Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2002 PAZARTESİ 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 12 Dev Adam, Brezilya karşısmda başa baş götürdüğü maçta 69-65 yenilerek dördüncü oldu Yîne sonunu getiremedikBrezilya: 69 - Türkiye: 65 SMX)^. 4 bdı/pekç HAKEMLER:/rro/tforr:* (7) (Slovenya) Iha Belosevıç (7) (Yugos- lavya) BREZÎLVA.: Mazuchn (3)2 Machado (5)8 Barbaso (Sf 4 Va- rejao (5/6 S Varejao (')14 Fılho (6)11 Gıoıannom (6)6 \asa- mento (4)2 Klajke P)iK Pmto (4)2 Garcıa (3) TÜRKİYE: Kerem (5)- Ömer (8)17 Hıdavet (6)9 Mehmet (6)10 4sım (6)10 Harun (6) A Kava (4) Haluk (5)3 Hakan (4) 1. PERlYOT: 15-24 (Tw§aye), 2.PERIYOT: 22-13 (Brezifya), 3. PE- RIYOT: r-13 (Brezüytp, 4. PERTYOT: 75-/5 İLK YARI: 3 7 -3 7 5 F4LL: 39 55 4 \areja? (Brezilya) KEREM KAÇARLAR Efes Pılsen World Cup Turnuvası'nın son gununde Turkıye, Brezilya ıle o>Tiadığı uçunculuk maçında ra- kıbıne 69-65 venılerek turnuva dorduncusu oldu Maça çok ıyı başlayan Ulusal Takım. ılk pen>ot boyunca ıyı savunma japtı OmerOnan"ınbubolum- de attığı 15 sayı ıle ılk çeyreğı 24-15 onde tamamla- dı tkıncı penyotta hücumlardan boş donen Turkıye. ılk penyotta elde ettığı 9 sayılık farkın kapanmasına engel olama>ınca ılk yan 37-37'lık beraberlıkle bıt- tı Maçm ıkıncı yansına da tutuk başlayan Ulusal Ta- kım, Brezıl>a'dan Klafke ve Sandro \arejao vu dur- duramavınca bu pen>ot sonunda skor 54-50 Brezılya lehıne oldu Maçın son çeyreğıne kazanma hırsıyla başlav an Turkıye HalukveMehmet"ın>>ayılanyla33 dakıkada 55-54 one geçtı Ancak bu dakıkadan sonra Ulusal Takım'ın ust uste >aptığı top kavıplan Brezıl- >a'ya yaradı \e ıkıncı kez karşılaştığımız Brezıl>a"ya vıneyenıldık 69-65 Burnundan amelı> at olan tbrahim Kudua>. el tarak kemığı çatlavan Hüsevin Beşok ve adalesınde çekme olan Vlirsad Turkcan dunku maçta forma gıymedı Ote yandan karşılaşmay ı De\ let Bakanı Fikret Ün- lü tstanbul ll Mudurû \edat Bayram ıle Ulusal Fut- bol Takımı Teknık Dırektoru Şenol Guneş de ızledı Yugoslmyaşampiyon Yugoslavya: 101 - Kanada: 82 SALON: Abdı Ipekçı HAKEMLER: PetrSudek (6) (Slovakya), Pachedo (6) (Angola) YUGOSLAVYA: Bodıroga (6)6, Koturovıc (7)6, Smıljanıc (5)2, Rakocevıc (5)5, Stoıakovıc (6)14, Scepanovıc (7)15 Janc (6)7, Drvbnjak (6)10, Ccbarkapa (4)2, Vujanıc (4)2, Tomasevıc (6)5, Gurovıc (8)22 KANADA: Novell Thomas (4)0, Nohr (4)4, Swords (6)12, Mc- Drum (6)8, Kuıatkowskı (5)8, Davıd Thomas (6)10, Kamngwa (4)11. Anderson (6)16, Meeks (5)8, Ross (4)5 1. PERİYOT: 26-22 İLK YARI: 58-36 (Yugoslavya), 3. PERİ- YOT: 21-29 Efes Pılsen Istanbul VVorld Cup'ta şampiyon Yugoslavya oldu Fınal maçınınılk yansını 58-36 onde kapayan Yugoslav- ya, zorlanmadan 101- 82'lık skorla şampıyonluga ulaştı Bulgaristan zorlandı Bıılgaristan: 97 - Çin: 95 HAKEMLER: Jesus Maraho (6) (Brezifya) Mohammed Boufemk (6) (Ce- zayir) BULGARİSTAN: Vıdenm (7)11 We\ (4)0 Bozov (6)8 Georgıe\ (6)6 Mıntcjhe\ (7)11 Angelo\ (6)10 Koeshmov (4)0 BoıkoMladenov (6) 11, Chn- sımır Dımıtro\ (7)16 Sttoko\ (7)24 ÇtN:Shıquıang(5)10. Weı<'4)4 Xıaobm(6)16 Weıdondg<6)12 ChenKe(4)2 Lı \an (7)15 Feng\v (5)6 Yao Mmg(7)l6 Batere (6)12 Fene(4)2 l.PERİYOT: 32-2/ İLKVARI: 59-44 (Bulgaristan) 3.PERIYOT: 19-25 5 FAULLER: 4ngelo\- (34 01) (Bulgaristan) Weı (3720) (Çin) Efes Pılsen Istanbul "World Cup'ta 5'ıncılık - 6'ncılık maçında Bul- ganstan, Çın'ı son sanıyede attı- ğı basketle 97-95 yendı Angola geç uyandı Angola: 71 - Cezayir: 59 SALON: Abdı Ipekçı HAKEMLER: Thompson 16) (Kanada) Kemmg (5) (Çin) ANGOLA: Mıızadı (7/23 Costa (4)0 Vıtonano (4)0 Monteıro (5)2 Victorı- ano (5)2 Carvalho (5j9 Chıpongue (4)0 Mıngas (4)0, Almeıda (7)10, Luton- da (4)9 Gomes (7)16 CEZAYİR: Mehnaoui (4/1) Benhoane (4)0 Sahraouı (4)4 Boudıssa (4)2 Do- ubal(6)15 Haıf(4)2, Oualı (5)4 Boughedır (6)13 Benmmdane (5)14 Sa\ah (5)4 Oukıd (4)1 1. PERİYOT: 13-21 İJJOARI: 42-31 (Cezayir lehine) 3. PERİYOT: 22-13 Efes Pılsen tstanbul World Cup'ta 7'ncılık 8'ncılık maçında Angola, Cezayır'ı 71-59 yen- dı Afhka derbısınde ılk yanyı 42- 31 onde kapayan Cezayir, maçm sonunu gehremedı Ulusal Takım'ın yıldızı Hida>efin çabası gaHbiyet için vetmedı. (KEREM KAÇARLAR) G Ö R Ü Ş / DEVRİM ERİŞKON Sporu Hak Edllmiş Başarıların Alanı Haline Getirebilmek Evet, Fransa Bısıklet T/u sona erdı, ancak yankılan dun- ya spor kamuoyunda haen dahı dınmek bılmıyor Turu peş peşe dorduncu kez kazaian L. Armstrong'un hakkında ar- tık gelenekselleşen dop'og ıddıalannın ardından, şımdı de "Rumsas Vakası" ıle d ua/r daha da daramatık hale gelmek- te turun bıttığı 28Ternmxtanhınde Fransa-ltalya sınınnda yapılan aramada bu yılk "jrda 3 olarak dıkkatlen uzennde toplayan Lıtvanyalı Rumsas'ın eşının arabasında dopıng yapıcı madde ıhtıva ede^DOI mıktarda ılaçla yakalanması, zıhınlerde onemlı son_ı ışa-etlen yaratmakta Tam da, 2002 Dunya fopası'nda hıçbırfutbolcunun do- pınglı çıkmaması ıle gerçek anlamda sportıf başarıların uretılmesıne sevınırken F'ansa Turu ıle gelen haberler bu gelışme surecıne golge duşurdu Tur oncesınde dunya klasmanında 222 sırao=/er alan Rumsas'ın, daha once bu olçektekı hıçbır yanjnada dıkkat çekmemesıne rağ- men, Fransa turunda çjorerdığı olağan dışı performans za- ten supheler uyandırm.or da değıldı Her ne kadar, 24 Temmuz tarıhıne kad ar .aoılan dopıng kontrollerınden te- mız çıksa da, Rumsas iysından son kontrollenn sonuç- larının alınması bekle-rtrrKte Ancak bunlardan da temız sonucu alsa bıle, Dunya&sıkletçıler Bırlığı'nın bu yıl çıkan yonetmelığıne gore v a 5 ^ madde trafığıne karışmaktan dolayı Rumsas'ın sport'açıdan cezalandırılması soz ko- nusu Tur bıter bıtm&zsojğu Italya'da alan Rumsas go- zetım altında tutulan ^ ı - <urtarmak ıçın artık sureklı Fran- sa'ya gen çağnlmakta 3aşan" ıle çıktığı yarıştan, hak- kındakı lekeyı temızlem* uzere Evet, ozellıkle 1997 \ 'da turu kazanan Alman sporcu Ullrich ın dopıng necJefi ıe tur oncesınde 6 aylık ceza al- ması ve bu yılkı turun scr etaplannda Ispanyol yanşçı Gal- deano'nun da anabo»lızr sınıfına gıren Salbutamol aldığı- nın eklenmesı tartışm.alar3hız kazandırmış durumda Fran- sa turunda, spordakı t>aşryı spor dıştndakı faktorlerde ara- yan zıhnıyetın ne denlı SÛHK kazandığını gormek de son de- rece uzucu Ancak bı_ı b'uda Dunya Dopıngle Mucadele Ajansı da boş durmujyr doğrusu Nıtekım, 2003 yılında uluslararası bır konferens sunulacak Dunya Dopıngle Mu- cadele Kanunu ıle alı *-ııa< tedbırienn guçlendınlmesı he- deflenıyor 2006 Kış O l royalanna kadar da, hukumetlerın yerel yonetmelıklerını tH.«anun ıle uyumlu hale getırmelen tasartanmakta Gerçı kımı ulkelerdeManun daha çıkmadan da çaba- lara rastlanmıyor değ il orinjsu Dopıng golgesının duştu- ğu turun ulkesı Fransa ca son skandallann netıcesınde, S- por Bakanı F. Amour- \& yılında çıkanlan Dopıngle Mu- cadele Kanunu'na ılı^K' orarnamenın yayımlanması ış- lemlerını hızlandırmış. ır.mda Aynca Içışlen, Adalet ve Malıye bakanlıklannın -eşoUJumlu olarak çalışmalan ıle gum- ruklerden başlayarak, cxong yapıcı malzemelenn dolaşımı- nın engellenmesıne d <y * tedbırienn alınması gundemde Eh, butun bu cıddı nrt^ı> - -xı dopıngı onleyıcı yerel ve kure- sel bazdakı atılımları g cr*/e başladıkça, sureklı dopıng ıd- dıalan ıle yan yana ge» le rsıklet sporunun geleceğıne daır umutlanmaya hıç mı hsıaMnız yok7 T E K N t K / LEVENT YLCELMAN Savunmaya Karşın... Yaklaşık bır ay sonra dunya şampıyonası fînallennde aynı grupta karşılaşacağımız Bre- zilya ya ıkı gun arayla ıkı kez yenılmek moral açısından lyı olmadı Ilk karşılaşmada uç sa- kat veren Ulusal Takım ıçın dunku maç, uçun- culuğu elde etmek kadar bır hesaplaşma amacı da taşıyordu Her ne kadar Mirsad'la Ibrahım trıbunde otursa da Hıdayet ve Ha- run un donuşu hucum organızasyonlannın Yugoslavya maçındakı kadar kotu olmayaca- ğına ışaret edıyordu Ustelık bazı dersler de çıkanlmıştı Yanı sınır savaşı şeklınde geçen ılk maçta uygulanan 'yumuşak' savunma an- layışı terk edılmıştı Ibrahim Kutluay'ın ye- nne oynatılan Ömer Onan'ın kendı kapası- tesını de aşarak ılk çeyreğe 15 sayı sığdırma- sı, belkı ekstra bır durum olarak gorulebılır a- ma bu yapılan sert savunmanın başansının bır gostergesıydı Oluşturulan savunma dı- rencı sayesınde kazanılan toplann fast bre- aklerle skora donuşmesı, ömer'ı on plana çtkaran etken oldu Ancak bunun devamı gelmedı öncelıkle fast break organızasyonları ıle bırlıkte ömer'ın etkınlığı bıttı Ardından uzunların skor uretımı konusunda venmsızlığı başladı Savunma da başlardakı performansından uzaklaşınca denge sağlandı 3 perıyot sendromunu da ılk 7 dakıka ye- nıden yaşadık Açılan 9 farkı savunma ıle du- zeltmek de yaklaşık 6 dakıkamızı aldı Ancak daha oncekı maçlardakı ıstıkrarsızlık bu kez ıkıncı yanda ıkı kez bızı vurdu Maçm son bo- lumunde 4 dakıkada 13-1 'lık sende yaşadı- ğımız ve belkı de maçı kaybettıren ıkıncı ınış- tı Bunun datelafisı çok zordu Herşeyerağ- men 2 5 dakıka kala 11 sayı genden gelıp maça ortak oldularama son noktayı koyama- dılar Dunku yenılgı, yazının başında da dedığı- mız gıbı hıç de lyı olmadı Bınncısı, turnuva boyunca yaptığımız en lyı savunmayı uygu- ladık Bır gun sakatlanan ve savunma sev- meyen yapısıyla bılınen Harun bıle gereklı rotasyonlarda ve yardımlaşmalarda sıntma- yacak bır performanstaydı Takım savunma- sını bozan tek oyuncu bızce Asım dı Son çeyrekte Varejao ya yakın savunma yapa- mamasının yanında, bu konuda aynı takımı gıbı ınış çıkış yaşayan Mehmet Okur'un dı- rencını de bozdu Oysa kısa-uzun yardım- laşmasının en ust duzeyde olduğu bu maç- ta Asım oyunun sonunda savunmaya bıraz yoğunlaşsa, 4 penyodun başında 4 dakıka boyunca tek sayı attırmadığımız sure daha da uzayabılırdı Basketbol her ne kadar takım oyunu da olsa, bıreysel savunmadakı bır ak- saklığın ya da anı duşuşun takım savunma- sını ne derece olumsuz etkıleyebıldığını açık- ça gorduk Hucumda 34 dakıka sahada ka- lıp 9'da 1 ısabetle oynayan Asım'ın yanında Hıdayet'ın de 6 nbaunt ve 6 asıste rağmen 27 dakıkada 13'te 3 ısabetı hayal kırıklığı ya- ratan bır tabloydu Indıanapolıs te bu ıkı yenılgının rovanşına çıkacağız Ancak oradakı maçlarda buyuk ıhtımalle Ibrahım, Hüseyın gıbı eksıkler de ta- mamlanacak Sadece rakıbe ıkı kez yenılmış olmak, ustelık sonuncusunu lyı savunma ya- parak kaybetmek moral motıvasyonu aşağı çekebılır, ancak takım olmak da bunları aş- mayı gerektırmıyor mu 7 Gomes ve Chiesa'yı transfer edemeyen San-Kırmızılılar Terim'in raporunu bekliyor Galatasaray'da yeni arayış • Transfer edılecek futbolcunun malıyetı yonetıcılen düşündürürken, teknık dırektor Fatıh Tenm'ın takım ıçındeki dengelen bozmayacak bır futbolcu aradığı öğrenıldı ARİF KTZILYALEN Galatasaray'da yabancı oyuncu trans- fen bu hafta ıçınde nethk kazanacak Teknık dırektor Fatih Terim. başkan Özhan Canaydın'dan oncekı akşam yaptığı goruşmeden sonra golcu arayı- şındakı tum yetkıyı uzenne aldı San-Kırmızılı yonetım Fatıh Te- nm'ın vereceğı rapor doğrultusunda menajerlerle temasa geçıp yabancı hak- kını lıg başlayana kadar kullanacak Maliyeti düşündürihx)r Gomes ve Chiesa'yı elınden kaçıran San - Kırmızılılann transfer edeceğı futbolcunun malıyetı yonetıcılen du- şundururken, Fatıh Terım'mtakım ıçm- dekı dengelen bozmayacak bır futbol- cuyu aradığı sızan bılgıler arasmda Son adav Makaay Galatasaray' ın ılgılendığı ısımler ara- smda M'Boma yenıden ağırlık kazanır- ken, Çek Lokvenc ve tngılız Michael Rickettstalabealmdı Deportıvo La Co- runa'da mutsuz gunler yaşayan Ro\ Makaav 'ın da transfer ıçm duşunuldu- ğu öğrenıldı İzinli gününde tek başına çalıştı Bolic uyarıyı dinledi Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafindan "Kendine geP diyerek uyanlan Ehir Baüc, takun izLn yapmasma rağmen dün tek başına çahşma yapü. Terim'in Balic'e, Tksikierin var. LJgin başlamasına çok az bir sfire kakh. İlk hafta maçına kadar kendmi toparia ve istediğim Bahc oT dh'erek ıryardığı belirrildi Terim avnca hazırhk kamplanmn yümzı Fehpe'yk de ikUi topianü yapti. Terim'in Feiipe'ye de sahada daha agreaf ohnası içinırvardığı öğrenüdL Hakemler de sezona 'merhaba y dedi Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gozlemcileri Derneği İstanbul Şubesi (TFFHGD), 2002 / 2003 futbol sezonunu düzenlenen törenle açü. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'la Merkez Hakem Komitesi Başkanı Bulent Yavuz'un kutlanıa telgrafi gonderdiğı açıhşta bir konuşma yapan Merkez Hakem Komitesi Asbaşkanı Serdar Çalar, bu sezonun hakemlerin altın yıta olacağııu sovledı. Bu yıl yapılan çahşmalar hakkında da bilgi veren Çakır, Super Lig'deki hakem sayısmın 30'a indinldiğıni de sözlerine ekledi. Torende Serdar Çakır, tstanbul Belediyesi Spor AŞ Genel Muduru Ayhan Bohıkbaşı'na bir teşekkiır plaketi sundu.(Fotoğraf KEMAL HAMŞtOĞLU) Beşlktaş Forvette forma savaşı KEREM KAÇARLAR Beşıktaş'ın forvetınde forma sa\"aşı başladı Sezo- na Bursaspor maçıyla başla- yacak olan Sı>ah - Beyazlı- lar, a>™ zamanda forma re- kabetı de yaşayacak Yenı sezon oncesı yaptığı transferlerle dıkkatlen çeken Be- şıktaş, yaşadığı şanssız sakatlıklar nede- nıyle de sıkıntı çekıyor Sıyah - Beyazlı yonetım Ühan Mansız ve Ahmet Dursun'un yanına Rumen Pancu. Pascal Nouma ve genç Johnson ı da monte ederek forvetını guçlendırdı Nıtekım hazırhk donemınde once Ah- met Dursun sonra da Ilhan Mansız'ın sa- katlanmalan. Pancu Nouma'nın da ıd- man eksıkhğı gol > ollannı sıkıntıya sok- tu Teknık dırektor Mircea Lueescu. Bur- saspor sinavı oncesınde forvette oyuncu seçımınde çaresız kalırken. hazırlık maç- lannda defansın uyumsuzluğu ıçın de ay- n onlemleralma\ı duşünuyor Brezılja- lı oyuncu RonaMo'nun ağır kalışı. Za- go'nun da uyum surecını aşamaması, Tol- ga'nındabuaçıklan kapayamaması, Lu- cescu"nun ıkıncı buyuk sorunu Tümer: Başanya mecburuz Beşıktaş orta sahasmın tecrubelı ısım- lennden Tümer Metin. yenı sezonda ta- bmının başanlı olacağını soyledı Hazır- hk donemınde gosterdığı performansla Lucescu'nun gozdesı olan Tumer. "\ap- nğunız çahşmalar eksikkrimizi gormek içindL Onunıu/deki hafta sonu Bursas- por maçrvla Super Lıg'e i>i bır başlangıç vapmak ısta-oruz. Takıma bu sezon gelen bazı arkadaşlarunız u\unı problemi va- şrvor, ancak ben inaıuvorum kı Bursas- por maçıvla se>ircimi/ guzel futbol ova- na>an bır Beşıktaş izlej ecek" dıye konuş- tu Amaral idmana çıkti Beşıktaş. Bursaspor'la oyna>acağı maçuı hazırlıklarını dun akşam yaptığı antrenmanla surdurdu Beşıktaş Nevzat Demır Tesıslerı'nde gerçekleştınlen ıd- mana, yenı transfer Amaral da katıldı Bu arada Beşıktaşlı olan istanbul Val- ısı Erol Çakır. eşıyle bırlıkte Nevzat Demır Tesıslen'ne gelerek akşam ıd- manmı ızledı Fenerbahçe Nihat ısrarı sürüyor Spor Servisi - Fenerbah- çe'de Nihat ısrannın sur- duğu ıddıa edıldı Real Socıedad'ın bu fut- bolcuyu onumuzdekı se- zon ıçın duşunmedığının oğrenılmesın- den ve Nıhat'ın da San-Lacıvertlı takı- ma sıcak mesajlar v/ollamasından sonra yonetıcıler. Sadertin Saran v e Hakan Bi- lal Kutlualp'ın bugun gınşımlere başla- yacakları soylenıyor Nıhat'ın transfenndekı en buyuk sı- kıntı, 4 5 mılyon dolarlık bonservıs be- delı Fenerbahçe'nın bu puruzu atlatıp Nıhat'ın ısmım 8 Ağustos'a kadar UE- FA'nın Şampıyonlar Lıgı hstesıne yetış- tırmeye çalıştığı konuşuluyor Bu arada bır donem San-Lacıvertlıle- nn gundemıne gıren ancak Ingıltere'ye transfer olan SiKa'nın bu ulkede çahşma ıznı alamamasından sonra menajen va- sıtasıyla Fenerbahçe'>e yenıden mesaj gonderdiğı öğrenıldı Fenerbahçe'nın Şampıyonlar Lıgı 3 on eleme turundakı rakıbı Fey enoord ıse ozel karşılaşmada TottenhamTa 2-2 be- rabere kaldı Trabzonspor Sürpriz isim: Zdravkov TRABZON (Cumhuriyet) - Trab- zonspor Kulubu Başkan Yardımcısı MehmetÖksüzoğhı. geçen sezon Istan- bulspor'da oynayan Zdravkov'un bu- gun Trabzon'a gehnesmı bekledıklen- nı soyleddı Oksuzoğlu, Bulgar kale- cıyle son bır goruşme daha yapacakla- nnı belırterek, "Herhangi bü" pürüz çıkmadığı takdirde bu oyuncuyla sözkş- me ünzala\acağız" dedı Bordo-Mavı- lı takımda, Zdrav ko\ ıle sozleşme ım- zalanması durumunda kalecı sayısı 5'e yukselecek Karadenız ekıbmde, Pet- koviç, Metin Aktaş,Osmanve Tolga ka- lecı olarak gorev yapıyor Yong geliyor Trabzonspor'un Guney Kore'den transfen Lee Eul Yong'un bugun ulke- sınden doneceğı bıldınldı Guney Ko- relı oyuncunun yann geç saatlerde Trabzon'a geleğı ıçm çarşamba gunu Bordo-Mavılı takurun yapacağı çalış- maya katılacağı kaydedıldı Ote yandan Da Sılva'nın da ozur dı- lemek ıçın Trabzonsporlu yonehcıler- le gonışeceğı oğremldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog