Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

24 .ASJSTOS2002 CUMARTESİ • • • • + CUMHURİYET SAYFA spor@cumhuriyet.com.tr 19 Dev Adam'ın antrenörü, Güney Amerika ekibinin Arjantin'le oynadığı hazırlık maçını izledi Ors: PortoRiko'yaÖETROIT (Cumhuriyet) - Dünya Basketbol Şampıyonasf ndaki ilk ra- kibimLz Porto Riko'yu ilk kez canlı iz- leme firsatını elde eden coach Aydın Örs, E>etroit'e umutlu döndü. Arjaırtın-Porto Riko hazırlık maçı- nı seyreden Örs, bugüne kadar hep ka- setlerden izledikleri rakiplerini üstelik şampiyonanın başlamasına kısa bir sü- re kala son şekliyle görmenin kendi- leri için bir şans oldugunu söyledi. Porto Riko hızh ve tempolu Başanlı antrenör Aydın Örs, "Porto Riko çok hızfa ve tempolu oynayan bir takun. Değişik savunmalar deniyorlar. • Arjantin-Porto Riko hazırlık maçını seyreden Örs, bugüne kadar hep kasetlerden izledikleri rakiplerini üstelik şampiyonanın başlamasına kısa bir süre kala son şekliyle görmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi. Kazandıklan toplan fast breaklerie en rvi şekilde değeriendiriyoriar. Bu se- beple bizim hücumda iyi bir disipünle oynamamız ve onlara fast break şansı vermememiz gerekiyor. Herşeye rağmen tecrübeli ve hızlı bir takımla oynayaca- ğız. DikkatJi olmazsak sorun yaşanz" diye konuştu. Öte yandan önceki gün sakatlanan HRtayet Türkoğhı hızla iyileşiyor. Ar- jantin ile oynanan hazırlık maçında riske atılmayarak dinlendirilen Hida- yet'in diğer hazırlık maçlannda da oy- natılmayacağı açıklandı.Menajer Do- ğan Hakyemez, Hidayet'in önemli bir sakatlığının olmadığını belirte- rek,"Şampiyonaya kısa bir süre kal- masmdan dolayı yıldız oyuncuyu din- lendiriyonız. Gerekirse ağnlannın du- rumuna göre diğer hazırlık maçlann- da da oynatmayacağız. Şampiyonada ona ihtiyacımız var" diye konuştu. Arjantin'e 98-70 yenildik Bu arada Ulusal Basketol Takımımız, Dünya Şampiyonası öncesi ABD'de- ki ilk hazırlık maçında Arjantin'e 98- 70 yenildi. ilk yan 57-28 Arjantin üs- tünlüğü ile sona ererken ekibimiz maç boyunca tutuk bir görüntü çizdi. SAHTE tSİMLE OYNADI 4yıl herkesi uyuttu VtTALE MEDtNA MILANO-Italya Ligi takımlanndan Chi- evo'da oynayan Brezilyalı Eriberto Da Con- ceiçao Silva'nın 4 yıidır sahte pasaport ta- şıdığı ve asıl adının Siqueria Luciano ol- duğu ortayaçıktı. îtalya"ya 1998-99 yılın- da Bologna'ya transfer olarak gelen Eriber- to, son 2 sezondur Seri A'nın sürpriz takı- mı Chievo'da forma giyiyordu. Şu anda ta- tilde bulunan Eriberto. ltalya'ya gelme- den önce 6 yıidır sakladığı sırnnı açıkla- yarak "Benim gerçek adım Luciano, Eri- berto değil ve 23 değil 26 yaşuıdayun. Bu bir gerçek ve şimdi anlahyorum* dedi. Palmeiras takımında oynarken. yoksul- luktan dolayı böyle bir yöntem bulduğu- nu ve daha sonra Bologna'ya transfer ol- duğunu açıklayan Luciano. Chıevo Kulü- bü Başkanı Campedelli ile konuşarak. tüm gerçeği anlatıp yaptığı hileyi polise açık- lamak için izin istediğini. tüm evraklannı Italyan polisine sunacağını söyledi. Jırventus ve Lazio istiyor Eriberto. asıl adıyla Luciano. Chievo'da gösterdiği performansla bu sezon transfer pazannda adı en fazla geçen futbolculardan biri olmuş Juventus ve Lazio takımlan tarafından istenmişti. Brezilyalı futbol- cunun, Italya'da dahaönceden yaşanan sah- te pasaport vakalannda olduğu gibi 4-6 ay arasında men cezası alması bekleniyor. BUCHEON'LA ANLAŞlf Tınaz Tırpan Güney Kore'de Spor Servisi - Ulusal Takım eski tek- ni direktörü Tınaz Tırpan. G.Kore'nin Bucheon takımına teknik direktör olarak ge- tiildi. l zun yıllar Trabzonspor'un forma- snı giyen Orhan Çankcı da Tırpan'ın yar- dmcılıjına getirildı. Bordo-Mavili ekibin trınsferettiği Lee'nin eski takımı olan Buc- h:on'la anlaşan Tırpan ve Çankcı yann CKore'ye gidecek. Ağabeyi yaşamını yitirdi Aydm Örs'ün acı günü Spor Servisi - Ulusal Basketbol Takım antrenörü Aydın Örs'ün acı günü. Tecrübeli teknik adamım ağabeyi Erol Örs hayatını kaybetti. Ankara'da yaşamını yitiren Örs'ün bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. RamboDaha 17 yaşındayken tenis otoritelerinin dikkatini çekti... Ka7jin<tığı turnuvalarla kendisinden yaşça büyük tenisçi aMa'lannı bir bir eiedi Ve ardından tüm favorileri geçerek bayan tenisinin bir numarası oldu. Ancak peşi sıra gelen sakatiıklar ve formsuzluk Martina Hingis'i tahündan indirdL Şimdi ise "Yeniden bir numara olacağım" diyerek kortiara çıkryor Hingis. Yalnız güzel tenisçinin fiziki görünüşünün değjştiği ise bemen fark ediliyor. Eskhe oranla genişlemiş omuzlan ve geüştirdiği kaslanvla yeni bir görünüme kavuşan Hingis, adeta 'Rambo tenisçi' gibi kortta mücadele ediyor. Öte yandan ABD'nin New Hamen kentinde yapılan Pilot Pen Tenis Turnuvası'nda Martina Hingis elendi. Aylar sonra kortiara dönen ve Serena VVHBams'la birtikte seri başı olan İsviçreli tenisçL yan fınalde Rus raket Anastasia Myskina'ya 6/7,6/4 ve 6/0'hk sederle 2-1 yenildi isviçreK raket yenilgjnin ardından yapûğı açıklamada şunlan söyledi: "Ben yeterince iyi oynadım ama o benden biraz daha iyiydi. Yapabfleceğimin en iyisini yapmaya çahşûm." Diğer maçta ise Stovak raket Daniela Hantuchova, Isviçreli Patty Schnyder'i 6 4 ve 6-3'lük sederie 2-0 yenerek finale yûkseldL ___• Ozel Olimpiyatlar Türkiye Komitesi Başkanı'na Washington'da özel ödül verildi Sabancı'nm hedefî 24 bin züıiıısel engelli WASfflNGTON(Cumhu riyei)-Tür- kiye'de zihinsel engelhlerinyaşamına ge- tirdiği katkılar nedeniyle Ozel Olimpi- yatlar Türkiye Komitesi Başkanı Dilek Sabancı'ya da bu çerçevede bir ödül sunuldu. Washington'daki Crovvne Plaza Ha- milton Oteli'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi FanıkLoğoğlu'nun yanı sıra çok sayı- da davetli katıldı. ABD'nin başkenti VVashington'da bulunan Özel Olimpiyat- lar Türkiye Komitesi Başkanı Dilek Sa- bancı/Zihinsel engeüilerin spora kaö- hmını sağlamaya yöneük program çer- • Özel Olimpiyatlar Türkiye Komitesi Başkanı Dilek Sabancı,"Zihinsel engellilerin spora katılımını sağlamaya yönelik program çerçevesinde, 2005 yılına dek 24 bin zihinsel engelliye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. çevesinde, 2005 yılına dek 24 bin zihin- sel engeffiye ulaşmayı hedefliyoruz"de- di. Özel Olimpiyatlar'ın uluslararası merkez yetkilileri, Washington'da düzen- lenen bir resepsiyonla, Türkiye'nin ba- şanlannı takdir ederken, 2005 yılı he- deflerini de tanıttı. Dilek Sabancı. tören- deki konuşmasında" Özel OBmpiyat- lar'a Türkiye ilk kez 1983 yıhnda 4 spor- cuyla kaüldL Bugün Türkiye'de zihin- seJ engeüi sporcu sayısı 4 bine ulaştı. Bu rakamın, 2005 yıhna dek enazındannü- fusu yüksek 20 kenti kapsa> acak biçim- de 24 bine ulaşünlmastnı hedeflryoruz" diye konuştu. Ozel Olimpiyatlar'a yıl bo- yunca düzenlenen etkirılikler çerçeve- sinde, tüm dünyada 1 milyon zihinsel engelli sporcunun katıldığı belirtiliyor. Özel Olimpıyatlar Komitesi, 2005 yı- lında bu sayının tüm dünyada artınl- masını hedefliyor. Özel Olimpiyatlar Komite Başkanı Sargent ShrKer, Tür- kiye'nin daha fazla sayıda zihinsel en- gelliye ulaşma hedefıni memnuniyetle karşıladıklannı kaydetti. Özel Olimpiyatlar etkinliğı, ilk kez 1968 yıhnda, Eunke Kenned> Shriver tarafmdan başlaüldı. Özel Olimpiyatlar, tüm dünyada zihinsel engellilerin fi- ziklerini geliştirmeleri, cesaret sergile- meleri ve kahldıklan etkinliklerden ke- yif ahnalannı amaçlıyor. Bu etkinlikle- re kanlmak için hiçbir ücret ödenmiyor. Türkiye Üniversiteler Şampiyonu Burcu Korkmaz: Satranç yaşaımn tüm felsefesini yansıtıyor ikîncl lig ba$lıyor Buyıl kabte diiştü Spor Servisi - Süper Lig'den sonra tkinci Lig'de de perde nihayet bugün açı- lıyor. Birçok spor otoritesi ve teknik di- rektöre göre ligin kalitesi geçen sezona göre daha düşük olacak. Nedeni yeni bon- servis yasasıyla birlikte oluşan ekono- mik kriz. Işte görüşlerine baş\oırduğu- muz teknik adamlardan bırkaçının Cum- huriyet'e yaptıklan açıklamalar: Adnan Duıçer (Antalyaspor): Sezon futboldan çok ekonomik krizle günde- me gelecek bence. Ligdeki bazı kulüp- ler dışında uzun deplasmana gidecek ta- kımlar çok zor şartlarda bunlan gerçek- leştirecekler. Mehmet Şahan (Sıvas): Hedefimiz şampiyonluk değil ama gidebileceğimiz yere kadar ilerleyeceğiz. Bu Süper Lig de olabilir. Sıvas kentinin tek takımı biziz. Bu yüzden halkın beklentisi büyük. HüsnüOzkara(Konyaspor): Ekonomik kriz tüm takımlan etkiledi. Açıkçası pa- rası olan. iyi transfer yapanın Süper Lig bileti cebinde olur.. UğurTütüneker (Yozgatspor): Geçen sezon Yozgat'ta forma giyen hıç bır fiıt- bolcu bu sezon takımımızda yok. Kriz yü- zünden gençleşme operasyonuna gıttık. LemiÇeBk(Güngören Bld.): Yeni bon- servıs yasasıyla birlikte Ikinci Lig A ve B Kategorileri'nde kulüplerin geliri kal- madı. Bundan sonra yaplacak tek şey ya şirketleşme ya da sponsor bumak. Gün- gören Belediyespor'un 3 yıl önceki büt- çesi 2.5 milyon dolar iken bu sezon yal- nızca 150 bin dolar. Biz de kulüp olarak gençleşme operasyonuna gittik. Cünün programı FüTBOL: SLTER LİG Cüngören B. / 17.00 tstanbul-Beşıktaş, Akancak/17.00 Göztepe-Adana,A\TiiAker/19.00Trab- zon-Altay, tsmetpaşa /19.00 Kocaeli- Samsun ÖdNCt LİG A Kategorisi: Cebeci Inö- nü: 17.00 Şeker-îzmır, OSTlM 17.00 Ankara B- A.Sebat (B Kategorisi): İz- mir Atariirk Stadı /17.00 B.Merinos - tnegöl. YAT YARIŞLARI: Adalar (Burgaza- da Deniz Kulübü) /11.00 10. Yıl Bur- gazada Kupası Yat Yanşlan TV'de spor Digiturk/17.00 Istanbulspor - Beşik- taş, 19.00 Trabzonspor - Altay FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Reine Rose (10). P: Martin Dıx (7), PP: Tevazu (11), S: Nardiya (8). 2. KOŞU: F: Eylül Fırtınası (2), P: Capri- ati (5), PP: Sweet Mıstress (6). S: High- ness Daughter (4). 3. KOŞU: FfOdın (3). P: Altaha (1), PP: Şıvga (6), S: Akçıkmaz (7). 4. KOŞU: F: Penıgıno Star (8), P: Merdoğ- lu (5), PP: Prego (9). S: Muş Fatihi (7). 5. KOŞU: F: Ultramar (4). P: Klubnika (5). PP: Fernando (2), S: Toland (3). 6. KOŞU: F: Saitada (9), P: Yeniçen (8), PP: Colonel's Boy (3), S: Brazi (12), SS SamLand(fi). 7. KOŞU: F: Serdarhan (5). P: Basri (7). PP: Saadettın (9), S: Ülkülü (2). Günün Ikilisi: 1. Koşu: 107. ÇifteBahis: l.Çifte:10 2. TabelaBahis:9 8112 11 ALTIU GANYAN 2 3 8 4 9 5 1 5 5 8 6 9 2 S 7 7 Dyunun ^H ?' Hk3uBil rîE\XVT DtVDAR "Diğff spor branşlan bir unştna Satranç ise yaşamın üm fefcrfesini yansınyor. Ha- unn minatür bir uygulama- s" diyo. Türkiye Ünıversıte- l-r Satraç Şampiyonu Burcu Corkmz. Satranca hobi ola- nk başjdığı söyleyen Kor- knaz. Satranç öncekri be- im içiı sadece bir hobhdL jıcak mıdi bir tutku oldu. Mranç»rjiizkşme sanaü. Bi- kn, saıtf vesporun bileşkesi' ekJind satranca olan tutkusunu yansıtıyor. 002 Tirkiye Üniversiteler Satranç Şampiyo- u Yılck Teknik Üniversitesi 2. sınıf öğren- isi Ko-anaz. satranç kültürünü tanıtmak is- sükleon söyleyerek, satranç sporunu ve ken- isını ş^-le anlattı: "Satnnç oyııamav^ hobi olarak 1993 yıhn- a. Satınç Geliştirme Merkezi'nde başla- ım. 2(«0 >ıhnda İsrail'de Uluslararası Lni- ersitelf Satranç Turnuvası'nda şampiyonu ldumJi02'dedeTürkiye'dedüzenlenen L ni- ersjtek Satranç Turnuvası'nda birinciliği _i tstanbul Satranç Festivali tüm hızıyla devam ediyor. İlk üçü bilen, Dev Adam'la tanısır.kazandım. Antrenörümun başanmdaki pavı büyük." Istanbul 'da devam eden gazetimizin de medya sponsorluğunu yaptığı "Uhısiara- rası Istanbul Satranç FestivalT ne yurtiçi ve yurtdışından 260 sporcu katılıyor. Karşılaş- malar üniversiteler ve halka açık olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Sara- yı'nda 20-30 Agustos tarihleri arasında yapılacak tumuvayı, satrançseveryurttaşla- nn ilgisi de yoğun. Turnuvanın 1 .'lik ödülü- nün 10 bin dolar olduğu kaydedildı. G U N U N İ Ç İ N D E N I Avroa Yıktabr Halter Şampiyonası 'nm k günüde 45 kiloda Erol Bılgin 3 altın ma- alya kıanarak 7 Avrupa rekoru kırdı. 50 ki- 3da İE^mih Balcı 2 gümüş kazandı. Ba- anlarcÖzlem Bilmez ise 2 bronz aldı. I .\lnrwvada süren 13. Veteraniar Atktizm 'ist Şaıpiyonasf nda 100 metre engellıde .lurat uçar A\rupa Şampiyonu oldu. I Antjvaspor'un eski rutbolculanna olan borcunu ödeyememesi üzerine. Futbol Fede- rasyonu yeni transferlere lisans \ermedi. Ta- kım. Ç.Rize maçına çıkamayabilir. • Ülker. ltalya'da oynadığı ilk hazırlık ma- çında, Olimpıa Milano'yu 92-86 yendi. Ma- çın ilk yansı 47-44 Clker lehine sonuçlandı. • Bursâ at janşjarmda 10- 5-14-7-18-7 kom- binesıni bilenler 9 milyar 958 milyon 40 bi- ner lıra ikramive kazandılar. (Ai Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ilk üç sırayı alacak ülkeleri, sırasıyla ve arada boşluk bırakarak yazın. Boşluk bırakın. Adınızı, soyadını/ı yazm. 3082'ye gönderin (Örnek: TÜRKİYE YUGOSLAVYA CIN OYA GUNER) Kazananlar arasında yapılacak çekilişte 3 şanslı kişiden biri siz olun. 12 Dev Adam'dan biri ile tanışma şansını yakalayın. Şampiyonaya katılan ülkeler: ABD, Almanya, Angola, Arjantin, Brezilya, Cezayir, Çin, İspanya, Kanada, Lübnan, Porto Riko, Rusya, Türkiye, Venezuella, Yeni Zelanda, Yugoslavya. Gönderilen her mesaj Turkcell için 4 kısa mesaj, Hazır Kart için 8 kontör olarak ücretlendirilîr. www.turkcell.com.tr HAZIR KART TURKCELL 20 - 29 Agustos 2002 'Lrkce I lıetrçıır Hızrnetlerı AŞ nn ilh.3t.Bil Oyuntj* 15-2S A^JStos l'M -ann«' a r as nca gefj«hteştırı«cen rfoyı-n sonıırca yapljcak çektiışie toalam uç wşı Basneîbol Mıllı Tahim'dM bır wun;u i * tartısrra jans kazanacalr r Çekı ışte uç ası beşıede^'alıhl Belrrlenecertr Çehil ş OS Eyfü' 2JO2 tamınüe-ıoter huzunjnda yaEnlacakttr Çehıl şte kazanan asıl w j e d ( t talthlıtsr 11 EyLl Z002 tiî-ıhlı Hırıyet jıretasm3« ılai edıiece*. ayt>ca pasta -n kısa înesaı yoi^ta iuıanti^an tevdıtenîi* Dılö-.ntecetötf Kan-pat^aya Ivfc&i çalışsrUan « Y&R ReMmw< l t K t l d K b h k İ d h k l n k e n d l e n n e K n İ m e e c e k t i T yeluiıse 18 yasjrvdan k j t t l ' ü t ' k l d k t a t h s r 11 E y L Z002 t i î ı h l H ı r y e t j ı r e t a s m 3 « a e d e . y p y ^ p ^ y çş çaltşartan Katilamadar Kabhpkazansaİardahı ıkramı^elenkendılenneKnİmeyecektiT yeluiıse 18 yasjrvdan kjçunternatılamai'ütı'tpkaza.Tsalardartı ıkramıye BJ (umoanya MPİ mn 1 «(8/2002 tanh « B 02 1 MP! 0 13 00 C2/İ101-595C saytlı tzm tie fJûrenlermektedır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog