Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a T ı CTJMHURİYET'ÎN BlREYİ OLMAK Türkan Saylan ' Cumlmnyet TuritocagıCad.\o3941 y . krtap KUİCıtlü 34WlCaJaloğİLJ -ls«anbdTel (21215140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENl, ETKİStVEGÜNCELÎĞI Menter Şahinler • Curnhuı kulübû Çaâ Pazariama V$ Tuıkocagı Cad No 39 4] j4334ı Caâak>Slu IsznhulTd ı712ı M401 9* 7&. YIL SAM- 28081 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-7997; 25 AĞUSTOS 2002 PAZAR Aday adaylık başvurulan 18 Nisan 1999 genel seçimlerine göre ikiye katlandı CHP'ye yoğunilgiAday adayi SayiSI 1250yİ aştl Kemal Derviş'in de katıldığı CHP'de 3 Kasım 2002 seçımlenne katılmak ıçm başvuruda bulunan milletvekılı aday adaylannın sayısı 1250'yı aştı. Partiye geçen seçim dönemınde yalnızca 715 başvuru yapılmıştı. CHP genel merkez yöneticileri başvurulann, son gün olarak ılan edilen 26 Ağustos Pazartesı günü (yann) daha da artacağını kaydettiler. Adaylık dosyası alanlann sayısımn 1800 olması da adaylık başvurulannda son iki günde artış yaşanacağını ortaya koydu. FİKRET ÜNLÜ DE CHP'YE GİDtYOR Azil karanndan önce istifa etti Eski ANAPIıların da gözdesiEskıANAP mılletvekıllerınden Uğur Aksoz, Fendun Pehlivanlı ve Gürol Soylu ıle bırlıkte bağımsız milletvekılı Maıl Büyükerman'm da CHP'den aday olacaklan kaydedildi. Adaylık ıçın başvuranlar arasında sanatçılar Tolga Çandar, Berhan Şimşek, emekli büyükelçiler Şükrü Elekdağ ve Onur Öymen, eskı Atletızm Federasyonu Başkanı Mehmet Yurdadön, Ulusal Basketbol Takımı eskı antrenörü Erman Kunter ile ışadamı Adnan Polat da bulunuyor. • 4. Sayfada İStİfa CİOğurdU Başbakan Bülent Ecevit, Kemal Derviş'in CHP'ye katılmasının ardından istıfası gündeme gelen spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Cnlü ıçın azıl kararnamesi hazırladı. Azıl kararnamesı Köşk'e gıderken bakanın istifa mektubu Başbakanlık'a geldi. Bunun üzerine Başbakan Ecevit. azıl kararnamesını gen çekerek Fikret Ünlü'nün ıstıfasını kabul ettı. ÜnlÜ'nÜn yerine Toprak Fikret Ünlü "Başbakan aynlmamın uygun olacağını söyledi, ben de ıstıfa ettim" dedi. CHP'ye gıdeceği belirtilen Ünlü'den boşalan spordan sorumlu Devlet Bakanlığı'na da Erdoğan Toprak getinldı. CHP Genel Başkanı Denız Baykal ıle uzun süredır arası soğuk olan Fikret Ünlü'nün, Kemal Dervış nedeniyle bu partiye yöneldiğı ifade edilıyor. • 4. Sayfada SPOR YAPARKENİSTİFA - DSP ile de yoUannı ayıran Fikret Ün- lü, "Sahada spor yaparken görevinden istifa eden bakan olarak her- halde bir ilke daha imza attıtn" dedi. (Fotoğraf AA) YTP LlDERl CEM: Politikamız insan eksenli # Istanbul'da esnafı zıyaret eden YTP Genel Başkanı tsmaıl Cem, "însanı unutan, ekonomıyı sadece rakam yığını, sadece ıstatistık olarak alan, ama o rakamın ardında ınsanm umudunu, beklentısını, acısını gormeyen anlayışlara bız 3 Kasım'da geçıt vermeyeceğız" dedi. # Türkıye'nın geleceğinı yurttaşlarla kuracaklannı söyleyen Cem "Sorunlara çözüm Türkıye'nın ıçındedır Türkıye'nın dışından katkı olabılır, ama her şey Türkıye'dır ve her şey bızım, sızın elınızdedır" dıye konuştu • 4. Sayfada Sınav Sonuç Gazetesi piyasada ÖSS'de heyecan bitiyor #BuyıIÖSYS"denl20 \e uzennde puan alan 613 bın 915 adaydan, yal- nızca 177 bın 26'sı ünı- \ersitelenn lısans prog- ramlanna yerleştınlecek. 436 bın 889 aday ıse açıkta kalacak Adaylar, jerleştınldıklen bölümü nternetten, WAP uyumlu cep telefonlanndan ve «OO'lü telefon hatlanndan oğrenebılecek • i. Sayfada ^arklı yönelimler Rahatlatan kurslar % Yaşam koşullannın agırlığı altında bunalan ıibanlar rahatlamak ıçın aıuk ılginç kurslara gıt- meye başladı Ozellıkle oiyiık kentlerde dans, dı^kjokeylık. sosyal de- nukrası, ses teknısyen- lıü gıbı ılginç kurslar gCzde M 7. Sayfada Olası operasyona karşı diplomatik atak başlatan Bağdat, Ankara'ya yakınlaşıyor Irak zırh anyor (AfllMAl Şenlikleri \e 7. Datça Knidos Kültür ve Sanat Et- Idnlikleri çerçevesinde, Şair Can ^ ücel, mezarı başında anıldı. Can Yücel'in eşi GülerYücel japtığı konuşmada, eşinin vashet- lerini \erine getirme\e çalıştığını sövledi. Anma törenlerinde Can Yücel'in dostlarnla her jıl bir araja gel- diğini belirten Güler^ ücel, "Se\gili Can, sana 3 müjdeli haber vermeye geldim. Bunlardan biri. sen istemi- vordun ama ben Can Evi'ni \aptırdım. açılışı \ar. İkincisi ise özel bir durum. burada sö> lc\emem. Üçüncü- süne gelince. sen şarap dolu tekneyle Vunanistana gitme\i ha\al ederdin ama >a parasızlıktan ya \asal en- gellerden bir türlü gidemedin. Fakat bu sene Yunanlı sanatçı dostların geldi, avrıca senin bir kitabını da Vu- nancava çe\ irdiler" dedi. Şenlikler çerçevesinde Genco Erkal Dostlar Tivatrosu da bir o>un sergilevecek. (A\) # Irak, Rusya'yla ımzaladığı 40 mılyar dolarlık anlaşmanın benzennı Türkıye'ye önererek "Washıngton'a destek venrsenız neler kaçıracağınızı görün" mesajmı verdı. Irak'a olumlu yanıt veren Ecevit ıse gergmlığın daha da tırmandınlmamasını ıstedı SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - ABD'nın olası ope- rasyonu oncesınde Türkıye. güney komşusu Irak'la ılışkılennı yakınlaş- tınyor Kuzey Irak'ta bağımsız bır devletın kurulmasına karşı olan Bağ- dat ve Ankara, uzun ve kalıcı proje- len ıçeren mılyarlarca dolarlık eko- nomık ışbırlığı anlaşmasının tamam- lanması konusunda uzlaştılar. Petrol ve doğalgaz alamnda ortak yatınmla- n ıçeren, bu kaynaklann boru hatla- nyla A\Tupa'ya taşınması projesını öngören anlaşmanın büyükluğu, Irak'ın Rusya'yla ımzaladığı 40 mıl- yar dolarlık anlaşma olçülennde Irak, NATO üyesı Türkıye'ye ABD'nın operasyon yapması duru- munda neler kaçıracağını da göster- mek ıstıyor. ABD'nın olası bır operasyonunu engellemek üzere başta komşulan olmak uzere uluslararası planda UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Unutulmuşbir yazar Safiye Erol Çoğumuz Safiye Erol adında bir yazardan ha- berdar değiliz. Çünkü romanları yıllar önce ki- tapçı raflanndan kalkmış. Erol'un Lübeck'te tahsil gördüğünü, doktoralı bir mimar oldu- ğunu ve bir uzak yol kaptanıyla evlilik yaptığı- nı biliyoruz. Onu yakından tanımak isteyenler için bir fırsat. Toplu eserlen yeniden basılıyor. Saçımız neyi örter? Aynı saç biçiminde ıs- rar etmemek, kendi- siyle barışık olmanın göstergesıdir. Saçla- rının düzenını aynen koruyanlar, görüşle- rini ve alışkanlıklarını da hiç degıştırmez- ler. Onları kesiyoruz, boyuyoruz, yaşamı- mızın evrelerine gö- re değişik şekiide bı- çimlendiriyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Güneydoğu'nun Sezen Aksu'su Dünya müziğinde ben de varım, diyen Nilüfer Akbal'ın Ray'e-Yol adlı yeni albümünde folk, caz, funk, flamenko ve pop tarzlarının renkleri var. Cem Karaca ve Moğollar'ın dünya mü- ziğini yıllar önce keş- fettiğıni düşünen Nilü- fer Akbal "Kapıyı onlar araladı. Şımdi sırayla biz gireceğiz o ka- pıdan" diyor. HATİCE TUNCER'in röportajı • 6. Sayfada 9 9 Füreya: Oncü, çağdaş ve cötnert Seramik sanatçısı Füre- ya, kendi deyişiyle "se- ramik sanatıyla kendıni bulmuştu". Sanatıyla dünden bugüne, bu- günden yanna, gele- nekten geleceğe, sap- malan, kınlmalan olma- yan; araştırarak, kendi- siyle hesaplaşarak bir yolçizdi. Füreya'yı 5 yıl önce bugün yitirmıştik. ZEYNEP ORAL'ın yaziSl • 15. Sayfada TJRKER ZAM, SEÇİM RUŞVETI DEĞIL M 5. Sayfada MAMLARA SIYASET VAPMAYIN UYARISI =^-U 5. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Miras JOHANNESBURG • 9. Sayfada VBD URANYUM AVINDA • 11. Savfada CHPnin îki yüzü var. Bır yuz "denenen, bılınen eskı yüz": Deniz Bay- kal Ikıncı yuz, "denenen, velakın -medyamıza gore- denenmesı gereken yenı yuz"- Kemal Derviş Oy umudu Derviş'in ekonomık alandakı geçmışı sankı sutten çıkmış ak kaşık. öyle kı, Baykal demeçlerınde madalyonun bır yu- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Beşiktaş zor kazanırken küfreden Nouma kırmızı kartla oyun dışı kaldı , Q Ü N D E M 5 dakikalık fiıtbolcu • Geçen hafta Kocaelıspor'u uzatma dakıkalannda attığı altın golle 2-1 yenen Beşiktaş, bu hafta da aynı skorla Istanbulspor'dan 3 puan allmayı zor da olsa başardı 462 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla tanışan Fransız futbolcu Pascal Nouma 71 dakıkada san kart, 76 dakıkada ıse kırmızı kart gordu. V • Takım arkadaşlan ve Sınan Engın, Nouma'ya, sahada kışkırtıldığını söyleyerek sahıp çıktılar Nouma'nm sahadan atılmasından sonra Sıyah-Beyazlı taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Günün dığer maçında ıse Trabzonspor, kendi sahasında Altay ıle 0-0 berabere kaldı • Spor'da MUSTAFA BALBAY Yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullandığı için yazılarına ara vermiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog