuz Cu- martesi gününün sabahı, birkaç zaman katmanının öncesinde kalmış gibiydi. Pasa Konaflı'mn konukları... 250 yaşındaki Paşa Konağı'nın bahçesinde top- lanan insanlardan kimi teypten çıkan oyun havası- na eşlik ediyor, kimi de yanı başındaki ya da karşı- sındakiyle koyu bir sohbete dalmış durumda. Uzak- tan gelen davul zurna sesleri giderek kulağımızın za- nnı patlatırcasına yaklaşıyor. Bu sesleryaklaştıkça, araya tuhaf denijecek bir vurmalımn neşeli kıvrak sesi kanşıyor... Önce biri uzun diğeri kısa denebi- lecek, çocuk yaşta iki davulcu giriyor içeriye. Ar- dından esmer görünümlü zurnacıyı ve sonunda da derinden bir sarsıntıyla gelen köçeği görüyoruz. Ka- rayağız, yakışıklı bır delikanlı bu... Üzennde beyaz, uzun kollu gömlek var. Gömle- ğin üzerinde allı pullu bır yelek, altında kat kat, fır- ftrlı, rengârenk bir etek... Köçek gerdan kınyor, gö- bek atıyor, zil vuruyor, ara sıra gözlerini kapatacak şekilde biraz uzamış saçmı sert bir hareketle arka- ya, yana atıyor. Ara sıra da gülümsüyor... Alnından, yüzünden şıpır şıpır akan terini, oyununu kesmeden silmeye özen gösteriyor... Oradaki herkesin yanına giderek oyun oynuyor, kendince icat ettiği göze hoş gelen hareketleri ya- pıyor... Bizim de dansözlerden ve son zamanlarda zennelerden gördüğümüz bildiğimiz ne varsa, biraz da kendinden hoyrathk katarak karşımızda göbek ah- yor, gerdan kırıyor... O ufak tefek davulcu belli ki ekibin başı. Davu- lunu aşağı yukan oynatarak, çok sert adımlarla ye- ri adeta sarsarak köçeğe yön gösteriyor... Köçeğin beline belli ki, kalça kısmı çıkık bir göriintü versin diye renkli kuşaklar bağlanmış... Köçek: Her düğüne katılırız. Islmlz bu Ayağında iskarpin var. Döndükçe fırfırlı eteği- nüı altındaki siyah pan- tolonu görülüyor, küçük çocuklann içine bindiği dönme dolaplar gıbı hız- lanıyor, hızlamyor, hız- lanıyor... Köçeğe merak edıp soru sorma fırsatı yakalıyorum. Yamtlan kısa ve net: "Her düğü- ne katıbnz ve bu zaten bizlerin mesleğL" Kadınlar ve erkekler hakkındaki düşüncele- rin, kurgulann değişik olduğu, hayali 'erkek' bir ülkede köçekliğin bir meslek olarak nasıl yaşadığını anlamak çok kolay olmasa gerek... Kavurucu güneşe yenlk düşen küçük bedenler... Ekoturizm merkezi olan Paşa Konağı'ndan ayn- lıyor, Suğla Yaylası Şenlikleri'ne giftnek için aracı- mıza biniyoruz. Tepedeki kavurucu güneşe yenik dü- şen bedenler, çimlerin üzerine sere serpe yayılmış. Az ötede top oynayan, ip atlayan, koşuşruran ço- çuklann sesleri; dev kolonlardan yayılan müziğe kanşıyor. Yiyecek-içecek satıcılannın önünde uzayan kuy- ruklar, takı tezgâhlarmdaki renk cümbüşü, el eme- ği göz nuru el becerilerini sergileyen insanlar. Ankara, Istanbul, Izmir gibi büyük kentlerden ka- dın, erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç on binler, her yıl 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Suğla Yayla Şenlik- leri ve Geleneksel Doğa Tunı"na akın etmışler. Dağ- Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Aydın. VAHŞICENNET ETKastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, yemyeşfl do- t turizme açılan tarihi evleri, "vahşi cen- net" olarak tanınan dünyaca ünlü Valla Kan- yonu ve milattan önce 2 bin yıhna ait insan izlerine rastlanan Dgarini Mağarası'yla doğa turizmi için ideal bir mekân. Merkez nüfusu 2 bin 800, köyleriyle biıükte nüfusu 6 bin olan Pınarbaşı, 1988 yılında Uçe olmuş. Pınarbaşı, 7 Temmuz 2000"de "MiDi Park" ilan edilen. dünyanm korunması gereken 100 orman alanı ve 10 sıcak noktasmdan biri olan Küre Dağlan'nın henıen \anında olmanın avantajuu kullanmak, turizmde ati- hm yapıp bölgedeki konaklama organizasyonlannın merkezi obnak Lstivor. (Fotoğraflar: ŞULE KÖKTÜRK) lann arasından geçen kıvnm kıvnm yollar ve ma- sal penlerimn duvaklan gibi tüm ormanlık alam kaplayan sıs, bizleri başka bir zamana götürüyor. Bölgedeki 30 köy derneğini, belediye ve Kayma- kamlığın katılımıyla gerçekleşen şenlikte, kadınlar ekmek pışiriyor, halk ozanlan karşılıklı atışıyor. Piknık tüpleri ve mangallarla alışılmış panayır gö- rüntülerine sahne olan şenlikte, arkadaşlar, dostlar, akrabalar, yılda bir kez de olsa buluşup özlem gide- riyorlar. Çay demleyen çayuıı, karpuz kesen karpuzunu. et pişiren etinı ikram ediyor konuğuna. Piknik hava- sını andıran şenlığe katılan Kastamonu'nun misa- firperver halkına merhaba deyip yanlanna oturdu- ğunuzda o anda ne ikram edebileceklerse hemen önü- nüze koyuyorlar. Kimi Pınarbaşı'ndan gehniş Suğla Yaylasf na ki- mi Istanbul'dan, kimi Ankaradan... Anadolu ınsa- nının sıcaklığı sanyor sizi ve çaylannızı yudumlar- ken muhabbet koyulaşıyor. Muhabbet olur da mem- leket sorunlan tartışılmaz mı? Herkes kendine gö- re bir başbakan bir memleket politikası belirlemiş ve onu savunuyor. Yaylanın ortasında ise şenlığe şenlik katan yanş- malar de\am ediyor. Erkekler güçlerini gösterdik- len halat çekme yanşmasına kahlırken. kızlar da be- cen ve hızlannı denediklen düğme dikme yanşma- smda oyuncu oluyorlar. Yaylanın gözlerden uzak bir köşesınde ise kır ata binmenin keyfini yaşayan çocuklar yerlerinı kim- seye bırakmak istemiyorlar. At ilerlerken uçmanın tadına vanyorlar. şen kahkahalan çevredekileri coş- turuyor. Derken yağmurla bırlikte dolu bastırıyor. Aceleyle eşyalanm, battaniyelerini, tüplenni, ta- baklanm topluyor insanlar. Istemeye ıstemeye ay- nlıyoruz yayladan, gözümüz arkada kalarak. 6 Köylene hizmet götürme modeli ideal bir çözüm 9 Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Aydın, Kas- tamonu Valisi Enis Yeter'in destegiyle yaşama geçirdıklen "Köylere Hizmet Götürme ModeB" sayesınde hem kaynaklann daha akılcı kullanıldığını, hem verimliliğin 4- 5 kat arttıgını hem de tanhı yapılann turizme kazandınldığını vurguluyor. "Pınarbaşı, tarihi, kültürel ve doğal özeflflde- ri, çağdaş yvçasL, konuksever insannla dünya öV çeğinde bir turizm merkezi olacak" dıyen Ay- dın, bölgedeki 1001 tanhı evın 450'sınde tunzm amaçlı çalışmalann sürdüğünü, olanaklar öl- çüsünde geriye kalan evleri de restore edecek- lerını beürtiyor. Aydm, "Puıarbaşı Ekoturizm Merkezi adını verdiğimiz bu merkez için, Doğal Hayaö koru- ma Derneği'nden arkadaşlar çahşryorlardL Biz de8 ayda 75 milyar Hra harca>arakbina>ıonar- dık. Aksi halde 250 yühk tarihi konak. yakacak odun fnaana, >'ani 5 milyar Kraya saohp yıküa- cakn* dıye konuşuyor. 1 Cumhuriyet Baloları" Ağırükh olarak ormancıhk ve çiftçilikle ge- çinen haUan çahşmalara destek verdiğine dik- kat çeken Aydın, "Kışm av turizmi de başlayın- ca, ilçenin yansı karnını turizmden doyurur. Dünyanmikinci büyük kanyonuna, Ilgarini Ma- garaa'na, Ihca Şelalesi'ne sahip ohnak turizm için avantaj.Köylerdeki evierle biıüktekapah olan 40 okulumuzu da restore edip turizme kazan- dırmak istiyıoruz'' diyor. 1988'de ilçe olan Pı- narbaşı'nın, çağdaş bir yapıya sahip olduğunu, tenis kortu olan ilçede geniş kahlımlı "Cum- huriyet Balolan" düzenlediklerini anlatan Ay- dın, "Köylere hizmet götürme modeli sayesin- de, işleri ihale etmeyip doğrudan kendimiz >a- pryor, halkı da işin içine katiyoruz. Bu sayede400 milyar Brayla 1.5 trihonhık iş yapok. Vaü Enis Yeter'in destegiyle uyguladığnnızbu modeL köv- kent projesinin bir versiyonu ve ülkemizdeki se- kiz yüzden fazla ilçeye örnek oluşturuyor" diye konuşuyor. Sosyal Yardunlaşma Fonu'nun katkısıyla merkez içinde bir oyuncak bebek atöryesi kur- duklannı anlatan Aydın, yöresel giysüer için- deki kursıyerlerin hem yöresel giysili oyuncak bebek yapmayı öğrendiklerini hem de para ka- zandıklarmı anlatıyor. Terzi: Pmarbaşı 5 mturizıııinmeri«z üssü vapacağız Bahçesinde ceylandan tavşana. kazdan horoza pek çok hayvamn yaşadığı, küçük bir su değirmeni ve alabalık havuzunun bulun- duğu Pınarbaşı Ekotunzm Merkezı'nin iş- letmecisi ve aynı zamanda 2 yıldır Suğla Şenlikleri Ağası unvanını elinde bulundu- ran Tevfîk Terzt geleceğe umutla bakıyor. Istanbul "da tekstil işi yapan, yöresine hizmet etmek için 10 üyeli bir şirket kurup turizm işine giren Terzi, "Tur şjrkederiyle anlaşıp bura>ı pazarlayacağız. Köy ambannı da res- tore edip yakmda hizmete sokacağız" diyor Sanmeşe: Her şeyi kendiçabamızia gerçekleştirdik Pmarbaşı Belediye Başkanı HaUl Sanme- şe. "Turizm bacasız fabrika, sermayesiz ya- ünm demek. Bir köydeki 50 otantik evin, sadece 10 tanesi pansiyon işineyönelse bu du- rum o köydeki tanmı da, hay^ancıhğı da canlandınr" diyor. 17 personeİi. 250 milyar lira bütçesi olan belediyenın, tller Banka- sı'ndan aldığı payın ancak personel gider- lerini karşıladığını ifade eden Sanmeşe, "thale açmadan, her şeyi kendi olanak ve çahşanlarunızla yapıyoruz" diye konuşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog