Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İıntiyaz Sahibi: CFVIHURİYETVAKFI adma İLHA> SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yıldız 0 Yazıışlen Mudurlen Sahm Alpaslan - \ecmi Çetik # SorumJu Mıdur Mehmet Sucu # HaberMeıkea Muduru HakanKara Istıhbarat Cengız Yıldırım 0 Ekonomı Öz- lem Y üzak • Kultur Egemen Berköz # Spor Abdulkadır V ücelman # Makaleler Samı Ka- raören • Duzeltme AbdulJah Y azıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra 0 \ urt Haberlen Meh- met Faraç • ^vrupaTemsılcısı Gurav Oz YavınKurulu ÜhanSeiçuk(Baş- kan) EmreKongar(Danışman) Orhan Erınç, Hıkmet Çetın- kaja, Şukran Soner, İbrahim \ ıldız. Orhan Bursalı. Musta- fa Balbav, Hakan Kara. •\nkara Temsılcısı Mustafa Balbay AtaturkBulvan No 125 Kat4 Bakanlıklar-A.nkarâ Tel 4195020(" hat) Faks 419S02"'#tzmırTemsılcısı SerdarKızık. H ZıvaBh 1352 S 23 Tel 4411220 Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çeün V ığenoğlu. InonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel 36^ 12 11 Fate. 363 12 15 Muessese Möduru Erol Erkul • Koordınator Ahmet Korulsan # Mu- hasebe Bulent \ener9 tdare Hüse\ın Gürer # Satış Fazılet Kuza REKLAM P M Ltd Ştı • Gc MudurGulbuı Erduran#Koorduıa Reha Işıtman • Genel VfiKfur'Y Se\da ÇobaD 0 Fınansman Vludu ÇeOn Erdııran Tel 0212 *14 0"S M3 8460-61 Falcs 0212 «13 8463 YavımlatiD \enı Gun Haber ^ıamı Basune ^avıiKilık \ Ş Baskj Sabah \ avıncılık A Ş TurkocağıCad '9 41 Cagaloghı 34"4 isıanbuJ PK 246 Sı'kecı 34-)3< ktanbu! Tel () Faks (0212 24 AĞUSTOS 2002 Imsak4 39 Güneş 6 15 Oğle 13 14 Ikındıl6 57 Akşaml9 59 \atsı 21 2 Kilolarını saklamak için eve kapanmış ANKARA (4A) - Unlu model ve aktns Liz Hurley, hamıleyken aldığı kılolann gorulmemesı ıçın gunlerce kendını eve hapsettığinı açıkladı "•Serving Sara" adiı son fılmının galasında guzellığıyle dıkkatlen listüne toplayan Hurle>. doğum yaptıktan sonra lalo vermekte çok zorlandığını soyledı Hamılelığı süresınce dıkkat çekmemeye çalıştığını anlatan guzel yıldız, "Kendimi hapsettim ve Idmsebeni görmedi" ded Bilinçsiz yapılan diyetler tehlikeli hastalıkları davet ediyor Zayıflarken dikkat MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Limon Seçmeyi Biliyor musunuz?.. NURTKN SEVTR Zayıf kalmak uğruna yapılan bılınçsız dıyetJer yeme bozukJuğuyla ılgılı ıkı onemlı hastalığı da berabertnde getınyor "Anoreksiya Nervoza" ve "Bufimia Nervoza" olarak adlandınlan yeme zukJuklan ozellıkle genç lazlan hyor Uzmanlar, Türkıye'de yeme ızuklukJannın hastalık olarak ilgılanmadjğuu belırterek onumuzdekı 1larda bu hastahklarda artış goruleceğını luvor Bakırkoy Ruh ve Suur astalıklan Hastanesı Ikıncı Nervoza ınığı'nden Doç Dr Fulya Maner, son 1larda yeme bozukluklannın arttığını lırterek geçen 30 yıllık sure ıçensınde anoreksiya nervoza hastalığına bağlı olumlerde cıddı bır artış kaydedıldığını behrtrj Ruh ve Sınır Hastalıklan Uzmanı Dr AU \ihat Babaoğiu da, bu hastalıklarda hâkım faktorun babanın sevgı eksıklığı olduğuna dıkkat çekerek "Çocuğun vucuda geliştikçe baba geri çekilir. Sonuçtayeme bozukluğu oluşur" dedı Anoreksiya Nervoza Genellıkle genç kızlarda gorulen Anoreksh'a Nervoza, şışmanlama korkusuyla dıyet yapmak başlayan ve ılen zayıflıkla sonuçlanan, beden ımgesının bozulması, adet kanamasının kaybolması gıbı sonuçlan olan bır yeme bozukluğu Bu rahatsızlık kışının normal vucut ağırlığııun yuzde 85'ının altına ınmesı ıle sonuçlanabıhyor Bullmla Nervoza Aşın yeme ve yemek yeme donemlennın durdurulamamasıy la seyreden Buümia INervoza'da, bıreyler pasta, çıkolata gıbı yuksek kalonlı yıyeceklen çığnemeden, yutarcasına yıyor Hastalar tıkıştırarak yemekten ılk anlarda zevk alıyor Ancak sonra pışmanlık, kendınden nefret etme, ığrenme duygulanyla yedıklennı çıkarmaya çahşıyorlar ÇoğunJukla kusuyor veya laksatıf (mushıl ılacı) kullanarak çabuk boşaltımı sağlıyorlar Aklını kullanan kazanır! Malezya'ıun Kuaia Lumpur kenti, şu güıüerde be>in gücüyle rakiplerini alt edenleri, >ani satranç oyıınculannı ağufrym. 20-28 Ağustos tarihJeri arasında düzenlenen Dün>^a Gençler 16 Vaş Alt Satranç Otimpryat Turnu\asında 20 ülkeden 80 kaühmcı ter döküyor. Tumuvanın lideri şimdilik Romama. Ama bilinen o ld akıl alaldan listündür ve turnuv'anın lideri her an değtşebilir» (\P) Çfeçımler i 3 yaklaşh ya, mılletı aldı bır telaş, kımı se- çerse durumu daha ıyı olacak dıye duşunup duiruyor Aslın- da kımı seçse durumunda lyıye gıde- cek bır şey olmayacağı- m bılıyor da kendı paça- sını kurtarmanın hesabı- nı yapıyor Bızım ınsanı- mız kafayı çekerken "Ne oiacakbu memleketin ha- B" deyıp durur da asıl he- sabını kendı paçasını kur- tarmak ıçın yapar Seçer- ken de "Bana hangismin faydası ohır?" dıye ak- lındangeçınr Şımdı boy- le büyuk seçımlen bıra- kalım da bakalım. it \a- tandaşlimon seçmeyi bi- yı var mı gı bılerden C sırada tabla ya limon al mak ıçır yaklaşanbı rısı, "Onu alma, onun suyu çık- maz"dedı "Nedenmiş?" der gıbı yuzune baktım Adam bılırkışı raporunu açıkladı,"Oerkek" Ben ıyıce şaşaladım 'Erkek mi?' dedım Bırden ak- Iıma bırçok soru uşuştu ama cahılhgım ortaya çı- kacak dıye korkumdan soramıyorum Neyse kı adam açıklamasını sur- duruyor "Bak,senineJin- Bundan da notumuz kırık... n ılıyorsunuz kı kar- D puzda kabağı seç- mede bınncı olduk Ka- vunda kelek seçmekten vazgeçmedık Şımdı sı- ra lımonda. Bakalım doğ- ru hmonu seçebılecek mıyız 9 Lımoncunun tab- lasına yoneldığımızde ış- ten anlarmış gıbı gorun- meye de onem verıyo- ruz Elımızı ınce bır lı- mona uzatıp lımoncunun yuzune baktık, hanı ona- deki ümonun kabuğu ka- hn. Hem kahn hem pfir- tüklü. Bu limon erkek. Böyle olduğu için de su- yu çıkmaz. Sen şimdi bu- nu afarsm,evine götürür- sün, nasıl kesersen kes, bunun $uyu çıkmaz, bo- şuna paranı çöpe atar- sm." Lımoncuya bakıyo- rum Gıkı çıkmıyor Içunden "Sen bflKorsun ama sesini çıkarmıyor- sun. bizi kek buldun, ka- züdıyorsun" dıyorum ama mahcup bırı oldu- ğumdan sesun çıkmıyor Elımdekı hmonu bırakı- yorum Yuruyup gıdıyo- rum MArkasıSa.8,Sü. l'de 47. YIL 24 AĞUSTOS 2002 CUMARTESl KAMPANYA: 01 ÇAĞRIMERKEZİ: 444 0 888 www.arcelik.com.tr Arçelik'in 195 milyona bulaşık makinesi kampanyası devam ediyor. Arçelîk'ten çamaşır makinesi ya da No-Frost buzdolabı alanlara bulaşık makinesi %75 indirimli! Turkuaz 6030 M Arçelik'in 195 mılyon kampanyası yoğun ıstek uzerıne uzatıldı. Hem yenı evlenecekJerın, hem de evını yenılemek ısteyenlerın buyuk ilgı gosterdıklen kampanya, Ağustos sonuna kadar devam edecek. Kampanya sayesınde, lıste fıyatının dortte bır nyaüna gelen Turkuaz Bulaşık Makinesi, aynı zamanda Turkıye'nın en çok satılan bulaşık makinesi. 3 programlı Turkuaz 6030 M, su ve enerjı tasarrufu sağlayabılıyor, 2 ayn yıkama sıcakhğı var ve 12 kışılık yemek takımı yıkayabılecek kapasıteye sahıp. Hem de peşin fiyatına 8 taksit. Çamaşır makinesi ya da No-Frost buzdolabı ve beraberınde alınan bulaşık makinesi, peşın fiyatına 8 eşıt taksıtte odenebılıyor. C vitaminli tişört Japon bAnadmılan, vücudumuzıın D vttamlni ihtiyacını gideren tişört icat sttL Japon bır dokuma şırketının ıcat ettığı tışon, pro-vıtamın adlı madde taşıyan ozei bır ıphkten oiuşuyor. Insan vucuduna değdıgı anda, C vitamınıne donuşen pro-vıtamınle, gunluk vıtamın ıhn>acı karşıJanıvor Iç çamaşırlannda da kutlarrriarafc C~vn3mTnmm vücudun her yerfne sızması sağlanıyor. Vıtamınlı tışort, 30 kez yıkanabılıyor. Üretıcıler, tışortlerının guneş yanıklarını da tedavı edebıieceğını soyluyor. Genç bayanlar voleybol takımı Balkan Şampiyonu oldu! Üretimde üçüncü rekor On uç a\ bo\*unca sureklı gerıleyen sanayı urenmınde geçen Marrayında başlavan artış suruyor Mayıs'ta sanavı uretımı yuzde 11 artarken, ımalat sana\ıındekı yukseiış vuzde 12 9 u buldu. Devlet tstatısak ^^_ Enstırusu (DlE) aylık sanavı uretım endeksı sonuçlanna gore Mart'ta yuzde 19, Nısan'da vuzde 14 4 artan sanayı uretınu, Mayıs'ta yüzde 11 buyudu Bu artışta, en buyuk rolu ımalat sanayu sektoru oynadı. Genç Bayanlar Balkan Volevbol Şampıyonası'nda Yugoslav-ja ıle vaptıkları fınal maçını 3-2 kazanarak Balkan Şampiyonu olan Turk Mıllı Takımı, Şampıyonluk Kupası'nı, Turkı>e Voleybol Federasvonu Başkanı Prof Dr Husnu Can'dan aldı Kupayı alan Genç Ba>anlar Volevbol Takımı oıuneulan, şampıvonluk sevıncmı, şampıvona bovunca kendılerım hıç valnız bırakmavan yaklaşık 5 bın taraftarla pavlaştı 450 milyonluk Arçelik 0V0 Player 99 milyona! Arçelik'in DV'D L.ıınpany.ısı dı'vanı cdivnr. K.impanya î seçenekteıı oiuşuyor. fck kapılı ya d.ı 2 kjpılı buzdol.ıbı alan.ı 49 milyona DVD ya da M ekran T\', bırincı scçenek. 55 ekran ve üzcri TV alana 179 milyon.ı 51 ekran TV, ikincı scçenek. Fırın alana 159 milyona derin dondurııcu, üçüiicu seçenek. Son olarak ilave bcdcllı kaııipanyaya k.ıtılmak istcmcyenlcr için beyjz e>ya ya da 5> ckr.ın vc ü?cn T\' jlan hcrkcse elcktiriklı -upıırj;!. 1 , rnrnı rırııı M.'\.ı <x..ık hcdi\c. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog