Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC k ı t a p 1 a r ı ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERf Mustafa Balbav f Cîmhüriy^î «Psortaa \ Ş Türfcoc* Cad No 39'41 *»krtap kulübü (M334ıCagalojlu-lsart>uiTtu2l2) 51401% Cumhuriyet Cumhuriyet :. k ı t a p 1 a r ı IGfötayAkbal- CumhuriyeC y ^ ^ kitap Kulûbu ^433^l'tajalggjt-tstatıalTd t#S5Htll % 7"S. YIL SAVI: 28082 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: N A D İ R NADİ11945-1991) 26 AĞUSTOS 2062 PAZARTESİ Seçim bildirgesinde icraatlar anlatılacak ve ulusal sol kavramı vurgulanacak SP Uen atilımSeSSİZ devrim DSP'de 3 Kasım'da yapılacak seçime hazırlanmak için çahşmalar yoğunlaştırıldı. Ecevit, DSP'nin seçim bildirgesini tamamlamak için kurmaylanyla dün de bir araya geldi. "Ecevit'in Sessiz Devrimi" başlığını taşıyacak seçim bildirgesinde "Ulusal solun adı DSP" sloganına yer verileceği bildirildi. Bildirgenin en önemli ayağı ise "ekonomiye dönük projeler" olacak. PARTlYE KARAKAŞ'LA BÎRLÎKTE 30 KİŞÎ KATILDI [ Ekonomi Temizel'e DSP'nin bildirgesinde yeni projelere de yer veriliyor. Bildirgenin 100 sayfadan oluşması planlanıyor. Ecevit'in önceki gün ve dün yaptığı toplantılara katılan Zekeriya Temizel'in bundan sonra da partide etkili bir isim olacağı vurgulandı. Zekeriya Temizel'in, DSP'nin ekonomi politikalannda da belirleyici rol oynaması bekleniyor. • 4. Sayfada MUMCU, MKYK'DE KARARININETLEŞTÎRECEK Ecevit'in akrabasıYTP'de |: ANAP'ta kritik gün Eski kültür bakanlan Ercan Karakaş ve Timurçin Savaş, sinema sanatçısı Halil Ergün ile Başbakan Ecevit'in kuzeni Cem Ecevit'in de aralannda bulunduğu 30 kişi törenle YTP'ye katıldı. YTP lideri Cem "Biz Türkiye'yi yenileştirme misyonunun partisiyiz " dedi. Siyasette 3. Ecevit olan Cem Ecevit ise Başbakan'ı arayarak siyasete girmek için izin istediğini ve Başbakan Ecevit'in kendisine başan dilediğini söyledi. • 5. Sayfada Son olarak Iş Güvencesi Yasası nedeniyle Yılmaz ile ipleri koparan Yaşar Okuyan'ın istifasıyla sıkıntı yaşayan ANAP'ta bugün kritik bir dönemece daha giriliyor. Erkan Mumcu'nun karannı netleştireceği kritik MKYK toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Mumcu, Yılmaz'ın çekilmesini ya da olağanüstü kongrenin toplanmasını isteyecek. Iki önerinin de kabul edilmemesi durumunda Mumcu'nun istifa etmesi bekleniyor. • 4. Sayfada Politika Bahçeli'den SP'ye HADEP eleştinsi • 4. Sayfada Üniversitede sandık olsun • 4. Sayfada Tantan YP Genel Başkanı • 5. Sayfada Meral: Derviş'i 30'a katlarım • 5. Sayfada Erdoğan'dan ilginç savunma • 5. Sayfada Pişkinsüt: CHP'yi bekliyoruz • 5. Sayfada Oğrenci Seçme Sınavı'nda 2 bin 107 okul birincisi üniversiteye adım atamadı Eğitim sımfta kaldı• 328 bin aday üniversiteli oldu. ı 55 bin kontenjan boş kaldı. • Birinciler devlet üniversiteleri ODTÜ ve Boğaziçi'yi tercih etti. • En başanlı iller Antalya, Ankara. îzmir, Aydın ve Zonguldak. • Sınava girenlerin yüzde 30'u bu sene üniversiteye gidebilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) yer- leştirme sonuçları açıklandı. Buna göre tercih yapmaya hak kazanan 328 bin 730 aday îisans ve önlisans prog- ramlarına yerleştirilırken 55 bin kon- tenjan ek yerleştirmeye kaldı. Okul birincisi olan 4 bin 185 adaydan 2 bin 107'sı de herhangi bir programa yer- leşmeye hak kazanamadı. Sayısal ve eşit ağırlıklı puan türlerinde Ethem Erken Aktakka, Sözel puan türünde Emin Şenay, Yabancı Dil puan tü- ründe de Hakan Er birinci olurken dereceye gırenler Hacettepe Üniver- sitesi, Boğazıçi Üniversitesi ve OD- TÜ'yü tercih etti. ÖSS yerleştırme sonuçları. Öğren- ci SeçDîff ve Yerleştırme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Fethi Toker tara- findan dün ÖSYM'de düzenlenen ba- sın toplantısıyla açıklandı. Sınava gı- rerek tercih yapmaya hak kazanan 1 milyon 34 bin 653 adaydan 169 bin 835'ilisans, 158 bin 895'ide önlisans MArkasıSa.6,SiL3'te GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU Memur için kader günü# Sendikalar ile hükümet arasındaki toplu görüşmelerin sonuçlandınlarak mutabakat metninin imzalanması bekleniyor. Mutabakat metni, yasa gereği Bakanlar Kurulu'na sunulacak. ANKARA (AA) - Memur sendikalan ile hükümet temsilcileri arasında sürdürülen top- lu görüşmelerin ikıncı toplantısı, bugün ger- çekleştirilecek. 4688 sayılı Kamu Ça- lışanlan Sendikalan Ya- sası uyannca. memur sendikalan ile hükümet arasında devam eden toplu görüşmelerin ikin- ci toplantısı, Başbakan- lık Merkez Binası'nda yapılacak. Devlet Bakanı Meh- met Keçeciler başkan- lığında gerçekleştirile- cek toplantıya. kamu ça- lışanlan adına 11 hizmet kolunda vetkili olan sen- dıkalann temsilcileri ile bu sendikalann bağlı ol- duğu Türkıye Kamu- Sen ve KESK temsilci- len kanlacak. Toplantıda, toplu gö- rüşmelenn sonuçlandı- nlarak mutabakat met- ninin imzalanması bek- leniyor. İmzalanacak mutabakat metnı. yasa gereği Bakanlar Kuru- lu'na sunulacak. 4688 sayılı Kamu Çalışanlan Sendikalan Yasasına göre, toplu görüşmele- nn 30 Ağustos'a kadar tamamlanması gereki- yor. Toplu görüşme hü- kümlen, 1 Ocak 2003 tarihınden itibaren ge- çerli olacak Galata 'nın eski keyfiyok • 7O'len, 80'leri, geçip 90'lara geli- yoruz ve 16 Mayıs 1992 günü köprü- müzyanıyor... Ve yerine, beş on gün içinde, yapılmakta olan şımdiki çir- kin köprü kondu- ruluveriyor. O za- man anlıyoruz işte Hanya'yı Kon- ya'yı... Aslında köprü değibniş bi- zım me- ğer... Üstünden gelip geçmek en az yaptığımız şey- miş belki de... EGEMEN BERKÖZ'ün röportajı • 7. Sayfada Johannesburg Zin esi'nden bir sonuç alına- mayacağını savunan kiireselleşme karşıtla- rı \e çe\ reciler protesto gösterisi yaptı. (AP) Yaşanabilir bir dünya için zirve Haber Merkezi - GüneyAfrika'nuı Jo- hannesburg kentinde 200 ülkeden yakla- şık 60 bin kişinin katılacağı "Sûrdürûle- bilir Kalkınma tçin Dünya Zinesi" bu- gün başlıyor. 4 Eylül 2002 tarihıne kadar sürecek olan toplantılarda Rıo Zirvesı'nde oluşturulan anlaşmalarla gerçekleştırilen ılerlemelenn tartışılması planlanıyor Is- tanbul Büyükşe- hir Belediye Başkanı Ali Müfit Cürtuna önceki gün Jo- hannesburg'a giderken Cum- hurbaşkanı Ah- met Necdet Se- zer, Devlet ve Hükümet Başkanlan Zirvesi için 1 Ey- lül'de Güney Afrika'da olacak. Papa 2. Jean Paul de lıderlere "G«ze- genimizi koruyun" çağnsı yaptı. Zırve boyunca genel oturumlar, ana ko- mıte, yuvarlak masa toplantılan gibi çok çeşitli oturumlar düzenlenmesi planlanı- yor. Zirvede aynca, on temel toplumsal grubun (kadın, gençlik, çocuklar, yerli halklar, gönüllü kuruluşlar, yerel yönetim- ler, işçi birlikleri, iş ve sanayı, bilim ve teknoloji gruplan ve çiftçıler) katılımıyla yapılması planlanan toplantılar, çeşitb yan etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek. DÜNYA ARTIK TAŞIYAMIYOR ERGtN YILDIZOĞLU'nun analizi • 8. Sayfada Dışişleri Bakanı Gürel: K. Irak'ta bir devlete izin vermeyiz # Dışişleri Bakanı Gürel, Türkiye'nin Irak'ın toprak bürünlüğüne zarar verecek bir gelişmeye karşı çıkacağını söyleyerek "Kuzey Irakta'ki toplumsal örgütlenmenin bir devlet örgütlenmesi düzeyine çıkmasma hoşgörüyle bakamayız" dedi. Barzani'nin ifadelerini de değerlendiren Gürel, bazı yerel liderlerin "ortada boşluk görünce, onu doldurma hevesleri olabileceğini" belirtti. • 6. Sayfada Zafer Haftası başladı İSTANBUL /ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bc-Tamı kapsammda kutla- naa Zafer Haftası başladı. Zair Haftası kapsamında Btr<ükTaaruz"un 80. yıldö- nâü kutlanacak. Ankara Gamizonu'nda da halka açi çeşitli etkinlikler dü- • \rkası Sa. 6, Sü. 8 'de GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Belirsizlik Kemal Derviş'in ağzında biryığın IMF'li sözcuk- lerin, dayatmaların yanı sıra eksik olmayan bir baş- ka sözcük yine safinecfe: Betirsizlik! CHP'li olmadan once ekonomiden sorumlu Bakan iken yenı krizlere meydan vermemek için "belırsız- likten" bir an önce kurtulmamızı söylemeye başla- dı. "Belirsizlık"ten amacı neydi, ne değildi? Siyasal bir MArkası Sa. 6, Sü. 1 'de BURSASPORUARİF'ÎN GOLLERÎYLE 2-0YENDİ Galatasaray'dan üçte üç # Süper Lig'de Galatasaray, Bursaspor'u tecrübeli futbolcusu Arif' in golleriyle 2-0 yenerek bu sezon üçte üç yaptı. San-Kırmızılılar bu galibiyetle Ali^ Sami Yen Stadı'nda üst üste 20. maçını kazanırken Galatasaray'ın yeni rransferi Christıan da karşılaşmayı tnbünden izledi. Günün diğer maçmda ise Diyarbakırspor'u deplasmanda 4-1 yenen Gençlerbirliği, Galatasaray'ı averajla gende bırakarak hderliğe yükseldi. Diğer maçlarda ise Denizlıspor, Malatya'yı 1-0, Ankaragücü ise Elazığspor'u 3-1 yendi. • Spor'da AYA (RlNt'DE TÖREN DÜZENLENDI Garih felsefesiyle anıldı # Alarko Şırketler Topluluğu Eşbaşkanı Üzeyir Garih, öldürülmesinin birinci yıldönümünde anıldı. Yaşamı boyunca hoşgörüyü bir birleştiricilik unsuru olarak kullanan ve bunu yaşam biçimine dönüştüren Garih için felsefesıne uygun olarak, birçok dine ve kültüre ev sahipliği yapmış bir mekân olan Aya Irini'de bir törenı düzenlendi. Törende sema gösterileri yapıldı. Garih'in yakın dostu, dünyaca ünlü viyolonselist Rudin yönetimindeki tstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verdi. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog