Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 'Tales Of High Fever' organik ve doğal seslerle elektroniğin mükemmel bir uyumu niteliğinde Konsantre meyve suyu; Zuco 103MURATBEŞER Brasil-Elektro, Break'n Bossa ve Latin Groove; bunlann hepsi temelin- de, dans müziği yapan müzisyenlere malzeme sağlayan mükemmel tro- pik kanşımlar. Son yıllann club trend- lerine damgasını vuran bu esinti, ya- vaş yavaş etkisini yitiriyor. Brezilya, Hollanda ve Alman karması Zuco 103 elemanlan ise yukanda adı ge- çen etkileri müziklerinde kullanma- sına rağmen, bu mevsimi geçmeye başlayan rüzgâra dahil olmadıklan- ru iddia ediyorlar. Zuco, Portekizce- de meyve suyu anlamma geliyor ama onlar yazıldığı gibi değil, okunduğu gibi kullanmayı tercih etmişler. 103 ise memleketlerinin meyve sulannın içindeki alkol orarunı gösteren ra- kam. Yeni albümde abşkanhk hakim Daha önce 1989'da kurulan RecA adlı bir grubun minimal, son derece kuvvetli elektronik vuruşlara sahıp olan Amsterdamh davulcusu Stefan Kruger, Zuco 103 içinde grup sözcü- sü. Grubun tuşlu çalgılanndan mesul olan diğer Stefan Schmid ise 15 ya- şından beri caz müziği ile alakadar. Her iki Stefan'uı da ilgi alanlan aşağı yu- kan aynı; eğitimlerinin orta yerinde, ikisi de yükselen elektronik dalgası ta- rafindan yutulmuş ve yeni vazıfelen ile karaya vurduklannda bu vazifeyi, Brezilya'nın Carioca bölgesinden ge- len Lflian Meira ile yerine getirmeye karar vermişlerdi. Brezilya'da bir sam- ba okulu yöneticisinin kızı olan Viei- ra, 12 yıl önce istemeye istemeye Amsterdam'a göçmüş, çünkü bir Hol- landalı ile evlenmiş ve ülkesinin zor- lu ekonomik şartlan onlan bu göçe zor- lamıştı. Burada önce şan eğitimi al- mış ve hatta Bacan adlı bir grupla iki 0103 albümlük bir macera bıle yaşamıştı. Üçlü, ilk kez bir araya geldiklerin- de de isimleri Zuco 103 değildi; SefQ projesi çerçevesinde, Afrika ritimle- ri ile caz melodilerini kanştırarak parçalar üretiyorlardı. O sıralar Ziri- guiboom plak şirketuun A&R görev- hsi olan Beco Dranoff tarafuıdan fark edilmeleriyle beraoer, ellerindeki bi- rikmiş olan bu parçalar LP formatın- da New York'ta piyasaya sürüldü. îş güzel olunca aynı zat, gruptan komp- le bir albüm çalışması talebinde bu- lundu ve grup bunun üzerine kuv- vetli bir elektronik zemirti olan 'Out- ro Lado'yu yaptı. Albüm kendileri- • Brezilya, Hollanda ve Alman karması Zuco 103 elemanlan club trendlerine damgasını vuran Brasil-Elektro, Break'n Bossa ve Latin Groove esintilerini müziklerinde kullanmalarına rağmen bu rüzgâra dahil olmadıklannı iddia ediyorlar. Zuco, Portekizcede meyve suyu anlamına geliyor ama onlar yazıldığı gibi değil, okunduğu gibi kullanmayı tercih etmişler. 103 ise memleketlerinin meyve sulannın içindeki alkol oranını gösteren rakam. nin bile şaşkınlığına neden olacak kadar büyük bir ilgi gördü. Yeni albümlen 'Tales Of High Fe- ver'da, ilk çalışmaya oranla daha faz- la akışkanlık var; bu plakta canlı ses- lere epeyce önem verilmiş, ama bu elektroniğin de hakkı yenmemiş. Or- ganik ve doğal seslerle elektronik arasında mükemmel birdenge veoran kurulmuş. Görülüyor ki, müzikal fa- aliyetlerinin gidişatı, elektronik ağır- lıklı müzikten akustiğe doğru br yo- lu işaret ediyor. Epey bir sample kul- laruyorlar, ama ses kaynaklanrm ta- mamı kendilerine ait. Şimdi grubun biriktırdiği hali hazırdaki mevcut ses kaynaklarına bakılacak olursa, onlar rahatlıkla bir de akustik albüm çıka- rabilecek kadar fazla materyale sahıp- ler Hollanda'da sanat yaşamı inişte Üçlü, kendini tam olarak bir coğ- rafyaya aıt hissetmese de her şey Li- lian'ın vokalinin etrafinda döndüğü için, Brezilyalı kimliği biraz a|ır ba- sıyor. 'Curso De Reclamaçac", Bob Dylan'van elektrik blues gitarriff'Ie- ri ile bezenmiş, bouse ritmiyk yete- rince yabancılaştınlmış; devamında da Brezilya'nın kuzey doğusuna ait bir çeşit rap olan Emboiado'yadönüş- müş. 'Tales OfHigh Fever', Zingıiboom kataloğunu zenginleştiren bir inci; Zuco 103 ve plak şirketi, karşılklı ola- rak birbirlerinden çok memrun, şir- ketin tarz ve firsat buldukça Miles Davis ve John Coftrane hakkııda soh- bet etmekten büyük zevk alın ente- lektüel patronlan ile adeta kınka ol- muslar. Bu şirket, sanatçılannın ter türlü ihtiyacı ile yakından ilgilmen bir bünyeye sahip. Aynca bu çctının al- tında Bebel Gflberto gibi biımin var- lığı da onlara bir armağan. Hollan- da 'da son 10 yıldır sanat ha/atı iniş- te; devlet Amsterdam'dapek çok kulübü kapattı, ama Zuco 103 için orası halen cazip bir yer, çüıkü ora- da bir müzisyen olarak yaşanak dün- yanın herhangi bir yerine otanla çok daha kolay. MÜZÜCDÜNYASINDAN KISA KISA... *Johnny Cash yeni albümünde Nkk Cave, Don Henley ve Fiona Apple ile beraber, The Beatfes, Hank VViDiams ve Nine Inch Nails coverlan yaptı. * 16 Ağustosgünü bir festivale katılmak için Detroit'e doğru yol alan alternatif rock grubu Ash üyeleri, bir otobüs kazası geçirdi. * Nine Inch Nails' in lideri Trent Reznor'un 'Tapeworm' adı altında Maynard James Keenan ile gerçekleştirdiği yeni bir projesi var. * Brit pop grubu The Vferve'den tanıdığımız Richard Ashcroft yeni albümü 'Human Conditions'ı 21 Kasım'da çıkanyor. * Hole grubuna son noktayı koyduktan sonra Courtney Love, tekrar oyunculuk kariyerine geri dönüyor. * 2002 Haziran ayında yaptığı açıklamaya rağmen, Moby bütün sevenlerini şaşırttı ve yeni albümü '18'den bir parçayı reklamlara sattı. * Marilyn Manson, 'Top Gun', 'True Romance' ve 'Spy Game' gibi fılmlerden tanıdığımız Tony Scott'un yönettiği 'Beat The Devil' adlı bir kısa metrajlı fıhnde oynuyor. * Michael Jackson'ın 'Prince Michael ü ' ismini taşıyan altı aylık üçüncü bir erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. * Sony, BMG, Warner ve Universal gibi büyük şirketler, 'Escapology' adlı albümünü çıkarmaya hazırlanan yıldız Robbie VVıüiarns'ın peşinde. * Belirsiz bir süre için müziğe ara verdiğini açıklamasına rağmen Manu Chao, yıl sonu bir konser albümü çıkaracak. * Ünlü dergi RoDing Stone'da yayımlanan bir röportajda Chemical Brothers'dan Ed Simons, Bhır'den beraber çahşmak için öneri geldiğini söyledi. * Popüler Ingiliz kız grubu Atomic Kitten, Blondie'nin ünlü parçası 'The Tide is High'ı yorumlayacak ve single halinde yayınılayacak. * RoDing Stones, 'Forty Licks' adını taşıyacak olan albümde, dördü yeni olmak üzere tam 40 ünlü eski şarkısını derleyecek. * Rap'çi NAS, 24 Eylül tarihinde 'The Lost Tapes' adlı özel bir albümü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. * Puff Daddy ve Alicia Keys genç Amerikalıların oy kullanmayı ihmal /nemeleri için 'Rap The Vote' adını aşıyan bir kampanya yürütecekler. Albüm türkünün günümüzde ulaştığı noktanın başanlı göstergesine ışık turuyor Salkım Söğüt 4 piyasadaTürkü formatında kaliteli yapımlara imza atan Metropol Müzik. büyük beğeni toplayan 'Salkun Söğüt' serisinın dördüncü albümünü yayımladı. Serinin bu seferki albümünün sahibi olan sanatçılar, müzikseverlerin daha önce farklı projelerle ısmıni duyduğu ve sevdiği tlkay Akkaya ve Oğuz Aksaç. 'SaUam Söğüt 4'ün artık gelenekselleştiği üzere çok zengin bir kadrosu var: Kemal • Metropol Müzik tarafından çıkan 'Salkım Söğüt 4' albümünde Ilkay Akkaya ve Oğuz Aksaç'in parçalan yer alıyor. Sahir Gürel, Turgot Alpbekoğru, Mehmet Akatay, Ismail Soyberk, Gürsoy Tanç ve Ejder Akdeniz. bu albüme katılan dev müzisyen kadrosundan bazılan. Ağırlıklı olarak anonün türkülerin tercih eüldiği çalışmada, açılış parçası 'Bir Yanım'. güzel bir Efkan Şeşen bestesi. Lazca söylenen 'Ou Nana'da, Ilkay Akkaya ve Zugaşi Berepe'nin uıutulmaz ismi Kazun Koyuncu düet yıpıyorlar. 'Gitmezdim Bu Şehirdm' ve Yaa BUmemSiyah Zülfün TeOeriıe' adlı parçala-, pop-rock sınırlarnda son derece nodern düzenlemeler. Oğuz Aksaç uı söylediği Nerinan' ise adeta bir Laz hip-hop'u. 'Salkım Söğüt 4', gelişim seyrinde olan ^e farklı anlayışlarla senteze gren türkünün, günümüzde ulaştığı roktayı gösteren başanlı bir çahşma. Steve Vaiplak şirketi kuruyorSteve Vai caz dediğinizde akla gelen gitarcılardan biri değil. Genelde kilise heykelciklerinin üzerine düşen yıldınmlarla süslenmiş fotolu, metalik solo gitarlarla dolu albümler çıkanyor Vai'in kolay kategorize edilen bir sanatçı olmasına rağmen, o çok yönlü bir dinleyici. Vai'nin şimdiki yeni merakı plak şirketi kurmak; fusion ağırlıklı işler üreten Favored Nations plak şirketinin çatısı altında çahşacak Acoustic adlı plak markasının kuruluşuyla uğraşıyor. flk albümler eski Poüce gitarcısı ve Charles Mingus fanatiği olan Andy Summers ile daha önce Stephane Grappeffi ve Django Reinhardt'ın birçok albümünde çalmış olan eski Soft Machine elemanı John Etheridge'in işbirliğirin ürünü 'ImisiMe Threads'. Favorec Nations Acoustic, aynı zamanda Pe»r HuttHnger'ın 'Naked Pbp' albümünü eylil ayında çıkartacak. Burada caz yok sadece Beatks, Steeh Dan, The Allman Br»thers ve Stevie Wonder parçalarının enstrümantal versiyonlan yer alacak. HERKESİN ORTAKDUYGUSUNU ANLATIYOR Nilüfer Akbal; kendi dilince özgürlük Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel üretimi, burada yaşayan tüm etnik gruplann ortak mirası. Türkler, Kürtler, Lazlar, Ermeniler, Araplar, Süryaniler, Rumlar, Çerkezler... Kültürel haklann dile gelmesindeki kapılardan birini aralayan sanatçı Nflüfer Akbal, son albümü 'Ray'e' içindeki ritim, melodi ve kelimelerle herkesin ortak duygusurra anlatıyor. ==-== Ada Müzik tarafından yayımlanan albümde, sözleri Kürtçe, Zazaca, Farsça ve Türkçe olsa bile hep aşk anlatılıyor; ortak paydası olan banş ve aşk olanlara farklı bir albüm sunuyor. Klasik bir türkü albümünün dışında yepyeni bir tarz oluşturan Akbal, müziğini Batılı enstriimanlarla Doğu'nun hazinelerini keşfe çıkanyor. Gelenekten geleceğe hiçbir şeyi bozmadan aktaran Akbal, topraklanmızın ortak duygusunu olağanüstü sesi ve duygusallığıyla birleştiriyor. Kimi zaman bir Hint tablası, kimi zaman bir Latin perküsyon ya da bağlamanın tuıısı, funk, pop. rock, blues ritimlerine mükemmelce uyum sağhyor. Kocaman bir dünyayı Ray'e'de, tıpkı kelime anlamı ile bir coğrafyaya veya bir ülkeye yolculuğu değil, bir dünya müziği yolculuğunu anlatan Akbal, kendi anadiliyle, ortak kaderi paylaştığı insanlann şarkılannı söylüyor. COĞRAFYALAR ÜSTÜNDE BtR GEZtNTÎ ECM'denyeni albümler geliyor Dünyanın en ünlü Avrupa cazı plak şirketi ECVI'in ithalat haklannı ehnde bulunduran RKD, bu şirketin yeni ürünlerini piyasaya dağıtma hazırbğı içinde. Işte bunlardan dikkat çeken bazı isimler ve albümler: Lübnanlı ut üstadı Anouar Brahem, yeni albümü 'LePas Du Chat Noirde Fransız müzisyenlerle birlikte çalışmış. Piyanoda François Couturier ve akordeonda Jean-Louis =, Matinier'in yer aldığı çahşma, ECM'in son dönem gözdelennden. Son derece orijinal ve kolay kolay herhangi bir kategoriye dahil edilmesi olanaksız ısım Stephan Mkrus, yine tek başına sayısız enstrümanı konuşturuyor; 'Towards The Wmd', bu gizemli müzisyenin sır dolu yolculuğunun yeni durağı. Kuzeyin avangard soluğu piyanist Jon Balke, hemserileriyle oluşturduğu grup projesi Magnetic \ortı Orchestra ile yeni bir ürüne imza atıyor, 'Kyanos' zor, ama zor olduğu öjçüde de zevk veren bir çahşma. Ülkemizi defalarca ziyaret eden ve caz severlerin yakından tanıdığı yaşayan dev kontrbasçı Dave HoBand 'VVTıat Goes Around' adh Bıg Band çalışmasında. Antonio Hart, Chris Potter, Robin Eubanks ve BiDy Kidson gibi önemlı müzisyenleri banndınyor. Birbirinden ilginç albümlerden oluşan ECM kataloğunun yeni ürünleri, önümüzdeki günlerde piyasada olacak. SANATA BAKIŞ SELMİANDAK Fahir Aksoy'dan Nail' Sanat.. Her hafta "Sanata Bakış" köşemizde çoğun- lukla müzik etkinliklerine, konulanna, olaylarade- ğindik... Şimdi, sanatın geniş yelpazesinde yer alan kollarda ortak olan önemli bir konuya deği- neceğiz. Sanat alanında hangi yaratım türünde olur- sa olsun, başta bilınmesi ve algılanması gerek önemli tanımlama, o sanat türünün dayandığı te- mel, "deyim, sözcük, terim, vd."dir. Şöyleki, kla- sik, modern, figüratif, non-figüratıf, empresyonist, abstre (soyut), gerçekçi, naif, pop ve diğerleri gi- bi. Günümüzde, medyanın da ağır basmasıyla yoz- laşmaya sürüklenen "gerçek sanat"ın kurtuluşu için sanatın temel deyimlerınin üzerinde durulma- sının yararı küçümsenemez. Işte, resim sanatının gerçek ustalanndan biri olan değerli dostum Fahîr Aksoy ile ülkemizde eşsiz otoritesi sayıldığı naif sanat konusunda söy- leşiyoruz. Fahir Aksoy özetle şöyle diyor: "Naif sanat 20. yüzyılda su yüzüne çıkan bir tür- dür. Naifsözcüğü Latincedeki nativus sözcüğün- den üretilmiştir: Doğal, yapmacıksız, yalın anla- mına geliyor. Sonra bu sözcük, deyim haline gel- miştir. Batı düşünüheri naif sanatı yitirilmemiş, ço- cuksu duyarlığın egemen olduğu bir sanat diye tanımlıyorlar... Naif sanatçı sadelik, yalınlık, ka- tıksızlık doğrultusunda çocuksu duyarlığın ve de özüne uygun düşen bir iç tepkinin yönlendirilme- siyle bu yolu seçmiştir. Belki de mekanikleşme- ye, yenilenmeyen tekrahamalara, yabancılaşma- lara, yozlaşmalara tepki olarak!" Bu noktada özel- likle müzik alanında bu olumsuz durumun yarat- tığı ortamı Fahir Aksoy'a hatırlatıyorum... Ve Fa- hir Aksoy devam ediyor: "Biranlamda naif sanat- çı tekrarlanıp duran trük'lere boğulup tıkanma- mış, bir anlamda kendi duygusallığı açısından değişik bir hamle yapmış, şu ya da bu senteze yönelik, sanki bir antitez önermiştir. Sanat tarih- çisi Herbert Read, 'Naifler 20. yüzyılmodern res- minin öncüleridır'der. Arsen Pohribny'n/n tanı- mına göre: Naif sanatçının kendini ortamından sı- yırması önemli bir olgudur. özellikle içgüdüsel ve çocuksu hayalgücünü yozlaştıran çağdaş elit kûl- türgelişiminden ve rasyonel eğitim kalıplarından soyutlayıp sıyırması..." "Genellikle insanlann zihinlehnde sanatçı kav- ramı, eğitim ve teknik kavramlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Oysa, yetenekli, kendiniyetiştirmiş bir sa- natçının, çağdaş sanat dünyasında bu denli ba- şanlı olmasının rîedeni, sanatsal uylaşımlardan ba- ğımsızca orijinalliğini koruyabilmesidir." Günü- müzde yaratımlarında özgünlüğünü koruyabilen sanatçılara gereken olanaklar sağlanabiliyor mu? "Naif sanatçı günün modasına iltifat etmez ve profesyonel sanatçıyı engelleyebilen teknik ve özsel tabular onu etkilemez. Bununla naiflerin tekniği reddettiklerini söylemek istemiyorum. Fa- katkendine yabancı tekniklen talim etmektense, kendi orijinal değerierini dışa vurmasına en uy- gun düşecek kendine özgü tekniklere hayat ve- rir. Naif sanat yarattmının sözünü ettiğimiz koşul- ları, bu sanatın temel unsurian, ruhu ve işlevi, pro- fesyonel sanattan kalın çizgilerle ayrılır. Onun içindir ki, tamamen ayrı ölçülerle değerlendiril- mesi gerekir." Fahir Aksoy 1972 yılında bir dergide yayımla- nan bir yazısında naif sanatı tanımlamak üzere kul- landığı "insite" sözcüğü (Latince insitus) için: Do- ğal, yalın, özgün, içtenlikli, aşısız" anlamını vur- guluyor. Sanat için belirtilen bu gerçekler, günümüzde sadece resim için değil, tüm sanat kolları için bir belge... Bon JovTden yeni albüm • Kültür Servisi - Albümleri bugüne kadar toplam 92 milyon satan dünyaca ünlü rock müzisyeni Bon Jovi, eylül ayında yeni bir albüm yayımlamaya hazırlanıyor 'Bounce' adrnı alacak albümünün ilk single'ı olan 'Everyday'in video çekimleri ise New Mexico'daki Ulusal Radyo Astronomi Rasathanesi'nde yapıhyor. Socorro, New Mexico'da çölün ortasındaki 'The Very Large Array' diye bilinen 27 devasa uydu çanağının bulunduğu dünyarun ilk rasathanelerinden biri olan bu merkezde çekilen klip, ağustos ayının başında izleyici ile buluşacak. Eylül ayı sonunda yayımlanacak olan yeni albüm 'Bounce'nin co-prodüktörlüğunü, 'Crush' albümünün de prodüktörleri olan Luke Ebbin, Jon Bon Jovi ve Richie Sambora yapıyor. Amr Diab - The Very Best Of (EMI) Spacemonkeys vs GoriDaz - Laika Come Home (EMI) ThaBa-Thalıa(EMI) Various Artists - Party At The Palace (EMI) Placido Domingo - Quiereme Mucho (EMI) The Planets - Classical Graffiti (EMI) J = = - Keüs - Wanderland (EMI) The ffives - Hıghly Evolved (EMI) Sophie EUis Bextor - Read My Lips (Universal) Hiram Bullock - Colour Me (EFA - Kod) Vıctor Bailej- - Low Below (EFA - Kod) Vîctor Bailej- - That's Right (EFA - Kod) Tribal Tech - Thick (EFA - Kod) TribalTech -Rocket Scıence (EFA - Kod) Pentagram - Bir (Böcek Yapım - Universal)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog