Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

iUSTOS 2002 RAZARTESİ • * • • CUMHURİYET SAYFA spor@cumhuriyet.com.tr 19 KorttagüzellergeçMTenis kortlannda güzeDer firüna gibi esiyor. Ba\an tenisçiler arük maçlara daha bakımlı çıkıyor. Öyfc ki Anna Kournikova ve Jelena Dokk'te ojeH parmaklar, Lindsa> Davenport'un dudaklaruıda ruj görmek mumkun. Ktyafetier ise makyajı tamamlayacak şekflde şık ve güzeL Tenisse\erler artık maç seyretmekle kalmnor adeta defile izlryor. ABD'nin San Diego Evaleti'nde devam eden VVTA Acura Classic Tenis Tlırnuvası'nda Rus raket Anna Kournikova, yan finalde Jelena Dokk'e 6-7,7- 6 ve 6-0'nk setierle 2-1 venilerek elendi Kournikova'nın maç sonrası iizgün oiduğu görülfirken Rus sporeu >apüğı açıklamada, "Kaybettigim için ha\ai kınkhğına uğradun. Ancak turnuvanın genetinde ortaya koyduğum oyundan muduyum" dedi. Jelena Dokk'in fînaldeki rakibi ise \BDİi Lindsav Davenport'u 6-2 ve 6-1'Kk sederle geçen vatandaşı Venus Wilnams oldu. Lindsay Davenpoıt [£3*2 Jclena Dokk. \munda - C oat/er. î Ashlcy Harklomad Anna Kournikova Flnalde A.Cücü'nü 2-0 yendl TSYD Kupası G. Birliği'nin Ankaragücü: O - G.Birliği: 2 STAT: 19 \fa\ıs (Ankara) HAKEMLER; Metın Tokai (7), Sürhat Munımğlu (7), tr- fan Çakır (7) ANKARAGÜCt:Zafer (}). idem (3) (dk 39 Mehmet Turk- mehmet3) Gökmen (3) Hakan Kııtlu (5) (dk 74Burak2) Yılmaz (5) (dk. 59 Özgür3). Ismet (3) Baıdoo (7) Cambas (5) Farvk (3) (dk 46 Cem 3) Hakan Keleş (3) (dk 61 Bu- ak\ e 3) Huse\ ın (6) (dk. 6 " Mehmet Ipek 3) GENÇLERBİRLİGİ:flawr£ota/y;f *7> ElSakaü) Ah- medHassan (5) fdk 81 YoulaJ Thomas (5) (dk 77 \ıhat) Cafer (4) (dk 59 Musıafa 5) M Ba\o (6/ (dk 86 Korhan) Cmıt (5) Okan (5) (dk 66 Muraı 4) Denız (7), Serkan (6) (dk. ÇOİMMal) Vevsel (7) (dk. 88 Idrıs) GOLLER:ZX 25 le\sel dk 76 M'Bavo AJVKARA (Cumhurhet Bürosu) - Ankara şubesın- ce duzenlenen 36 Türkıye Spor Yazarlan Dernegı (TSYD) Kupası'nı, fînalde Ankaragücü'nu 2-flyenen Gençlerbırlığı 9 kezkazandı Kupada üçunculuğu, Ela- zığspor'u 3-1 \enen Dıy arbakırspor elde ettı Diyarbakır: 3 - Elazığ: 1 HAKEM: 4lı Lluvol(6) Osman'iavuz(5) Ragıp L\sal(5) Dt\ARBAKIR:Dıallo(5)(dk 73Bahattın4) Kamıl(6)(dk 46 Hasan 4) Murat Hacıoğlu (4) (dk 46 Da Sıha 5) hurı (7) Burhan(6) Murat Duman (5) (dk 63Sa\aş4) Cengız- han(5l(dk 46Omer4) Celalettm(7) Saffet(5)(dk 46 4b- dullah 4) Serdar (5) Denız (6) (dk 68 Kurtuluş 4) ELAZ1G:Kıngston (3) (Dk 27 Orkun 5) Lnal(3) Bulent (3) Eren (3) (dk 49 Cem Beceren 5) Mehmet Altıparmak (5) (dk 49 Cem Yanık5/ Jarro (3) Erhan Samlı (3) (dk 79 Osman) Husevn (4) (dk 49 Mert Merıç 3) Umıt (6) (dk 49Reşıt3) Mehmet 4h (3j Hacı 4nf(3) (dk 57 Sedat 5) GOLLER: Dk 21 Bulent (Tcendı kalesınel dk 33 Denız (pen ) dk *3 \un dk 69 Cem Yamk İyf Niyet Oyunları Masıteııisinde büyiık çekişme devam ediyor. Finaliçin büyükyanş Spor Servisi - Ingılte- re'nın Manchester kentın- de deam eden lyı Nıyet Oyuıun'nda. 200 metre erkeker sırtustunde 1 se- nde lunadalı Morgan Kna- beve Ucoçyalı laııEdmond (2 16:1) 2 sende Rus- ya'da- Terence Parkın (2 15'2). 3 sende deKa- nadaiı Vlıchael Brovvn \ e Avusralyalı Jım Pıper (2 15-1) bınncı oldular 200 rretre sırtustunde Jım Pıper Mıchael Brovvn, Andrf* Bree Regan Har- nson Terence Parkın, Adarr ATııtehead Morgan Knabr\e Ian Edmond fi- naldeıitm madalya ıçınyu- zecekJer 200 metre bayanlar ke- lebekteıse, 1 sendeGeor- gına Lee (Ingıltere 2 12 07). 2 sende Petna Thomas ('VMistralya 2 0905).bınncılığıeldeet- tıler Bu dalda Petna Tho- mas Jennıfer Button Ge- orgına Lee, Margaretha Pedder EIızabeth\anWe- lıe, Jessıca Deglau Aud- rev LacroL\ \e Rachel Cof- fee. fınale vûkselen ısunler oldular 400 m ferdı kan- şıktadal sende Elızabeth \an Welıe (Y Zelanda 4 47 82). 2 sende Jennıfer ReılK (A.vustral>a 4 44 57), ılk sıravı aldılar FİKBET DAĞLIOĞLU 1. KOll: F: Mr Nobel (1) P.iatko (2) PP: 4rsen (4 S:E!ectron(5) 2.K(N:F:Donanma(6) P: Tradez (5). PP: Nazgul (I S:Nalbantoglu(2) 3.K(S F:Talaz(5),P:Ku- çBEnka(lO), PP: Go- ka(2j, S:0rkapı(3) 4. K(R • F: Küçuk Gızcem (" P: Star Tumbul (5) Pflncebel (9) S: Başer- 4LTILI GAN1AN 2 4 1 3 3 11 6 5. KOŞl:F:Dragon(2) P: Mızrak (4), PP: Ozgunav (1) S:Humakuşu(3) 6.KOŞL:F:Centaur(3), P: Tokaozefe (1 i) PP: Koş- turan (6), S: Hot Jazz (5) 7.KOŞU:F:YoungWolf(10) P:lntıkamm<7) PP:Soy- lukan(3) S: Lıttle Rasca- Ie(2) SS:Grandy(Il) 8.KOŞU:F:Kaşen(8) P:Dı- narguzelı (111 PP: Aygün- kızı (6), S: Berfin (5) Günun İkilisı 8 Koşu 10 7 3 2 8 Çifte Bahis: ! Çıfte l 6 Tabela Bahıs: 107321i 18 takımdan 11 'i Türk teknik adamlarla çalışırken 7'si yabancılan tercih etti Süper Lîg'de yerK devrimiSpor Servisi - Super Lıg'de 2002 2003 sezonuğfA&ısl Trabzon başlarkeı kadr bulunu; edecek ısevab; başlav acak adele ı, 7 sı sezona /. Beşıktaş. Trabzonspor. Gençlerbırlığı. Ankaragücü. Goztepe. Altay, Elazığspor \e Gazıantepspor'un antrenorlen gorev lenne sezon başında başladı Beşıktaş. geçen yıl Gaiatasarpf'da^ore\ yapan \lircea Lucescu jleMsaıı ararken. GençlerHflı^i j f Ankaragücü'nun genç teknıkmrektoru Ersun \anal ı takımın başına getırdı G Sarav ıle ustun başanlarvakalayan Fatiİı Terim de. yaklaşık 2 \ıl suren Italya macerasından sonra yenıden yuvaya döndü Bu sezon görev yapacak yabancı teknik adamlann 1 'ı dışında kll S# L^fekdkalanlar. tanıyan geçen sezon Lorant. başında Gazıanteps Samsunspor'ı dan FrineTbahçe'de başayan Wfrner rtlılenn jatBiyediç. Muhzescu. Jovanovski Mihai Stokhita ise bu sezon ılk kez Turkıye'de çalışacak Kulup yonetıcıle^Jm S^KJI takımlannın başına geTOdd^ıpnç kuşak teknik artık bızden bın gıbıler Ankaragücu'nun teknik dırektoru ^ ş | beklıyor^ençlcuşjrtan Ersun Yanal Gençtejj^lğı'nın. 4ykut Kocaman tstanbulspor un. Rıza Çahmba> Denızlıspor'un \e Ziya Doğan da Malaryaspor un başansı ıçın sahaya çıkacak • Japon bisikletçilerin 'Çin-İtaİyalpekYolu 20 Yıl Projesı' çerçevesınde Kapadok- ya'dan başlayan turlan Ayasofya Mey- dam'nda sona erdı I Hong Kong'da yapdan 10 Dunya Bayanlar Voley- bol 'Grand Pnx' Turnuvası'nda şampıyonluğu, fınal- de e\ sahıbı Çın Halk Cumhunyetı'nı 3-1 yenen Rus- \a3 kezkazandı • Hırvatistan'ın başkentı Zagreb'de suren 2 Avru- pa Lmıt Bay anlar Basketbol Şampıyonası "nda Turkı- \e Yunanıstan'a54-52 yenılınce 8 oldu • İzmirÇeşme'desona eren WîndsurfTurkıve Bınn- ulığı'nde erkeklerde Bora Kozanoğlu, bavanlarda Skadı Pekdağ masterlerde Mehmet Hancı, gençlerde de \akup Osmanoğlu bınncı oldular • İstanbul'da yapılan Paletlı Yüzme (A) Grubu Tur- kı\e Bınncılığı nde erkeklerde ve bayanlarda Istan- bul Elıtspor bınncı oldu __ • Uuslararas Future ErkekJer Tenis Turnuvası 'nda Rumen rakıbı Dacıan Cracıun'u 4-6,6-2 ve 6-2'lık set- Ierle2-1 j'enen Belçıkalı Jeroen Masson bınncı oldu • Izmir'de yapılan Naılı Moran Atletızm Bıreysel Turkıye Bınncılığı'nde Serhat Güveloğlu, 300 met- re engellıde 40 5'lık derecesinı 39 7'ye gelıştırdı ve İ enı Turkıye rekorunun sahıbı oldu I Formula -1 'deArrow s takımımn pılotu Alman He- ınz Harald Frentzen'ın sozleşmesı fesh edıldı • Hazırhk maçlannda dün: Denızlıspor-Denıziı Be- ledıve:5-0, Altay-<\>dın 2-1, V Manısa-A Kepez 4-l,Nazıl!ıBld-Kutah\a 2-0 •• At yanşlannda ahılı gaman. 3-6-4-5-7-5 kombı- nesını bılenler, 91 nulyon 500'er bın lıra kazandı Balkan Samplyonası Judoda 16 madalya GÜMÜLCİNE(Cumhuriyet)-Yıına- nıstan'ın Gumulcıne kentınde yapılan 2 Balkan Genç ve Umıtler Judo Şam- pıyonası'nda Turkıye, 1 altın, 7gümuş ve 8 bronz madalya kazandı Şampıyonada Turkıye'ye tek altın madalyayı, umıt bayanlarda 44 kıloda Özden Turedi getırdı Dığer madalya alan sporcular ise şoyle Gençler / (+) 78 kflo: Belkıs Zehra Kaya (2 ), 78 kfflo: Seda Karabağ (2 ), 48 kilo: Esra Kaya (2 ), 60 kflo: Zahıd Demırkıran (3 ), 81 kflo: Omer Kara- burçak (3 ), 52 kflo: Gulşah Sonmez (3 }, 73 kflo: Ömer Yaman (3 ) Unutter / 73 kflo: Mahmut San (2 ), 69 kflo: Cuneyt Çetın (2 ), 59 kflo: H îbrahım Ceylan (2 ), 48 kilo: Canan Kastal (2 ), 66 kilo: tmaeddın Erkoç (3 ), (+) 70 kflo: Merve Gul (3 ), 70 ki- lo: Şenfe Avgıuıduz (3 ), 63 kflo: Ba- har Alaoğlu (3 ) DENİZLt 1. ASIİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosvaNo 2001 1050 Davacı Mahye Hazınesı vekılı tarafrndan da\alı Fıkret Pışkın \e Dılaver Evırgen aleyhıne mahkememıze açılan alacak tlava.smda Da\ alı Fıkret Pışkın, Munar Sman Caddesı Vurdaalp \pl K 1 No 22 Denızlı adresınde oturur ıken adına ı,ıkartılan da\etıyenın teblığ edılemedığı fum araştırmalara rağmen bulunamadıfından, da\a dılekçesı ve duruşma gununun ılanen teblığıne karar venlmekle, 11 10 2002 gunu saat 9 00'da kendısı veya temsıl ettıreceğı \ekılle da\asmı ta- kıp ettırmesı, aksı halde vargılamava vokluğunda devam edıleceğı ve bu şekılde karar venlecegı bu nedenle dava dılekçesı vemeşruhatı ılanen teblığ olunur Basırı 46946 GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI İZMİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaMo 1998 4606 Satılmasına karar venlen gaynmenkullerın cınsı kıymetı evsafı Izmır ılı Konak ılçesı 1 Suleymanıve Mah de ka- ın tapunun 1668 ada 21 parsel 15 cılt, 1694 sayfa nu- marasında kayıtlı taşınmazda 127 4640 arsa pavlı ze- mm kat (19) B B no'lu dukkân nıtehğındekı taşınmaz olup dükkanın ıçmde yer aldığı ana yapı betonarme kolonlu. yığma tuğla duvarlı olarak ınşa edılmıştır Dükkanın dış kapısının demır dogramalı, dışları fîle kepenklı verlen karo plaka kaplı ıç duvarlan bova ve badanalı ıÇınde vvc-lavabosu bulunmakta. elektnk ve su tesis.atı mevcut olup 24 m2 alanlıdır Taşınmazın degen 5 750 000 000 - TL (Beş mılyar vedı yuz ellı mılyon TL ) olup bu bedel uzennden satılacaktır SATIŞ Ş^RTL^RJ 1 Taşınmaz 1 satış 16 9 2002 gunü saat 10 30'dan 10 45'e kadar Izmır 4 lcra Mudurluğu adresınde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edıfen kıymetın O o75'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı şartıvla en çok arttırana ıhale olunur. bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 26 9 2002 gunu aynı yer ve aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Ikıncı arttırmada ise ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmın edı- len kıymetın o o40'ını ve satış masraflannı geçmesı şar- tıyla en çok arttırana ıhale olunur 2 \rttirmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıy- metın °o20 sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar ka- dar mıllı bır bankarun temınat mektûbunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 günu geçmemek uzere mehıl venlebılır Resmı ıhale pulu tapu alım harcı ve masraflan, gavnmenkulun tes- lım masraflan alıcıya aıttır Tapu satım harcı. taşınma- zın avnmdan doğan bınkmış vergıler ıle dellalıye res- mı satış bedelınden odemr 3 îpotek sahıbı aiacaklılar ıle dığer ılgılılenn ve ır- tıfak hakkı sahıplennın bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır ıddıalannı da- vanağı belgeler ıle 15 gun ıçensınde daıremıze bıldır- melen lazımdır -\ksı takdırde haklan tapu sıcılıyle sa- bıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4 Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçınde odenmezse 11 K 'nın 133 maddesı gereğınce ıhale fes- hedılır Ikı ıhaJe arasmdakı farktan ve %50 faızden alı- cı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5 Şartname ılan tanhmden rhbaren herkesm göre- bılmesı ıçın Izmır 4 lcra Mudurlugu'nde açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı ve mündereca- tını kabul etmiş sayılacaklan. başka bılgı almak ıste- venlenn 1998 4606 Tal sayılı dosya numarasivla Mu- durlugumuze başvurmalan ılan olunur Basın 47751 BANDIRMA1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKÜLÜN AÇIK ARTITRMA İLANI DosvaNo 2000 343 Tal Bır borçtan dola\ ı satılmasına karar venlen I Ipoteklı taşınmaz Balıkesır ılı Bandırma ılçesı Edın- cık kovu Kumbet mevkıı 41 pafta, 10116 parsel, 28 04 m2 vuzolçumlu arsa ustûnde kargır dükkanın 1 3'er hısseden ta- mamı Gavnmenkul Edıncık beldesı sınırlan ıçensınde ve ımarplanınadahıldır L'lu Cadde>ecephelı Çarşı Camıı'ne 20 metre uzakhkta olup şu anda uzenndekı dukkânda Ay- ga2 tup satış şubesı bulunmaktadır Muhammen degen 6 000 000 000 TL dır Saat 11 00 - II lOarasında 2 Ipoteklı taşınmaz Balıkesır ıh Bandırma ılçesı Edıncık Koyıcı meskıı 14 pafta 8306 parsel 781 50 m2 vuzolçumlu arsanm 1 3'er hısseden tamamı beledıye sı- nırlan ıçensınde ve ımar planına dahıldır Cumhunvet Cad- desı ne eephelı olup halen uzennde bnket deposu bulunmak- tadır Muhammen degen 4 000 000 000 TL 'dır Saat 1110- 11 20 arasında ' Tpoteklı taşınmaz Balıkesır ılı Bandırma ılçesı Edıncık beldesı Bodonozmevkıı 36 pafta 5546 par- sel 1600 m2 \Tizolçumlu zeyiınlığın I 3 hısseden tamamı Beledıve sınırlan ıçınde ımar planı dışındadır Parselın gü- nevdogusunda tarla yolu bağlantısı vardır Uzennde zeytın ağaçlan bulunmaktadır Muhammen değen 3 ^00 000 000 TL 'dır Saat 11 20 - 11 30 arasında 4 Ipoteklı taşınmaz Balıkesır ılı, Bandırma ılçesı Edıncık beldesı Maltamevkjı 36 pafta 2134parse! 2100 m2 vuzolçumlu zevtınlıgın 1 3 hısseden tamamı bele- dnesınırlan ıçensındeımarplanıdışındadır Parselınkuze>- doğusunda tarla yolu bağlantısı \ ardır Lzennde zevtın ağaç- lan bulunmaktadu- Muhammen degen 3 500 000 000 TL 'dır Saat 11 30 - 11 40 arasında satılarak paraja çevnlecektır Satış şartlan 1 Satış 13 09 2002 Cuma günu vukanda ya- zılı saatler arasında Bandırma 1 îcra Mudurluğu nde açık art- tırma suretıyle v apılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıv- metın %75'ını \e ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boy- le bır bedelle alıcı çıkmazsa en t,ok artıranuı taahhüdü bakı kalmak şartıvla 23 09 2002 Pazartesı gûnu aynı saatte ve verde ıkıncı aıttırmava çıkanlacaktır Bu arrarmada da bu mık- tar elde edılememışse gav nmenkul en çok arttıranın taahhu- dü saklı kalmak uzere arttırma ılarunda göstenlen müddet so- nunda en çok arttırana ıhale edıleeektır Şu kadar kı arttır- ma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının 0 o40'mı bul- ması \ e satış ıstevenm alacağma ruçhanı olan alacaklann top- lamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevırme ve pa> laştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bövle fazla be- delle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 Arttırmaya ış- tırak edecekienn tahmın edılen kıvmetın o o20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektûbunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl v erebılır Tella- hye resmı ıhale pulu tapu harı, \e masraflan ıle KDV afı- cıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odemr 3 Ipo- tek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzernıdekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıd- dıalannı davanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır \ksı takdırde haklannı tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmada hanç bırakılacaktır 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıyle ıha- lenın feshıne sebep olan tum alıcılar v e kefillen teklıf ettık- len bedel ile son ıhale bedelı arasmdakı farktan \e dığer za- rarlardan ve aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul ola- caklardır Ibale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın Daıremızce tahsıl olunacak bu fark, varsa on- celıkle temınat bedelınden alınacaktır 5 Şartname, ılan ta- nhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıva bır orneğı gonde- nlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn >ukarda yazılı dosya numarasıyla Mudürluğu- müze başvurmalan ıle satış ılanen teblığ edılemeyen alaka- darlara teblığ venne kaım olacağı ılan olunur (*) tlgılılar tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 4' 7 962 2O.YılKonseri 17 Ağustos Cumartesi Saat : 20.00 Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Bilıri icin: 253 36 36 Cumhuriyet •İ.ET *»TIS NOKTALAM BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2002 487 Karar No 2002 865 Davacı Orhan Demır vekılı Av Guler Kumaşbay tarafından ıkame olunan vası tayını davasının yapılan açık yargılaması sonunda. Davanm kabulu ıle Trabzon ılı, Çarşıbaşı ılçesı, Fener Köyû. 10 cılt, 40 hanede nufu- sa kayıtlı olup halen Halıt Zıya L şaklıgıl Caddesı No 1 Bakırkoy adresınde oturan Ham- dı ve Kadnye kızı 1941 d lu Nunye Demır'tn mevcut hastalığı sebebıyle TMK'nm 405 maddesı gereğınce kısıtlanmasına, kendısıne avnı verde nufusa kavıtlı Kadem ve Nun- ye oğlu 1961 d lu oğlu Orhan Demır'ın vası olarak tayınıne 16 07 2002 tanhlı celsede karar venlmıştır tlan olunur 10 07 2002 Basın 48088
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog