Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Brezilya önünde farkı bulduk ancak hakemler ve hatalara boyun eğdik Bu yenilgiye agjanır Turkıye: 86 - Brezilya: 88 TÜRKİYE: lbrahim (7)13, Hüseyin (5)0, Mehmet (5)4, Haluk (5)0, Kerem (4)8, Hidayet (9)27, Mirsad (9)22, Asım (5)2, Harun (7)10 BREZtLYA: Filho (5)2, A. Varejao (7)11, Gi- ovannoni (5)4. Klafke (8)19, Machado (9)30, Garcia (5)0, Mazzuchini (6)8, S. Varejo (5)6, Ferraciu (6)8 1. PERİYOT: 32-21, 2. PERİYOT: / 7-17, İLK YARI: 49-38 (Türkiye), 3. PERİYOT: 21-18, 4. PERİYOT: 16-32 IND1ANAPOL1S (Cumhuriyet) - 14.Dünya Şampiyonası'nda son saniye üçlüğü ile maçı 88-86 yeniJdik. Ilk maçında R Riko'ya yeniJen ulusal takım Conseco Fieldhouse'da Brezilya karşılaşmasına Hidayet Kerem. Asım, tbrahün ve Mirsad beşiyle başladı. Ay-Yıldızlı ekip uy- guladığısertsavunmaile5.dakikada 15-10öne geçti. Ulusal takım. ilk periyodu 32-21 önde ka- padı. Hidayet iyi savunma yapmanın yanmda ilk 10 dakikaya da 13 sayı sığdırdı. 2.periyota da iyi başlayan Ulusal takım farkı 14 sayıya (35- 21) çıkardı.llk yan 49-38 önde kapandı. 2.yannın 40. saniyesinde Asım 5 faule ula- şınca pivot pozisyonu Hüseyin Beşok'a kaldı. Ancak bu devrenin başında takıma bir durgun- luk gelince Brezilya bunu iyi değerlendirdi ve 3 dakika içinde fark 4 sayıya (51-47) indi. Ma- çın bu dakikalannda hakemlerin de yanlış dü- dükleri düşüşde etkili oldu. Mola sonrası Hida- yet ilecanlanan Ay-Yıldızlılaryansı fastbreak- den üstüste 8 sayı bularak farkı yeniden 12(59- 47) sayıya taşıdılar. 12 Dev Adam. 3.periyotun bitimine 2 dakika kala maçtaki en büyük fark olan 15 sayıyı (65-50) yakaladı.Oyuna sonradan giren Harun"un da skora katkısı ile son periyo- ta 70-58'lik avantajla girdi. Brezilya, KJafke ve Anderson Varejao'nun sayılan ile farkı 6 daki- ka kala 5 sayıya (75-70) düşürdü. Maçın biti- mine 4 dakika kala ise fark 2 (77-75) oldu. Bre- zilya'nın sert savunması karşısında skor avan- tajımız2 dakika kala 1 sayı (81-80) oldu. 1 da- kika 5 saniye kala kenara çıkan bir top sonrası Mirsad Brezilya benchindeki oyuncularla iti- şinceortam gerildi. 57 saniye kala ise kaptırdı- ğımız top sonrası fark 1 sayıda (83-82) kaldı. 38 saniye kala Hidayet'ın müthiş üçlüğü ile gali- biyet yolunda büyük adım attık (86-82). Payla- şılamayan top karanndan sonra 26 saniye kala Varejao'nun kazandırdığı 3 sayı ile skor 86-85 oldu. 15 saniye kala Kerem'e yapılan faulde bu oyuncu iki atışı kullanamadı. Topu kazanan Bre- zilya son hücumu Machado ile kullandı ve sü- renin bitimi ile birlikte 3'lüğü buldu ve hayal- lerimizi yıktı. Müthiş bir maç oynayan ve bira- ra 15 sayı farkı yakalayan Ulusal takım hiç ha- ketmediği bir yenilgi ile salondan boynu bükük aynldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Porto Riko, Lübnan"ı 99-77 yendi. Şamplyonada bugün Hidayet Türkoğlu'nun çabası Brezüya'yı frenleyemedi. 12 Dev Adam Lübnan karşısında SporServisi- Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Ulu- sal Basketbol Takımı, bugün Lübnan ile kar- şılaşacak. Ilk gün Porto Riko ile yaptığı mücadeleyi şanssız bir şekilde kayben ve dün deBrezilya'yi yenena mağlup olan ay - yıldızlılar B Gru- bu'ndaki üçüncü maçından ga- libiyetle aynlmayı hedefliyor. Saat 21.30'daki maç NTV'den naklen yayımlanacak. Gfintin programı 19.00 Angola - îspanya (A), Kanada - Yugoslavya (A), 2130 Venezuela - Rusya (D), 0130 Yeni Zelanda - Arjantin (D), Cezayir - Almanya (C), 04.00 Çin - ABD (C), Porto Riko - Brezirya (B). Antrenörler 3 büyüklerin potada devamından yana Fenerbahçe'siz ohn Spor Serviâ - Futbolda "Üç Büyülder" ola- rak adlandınlan Galatasaray, Beşiktaş ve Fe- nerbahçe'nin, maddı sorunlannın giderilme- mesı durumunda yeni sezondabasketbol ve vo- leybol birinci liglerinde yer almayacaklannı açıklamalannın yankıları sürüyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Antre- nörü Murat Ö/gül San-Lacivertli kulübün basketbolda Birinci Lig'de mücadele etmeye devam edecegine inandığını söyledi. Antre- nör Murat Özgül. Fenerbahçe'de basketbolün bir gelenek olduğunu belirterek. "Birinci Lig'de- ki bu geteneğin biteceğine inanmıyorum" de- di. Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı ant- renörü Murat Yösmaoğlu da üç büyüklere dev- letin mutlaka destek sağlaması gerektiğini be- lirterek şöyle konuştu: "ÜçbüyüklersEvoleybol ve basketbol oimaz. Sorunun en kısa zamanda çfizümeıılaşafagıımBkakhğnıgyenkıı devam edeceğimize inanıyomm.'* KÜLTÜR • SANAT ANADOLU USELERf FEN ÜSELERİ ve KOLEJLERE HAZIRUK KURSLARINDA GÜÇLÜ BİRİKİMLİ DENEYİMLİ KADRO 2001-2002 ANADOLU LİSELERİ SINAV SONUCLARI GURUR TABLOMUZ ÇAGKAN YAPAR TUFAN KIZILIRMAK NECİP BERKER ÜNER SADIK HACIOĞLU TOLGA BÖL.UKBAŞI OZAN BERK ALTIN AU TUNÇ TUNCEL ERKUT BARBAKÇI ZEYNEP BAŞ OZGUN YALÇIN Cağaloğlu Anadolu Lısesı Nışantaşı Anadolu üsesı Pertevnıyal üsesı Burak Bora Anadolu üsesı Haydarpaşa Anadolu Lısesı Beşiktaş Ataturk Anadolu L. Istanbul Erkek Lısesı Turkıye 3 sü tstanbul Erkek Lısesı Istanbul Erkek Lısesı Istanbul Erkek üsesı Istanbul Erkek üsesı Istanbul Erkek üsesı Kabataş Erkek üsesı Kabataş Erkek üsesı Kabataş Erkek üsesı Kadıköy Anadolu Lısesı 10 Bahçehevler Anadolu LJsesı 5 Vatan Anadolu üsesj 5 Vfefa Anadolu Lısesı 2 Bayrampaşa Anadolu üsesı 4 Kartal Anadolu üsesı Kursumuza devam eden öğrencilerimizin %70'i Anadolu Lıselerini kazanmıştır. I 1.30-14.00-1 6.30-19.00-21.30 SİNEMAMIZ SEÇKİN FİLMLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR. ISTANBUL ERKEK LISESI İLKÖĞRETİM 7. ve 8. SINIFLAR İÇİN KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR TURKOCAGI CAD. N O : 4 3444O CAGALOGLU - ISTANBUL 15 7O-71 - 7-2 BEYOĞLU 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2000/708 Bir borçtan dolayı satışına karar verilen aşağıda cınsi, tapu kaydı. evsafi ve değeri yazılı gayrimenkul açık arttırma suretıyle satılacaktır. Tapu Kaydı: Beyoğlu, Tomtom Mahallesi, Nuriziya Sokak'ta bulunan 34 pafta, 317 ada. 81 parsel sayılı 2189.85 m2 miktarlı arsada ınşa edilmiş kargır işhanının A ve B blok 1. bodrum katta 160/63810 arsa paylı 48 No'lu dükkânın tamamı borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Imar Durumu: Beyoğlu. Tomtom Mahallesi, Nuriziya Sokak'ta bulunan 34 pafta. 317 ada, 81 parsel sayılı yer, 07.07.1993 tarih ve 4720 sayıh ku- rul karan ile "Kentsel SİT Alam" içine alınan bölgede kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli 11.11.1974 tasdik tarihlı tadilat planında lstiklal Cadde- si'nden H=24.00 m. Nuriziya Sokak'tan H: 15.50 m. irtifada mer'i plan ve yönetmelik şartlannda yapılaşma sahasında olmak üzere imar durumu ol- duğu, ancak 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'ndan karar ahndıktan sonra imar durumu tanzim edileceği anlaşılmıştır. Gayrimenkulün halihazır durumu: Satışı söz konusu olan gayrimenkul Beyoğlu. Tomtom Mahallesi, tstiklal Caddesi ile Nuriziya Sokağı'na cep- heli ve lstiklal Caddesi üzerinde 365 kapı nolu 34 pafta. 317 adâ, 81 parsel sayılı ve 2189.85 m2 miktarlı arsada inşa edilmiş 13 katlı betonarme kar- gir yapı olan Beyoğlu Iş Merkezi isimli binada kat ırtıfaklı olarak. A ve B Blok 1. bodrum katta 160/63810 arsa paylı 48 No'lu dükkânın tamamıdır. Anagayrimenkul olan tstiklal Caddesi üzerinde 365 kapı nolu Beyoğlu lş Merkezi isimli bina. Bina arsanın tamamında inşa edilmiştir. Bina 5 bodrum, zemin, asma ve 6 normal katlı olmak üzere 13 katlıdır. 5. bodrum katta depo, sığmak, ka- lorifer-kazan dairesi, 4. ve 3. bodrum katta garaj, 2. ve 1. bodrum kat ile zemın ve asma katta dükkânlar normal katlarda işyerleri vardır. Binanın ça- tısı kiremit kaplı olup. lstiklal Caddesi cephesi cam giydirmedir. Bina bakımlı ve temizdir. A ve B Blok 1. bodrum katta; 16063810 arsa paylı 48 No'lu dükkân halen bıtişik 47 No'lu dükkân ile birlikte kullanılmaktadır. 16 m2 miktarlıdır. Zemini beton üzeri halıfleks ve duvarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Pasaj cephesi demir doğrama vitrindir. Dükkânda kalorifer, elektrik tesisatı var- dır. Bakımlı ve temiz bir dükkândır. Tek hacimlidir. Dikdörtgen şeklindedir. Gayrimenkulün Değeri: Beyoğlu ilçesi, Tomtom Mahallesi, lstiklal Caddesi, Nuriziya Sokak, 34 pafta, 317 ada, 81 parseldeki kargir işhanında, A ve B Blok, 1. bodrum katta 160 63810 arsa paylı 48 No'lu dükkânın tamamına 13.600.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir. SaOş şarüan: 1-1. Satış. 15.10.2002 günü saat 10.00-10.15 saatleri arasında Beyoğlu 4. lcra Müdürlüğü'ndeki açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu açık arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklı varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci açık arttırma 25.10.2002 günü aynı yer ve aynı saatt- lerde yapılacaktır. ikinci arttırmada muhammen kıymetin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağma rüchanı olan alacaklılann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ıhalesi yapıiacaktır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymerin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankanın teminat mek- tubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı ıstedığinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılir. İhale damga pulu, KDV, tapu harcının 1/2 nispetindeki masraflar alıcıya ait olduğu tellaliye ile birikmış vergi borçlan satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ılgıliler tabirine irtifak haklan sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse IlK'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 60 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ıçin daırede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen aiıcıya bir ömeği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan. tebliğ yapılamayacak olan hissedarlara tebliğ yenne kaim olmak üzere ilan olunur. 28.08 2002 Basın: 53438 —- Süreyya, Colden League'de de birinci Günün içinden 30Ağustos'ta 'Zafer'ekoştuBRÜKSEL (Cumhuriyet) - Mü- nih'te yapılan Avrupa Atletizm Şam- piyonası'nda 1500 metredeki zafe- rinden sonra Süreyya Ayhan. dün de Golden League'de 3.57.75'lik derecesiyle hem Türkiye rekoru kır- dı hem yılın 'en iyi derecesiııi' yap- tı hem de alnn madalya kazandı. Belçika'nın başkenti Brükserde yapılan Golden League'in 6. ayağı olan Memorial Van Damme Atletizm Yanşlan'nda, 1500metrebayanlar- da Türk atlet Süreyya Ayhan'ın bi- rinciliğinin 30 Ağustos Zafer Bay- ramı'nın kuüandığı gün gelmesi da- ha anlamlıydı. 15 bin dolar ödüllü yanşta 3.57./ 75'Iik derecesiyle ilk sırayı alan Süreyya Ayhan, aynı za- manda bu yılın en iyi derecesini de gerçekleştirdi. Süreyya Ayhan'ın ar- dından Bulgar atlet Turoba Afexia (4.00.76) ikinci, ABD'li RegjnaJa- cobs da (4.01.06) üçüncü oldu.Gol- den Leaguede de birinciliğinin mut- luluk vericı olduğunu belirten Ay- han. % *Kendimegü\enhorum. İleri- de bu derecelerin çok daha iyikrini yapacağun" dedı. Dçer sonuçlar/Erkekler/lOOm.: 1. Timothy Montgomeıy (ABD 9.91). 2. Francis Obikwelu (Porte- kiz ' 10.01). 3. KimColhns( 10.01) 10.000 m.: 1. Sammy Kipketer (Kenya' 26.49.38), 2. AssafaMez- gebu'(Etiyopya - 26.49.90), 3. Ric- hard Limo (Kenya ' 26.50.20) 400 m.: 1. Felix Sanchez (Domi- nik Cum. 47.99), 2. Stephane Di- agana(Fransa, 47.99), 3. Joey Wo- od}' (ABD - 48.39) Bayanlar /100 m.: 1. Manon Jo- nes (ABD - 10.88). 2. Zhanna Pin- tusevich - Block (Ukrayna/10.90). 3. Tanya Lavvıence (Jamaika/' 10.93). Satrançta ödülgünü • Gazetemi- zin de medya sponsorluğunu yaptığı Ulusla- rarası Istanbul Satranç Festi- vali, Cemal Re- şit Rey Konser ve Sergi Sara- yı'ndaki ödül töreniyle dün sona erdi. 8 ülkeden 250 oyuncunun katıl- dığı festivalin açık turnuva birincisi Kırgı- zistandan Algız Şukuralıev oldu. Şukura- lıev'in ardından Bulgaristan'dan Dimitar Lalev ikıncıliği, aynı ülkeden Rosen Laza- rov da üçüncülügü elde etti. • Ülkerspor, o^adığı hazırlık maçlann- da aldıgı galıbiyetlerle dikkat çekiyor. Tu- runcu - Yeşilliler. Belçika"nm Union Nons takımı karşısında elde ettiği 81-61'ük so- nuçla. 4. hazırlık maçını da kazandı. • Avrupa Şampiyonası Elemeleri yan fınal (E) Grubu rövanş karşılaşmalan önce- si hazırlıklannı sürdüren Bayan Ulusal Bas- ketbol Takımı. lstanbul'da yaptığı özel maç- ta Belçika'yı 79-64 yendi. • tzmir'de devam eden Ümıtler Açık Kü- me Sutopu Birincilıği'nde alınan sonuçlar şöyle: Ege Su Sporlan Tenis thtisas Kulü- bü- Hatay Reyhanlı: 5-0 (nükmen), ASSK- Adana ÇÎnarlı: 20-4, Göztepe-TOFAŞ: 4-10, Bursa Bld.-Çukobirlik: 3-7 • İran'ın resnû haber ajansı tRNA, ABD > önetımınin gelecek hafla başkent Tahran 'da başlayacak Dünya Serbest Güreş Şampiyo- nası'na 'güvenlık kaygılan bahanesiyle' gü- reş takımını göndermemesinin 'siyasi amaç- lı* olduğunu öne sürdü. FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Deprem (1). P: Bozok (7). PP: Babanur (6), S: .\kcan (5). 2. KOŞU: F: Merdoğlu (1), P: Steel Girl (3), PP: Semtemper Storm (2), S: Kapriati (5). 3. KOŞU: F: Crazy Lız (5), P: Radikal Girl (7). PP: Yasko (8), S: Revnak (9). 4. KOŞU: F: Caperena (3). P: Nerval (2), PP: Sorgunbeyi (8). S: Spectrando (9). 5. KOŞU: F: Cash ln The Bank (3), P: Büyü f 1), PP: Ülkülü (2), S: Babişko (6). 6. KOŞU: F: Reino Rose (8), P: Gülerceler Castle (4), PP: Lıl Red (7). S: VVhite's Daugh- ter(9) SS: VenüzKızı(9). 7. KOŞU: F: Bailıcan (8), P: Kervan (9). PP: Paşamıllu5). S: Boksör(2). Günûn Ikilisi 6. Koşu: 8 4. ÇifteBahis: l.Çitte: 1 1 . Tabela Bahis: 8 4 7 10.9. ALTIU GANYAN 8 I Bursa at \anşlannda altılı ganyan. 1-4-6- 3-16-6 '' 11 kombınesınj bılenler, 2 nulyar912 mılyon 790'ar bin lira ıkramiye kazandı. DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI 1B DEV ADAM NTV'DE 19:00 KANADA - YUGOSLAVYA 21^0 TÜRKİYE - LÜBNAN 23:30 PORTO RİKO - BREZİLYA 01:30 Y.ZELANDA - ARJANTİN 04:00 ÇİN-ABD \NTVR, /aynı anda İSTANBUL 1018 ANKARA 104.7 IZMIR 95.7 www.ntvmsnbc.com 2002 WORLD BASKETBALL CHAMPIONSHIP RESMİ YAYINCISI KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AHKÂMIŞAHSÎYE) Dosya No: 2002567 Mahkememızce verilen 20.08.2002 tarih ve 2002 567 esas, 2002'706 sayılı ılamı ile Hasan-Fe\zi- ye kızı 1334 d.lu Nadide Enön'ün rahatsızhğı sebe- biyle 4721 s. TMK'nun 405. maddesi gereğince vesa- yet altına alınarak kendisine Ayşula Turhan vası tayın edilmiştir. Keyfîyet ilan olunur. 20.08.2002 Basın: 52997 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2002 254 Vasi Tay. Mahkememizce verilen 04.06.2002 tarih ve 2002 254 Esas, 2002/513 karar sayılı ilamı ile. De- nizli, Baklan Merkez Mah. Cilt: 9. Hane: 53'de nüftısa kayıtlı bulunan. Hacı Süleyman oğlu, 1337 doğumlu Mehmet Sanca 4721 s. TMK.'nun 405 maddesi gere- ğince vesayet altına alınarak kendisine 1950 doğumlu Gülşen Turhan vasi edilmiştir. Kevfivet ilan olunur. 19.06.2002 Basın: 52629
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog