Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

24AĞUSTOS20O2 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 77 yaşında lcalbine yenildi Sami Hazinses yaşamını yitirdi KuhürSenisi- Suıema sanatçısı Sami Hazinses, te- cJavigördüğühas- tanede kalp yet- rnezliği sonuc vefat etti. 'ŞoförNebahat', 'Rüzgâr Zehra", fc Şafak Bekçikri", K z de .Arkadaş mıyız', 'Kızgın Delikanlı' ve ' C e n g i z Han'mHazineleri' fılmle- riyle tanınan Hazinses, dün sabah kaldığı G ö z t e - p e Semiha Şakir Huzure- vi'nden sağlık durumu- nun ağırlaşması üzerine HaydarpaşaNumune Has- tanesi'ne kaldınldı. H a s - tanenin yoğun bakım ser- visinde tedau altına alınan Hazinses, akşam saatle- rinde yaşama veda etti. Hazinses'in ölüm n e d e - nininkalpyetmezliği, be- yin damarlannda tıkan- ma, enfeksiyon ve b u n a bağlı yüksek ateş olduğu bildirildi. Geçen yıl düş- me sonucu kalça kemiğikınlan Ha- zinses, Incirii Has- tanesi'ndegördü- ğütedavidenson- ra eski Devlet Ba- kanıHasanGemi- ci'nin talimatıyla kasım ayından bu yana II Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Göz- tepe Semiha Şakir Huzu- revi'nde kalıyordu. Hazinses kinıdir? 1925 Diyarbakır do- ğumlu sanatçı, 1953'te 'Kara Davut' filmiyle si- nemaya başladı. Komedı oyunculuğunun yanında, bazı filmlerde de dram oynayan Hazinses. güfte ve beste çalışmalan da yaptı. Bine yakın fılmde oynayan Hazinses, 2000'- de Türk sinemasına katla- lanndan dolayı Sinema Yazarlan Derneği (Sî- YAD) tarafindan 'Onur Odülü'ne layık görüldü. Dryartakıp'da Aksu heyecanı • DİYARRAKIR. (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Çocuk Korosu. 29 Agustos'ta Efes Antik Tiyatro'da, 30 Agustos'ta Aspendos'ta ve 1 Eylül'de de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verilecek konserlerde Sezen Aksu'ya vokalistlik yapacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen "Diyarbakır kültür ve Sanat Festivali" sırasmda yazar Muhsin Kızılkaya'nın önerisiyle Sezen Aksu'nun vereceği konserİere katılacak olan koro, 3'ü Kürtçe biri Türkçe 4 şarkı seslendirecek. G.O.Paşa'da banka soygımu • İstanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa Sultançiftlığindeki Türkiye Iş Bankası Şubesi'ne gelen silahlı ve maskeli soyguncu, yaklaşık 4 milyar lirayı alarak kaçtı. Soyguncunun, îsmetpaşa Mahallesi 130. Sokak 90 numarada bulunan binaya girdiği, polis ekiplen binayı sarmaya çalışırken soyguncunun buradan da kaçtığı belirlendi. 15 kişi serbest bırakıldi • İstanbul Haber Servisi - Ekmek ve Adalet dergısi, Gençlık Gelecektir dergisi ve TAYAD Marmara bürosuna düzenlenen baskında gözalhna ahnan ve aralannda DHKP/C örgütünün askeri kanat sorumlulanndan olduğu öne süriilen 15 kişi, sevk edildikleri İstanbul DGM'nin görevsizlik karanyla Fatih Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısuıa çıkan 15 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yasadışı AFk) örgütü davası • İstanbul Haber Servia-Yasadışı Anadolu Federe Islam Devleti'ne (AFtD) üye olduklan ileri sürûlen 11 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. tstanbul 6 No'lu DGM'deki duruşmaya, tutuklu yargılanan Bülent Kaplan, Şeref Alçık, Mehmet Nacak ve Ismet Demir ile tutuksuz samklardan Ahmet Bayoğlu ve Idris Dinçer katıldı. îçişleri Bakanügı'ndan, dava konusu örgütün niteliğinin sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, tahliye istemlerini reddederek duruşmayı erteledi. Kanser gemnde Türk başarısı • DENİZLİ (AA) - Karaciğer kanserine neden olduğu tahmin edilen URG4 geninin, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Lale Şatıroğlu Tufan tarafindan bulunduğu bildirildi. Basın toplantısı düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Şatıroğlu, Hepatit B \irüsü ve karaciğer kanseri üzerinde araştırma yaptığını belirterek bulduğu genin karaciğer kanserine doğrudan etkisi bulunup bulunmadığını araştırdığını söyledi. EngelHere yardm • ANKARA (ANKA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1 Nisan-31 Aralık günleri arasında ilan ettiği "Engellilere Yardım Seferberliği"nde elde edilen gelirlerle özürlülerin öncelikli ihtiyaçlan karşılanacak. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada. 27 Ağustos günü yurt çapında düzenlenecek bir törenle engellilere tekerlekli sandalye. koltuk değneği, beyaz baston, akülü tekerlekli sandalye gibi malzemelerin dağıtılacağı bildirildi. Dilek Sabancı'ya ödül • W\SHINGTON (AA) - Tüririye'de zihinsel engellilerin yaşamına getirdiği katkılar dolayısıyla Özel Olimpiyatlar Türkiye Komitesi Başkanı Dılek Sabancı'ya ödül verildi. Ödül töreninde konuşan Sabancı. zihınsel engellilerin spora katıhmını sağlamaya yönelik program çerçevesinde. 2005 yılına dek 24 bın zihinsel engelliye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. SÖZÇtZGİNİN Turhan Selçuk Türkiye'nin çıkarlannı savunmak için oluşturulan Turkish Forum' tanıtıldı Lobi içinsivilataktstanbul Haber Servisi - Türkı- ye'nin dünyaya etkin tanıtımı ama- cıyla. Amerikalı Türkleröncülü- ğünde kurulan ve dünya genelin- de 183 bin üyesi bulunan "Tur- kish Forum" adlı sivil toplum ör- gütü, Amerika'dan "Arkansas Eyaleti Dek j gasyonu"nun da ka- tıldığı bir toplanhyla basm men- suplarımn önüne çıktı. Bakırköy Marina Yat Kulü- bü'nde Rotary Kulübü'nce dü- zenlenen toplantıya, Türk ve Ar- • Turkish Forum Delegasyonu Başkanı Büyükataman, kuruluşun hedefinin, "akıllı ticaret" adını verdikleri bir projeyi yaşama geçirerek Türkiye'nin ABD ile olan ekonomik ilişkilerinin, politika ilişkilerinde de koz olarak kullanılmasmı sağlamak olduğunu söyledi. kansas Eyaleti delegasyonlan ile aralannda Vali Yardımcısı Hüse- yin Ece, Esenyurt Belediye Baş- kanı Dr. GürbüzÇapan, tstanbul Ünh ersitesi Rektörü Prof. Dr. Ke- mal Alemdaroğlu. tstanbul Sana- yi Odası Başkanı Hüsamettin Ka- vi, eski Ankara DGM Savcısı Ta- lat Şalk'ın da bulunduğu çok sa- yıdayetkili katıldı. Toplantıda konuşan Turkish Fo- rum Delegasyonu Başkanı Kaya Büyükataman, 6 yıl önce çalış- malanna başlayan kuruluşun ama- ŞapkaDevrimVninyüdönümü kutlandı Atatürk'ün 23 .Ağustos 1925'te Kastamonu'da başlarh- ğı Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin 77. yıldönümü Istan- bul'da kutlandı. Kastamonulular Da\anışma Derne- ği'nin (KAS-DER) düzenlediği tören Ğalatasaray Lise- si'nin önünden biryürüyüşle başladL EUerinde "Bu ser- puşun ismine şapka denir"1 >azîlı pankart ve başlann- da devrimin simgesi kasketlerle İstikİal Caddesi'nden Tak- sün Cumhuriyet Anın'na yürüyen demek üyeleri amta çelenk bırakarak bir dakika saygı duruşunda bulundu- lar. Törende konuşan İstanbul \ ali Yardımcısı Sami Es- kioğlu, Şapka \e Kıhk Kn afet Devrimi kutlamalaruun tstanbul'da ilk kez yapıldığuun altını çizerek "l lu ön- der Atatürk'ün değeıü fıkirlerinin daima arkasında du- racağız" dedi. KAS-DER Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek de, Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu dev- rimin simgesel bir hareketten ibaret olmadığını belirte- rek "Bu devrim şekilsel bir devrimden çok bir uygar- laşma hareketidir" diye konuşru. (Fotoğraf: AA) cını, Türkiye'nin çıkarlanm dün- yanın her yerinde kararlılıkla sa- vunmak olarak özetledı. "Orgü- tümüz ırkçı ve nüDryetçi değildir. Çok düH, dinli, kültürlü bir hissi- yat birtiğidir" diye konuşan Bü- yükataman, gelecekteki hedefle- rinin, Türkiye'nin ABD ile olan ekonomik ilişkilennin, politika ilişkilerinde de bir koz olarak kul- lanılmasmı sağlamak olduğunu ıfade etti. Büyükataman önlerine koyduklan bir diğer hedefin de, dünyada "banş üzerine" akademik çalışmalar ya- pacak olan "Atatürk Dün- yaBanş EnstitülerTnı tüm Batı'da yaygmlaştırmak olduğunu belirtti. Atatürk ilkeleri ışığında dünya banşı Arkansas Eyalet Ün- versitesi Rektörü Prof. Dr. Les Wyatt da Atatürk Dünya Banş Enstitüle- ri'nin ilkini tstanbul ve Boğaziçi üniversiteleri- nin katkılanyla kendi bün- yelerinde kuracaklarını söyledi. Prof. Wyatt, "Dünyada banşı sağla- mak için Atatürk flkele- rinin model oluşturması- nı arzuluyoruz" dedi. Öte yandan Arkansas Belediye Başkanı ve ABDB'elediyelerBirliği üst yöneticisi Patrik Henry Mays Mayor'un bulunduğu Amerikan he- yeti Esenyurt Belediye Başkanı Çapan'ı ziyaret etti. Görüşmede Arkan- sas'la kardeş şehir olabil- mek için Îçişleri Bakan- lığı nezdinde girişünler- de bulunulacağını behrten Çapan, "Bizim kardeşü- ğimiz,kültürve sanatkar- deşliğidir" dedi. GÜNDE10 BÎN KİŞİ ŞİFRESM fCİPTIRDI Internette kurulan ^ceheımem' tuzağı KONYA/KAYSERİ (AA)-tnteraetteki "www.cehennem.org Türk internet kullanıcılanna e- posta yoluyla tuzak ,-; kurarakşifrelerini L^ ^ • alıyor. Kurban sayısı ve isimlerini yayımlayan site, bu yolla 10 bine yakın Türk internet kullanıcısının şifresini ele geçırdi. Türk tnternet Birliğı Kurucu Üyesi Hakan Topuzoğlu Hotmail, Yahoo, Turkcell gibi e-posta sağlayıcılarından adres alan kullanıcılann "Size kart var", "Çarkıfelek'e kanlma şansT, "Hesabınızı aktif yapuT gibi başlıklarla gelen e-postalan açmalan durumunda şifrelerinı kaptırdıklannı söyledi. Topuzoğlu, 6 gün önce bu uygulamaya başlayan sitenin kurban sayısımn bugün 10 bine yaklaşhğım belirterek "Bu site kurban listesini ve kimi, nasıl kurban ettigini yayımlamaya başladT dedi. Topuzoğlu, güvenlıği kesin olmayan e-postalann açılmaması gerektiğini kaydederek şunlan söyledi: "O kadar profesyonelce hareket ediyorlar ki örneğin Hotmail logosu ve tasannunı birebir yaparak kullanıcm aldarrvorlar. Şifresini yeniden giren kişi, kısa sürede şifresini değiştinnezse gelen mesajlan okunabiliyor." NTERNET VE 9001ÜHATLARDAN ÖĞRENİLECEK OSS sonuçlan pazar günü açddanıyor Eğitim Servisi - Üniversite adaylannın yerleştirme sonuçlan, 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00'danitibaren adaylara duyurulacak. Adaylar sonuçlan, internet adreslerinden, 900'lü telefon hatlanndan ve WAP uyumlu cep telefonlanndan öğrenebilecekler. ÖSYM Başkanı Dr. Fethi Toker yaptığı açıklamada, yerleştirme işleminin sına\sız geçiş için başvuran meslek lisesi mezunlanm kapsadıgına da dikkat çekerek, 2002-OSS yerleştirme sonuçlannın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Fethi Toker tarafindan bastınlarak dağıtılacak olan Sınav Sonuç Gazetesi ile de adaylara duyurulacağını belirtti. Bu gazetenin yükseköğretim programlannın en küçük puanlannı da açıklamayapü. vereceğini vurgulayan Toker, adaylann, gazeteyi örgün eğitim için 26 Ağustos Pazartesi günü, açıköğretim için de 27 Ağustos Salı günü gazete bayilerinden alabileceklerini bildirdi. 2002-ÖSYS Smav Sonuç Belgeleri'nin adaylann adreslerine postalanması işlemlenne 27 Ağustos tarihinde başlanacak. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Sol Bir İktidar... Sayın Kemal Derviş'in, Yeni Türkiye'cilerle yo- lunu ayırarak CHP saflarına katılması ve "9 "lar di- ye isimlendirilen DSP'li gruptan da kimi katılım- ların bunu izlemesi; bazı arkadaşlanmızın, "Tek başına CHP iktidan" gibi düşüncelere kapılma- sına yol açtı. Bir ara, "AK Parti tek başına iktida- ra gidiyor" diye düşünenler ne denli yanılıyorlar- sa, bu son düşüncelere kapılanların da aynı de- recede yanıldıklarını tahmin ediyorum. Sosyal demokratları tek cephe içinde toparia- maya çabalayan ve bu çabanın önderliğini üst- lenen Kemal Derviş'in CHP'ye katılması, çok de- ğerlidir ve istikrar arayan Türk seçmenine olum- lu bir "mesaj" oluşturduğuna hiç kuşku yoktur. Fa- kat Kemal Derviş'in CHP'ye yapacağı oy katkısı, Yeni Türkiye'ye yapabileceği oy katkısı kadar ol- mayacaktır. Ayrıca hiç unutulmaması gerekir ki; siyasette "bırartı bir", herzaman iki etmez. Ba- zen bir buçuk eder, bazen iki, bazen de ikiden faz- la eder. Bu bakımdan; CHP artı Kemal Derviş, tek başına iktidar yolu açmaz. • • • Son günlerde büyük hayal kınklıklan yaşandı. Fa- kat bence bu hayal kırıklığına uğrayanlann başın- da, Kemal Derviş ve Ismail Cem geliyor. Türk si- yasal yaşamının önde gelen aktörlerinin "haleti- ruhiyesi"n\ bilmeyen ya da tam değerlendireme- yen Kemal Derviş, "ortak bayrağı" açtığı zaman, tüm sosyal demokratların bu bayrak altına koşa- caklannı sandı ve fena halde yanıldı. Hele Sayın Bülent Ecevit konusunda çok yanıldı. Arkasında ABD ve IMF'nin rüzgânyla Türkiye'ye geldiği za- man bulduğu Bülerrt Ecevit'le. bugünkü Bülent Ece- vit, çok farklı tutum içindeler. Ne denli doğru ol- duğunu bilemiyorum ama eğer 12 Eylül 1980 dar- besi olmasa, CHP'den aynlacağı ve daha küçük, fakat uyumlu bir parti kuracağı söylenen Ecevit'in, bu türden birleşmelere sıcak bakmayacağı çok açık- tı. Kemal Derviş'in ilk hayal kınklığı buradagerçek- leşti. • • • Çok sevgı ve saygı duyduğum Ismail Cem'in hayal kınklığı, daha az olmadı. Daha DSP'den yolunu ayınrken (tahminime göre) Hüsamettin Öz- kan'ı ortak hareketleri konusunda güç ikna eden Cem, daha sonra attığı her adımda "ihaneti" ya- şadı. Fakat bu ihanetlere zemin hazırlayanlann ba- şında kendisi geldi. Biryandan sosyal demokrat- ların biriiği için yola çıktığını dile getirirken biryan- dan da DTP ile ortaklık arayışlarına girmenin açık- lanabilir bir yanı yoktu. Zaten son günlerde kimi siyasetçilerimizin, "sindirım sistemlerine" akıl erdiremiyorum. DTP ile işbirliğini içine sindiren Is- mail Cem'in, CHP ile işbirliğine sıcak bakmama- sını, nasıl izah edebiliriz? • • • Sosyal demokratlar arasın daki birleşme ça- balan, her zaman iyi sonuç vermeyebilir. örne- ğin, Halkçı Parti'nin SODEP'le birleşmesi; ya da SHP'nin CHP ile birleşmesi beklenen sonuçlan doğurmamıştı. Zira "zirvede" biıieşmenin nispe- ten kolay olmasına karşılık, "taban" kolay birie- şemez. Örneğin "X" ilçesinde; her iki partinin bi- reryönetim kurulu, başkanı, sekreteri vb. varken bir birleşme durumunda, kimin "hâkim olacağı" konusunda tartışmalar çıkar. Kâğrt üzerinde da- ha çok üyesi olan partinin ilçe yönetimi mi hâkim olacaktır, yoksa karma bir yönetim mi oluşturu- lacaktır? Karma bir yönetimin, uyum içinde ça- lışması mümkün olabilecek midir? Vs., vs... Bu türden sorulan, istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Ya- ni bu işler, dışarıdan göründüğü kadar kolay çö- zülebilecek işler değildir. • • • 3 Kasım seçimlerinin ertelenebileceği yönün- deki söylentilerin doğru çıkmamasını umut edi- yorum. Zira insanlar sisteme olan güvenlerini yi- tirirlerse çok farklı arayışlann içine girerier ki; bu durum ne demokratik düzene fayda getirir, ne de demokratik düzen içinde yaşamak isteyen insan- lara. Herkes, attığı her adıma dikkat etmek zorun- dadır. ihale ertelendi 1 milyon çocuğa süt verilemeyecek • Süt kampanyasının bu yılki ihalesi Devlet Bakanı Bayer'in incelemeleri tamamlanıncaya kadar ertelendi. Bakan Bayer: îhale en yakın zamanda yapılacak. ANKARA (AA) - yararlanacak çocuk Ilköğretim • ve il sayısımn okullannda okuyan arttınlmasını yoksul çocuktara süt planladıklannı içme alışkanlığuıı söyledi. sağlamak amacıyla 4 Ankara, tstanbul, ilde başlatılan ve bu tzmir ve yıl yaygınlaştınlması Diyarbakır'daki planlanan"HerGün ilköğretim 1 Milyon Çocuğa okullannda okuyan Süt" kampanyasının yoksul çocuklara süt bu yılki ihalesi, içme alışkanlığını Devlet Bakanı Melda sağlamak amacıyla Bayer' in kampanyaya başlatılan kampanya, ilişkin incelemeleri geçen öğretim tamamlanıncaya döneminin ikinci kadar ertelendi. yansında başlamıştı. Devlet Bakam Bayer, Kampanya ihalenin kendi çerçevesinde tasarrufunda Ankara"da 225 bin, , olduğunu ifade tstanbul'da 525 bin,^^ ederek "thaleen İzmir'de 175 bin, yakın zamanda Diyarbakır'da ise 75 yapılacakür" dedi. bin öğrenci, haftada 5 Bayer, süt dağıtırm gün süt içmişti. için havalann biraz Öğrencilere, uzun serinlemesini de ömürlü ve 200 beklediklerini ifade miligramlık kutu ederek, kampanyadan sütlerdağıtıünıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog