Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı JAPON GÜLÜ İlhan Selçuk " C u m h u r i w ( Çag Pazariama \-Ş Türkocagı Cad NoJ1 » 41 , ırtap kuiutS (34334)Cagalogfu-faanbü Td (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı T»~ Cumhuriyet L.V kitap kulübü 79. ^IL SAYI: 28083 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 AĞUST0S,2Q02 SALI *r İspanya <da ETA'nın siyasi kanadı Batasuna Partisi'nin faaliyetleri yasaklandı Aynlıkçı parti yılkapatıldı Batasuna lideri Arnaldo Otegui Parlamento yargıya uydu tspanyoi yargıç Garzon'un Batasuna Partisi'nin faaliyetlerini as- kıya alma karan hemen yürürlüğe girdi. 2 ay ön- ce terorizme destek veren partilerin kapatılması- na olanak tanıyan bir karan çıkartan Ispanyol Par- lamentosu, partinin faaliyetlerinin 3 yıl yasaklan- masmı 10'a karşı 295 oyla kabul etti. Batasuna, ka- rardan sonra taraftarlannı "faşist ellere" düşmele- rini önlemek için parti bürolannı işgale çağırdı. İspanya Başba- kanı Âznar Milletvekilleri faaliyette Bask böigesinin bağımsızlığı için 34 yıldır düzenlediği şiddet ey- lemlerinde 800'den fazla kişinin ölümüne yol açan ETA ile bağlantılı olduğu ileri sürülen parti mayıs ayında yapılacak yerel seçimlere katılamayacak. Partinin milletvekilleri, dönem sonuna kadar faali- yetlerine devam edecek. Başbakan Aznar, yaz tati- linde olan parlamentoyu, partinin yasayı çiğnediği gerekçesiyle özel oturuma çağırmıştı. • 11. Sayfada BASKILARA KARŞIN SANSÜRLENMEDl CIA'nın hataları kitap oldu # 11 Eylül saldınlan öncesinde ABD istihbaratının yaptığı hatalann anlatıldığı kitap, istihbarat kuruluşlannın baskılanna karşın sansürsüz olarak satışa çıkanldı. Yayınlanmadan önce internet üzerinden satış yapan bir şirketin en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşen kitapta, 11 Eylül'den sonraki soruşturmalann da eksik yapıldığı ileri sürüldü. • 11. Sayfada AB'YE KARŞI KIBRIS'TA YENİ YÜKÜMLÜLÜK Atina'dan koşullu destek # Yunanistan, aralık ayında yapılacak Kopenhag Zirvesi'nde Kıbns konusunda bazı yeni yükümlülükler altına girmesi karşılığında Türkiye'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması için tarih verilmesini isteyecek. Dışişleri Bakanı Papandreu, gelişmenin Kıbns, Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu yansıyacağını savundu. • 10. Sayfada ANAP lideri Yılmaz 'Bana başbakanlık önerildi' diyen DYP liderini yalanladı: Çîfler'i biz reddettik LİSTELER 2 GÜN DAHA ASKIDA Üniversiteli oy kuüanacak # Yüksek Seçim Kurulu, öğrencilerin durumu ve listelere yazılım oranmm düşük olması nedeniyle sandık seçmen listelerinin askı süresinin 29 Ağustos Perşembe akşamına kadar uzatıldığını açıkladı. # Tatildekiler, öğrenciler ve yeni atanan öğretmenler şu anda bulunduklan yerdeki ilçe seçim kuruluna başvurarak oy kullanacaklan yerin adresini bildirmek koşuluyla listelere yazılabilecekler. • 6. Sayfada NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI 43 milyon yeni seçmen # Devlet Bakanı Tunca Toskay, kasım seyimlerinde 4 milyon 300 bin yeni seçmenin oy kullanacağını söyledi. Toskay, 3 milyon 650 bin hayali yazım olduğunu vurguladı. 0 Türkiye'nin nüfusunun 2000 yılına gcre, 67 milyon 803 bin 927 kişi olduğu açıklandı. Köylerdeki nüfus oranı düşerken bölgeler arasında en fazla nüfus artışı Marmara'da oldu. • 6. Sayfada Politikayı ve TSK'yi izleyeceğim 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Kıvrıkoğlu, dün Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan yardımcı- lan Devlet Bahçeli ve MesutYılmaz'ı ziyaret etti. Orgeneral Kıv- rıkoğlu, "Aynlmış olmam, bu işlerden tamamen koptuğum an- lamına gelmeyecektir. Uzaktan da olsa hem politik yaşamı hem de TSK'mizi yakından takip edeceğim" dedi. • 4. Sayfada # Çiller'in açıklamalanna tepkı gösteren ve DYP'den gelen öneriyi reddettiklerini açıklayan Yılmaz, "Bunun dışında bir görüşme söz konusu degildir" dedı. YTP de girişimlerin dışında olduğunu açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erken seçim tari- hini erteletmeye dönük tar- tışmalar, "gizÜ ittifak" ku- lisleri ve liderlerin karşılık- h suçlamalanyla büyüdü. "Seçimi erteletmemek için başbakanlık önerisini reddettim" diyen DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'i, ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz kendi partisi açısından yalanladı. Yıl- maz. "Bize de sayın Çil- ler'in başbakanlığında bir hükümet önerisi, kendi partisinden kanallarla ile- tilmiştir. Biz de bunun ni- ye münıkiin olmayacağını aynı kanaldan kendisine iletmişizdir" açıklamasını yaptı. Seçimi erteletmemek için başbakanlık önerisini reddettiğini söyleyen Çiller, bu kulisin adresini de "Bu işin en başındakilerden gelen bir öneriydi" sözle- riyle işaret etti. Çiller açık- lamalarını. "Bir gizlilik MArkasıSa.8,Sü. 3'te YILMAZ-MUMCU UZLAŞAMADI • 5. Sayfada Zirvenin açılışını Giiney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mbeki Afrikalı çocuklarla birlikte yaptı. Ve 'önemli' zirve başladı # Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde başlayan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 'doğanın korunması ve küreselleşmenin yoksul ülkeler aleyhine gelişmesi' konulan ele alınacak. JOHANNESBLRG (AA) - "Doğanın ko- runması ve küreselleş- menin yoksul ülkeler aleyhine gelişmesi" ko- nularının ele alınacağı Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Gü- ney Afrika'nın Johan- nesburg kentinde başla- dı. Zirvenin açılışını ya- pan Güney Afrika Dev- let Başkanı Thabo Mbeki. katılımcılara, tüm insanlığın ve geze- genin yaran için bir ey- lem planının onaylan- ması çağnsında bulun- du. Temiz su, temiz enerji, daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi tarım olanaklan ve biyoçeşit- liliğin korunması olmak üzere, delegelerin 5 ana konuyu işleyeceği zirve, 10 yıl önce Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan BM Yeryüzü Zirvesi'nin devamı nite- liğinde düzenlendi. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlanyla 60 bin delegenin katıla- cağı ve 10 gün sürecek toplantılann 2-4 Eylül günleri arasında düzen- lenen liderler zirvesin- de, Türkiye'yi Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer temsil edecek. Johannesburg kenti- nin kuzeyindeki bir kon- ferans merkezinde yapı- lan toplantılan, 2 binden fazla gazeteci ve 3 bin- den fazla kuruluş izli- yor. Dünyanın en güçlü çe\Te koruma örgütlerin- den Yeşil Banş (Green- peace), bu zirveyi, Rio'- da olduğu gibı "tama- men zengin ülkelerin lehine kötü bir kome- di" olarak nitelendiriyor. SEÇÎM ÖNCESt SlYASÎ DÜELLO Alman liderler TV'de terledi # Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ile Bir- lik partilerinin başbakan adayı Edmund Stoiber, ilk kez televizyonda karşı kar- şıya geldiler. Liderler RTL ile SAT. 1 tarafından düzenlenen programda çeşitli konulara ilişkin sorulan yanıtladı. Sel- ler, ekonomi, işsizlik ve Irak'a operasyon ko- nulanndaki sorulan yanıtlayan iki adaya, ya- nıtlan için 90 saniye süre verildi. ' ARD televizyonunun yaptığı ankette, iz- leyenlerin yüzde 43'ünün Schröder'in, yüzde 33'ününse Stoiber'in performansını beğen- dikleri saptandı. • 10. Sayfada facia yaşanırdı' Koster boğazda restorana girdi •Istanbul Boğazı'ndan geçiş yapan "Atanın" adlı yaklaşık 40 metre uzunluğundaki kum kosteri sürüklenerek Sanyer'de bir restorana çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken restoranda ağır hasar meydana geldi. # Restoranın sahibi, kaza sırasında işletmede müşteri bulunmadığını belirterek "Eğer bu kaza gece olsaydı facia olabilirdi" dedi. Kemal Derviş'in de önceki akşam eşi ve dostlanyla birlikte aynı restoranda yemek yedikleri belirtildi. • 8. Sayfada Üniversiteye döndü Inönü ders verecek # Erdal Inönü, 2002- 2003 akademik yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlayacak. Inönü, kendi geliştirdiği "Bilim Tarihinden Bölümler" adlı dersi verecek. #Inönü, Sabancı Üniversitesi'nde sözleşmeli olarak görev yapacak. Konulann öğrenciler tarafından geliştirileceği derste, öğrencilerin yeni bulgulan ile toplumun dünya görüşüne katkıda bulunmalan hedefleniyor. • 7. Sayfada Akaryakıtfıyatlan Benzin ucuz olmalı # Devlet Bakanı Masum Türker ile görüşen Petrol Ürünleri Işverenler Sendikası Başkanı Ismail Aytemiz ve beraberindeki heyet, akaryakıt fiyatlannuı 800 bin liraya çekilmesi gerektiğini söyledi. •Aytemiz tüketicinin şu anda 1 milyon 584 bin olan akaryakıt fiyatı nedeniyle akaryakıt alamadığını vurguladı. Türker ise "Dolar belli bir istikrara ka\ııştu, iç piyasada da ciddi dalgalanmalar olmazsa akaryakıt fiyatı 90 sentin altına çekilebilir" dedi. • 13. Sayfada Zafer Haftası coşkusu # Cjmhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit ve T3MM Başkanı Izgi, ~~ 2ıfer Haftası nedeniyle yıyımladıklan nesajlarda. zaferlerin Töıkiye Cumhuriyeti'nin tanelini oluşturduğunu -«rguladılar. M 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Zıtların Binlikteliği Türkiye'mizi düzluğe çıkaracaklar arasında "süre yarışması" başladı. Iktidara aday olduklarını ilan eden bırbirine zıt iki partımizın liderleri; CHP'den Deniz Bey ile AKP'den Recep Bey, 3 Kasım'ın önlerine koyacağı tabloyu kendilerine yonttular: Bir gün önce Recep Bey, "6 ayda rahatlarız" dedi. Bir gün sonra Denız Bey, Türkiye'yi düze çıkarmak mArkasıSo.8,Sü. l'de 2. TUR GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA YOK Memur kaynak bekliyor ı Memur sendikalan, kendilerine zam önerisi getirmeyen hükümete "Gerekirse sokağa çıkanz" tehdidinde bulundu. Toplu görüşmelerin ikinci rurunda uzlaşma sağlanamaması, sendikalann tepkisine neden oldu. KESK, eylül ayında yapılacak maaş iyileştirmeleri için iç borç ödemelerinden 6 katrilyon liralık kaynak aktanlmasını istedi. • 8. Sayfada FEYENOORD İLE KARŞILAŞIYOR Yüzde yüz Fenerbahçe 9 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçmda Hollanda'nın Feyenoord takımı ile Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 21 .OO'deki maçı Alman hakem Markus Merk yönetecek. Rotterdam'daki ilk maçı 1-0 yitiren San-Lacivertli ekibin, rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne yükselebilmesi için sahadan 2 farkla galip aynlması gerekiyor. Gollü tek farklı yengilerde ise turu Feyenoord geçecek. MSpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog