Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef 1 ı t a p I a r i H\CI BEKTAŞ EFSAFEDEN GERÇEĞE Irene Melikof CaŞPızaıtanı3A.S Tûtoca|ıCad(w3941 Cumhuriyet Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YÜKSEÜŞ VE ÇÖKÜŞ TARİHİ Dimitri Kantemir . kitap kutübû (34334ı Cagaloghj-IstabulTd 1212)51401% 79. Y I L SAYI: 23087 / 500.000 TL (KDViginde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 30Ağustos Zafer Bayramı coşkulu törenlerle hıtlandı 30 Ağustcs törenlerine yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir'de yapılan geçit törenini izleyen çocuklar renkli görüntüler verdi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı) Atatürkçülük anlatılamadı tLK TÖREN ANITKABtR'DE YAPILDI Tarflıin değiştiğigün • 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Sılahh Kuvvetlen Günü, 80. yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen geniş katılımlı törenlerle kutlandı. Zafer Bayramı ne- deniyle dûn Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzen- lendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hılmı Özkök. Türk Sılahh Kuvvetlerı'nin dün olduğu gıbi bugün de Atatürk'ün çizdiğı yolda, Türkiye'yi iç ve dış düş- manlara karşı canı pahasına koruyarak ulusun güve- nine layık olmaya devam edeceğini belirttı. # ICara Harp Okulu'nu bırıncilikle bitiren Topçu Teğ- men Hasan Çelik konuşmasında, Türk ulusunun rahat olmasını ısteyerek "Şunu gururla ifade etmeliyim, Türkiye Cumhuriyeti Devletı'ni parçalamaya ve dev- letin laik ve demokratik yapısını değiştirmeye kalkı- şacak her türlü teşebbüs, Türk ordusunun azim ve ira- desi karşısında mutlaka hüsrana uğrayacaktır"' dedi. Zafer Bayramı, tstanbul ve tzmir'de de yürüyüşler, konserler ve resepsıyonlarla kutlandı. • 9. Sayfada HİPODROMDA KAZA - Hipodrom'da düzenlenen Zafer Bayramı törenlerinde iki paraşütçü ha\ada çarpıştı. Kazada yaralanan Astsubay Levent Karabulut GAT.Vya kaldırıldı. Karabulut'un durumunun i\i olduğu belirtildi. • 9. Sayfada İrtica tehdidi yanıtını alır kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Zafer Bayramı nedeniyle Gazi Orduevi'nde verdiği resepsiyonda, "yağmurla büyüyen mantara" benzettiği irtica ve bölücülük teh- didinin Osmanlı 'dan beri var olduğunu söy- leyerek "Tehdit varsa tehdidi karşılayacak güç de vardır" dedi. Özkök, IKDP lideri Barzani'nin, "ABD saldıracak, biz ne ala- biliriz" politikası uyguladığını söyledi. MedVÜ görevitliyapmadl Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, medyamn yolsuzlukla mücadele konusun- da "sonu siyasete gitttiği için" görevini tam olarak yerine getirmediğini söyledi. 3 Ka- sım'da yapılacak seçimleri değerlendiren Orgeneral Aytaç Yalman, halkın gücünün önünde kimsenin duramayacağını vurgula- yarak sivil toplum kuruluşlan ve medyanın daha etkin olması gerektiğini belirtti. Tepki oyları uç partilere gidiyor Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, Beyaz Enerji gibi konularda çalış- malannı sûrdüreceklerini söyledi. Eruygur, HADEP ve AKP ile ilgili sorular üzerine, "Atatürk ilke ve inkılaplan iyi anlatılama- dığı için uç partiler büyüyor. Bunlara giden- ler tepki oylan" dedi. • 8. Sayfada ABD'nin Irak'a girmesini isteyen politikacılar sıcak çatışmanm ne olduğunu bilmiyorlar Bush'un şahtnleri savaş kaçkııu 0 Bsh yönetiminin ve Amerikan sağınm en çi savaş çı^lığı atan "şahinleri", gençlik dnemlerinde Vietnam Savaşı'ndan kaçmak icn ellerinden geleni yapmışlar. Başkan Bsh askerliğıni, babasının torpili sj»esinde cepheden çok uzakta yaparken yıdımcısı Cheney askerliğini en az beş kez eîeletmiş. Savaş sırasında nerede olduğu tan bilinmeyen Savunma Bakan Yardımcısı \wlfowitz'in ise cephede olmadığı kesin. ERGtNYILDIZOĞLU ABD yönetiminde Irak savaşı tartışmalan kı- zışırkcn ilginç gerçek su yüzüne çıktı. "Savaş hemen şimdi" diyen "şahinler" hayatlannda savaş görmemişler. Buna karşılık deneyimli as- kerler itidal öneriyorve Irak'a yönelik bir işgal operasyonunun başanlı olmayacağını ve çok can kaybına neden olacağını vurguluyorlar. Bu gariplik "tavuk-şahinler" tartışması başlığı altında basında giderek yayılmaya başladı. Bu ilginç duruma dikkat çekerek tartışmayı başlatan The New Hapshire Gazette'in hazırla- dığı "tavuk-şahinler" başlıklı oldukça uzun bir listeye göre, Bush yönetiminin veAmerikan sağının en çok savaş çığlığı atan "şahinleri", gençliklerinde Vietnam Savaşı'ndan kaçmak için ellerinden geleni yapmışlar. Listenin başında ister istemezTeksash "kov- boy" Başkan Bush var. Bush, Vietnam Savaşı sırasında askerliğini yapmış arnaçok rahat ve güvenli koşullarda. Bush, babasının torpili sa- yesinde cepheden çok uzaklarda, Teksas Ulu- sal Hava Savunma Birliğinde görevliymiş. Ge- çen günlerde tartışmalara sert bir tonda "Biz Saddam'm nükleer silah sahibi olmasını bek- leyemeyiz" diyerek müdahale eden Başkan Yardımcısı Dick Cheney ise Vietnam Sava- mArkasıSa.8,Sü.l'de rrı • • 7 » y • •• 7 • v • lurkıye nın uyelığı içinfarMı görüşler Amerika:/"Hi •"•" -i Takvîm verin AB: Zor# Uğur Ziyal, Washington'daki te- maslan sırasında Kıbns sorunu ile Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin birbirinden bağımsız konular olduğu- nu vurguladı. Ziyal, "Kıbns'ın AB'nin Türkiye'ye görüşme takvimi sunmasına engel olmadığının" altını çizerek AB'nin Türkiye'ye takvim vermesı konusunda Washington'ın desteğini istedi. ABD'li yetkililerin bu isteğe olumlu yaklaştığı bildirildi. # AB'den ise farklı sesler yükseliyor. Danimarka Dışişleri Bakanı, Kopen- hag Doruğu'nda Türkiye'ye görüşme takvimi verilmesinin bu aşamada çok zor olduğunu bildirdi. AB'nin genişle- meden sorumlu üyesi Günter Verhe- ugen de "Türkiye'nin siyasi kriterler konusunda yeterli bilanço sunacağını sanmıyorum" dedi. • //. Sayfada ENAZÎLGÎANAP'A Adaylardan partilere 9 trilyon # Siyasi partilere 3 Kasım'da yapıla- cak seçimlerde milletvekili adayı ol- mak için 10 binin üzerinde başvuru yapıldı. Partilerin kasasına, adaylık başvurulan nedeniyle toplam 9 trilyon liraya yakın kaynak girerken en fazla başvuru AKP'ye yapıldı. En az ilgi gören partiler ise YTP ve ANAP oldu. # Milletvekili aday listelerinin kesin- leştirilerekYSK'yeverileceği 11 Eylül tarihine az bir süre kalu"ken partilerin seçim hazırlıklan da hız kazandı. Bir- çok partide adaylık başvurulan sona ererken YTP, DSP ve ANAP'ta başvu- rular sürüyor. • 5. Sayfada ALIHAYDAR VEZtROĞLU: Alevüer sadece seçimlerde hatırlanmasın # îşadamı Ali Hay- dar Veziroğlu, Alevi yurttaşlann "haklı" taleplerine DSP'nin dışuıdaki diğer siyasi partilerin de ilgi göstermesi gerektiğini söyledi. Veziroğlu, "Ancak bu talep ve vaatlerin sadece seçim aşamasnıda değerlendi- rihnesini doğru bulmuyorum" dedi. Haber Merkezi - Eski Banş Partisi Genel Başkanı ve işadamı Ali Haydar Veziroğlu, Alevi yurttaşlann taleplerini haklı ve yerinde gördüğünü belirterek, "Ancak bu talep ve vaatlerin Alevi yurttaşlarımız ile siyasi partiler ara- sında sadece seçim aşamasmda değer- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te 12DEV ADAM EJlEZlLYA'YA YENÎLDÎ AYHAN Z^FERE KOŞTU • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Alo, 'Ekonomi Masası' Gepçeklenden Ne Haber? Güncel'de (29.08.2002) yayımlanan "Alo, 'Ekonomi Masası' Sesiniz Gelmıyor" başlıklı yazımızdan kimi alın- tılar yapmak zorunluğu doğdu: "... CHP'nın ikıyıldırhaftalıkbüttenyayımlayan 'Eko- nomi Masası'ndan Derviş CHP'li o/a/ı beri ses seda MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Beyin nasıl aklı doeuruyor? Yeni binyılın başbnnda yaşam bilimleriyle ilgili bir sorun ötekıleri açıkça gölgede bıraktı: Beyin adını verdiğimiz organdaki etkinlikler nasıl olup da akıl denen bir dizi süreci doğuruyor? 9 Kısa boyluluk dezavanlaj mı? \ Eylül ayında gökyüzü... 9 Güneşte neler oluyor? I Kuralsızlık ve kural kirliliği... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Irak Deneyi ve Denekleri... Bush yönetiminin Irak politikası, 21. yüzyılda ye- ni dünya dengelerinin hangi dengesizliklerden olu- şacağını gösteren bir laboratuvar gibi. 1 - ABD kaynaklı istihbarat notlarında, Bin Ladin'in K. Irak'ta üs kurduğu, bölgenin yeni bir terör üssü haline geldiği iddialan var. öyle anlaşılıyor ki ABD, Bin Ladin'i bulmayacak, bulsa da "Git biraz daha oyalan" deyip salacak. Zira, bir ülkeyi suçlayacağı, mArkasıSo.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog