Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2002 CUMART 14 kuftur(a cumhuriyet.com.tr Ünlü gitarist yeni albümü "Cat'n' Mousse"u eski dostlanyla birlikte kaydediyor Caz nevrotiğiJohnAbercrombieıNfURATBEŞER Fusion gitannın önemli markala- nndan JobnAbercrombie,cazda ol- dukça az rastladığımız kemanın mü- kemmel ıcracılanndan Mark Feld- man ile ftrsat buldukça bir araya geJiyor ve ilginç çalışmalara imza atıyor. Günümüzün en değerli bas- çılanndan biri olan Marc Johnson ve ünlü da\iılcu Joey Baron'un da katılımıyla yeni oluşan bu muhte- şem dörtlünün tadından yenmeyen meyvesi "Cat V Mousse", modern cazın en güzel örneklerinden biri. Zekâsı, tekniği ve lirik yaklaşımıy- la kendinı ilginç kılan Abercrom- bie, "Cat'n' Mousse"u işınin erba- bı olan eski dostlanyla kaydediyor. Müzisyenlerarasındaki sıkı dostluk, bu albümün doğaçlamalanna çok şey katıyor, parçalann temalannda dostluk, sadakat ve artık günümüz- de ancak mikroskop ile görülebılen içsel değerler öne çıkıyor. Albümün açılış parçası rock ton- lannın kullanıldığı 'A Nice Idea\ gıtarcımn yıllardan beri yazmadığı türden bir vals soyutlaması. 'Con- vohıtion' birçok farklı formda me- lodinin doğaçlama özgürlüğünde bir araya geldiği birparça. Elektro- gitar ve kemanın sert tınısı, Maha- vishnu Orkestra'y1 anımsatıyor. Cazın kalıplarını kırdı Cazın birçok ipliğini birbirine bağlayan Abercrombie, 70 sonu ile 80 başında bu işin en önemli akus- tik ve elektrik gıtaralanndan biri ofa- rak tanhe yazıldı; çatısı altmda bu- lunduğu ECM etiketinin ününe ün kattı. Zaman içınde katı eğilimleri nedeniyle biraz ününden kaybetse de yaratıcı kişiliği kimsecikler ta- rafindan inkâredilemedi. Tarzında çağdaş deneysel müzikten, folk'a ve • 'Cat 'n' Mousse', hem enerji dolu hem de muazzam lirik olabilen bıduşçu kimliği öne çıkan bir iş. John Abercrombie 'nin dörtlüleri sihirbazın şapkası gibi; şapkasından istediği herşeyi çıkarabiliyor. Peki siz, kapîan piloî Abercrombie ve üç tecrübeli hostesi eşliğinde, bir saaî sürecek özel uçıışa hazır mısınız? rock'a yakınlıklar olsa da her zaman caz müzısyenj olarak tanınmayı ter- cih etti. 1998'de "Open LaiuTin başansıyla beraber Abercrombie, sonraki çalışmasında bir adım öte- ye geçmeyı planladı; klavyeyi kal- dırarak telli çalgılarla beraber daha özgür bir tını yakalama düşünce- sindeydi. Grubuna kattığı genç Baron. bu ihtiyaca cevap verebilecek davul tekniğine sahip, çok yönlü ve do- ğaçlama müzığe alışılmışın dışın- da yaklaşan isimlerden bın. Bazı- lan ellili yaşların ikinci dilimini ya- şayan New York'lu gitarcıyı kaba iş- lerin adamı olarak biliyor. çünkü başka hıç kimsenin yapamayacağı şekilde gürültü yapabiîiyor; kesin, etkili, ne yaptığını bilen ve gençlik enerjisi ile dolu. Onun havalı nota- lan ve ahşılmadık akort düzenleme- Ieri, akıllıca dengelenmış idealizm- le modernliğe bürünüyor. Kendini bir gönül adamı olarak görüyor. Bir tek şey istiyor; çalmak. çalmak ve tekrar çalmak. 5O'lerde başladı onun sevdast; ders aralannda, harçlığı ile sandviç almak yerine Juxebox *ı olan küçük bir dükkânın yolunu tutarak orada beş sente Bo Diddley'i. Chuck Berry'yi ve daha bir sürii başka çıl- gın rock'n'roll şarkıcısını dinleyin- ce gitarın sesiyle büyülendi. Bu elektrikli alete duyduğu aşk hep ta- ze kaldı. Elektrik seslere olan sevgisi, za- manın ruhuna uygun düşen bir du- rumdu. Etrafı Jimi Hendrix ve Eric Clapton'lar sarmıştı. O ise dene- yimlerinı özgün tarzıyla geliştiri- yordu. 1974'teJanHammerveJack DeJohnetteile vaptığı "Tunefess"ta cazın taşlaşmış kalıplarını kınyor- du; Wes Montgomery kuşağının ye- nilikçilerindendi. Birbinne benze- meyen çok değişık yönelimleri var- dı ama tüm elementleri birbiri ile bağdaştıran şeyin adı yaratıcılıktı. O da gerçek bir nevrotikri ve her nev- rotik gibi enerjisıni harcayabilece- ği bir alana ihtiyacı vardı; bu da müzikti. Özgün dlllnl oluyturdu Son 20 yılda, Abercrombie gibi adamlann azımsanmayacak katkı- lan nedeniyle, cazın büfün temel- leri birbirsarsıldı. Bazı standartla- n radikal dönüşümlere uğrarmak konusunda, çok az isim onun kadar cesarete sahıpti; o, dünü özel bir dil ile bugün yaptı. "Cat'n' Mousse", hem enerji dolu hem de muazzam lirik olabilen buluşçu kimliği öne çı- kan bir iş. Onun dörtlüleri sihirba- zın şapkası gibi; şapkasından iste- digi her şeyi çıkarabiliyor Kadrodakı müzisyenlerin tamamı, aynı Abercrombie gibi ses şehveti- ne düşkünlüğü ile tanınan isimler. Ortaya çıkan parçalar dünün stan- dartlannı kendi dıllennde şimdiki zamana nakletmiş. Peki siz, kaptan pilot Abercrombie ve üç tecrübeli hostesi eşliğinde, bir saat sürecek özel uçuşa hazır mısınız? beserfrt sistemsensin.com MÜZIK DÜNYASINDAN KISA KJSA... MÜZtK DÜNYASINDAN KISA KISA... * Madonna. Kylie Minogue için bir parça bestelenmiş; "Alone Again". adl) parça Minogue'un single'mda yer alacakmış. *LL CoolJ'ın Los Angeles'ta verdiği konserde kavga çıkması sonucu, gösteri iptal edildi. * Aphex Twin 2002 bitmeden bir toplama albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Adı konmayan ikıli CD, nadır ve yayımlanmamjş parçalardan oluşacak. * Photek eylül sonunda, kendi plak şırketi Photek Records'tan çift CD'lik bir albüm çıkaracak. * AaByab'ın ailesi, cenaze töreni masraflanyla ilgili sorun çıkaran plak şirketi Virgin'e bir de ihmal gerekçesiyle dava açh. * Massive Attack. Amerika'nın Irak'a karşı gerçekleştirmeyi düşündüğü ve îngiltere'nin desteklediği saldınlara karşı çıkan bir imza kampanyası başlattı. * Mayıs ayında Universal ıMusic ile anlaşan pop Diva'sı Mariah Carey, yeni albümü için 20 parça hazırlamış. * Diana KralL geçenlerde Pekin'de yapılan MTV CCTV Music Honors törenınde Yılın Uluslararası Kadın Sanatçısı ödülüne laytk görüldü. * Amerikan rock grubu Drowning Pool'un ön elemanı geçen hafta grubun tur otobüsünde ölü olarak bulundu. * White Stripes'ın gitarcısı Jack VVhite, New York'ta bir The Strokes konsennde sahneye çıktı ve solo gıtarcaldı. * Jeff Buckley'nin ılk dönem demo kayıtlan bır albüm haline getirilecek ve sonbaharda piyasaya verilecek. * Ingiliz şarkıcı Robbie \MIBams, yeni albümünün kayıtlannı birirdi, "Escapology" adlı albüm 18 Kasım'da çıkacak. * Ünlü Bnt-pop grubu Pulp, uzun süredir bağlı olduklan plak şirketleri Island Records'tan a>nlıyor. ONSER 3 EYL ÜL 'DE REÎNA 'DA Top modellerden oluşan Models Türkiye'de JVodeis adlı grup üç profesyonel manken Anca, fcwe ve Ireneden tceydana geliyor. Models, aibümlerinin tanıtım ttrnesi kapsamında Sony N!üzik Türkiye ve Radyo 5 ın katkılanyla ülkemize gelerek 3 Eylül 2002 Salı taıhinde Reina'da konser verecek. Bu üç güzel ksdımn yollan bugüne dek sşısız defilede, moda goiterilerinde kesişti. Zanania yakın arkadaş oljular ve ortak is";klerinin şarkı söylemek oliuğunu keşfettiler. Farkh lCLtürlere ve geçmışlere saaip bu üç süper model. V!xlels adıyla bır grup lcudu. Irene Cara'nın üne kc.uşturduğu "Fame" isimli klasiği yorumlayan ve bunu Fransa"da single olarak yayımlayan kızlar bu single'ın kısa sürede yararnğı yankı sonrasmda 300 binlik bir satış gerçekleştirerek Fransa listelerinde zir\e>'e ulaştı. Bu başan öyle bü)oidü ki, bunun üzerine ilk aibümlerinin hazırlıklanna başlayan grup, kendi adlannı verdikleri albümün kayıtlannı tamamladı. "Knock On Wood",' 4 CaJi'tTakenıj EyesoffYou" \e u Hgh»ay to Hell"in de aralannda olduğu 12 şarkıdan oluşan ilk Models albümü, ağusros ayının son haftasında ülkemizde de piyasaya çıkacak. VanessaMae'nin en iyileri bir arada Vanessa Mae klasık ve pop kariyerinin en önemJi çalışmalannı ilk kez bir araya gerirdi. En son single'ı da dahil olmak üzere 16 eser bir albümde toplandı. Aynca Vanessa Mae ve Youth ortak çalışması, yepyeni bir şarkı "Art of War" ve videosu da bu albümde. 1978 Singapur doğumlu olan ve bir zamanlann "dâhi çocuğu" Vanessa Mae, bugün 12 senelik bir kariyeri geride bırakmış durumda. "The Bestof Vanessa Mae", fırtınalar koparan 1995 tarihli albümü "The Molin Pla\r er"dan, geçen sene yayımlanan "Subject To Change" albümüne kadar bir anlamda sanatçının kariyerini özetliyor. 16 şarkıdan oluşan albümde a>nca yeni bır şarkı da bulunuyor. Dans prodüktörü Youth ile hazırladığı"Artof U'ar" isimli şarkı, Prokofiev'ın ünlü balesi Romeo&Juliet'in marşı nitelığindeki *Montagues and Capulets" üzerine inşa edilmiş. Şarkuun video- klibi, Vanessa Mae'in eski video-kliplerinin ve özel görüntülerinin montajından oluşuyor. Rubin Steiner Quartet ve Hacienda grubu önümüzdeki hafta The Bar'da olacak New %rker Kuruçeşme'de müzikli gecelerICftür Servisi - Caz müziği ve pop müzikten yaıttığı sentezle. caz müzığmi genç kirelere ulaştıran Rubin Steiner Quartet, ya-boyunca dünyaca ünlü müzisyenlere ev saîpliği yapan \ew Yorker Kuruçeşmenin ev uhipliğinde Akademi İstanbul tarafından yanlan organızasyonla The Bar'da bir kctier verecek. 28 Ağustos'ta düzenlenecek kcıserle grup. izleyenlere bır elektronik caz vermeyi planlıyor.Yeni albümleri Wunderbar Drei ile, dans müziğinin düzenh loop'Ianrun ve değişmeyen ririmlennın dışına çıkan grup böylelikJe, farklı ve yaratıcı ritmler deniyor. Avrupa'daki tüm festivallere katılan grup; orkesrrasyonda Rubin Steiner, frombonda Benoit Luiette, kontrbas ve efektlerde Sylvestre Perrusson ve François Pirault'dan oluşuyor. Öte yandan grup, Midi Jazz, Tango, Wunderlande. New BÖSS 'a ve An Interlude For Charles Mingus'u yeni albümde tamamen farklı yorumluyor, Diğer taraftan. 5 Eyföl 2002 tarihınde de Hacienda grubu, yine akademi Istanbul'un organizasyonu ile The Bar"da bir konser verecek. Grup. 'Asit Caz, Down Beat ve Dub' etkileşimlı müziklerini "Uptempo" şarkılar, Portekizce vokaller ve Brezılya esintileriyle bezerken yoğun ritimlerle de zenginleştiriyor. Grup, Jürgen Kadel ve Marcus Finger'dan oluşuyor. Aynca, Bossa, Dub, Latin, Brezil ve Furık müzikten oluşan görkendi kanşımJan dikkat çekiyor. The Bar tüm bunlann yanında, 4 Eylül 2002'den itibaren her salı DJ Mehmet Ceyhan ve perküsyonist Hakan Beşer eşliğinde, 'Salsa Geceieri' gerçekleştiriliyor. The Bar'da her çarşamba da 'Milango ve'Tango' geceieri düzenlenecek. SANATA BAKIg SELMİ ANDAK Müzik Yolunda Işık Verenler... Türkiye'de günümüz pop ve geniş deneyimi] le popüler müzik alanında, son yıllarda magazı ve şov niteliğinde, ama müzikten yoksun olurr suz üretimlerie medyada boy gösterenlere karş lık, "gerçek sanat değerinde" yapımlara eme veren bazı örnekleri bu köşemızde tanımlamay, çalışmıştık. işte şimdi de bu doğrultuda bazı ya pımlan belirtelim: Funda Arar Bir süre önce "Alagül" adlı bır albüm, ülkemi- zin pop müziği yapımlan arasında yer almıştı. Al- bümün yaratıcısı olarak Funda Arar adlı bir genç sanatçımızın adı ilgi uyandırmıştı. özellikle Fun- da Arar hem besteci. hem söz yazarı, hem de yo- rumcu olarak "çoksesli, evrenselpop müziği" yo- lunda emek veren, özellikle özgün bir kişilik taşı- yan yaratım stiliyle ses veren bir sanatçı., Funda Arar ikinci solo albümü olan "Alagül"6e, müzik- severlere söz ve bestesi kendisine ait altı şarkıy- la sesleniyor. Bu şarkılar "Seninim", "Belki Bir Gün.", "YalnızlıkDurağı", "Körpeciğim", "Isyan", "Gizlice"adlannı taşıyor. 12 şarkıdan oluşan al- bümün diğer altısı Burcu Taürses, Febyo Taşel, Özer Şenay, Murat Pinhas, Saro Secikyan ad- lannı içeriyor. Funda Arar müzik yaşamında önce 2000 yılın- da "Kaldmmlar" adlı şarkıyı seslendirerek tanın- mış (Şiir Necip Fazıl Kısakürek). Sonra Tango atmosferi içinde "Aysel" ile, ardından duygusal tür- de ve kumsalda yalnızlığı ve hüznü yansıtan "So- nu Yok Bu Aşkın" şarkısını yorumlayışıyla Funda Arar hem renkli, hem güçlü sesiyfe etkileyici oldu. 2001 yılında Kıraç ile biıîıkte yaptıkları düet" al- büm "Sevgiliye" ve özellikle klibiyle tanındı. Söz- leri ve bestesi Funda Arar'a ait olan "Seni Düşü- nürüm " adlı şarkı ve klip ile sanatçının yaratıcı yö- nü de ortaya çıktı. Ece Clker Ülkemizde müzik yaratımına "gerçek sanat" yoluyla emek vermeye karariı, özellikle yeni ve genç sanatçılan desteklemenın yaranna inanıyo- ruz. İşte bu doğrultudaki sanatçılardan biri de Ece Ülker. Hem beste yapan, hem sesiyle yorumla- yan ve piyano çalan Ece Ülker'in çalışmalanna il- gi göstermek gerekli. 1970 yılında Almanya'da Stuttgart kentınde doğan Ece Ülkeröğrenimini \z- mir özel Amerikan Lisesi, Istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesı'nde yapmış. Muziğe yedi yaşında ön- ce akordeon, sonra piyano çalarak başlamış ve klasık müzik egitimine yönelmiş. Aynı zamanda Türk halk müziği dalında da ses eğitimı almış. 1984 ve 1986 yıllannda iki kez Ingıltere Kuzey Galler'de "Eis- teddfold Uluslararası Müzik Yanşması"nda ülke- mizi solist olarak temsıletmış.. Istanbul'daTimur Selçuk'un "Çağdaş Müzik Merkezi"nde piyano, solfej, şan tekniği dersleri almış. Melih Kibar ile rek- lam müziği çalışmalan yapmış. Amatör besteci ola- rak Beyaz Güvercin, Eurovision gıbı yanşmalara katılmış... 1989-1995'te "Denizin Ezgisi"grubuy- la sahne almış. Ece Ülker'in "özlüyorum Seni" ad- lı bestesi Melih Kibar'ın Defne Samyeli için yap- tığı albümde yer almış. "Ağlayamıyorum Bile" ad- lı söz-bestesini Zuhal Olcay seslendirmiş. Ece Ül- ker, kısa bir süreAhmet Güvenç ile çalıştıktan son- ra, günümüze Vedat Sakman'ın müzik direktör- lüğünde kendi bestelen ve sözlerinden oluşan al- büm çalışmalannı sürdürüyor.. Ece Ülker'in ilk al- bümü sayılan "önce ŞubatBittı", Bema Korkut'un yönetmenliğini yaptığı "YorulduRüzgâr" adlı şar- kının klibiyle ilgi çekiyor. Coldplay'in yeni albümü geliyor • Kültür Servisi - Ingiliz dörtlü Coldplay, ilk albümlerinden daha eneıjik, daha iddiah yeni albümleri ile karşımızda. Kendilerine bir Grammy, iki Brit ve N M E ^ gibi pek çok ödül kazandıran ilk albümleri ile başanlı bir çıkış yapan Coldplay, yaz sonu yayımlanacak yeni albümünü 'In My Place' isimli single ile müjdehyor. Liverpool ve Londra"da kaydedilen yeni albüm "A Rush Of Blood To The Head" yine grubun ve Ken Nelson'ın eseri. Coldplay, 11 yeni şarkının bulunduğu albüm ile basit bir gitar grubu olmadığını bir kez daha kanıthyor. Eylülde çıkması beklenen albümün ilk single'ı 'In My Place' 5 Ağustos'ta satışa çıkacak. AgahÖzgüçAntalyafcokurtapıyfa • Kültür Servisi - Ülkemizın en önemli sinema tarihçilerinden, sinema yazan Agah Özgüç, 39. Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek imza gününde, Antalyalı okurlanyla buluşacak. Türk sinema tarihine ışık tutacak sayısız belgeyi biriktirip birçok aynntı>T ise kayıt altına aldığı için Türk sinemasımn en önemli arşivini elinde bulunduran Agah Özgüç, 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Aütalya Kültür Merkezi Fuayesi'nde 'Afişlerle Türk Smeması' ldtabıru imzalayacak. - Primal Scream - Evil Heat (Sony) - Andy VVîIliams - The Essential (Sony) - Various Artists - Sruart Little 2 (Sony) - Various Artists - This is Greece Vol. 4 (Sony) -KurtWeai-JazzSongs(Sony) -Gabin-Gabin(EMI) - VIP Lounge VoL 2 (Yeni Dünya) - Yonderboi -Shallow and Profound (Mole - RKD) - Lahr - Lyrical Amusement (Mole - RKD) - Various Artists - Room Service Vol. 1 (Mole - RKD) - Various Artists - Room Service Vol. 2 (Mole - RKD)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog