Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 12 EKONOMI Bahkçdar yeni sezona hanr • TRABZON (AA) - Trabzon Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, 1 Eylül'de başlayacak olan 2002-2003 av sezonu için balıkçılann tüm hazırhklanm tamamladığını söyledi. Doğu Karadeniz'de yaklaşık 6 bin kişinin geçimini balıkçıhktan sağladığını kaydeden Mutlu, verimli bir av sezonu bek- lediklerini belirterek "Yeni av sezonunun hem balıkçılann, hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldûreceğini tahmin ediyoruz" dedi. ttatya'dan enftasyona önlem • ROMA (AA) - îtalyan hükümeti, enflasy- on oranının yükselmesine çare olarak 30 Kasım tarihine kadar gaz, elektrik ve telefon fiyatlannı dondurma karan aldı. Başbakan Silvio Berlusconi başkanhğında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında elek- triğe yüzde 1.7 oranında zam karan alınırken, bunun 30 Kasım'dan sonra yüriirlüğe gireceği de belirtildi. Avrupa'da enflasyon tehdidi • BRÜKSEL (AA) - Avnıpa Birliği (AB) istatistik kunımu Eurostat, ortak para birimi Euro alanında, temmuzda yüzde 1.9 olarak belirlenen yılhk enflasyon oranının, ağustosta yüzde 2.1'e yükseldiğini bildirdi. AB Komisyonu sözcüleri, Euro alanında ortak para birimi uygulamasuıa geçilmesinden bu yana en fazla fiyat artışlannın yüzde 4 ile 5 arasında değişen oranla otellerde ve lokanta- larda görüldüğünü ifade ettiler. Astana Havaalanı 2004te tamam • ANKARA (ANKA) - Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret ile Siemens-Marubeni- Laing firmalanndan oluşan konsorsiyum tarafindan kurulacak olan Astana Uluslararası Havaalanı'nın 2004 yılı sonunda tamam- lanacağı bildirildi. Alarko Holding, toplam kontrat bedeli 170 milyon dolan bulan Kazakistan'ın başkenti Astana'da kurulacak uluslararası havaalanına ilişkin anlaşmada tüm onaylann tamamlandığını belirterek sözleşmenin yüriirlüğe girdiğini açıkladı. thracat can simidi okhı • ANKARA (AA) - Türkiye'nin 24 Ocak 1980 kararlanyla başlattığı ıhracat hamlesi meyvelerini verirken, özellikle kriz dönem- lerinde ihracat, deyim yerindiyse can simidi oldu. Son 21 yıllık dönemde ihracat 10 kat arttı. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre 1980 yılında 2 milyar 910 milyon dolar seviyesinde olan ihracat, 2001 yılı sonu itibariyle 31 milyar 340 milyon dolara çıktı. Öte yandan sanayi ürünleri ihracatı da bu dönemde 1 milyar 47 milyon dolardan 28 milyar 703 milyon dolara kadar çıktı. Döviz, yatırımctsmı üzdü • ANKARA (ANKA) - Ağustos ayında dövize yatınm yapanlar zararla karşılaştı. Seçim karannın alınmasının ardından Türk Lirası karşısuıda değer kaybetmeye başlayan dolar, ağustosta yatınmcısını yüzde 4, Euro yüzde 3.4 oranında kayba uğrattı. Borsa'ya yatuım yapanlar yüzde 6.7, altın yatınmcısuun da yüzde 1.8 oranında zarara uğradığı ağustosta, yalnızca mevduat ve kamu kâğıtlanna yatınm yapanlar kazanç sağladı. Tansaş'tan sermaye arttrımı • ANKARA (ANKA) - Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret, sermayesini 297 trilyon liraya ulaştınyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tansaş'ın sermaye arttuımı nedeniyle ihraç edeceği hisse senetlerini kayda aldı. Sermayesini 198 trilyon liradan 297 trilyon liraya çıkaracak olan Tansaş, toplam 99 trily- on liralık arttınmın tamamuu bedelli olarak yapacak. Bu arada SPK, Finansal Finansal Kiralama'ya kayıtlı sermaye tavanını 15 trily- on liradan 45 trilyon liraya çıkartnası için izin verdi. Tütün çiftçlsinin kota sıkıntısı • MUŞ (AA) - Tütün üretimine getirilen kota uygulaması, Muş'ta çiftçiyi sıkıntıya soktu. Tütün üretiminin, Muş'un merkeze bağh Kılızağaç beldesinde yaşayan yaklaşık 2 bin 500 kişinin tek geçim kaynağı olduğu belirtilirken üretici Seyithan Yılmaz, tütünden başka üretim altematiflerinin bulunmadığını ileri sürerek "Getirilen kota, hepimizin ekonomik çöküntüye uğramasına neden ola- caktır" dedi. Patates üreticisi endişeti • ŞUHUT (AA) - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyon'un Şuhut ilçesinde patates üreticileri endişeli bir yıl yaşıyorlar. Hasadı yapılan patateslerin top- tan satış fiyatının kilo başına 110-130 bin lira arasında olduğunu belirten üreticiler, fiyatın masraflan ancak karşıtadığını bildiriyorlar. u Ekonomi kurmaylan, IMF ve Dünya Bankası'na her şeyin yclunda oldugunu anlatacak Türkiye'ninABD çıkarması• Ekonomi yönetimi, 28-29 Eylül'de Washington'da yapılacak IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılanna geniş bir kadroyla katılacak. Uluslararası finans çevreleriyle de temaslar- da bulunacak olan heyet, "Türkiye'de kriz bitti. Program yolunda" mesajını verecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomi yöneti- mi, uluslararası finans çevre- lerine, "Program yolunda gidiyor.Türkiye'deyatınnı için gerekli koşullar oluş- turuldu" mesajını vermeye hazırlanıyor. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ma- sum Türker başkanhğında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan ekonomiyönetimi, uluslararası finans çevrelerine,Türkiye'deki son gelişme- ler hakkında bilgi verecek. IMF ve Dünya Bankası'nın 28-29 Eylül tarihleri arasında Washing- ton'da yapılacak yıllık toplantısına Türkiye geniş bir heyetle katılmaya hazırlaruyor. MasumTürkerbaşkan- lığındaki heyete, Hazine Müsteşan Faik Öztrak, Merkez Bankası Baş- kanı Süreyya Serdengeçti, BDDK Başkanı Engin Akçakoca, Kamu Bankalan Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Safa Ocak, Maliye Bakan- lığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Durmuş Öztek ve Türk IMF kaynaklarından kullanımlar (ABD dolan cinsinden yaklaşık tuta 11 Ağustos 2002 tarihi itibariyle Gerçekleşen kullanımlar 1999 yılı toplamı 2000 yılı toplamı 2001 yılı toplamı 2002 yılı toplamı Toplam kullanım Stand-bay (Aralık 1999) 288.236.000 1.152 970 000 864.760.000 2 305 966.000 SRF (Aralık 2000) 2.255.760 000 5 263.440 000 7 519 200 000 Guçlendınlmış Stand-bay (Mayıs2001) 5 435.560.000 5 435.560 000 rlar){ty Yeni Stand-bay (Ocak 2002) 12 907.960.000 12 907.960.000 4»3>TOPLAM 288 236.000 3 408.730.000 11.563.760.000 12.907.960.000 28168 686 000 Yapılan anapara geri ödemeleri 2001 yılı toplamı 2002 yılı toplamı Toplam ödeme Net kullanım 2.305.966.000 1.127.880.000 6.391.320.000 7.519.200 000 5.435.560.000 12.907.960.000 1.127 880.000 6.391 320.000 7.519.200.000 20.649.486.000 Gelecek kullanımiar ^ f ^ 2002 Ekım 2003 yılı toplamı 2004 yılı toplamı TOPLAM 1.654 250 000 1.052.740.000 1.052.740.000 3.759.730.000 1 654.250 000 1.052.740.000 1.052.740.000 3.759.730.000 Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kılıçoğlu'nun aralannda yer aldığı bırçok üst düzey bürokrat katılacak. 25 Eylül'deABD'ye gidecekheyetin, 28-29 Eylül tarihleri arasında Was- hington'da yapılacak IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısının ardından da New York veWashigton'da temas- lannı sürdürmesi beklenıyor. Türkiye'ye 2 Ekim'de dönmesı planlanan heyet, uluslararası finans çevrelen ve yatınmcılara, Türki- ye'deki son siyasi ve ekonomik geliş- meler hakkında bilgi vermeye hazır- lanıyor Kasım ve şubat krizlerinin büyük ölçüde atlatıldığı temasım iş- leyecek heyet, "Krizi atlattık.Artık Türkiye'de yaörım yapabilirsiniz" çağnsında bulunacak. Heyet, 3 Ka- sım'da yapılacak seçim sonrasında da ekonomik programda bir sıkıntı olmayacağını vurgulayarak "Prog- ramda bir sıkıntı yok.Verilen niyet mektubunda yer alan düzenleme- ler birer birer yaşama geçiriliyor. Seçim sonrasında da bu konuda bir sıkıntı yaşanmayacak" mesajı- nı verecek. Brekk, Türker le görüşecek IMF Türkiye Ofis Temsilcisi Odd Perr Brekk'in de Devlet Bakanı Ma- sum Türker'le 3 Eylül Sah günü bir araya gelerek son ekonomik geliş- meleri değerlendireceği öğrenildi. VERİLEN SÖZLERTUTULUYOR Türker: Hazırlığı erken yapıyoruz ANKARA (AA) - Ekonomi- den soıumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Uluslararası Para Foıu (IMF) heyeti ile ya- pılacak göriişmeleri erkene al- madıklannı, ancak bu kez heyet gelmedm, gözden geçirme ile ilgilı tadıhütlenn hepsinı yenne getirmeye başladıklaruu söyle- di Türktr, IMF konusunda yo- ğun birçalışma içinde oldukla- nnı belrterekbu kez IMF heye- ti gelrreden taahhütlerin yerine getirilniş olacağını kaydetti. DevletBakanı Türker, eylül ayı sonunca Washington'da yapıla- cak olaı IMF-/ Dünya Bankası yanyıltoplantısına katılacağını ve burunla ilgili çalışmalara da haftayı başlayacağını ifade etti. Türbye'nin gelecek yıl, borç- lannı çevirebılmesinde bir so- run oknayacağını belirten Ba- kan Türker, "Sen borçiannı ödemeye çalışıyorsun, senin başka bir harcama yapmak için bir paraya ihtiyacın yok" dedi Bakan Türker, programın sürdürühnesiyle borçlarda inişe geçiltceğini de kaydetti. Masum Türker Devlet Bakanı Türker, gele- cekyıl borçlann sürdüriilmesin- de sorun olacağına ilişkin iddi- alarda bulunanlann ise kendile- rine göre hesap yaptığıru, bunun da kendilenni ilgilendirmediği- ni söyledi. Hedefler değlşmedl MasumTürker, ekonomik he- deflerle ilgili bir soruya, progra- mın aynen sürdürüldüğünü be- lirterek "Ekonomik program- da öngörülen hedeflerde hiç- bir değişiklikyoktur, hedefler planlandığı gibi devarn et- mektedir" şeklinde yanıtverdi. Dünya birincisi Kolaycacık ödi'daldı Ekonomi Senisi - Sütaş tarafindan üretilen Kolaycacık, dünyanın en büyük gıda fuarlanndan biri olan SIAL Uluslarararası Gıda Ürünleri Fuan tarafindan düzenlenen 1 yanşmada SIAL D'OR ödülünü kazandı. 1986'dan beri düzenlenen yanşmanın amacı yeni ürün geliştirmeye destek vermek. SIAL D'OR kapsamında yerel ve bölgesel ürünler kategorisinde ödül kazanan Sütaş Genel Müdürü MuharremYılmaz, Kolaycacık'ın önce Türkiye'de başka ürünler arasında birinci oldugunu, ardından dünya birinciliğini kazandığını belirterek şöyle konuştu: "Türk kültürünün yarattığı süt ürünlerini sanayileştirerek bunlan pazarlayarak dünya çapında tanınmasını sağladık. Koşulumuz doğallık. Cacığı ambalajladık ve büyük sehirde yaşayıp vakti olmayan insanlann hizmetine sunduk."Yaklaşık 20 yıldır süt üreten şirket, 120 bin metrekarelik bir alanda günde 500 ton süt işliyor. Satış ve pazarlama da dahıl 2 bin kişilik bir ekiple ürünlerini her gün Türkiye'nin dört bir yanmda 45 bin satış noktasına ulaştıran Sütaş'ın süt hayvancılığıyla ilgili verdiği ücretsiz eğitim seminerlerine Türkiye'nin dört bir yanından katılım oluyor. [yakkabıcılar karamsarGaziantep Avakkabıcılar Sanayi Sitesi Başkanı Ibrahim Buğur. büyük umutlarla taşındıkları çağdaş sitelerinde umduklannı bulamamanm sıkıntısuu >aşadıklannı söyledi. Buğur, sitedeki işyerlerinden 150'sinin kapalı olduğuna, açık olan 150'sinin ise yüzde 50 kapasite ile çahştığına dikkati çekerek "Ayakkabıcüık sektörü için iş mevsiminin en voğun olması gereken dönemdeyiz. Okulların açümasına da çok kısa bir zaman kalmasına karşın pazar sıkıntısı çekiyoruz. tşlerin arrmasuu beklerken işyerierimiz birer birer kapamyor" dedi. Zaman zaman Irak'a a\akkabı ihracatı \apabildiklerini anlatan Buğur. "Irak bizim için çok önemli bir pazar olmasına karşın bölgedeki istikrarsızlık nedenhle sık sık kesintiye uğnıvor'* dedi. Tesvike rötus 22 üe ekonomik OHAL • Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım için teşvik paketi önerisinde bulunan TGSD, Türker ve bazı bürokratlarla görüştü. Ekonomi Servisi - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdam ve yatınmlann teşvik edilmesine dönük hazırlanan ve önceki gün ekonomiden sorumlu Devlet Bakam Masum Türker'e sunulan pakette, 4325 sayıh TeşvikYasası'nın 22 ille sınırlandmlması, teşvik alacak şirketlere en az 25 işçi çahştırması zorunluluğu getirilmesini öneriyor. TGSD, OHAL Bölgesi ve kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanması amacıyla çıkanlmasına karşm yürürlüğe girdikten sonra 50 ili bu çerçevede değerlendiren yasanın Adıyaman, Ağn. Ardahan, Şırnak, Tunceli gibi Doğu ve Güneydoğu illerinden oluşan 22 ille sınırlandınlmasını istiyor. Yürürlülük süresi kasımda dolan ve yeniden uygulanması istenen mevcut yasada, teşviklerden yararlanmak için en az 10 işçi çalıştırma şartuun 25 işçiye çıkanlmasını savunan TGSD, 5 vergüendirme dönemini 10 vergilendirme dönemine, gelir ve kurumlar vergisi indirim tanhinin 2007 yılı sonu yerine 2012 yüı sonu olarak değiştirihnesini öneriyor. 11 Eylül'ün ardından zorlanan ABD havacılık şirketlerinin gözü işçilerin kazanılmış haklarmda Zararın fatıırası calışana kesiliyor Ekonomi Servisi - ABD havacılık en- düstrisinde, 11 Eylül saldmlarının ardın- dan sarsılan şirketler, kaybedilen kârlan ça- hşanlann üzerinden çıkarmaya çalışıyor. Jet üreticisi Boeing, işçilerin sözleşme hakla- nnı geri çekmeye çalışırken, havayollan şir- ketlerinden US Ainvays ve United Airlines ücret kesintisi için kollan sıvadı. 100 binden fazla kişinin istihdam edildi- ği ABD havacılık sektöründe, maaş ve üc- retlerin toplam giderler içerisindeki payı yüzde 40-45'i buluyor. îşverenler, bugüne kadar sektör genelinde yapılan işten çıkar- malara karşın ücret giderlerinin kendilenni zor duruma soktuğunu id- dia ederek ücretlerde yüz- de 15 'lere varan kesin- tiler yapmak is- tiyor. Ancak iş- verenin girişimleri sendikalar ve çalışanlar tarafindan büyük bir karşı çıkışla karşılan- dı. Havacılık sektörünün üç büyüğünde ya- şanan gelişmeler ise şöyle: • ABD'nın ikinci büyük havayolu United Airlines, ıflas noktasından kurtulmak için makinistlerini yüzde 10.4 ücret kesintisini kabul etmeye çağırdı. Uluslararası Maki- nistler ve Havacılık Işçileri Bir- liği (IAM), firmanın bu kesintilerden 185 milyon do- larlık tasarruf yapmak için uğraştığı- nı bildirdi. • Iflas koruması isteyen US Ainvays, üc- ret kesintisine ilişkin talebinin bir grup ça- lışan tarafindan reddedilmesinin ardından soluğu mahkemede aldı. Şirket iflas mah- kemesine maliyet kesintisi programını onaylatmaya çalışıyor. • Işverenle çalışanlar arasındaki en ger- gin ortarn Boeing firmasında oluşmuş du- rumda. Firma, maaş zamlannın sınırh tutul- masmın yanı sıra yeni sözleşme dönemin- de emeklilik ve iş güvencesine yönelik hak- larda değişiklik yapılmasını istiyor. Bo- eing'de 26 bin üyesibulunanIAF, Boeing'in "son ve en iyi" diye nitelediği sözleşme taslağını reddederek üyelerini greve çağır- dı. Hükümet yetkililerinin uzlaşma çağnsı- na karşın kilitlenen görüşmelerde firmanu yeni bir adım atmaması durumunda gre^ pazartesi günü başlatılacak. Boeing çalı şanlarının grev karannı uygulamak için ön ceki gün başlattıklan oylama ise hâlâ sonuç landınlmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog