Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Curnhuriyef k ı t a p 1 a r ı DLJ/ARIN ÜSTÜNDEKİTÎLKÎ îlhan Selçuk CagPazariamaAŞ TüAocagıÜKİNo39<ll (J433-)>Cjğaloglu-fcaabulTd.(21215140i % Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KUZU POSTUNDA KURT Hikmet Çetinkaya L ^ kitap kulübü (34334) Ogalogiu-tsenbıılTd (212)51401% 7 9 . YILSAYI: 280S9 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ 0945-1991) 3 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ Terör suçlannda da idamın kaldırılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da 152 ret oyuna karşılık 253 oyla kabul edildi AB için büyük adımg reddedİldİ TBMM Genel Kurufu'nda AB uyum piketının en tartışmalı maddesı olan ve "savaş ve yakın savaş tehdidı hallerinde işlenmiş suçlar içm öngörülen ıdam cezalan hıriç" ölüm cezasınm kaldırılmasını ıçeren 1. madde kabul edildi. MHP \e AKP'lilenn bu maddenin metinden çıkanlmasına ıl şkın önergesı reddedilırken DSP'li Alı Arabacı ve arkadaşlannın öıüm cezasının 13 No'lu protokole uygunluk sağlanarak tümüyle kaldınlması ıçin verdıği önerge de kabul edılmedi. MHP'Ulerden proteStO Genel Kurul'da gerilimli dakikalar yaşandı. Sert bır muhalefet yürüten MHP'lıler, oylama sonucunu _,. ayakta alkışlarla protesto ettı. MHP'lı Mehmet Gül, Meclıs'ın ölüm cezası konusunda daha önce yaptığı anayasa değişikhgine dikkat çekerek '"Tükürdüğümüzü yalamaya çalışıyoruz. Bu, Öcalan'a örtülü af getirecektır" dıye konuştu. DSP'li Yekta Açıkgöz. "Idam ılkel bır ceza sistemidır" dedı. Görüşmeler sırasında, MHP Öcalan üzennden sıyaset yapmakla, DYP ise "siyasi travesti"likle suçlandı. /Ecevit: Öcalan 'la ilgisi yok BaşbaJpn oylamadan sonra gazetecılerin sorulannı yarçltlarken !"ött'sor bekliyorduk. DSP olarak, uzun yıllardan beri ıdam cezasma karşıyız. Dünyada zaten büyük ölçüde kalktı. T/ürkı,ye"de de ' >;*. kalkması bizi sevindınyor" dedi. Konunun Abdulah ÖcalatiTa îlgisf olmadığmı kaydeden Ecevit, "DSP'nın azınlık hükümeti sırasinda Apo'yu yakalamıştık. AB konusunda ıyımserim. AB kapısının açılması Türkiye içın önemlıdir" açıklamasını yaptı. • 5. Sayfada Kondilis 17 Kasım'la bağlantisını doğrularken müsteşar Sipahioğlu'nu öldürdüğünü söyledi Cinayet itirafı Sotiris Kondilis # Sorgulaması halen devam eden terönstın, 4 Temmuz 1994 günü Türkıye'nın Atına Büyükelçılığı Üçüncü Müsteşan Sıpahıoğlu cınayetıni ışledığı sözcü tarafından belırtıldı. Yaklaşık 34 günden bu yana gerçekleştınlen örgute yönelık operasyonlarda ılk kez Turk diplomatlannı şehıt eden mılıtanlardan bınnin yakalanması dikkat çekıyor. MURAT İLEM ATİNA - Yunanıstan'da 17 Ka- sım örgütüne yönelik operasyonlar sürerken müsteşar Ö. Haluk Sipa- hioğlu'nu öldüren katılın suçunu ıtıraf ettığı açıklandı. Yunanistan Emnivet Müdürlüğü Sözcüsü Lef- teris Ikonomu tarafından dün yapı- lan açıklamada. önceki gün yakala- nan "Aris" kod adlı Sotiris Kondi- lis'ın örgütle ılgılı tüm bağlantılan- nı ıtıraf ettığı belırtıldı. Sorgulaması halen devam eden terönstin, 4 Temmuz 1994 günü Türkıye'nin Atına Büyükelçılığı Üçüncü Müsteşan Sıpahıoğlu cına- yetıni ışledığı sözcü tarafından be- lırtildi. Yaklaşık 34 günden bu yana gerçekleştirilen örgüte yönelik ope- rasyonlarda ılk kez Türk diplomat- lannı şehıt eden mihtanlardan bın- nın yakalanması dikkat çekiyor. Savvas Ksiros'un da aynı cına- yette yer aldığını söyledıği ıddıala- MArkasıSa.8,Sü.8'de Yargıtay 'a başvurabilecek Erdoğan hn siyaset umııdıı tükeniyor • Dıyarbakır DGM, AKP Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın TCY'nin 312 maddesinın 2 fıkrasından aldığı mahkûmıyet karannm adlı sıcıl kaydından sılınmesı ıstemını reddettı Savcı mütalaasında, 312 maddede yapılan değışıklıkle "'suçun ortadan kalkmadığını, suça yenı tanım ve kapsam getınldığıne" ışaret ettı. Mahkeme, karanyla Erdoğan'a sıyaset yolunu kapattı. Ancak Erdoğan'm bır üst mahkeme olan Yargıtay'a temyiz başvurusu hakkı bulunuyor. I 7. Sayfada 23 parti katılacak Seçim süreci başladı • TBMM'nın 3 Kasım'da secıme gıdılmesıne ilişkin karan Resmı Gazete'de yayımlandı. Adalet, Ulaştırma ve Içişlen bakanlıklanna 5 gün ıçınde bağımsız kışıler atanacak Türkiye'de kurulu 48 partıden 23'ünün katılacağı seçımlere Pişkınsüt'ün kurduğu TDP gıremeyecek Hakan Önder'in genel başkanlığındakı Yurt Partısı ıse seçımlere katılacak Seçımin Türkıye'ye maJiyetı 55 tnİyon lıra olacak • 7. Sayfada TSK'DE KOMUTA KADEMESt BELtRLENDl • 8. Sayfada DÎYARBAKIR'DA OPERASYON: 2 ŞEHÎT U 8. Savfada OLtMPIYAT STADI'NIN YOLLAR1 ORTADA KALDI M 8. Sayfada 12DEVADAMDA BREZİLYA'YA TESLÎM MSpor'da Türkrock'ının delikanlılan Türk rock müziğinin deneyimli delikanlılan Harbiye AçıkhavaTiyatrosu'nda iki muhteşem konser ver- di. Sahnede gösterdikleri performansla birçok genç müzisyene taş çıkaran Mazhar Fuat Özkan üçlü- sü konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Besteledikleri parçalar ve ortaya çıkardıkları eser- Ierle birkaç kuşağı kendilerine hayran bırakan MFÖ, 1 ve 2 Ağustos günlerinde Harbiye Açıkhava Ti- yatrosu'nda sevenlerini müziğe doyurdu. Duygu yüklü parçalarını binlerce izleyiciyle birlikte seslendi- ren MFÖ, zaman zaman seslendirdiği hızlı şarkılarla coşkuyu doruğa çıkardı. (Fotoğraf: ALPERIZBUL) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı önce Cem'i ağırladı daha sonra Karayalçın'la görüştü Derviş 'solda birlik' turunda Aramızda görüs ayrılığı yok* Derv ış v e Cem yaklaşık 2 saatlik gorüşme sonrasın- da bırlıkte açıklama \aptı. Denış. "Bılı\orsu- nuz hükumette gorevım de\am edıyor. Onun da bazı gereklen. durumlan var. Bunu önceden ko- nuşmuştuk. Aramızda görüş a>Tilığı yok. Sanınm ıkimızın de amacı Türkıye"\ i en çağdaş, en yenı- likçı ortama kavuşturabılmek" dıye konuştu. Dervls uygun zamanda katılacak Blr çatı altında toplanılmalı İsmaıl Cem. Kemal Den iş'le bırliktelıklennın süre- ceğıni vurgularken "Dervış"ın u>gun göreceği zamanda. sıyası harekete katılmasını bırlıkte ön- gördük" dedı Den ış'ın hükumette özel bir ko- numu olduğunu anlatan Cem. "'Hepımizın gün- cel hayatını etkıleyen bır ekonomık sorumluluk taşı\or. Bız ılk günden boyle konuştuk" dedi Denış öğle yemeğinde ise Murat Karayalçın'la bir araya geldı. Görüşmeden sonra konuşan Karayal- çın, solda seçım ıttıfakı yapılmasının bir çatı par- tı kurularak gerçekleşebıleceğını söyledi. 3-5 gün ıçinde böyle bır parti kurulabileceğını belırten Karayalçın, partının genel başkanlığına Erdal İnönü'nün getınlmesinı önerdı I Z Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dervişland! Her gun söylem değıştiriyor, btropartide biı bu partide. ABD'ye gıderken ağzı başka. Donuşte bambaşka. Peşınden koşturanlar arttıkça neredeyse naza çe- kiyor gibi. VVashıngton'dan donuşunde hareketlerıne değı- şık anlam getıren, sosyal demokratlığı terk etmış, yerıne Amerıkan usulu soslanmış bir başka deyim- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de BM denetçilerine Irak'tan davet ı Irak Dışışlen Bakanı Nacı Sabn tarafından BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a göndenlen mektupta. BIi.x"in Bağdat'a davet edıldığı belırtıldı. Mektupta, Irak'ın, başdenetçi Blix ve kendisine bağlı uzmanlan. "ızleme \e denetleme çalışmalarının yenı aşaması ıçin sağlam bır temel oluşturmak ve bu aşamadan daha da ılenye gıtmek amacıyla" davet ettıği mesajı iletıldı. • 10. Sayfada Uruguayda Arjantin yolunda # Arjantin'den sonra komşu ülke Uruguay. yoksul ve açlann yağmasına sahne oluyor. Ekonomik krizın nüfusun yansından fazlasını yoksulluğun pençesıne attığı Arjantin'deki knz Uruguay'a sıçradı Ülkede binlerce aç ınsan, onlarca marketi karnını doyurabilmek ıçin yağmaladı. Protesto ve yağmalama olaylannın artması üzenne polıs önlem almaya başladı. • 13. Sayfada DFiA'dan kimlik tespiti Bugure kadar bılım-kurgu olduğu varsayılan DNA'dan kım'ık tespıtı bugun adlı tıboın çozmekte zorlandığı vakalara ışık tutuyor Şımdılık saç ve goz rengı ıle etnık koken konustnda yol gosferıcı bır yon'em olarak kullanılan DNA analtzlen, fızıkı ozellıklerın tek bır gene bağlı olmaması nedenıyle tam bır kımlık teşhısıne olanak vermıyor Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Formula 1'de izmir öne çıkıyor Kuitur Bakanı Suat Çağlayan, "Formula 1" yarışları ıçin arazı ıklım ve çevre şartlan ıle altyapı açısından en uygun kentın Izmir olduğunu soyledı Çağlayan, Antalya'nın yarışın yapılacağı donemde turistik tesıslerin dolu olması, Istanbul'un ıse yoğun trafık ve kalabalık sorunu nedenıyle yarışlar ıçin uygun olmadığmı belirttı 8. Sayfada... Kara kıtanın yüz akı Dünya Şampıyonası, Avrupa Şampıyonası, Olimpiyatlar ve Akdenız Oyunlan'ndan sonra dunyanın en büyük spor organizasyonları arasında gosterilen lyi Niyef Oyunları, İngiltere'nın AAanchester kentinde surüyor Oyunların ıkincı haftasında madalya yarışı tum hızıyla devam ederken gözler Avustralya Bısiklet Takımı'nın kırdığı dunya rekoruna çevrildi. rka Sayfada... GUNDEM MUSTAFA BALBAY ÜPdiin Kralı ABD'ıUlah! ABD'nin trak ptanlannı Türkiye'den daha kaygılriz- leyen bir ülke daha var: Ürdün... Irak'a Türkiye ve Urdün ucundan bakalım... Yaşamı büyuk olçude Irak'ın ayakta kalmasına bağlı olan Urdun Kralı Abdullah, ABD'de. Başkan Bush'la göruştu. Bush, kendıne has demokrası an- layışı gereğı, Irak'a ilişkin göruşlerını Abdullah'la gö- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog