Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 12 EKONOMI BORSA 23 AĞUSTOS 2002 Onceta En Düşük En Oeftm Kapaıg % Ajjrtr* Iştem Aara Çnrento (A) AsraÇmrto® Mel Katofnrjft Asna Ç»nento (C) AaookjBsK Ç AndokıGda QY Attank Atçansa <*•»* Fattcnng Afagorta AHülp* Atea AtauBMj Akıat O t ASrKoHoöng AtarkoCamer Aötft Tetetaş »JaMenkuJDe$ AtokoGMYO AJom Kjrnya Alterratıieank 2 3OT 2-275 2325 420C 4200 4400 2 750 2 800 2.900 6700 6600 7100 600 590 610 24 750 24,250 25.250 107500 197 500 115 000 3600 35O0 3550 370 360 5100 5 100 4 360 4,250 6600 8400 8500 8,200 1060 975 4550 4500 2 350 2.225 14 730 14.250 8800 8400 860 849 20,250 20 000 53000 50000 10 000 9600 3,200 1.250 1800 Cam An*** Hayal Aradotı SıgDrta AıaTeskti A/ça* AmnaB A J W « AranTekso Asfeaı Aradokıbuzu AB Yat Ort Atantsksö AlbsYat O t MMBYatOrt- YatOrt 3300 11 500 1875 2650 2600 580 570 9400 9100 2 275 1650 1275 960 920 10,250 8 700 1050 2 025 1575 1275 930 9900 8300 1050 3O500 3C500 10500 10,250 5400 2060 8600 2150 4700 4650 1000 980 860 3000 10000 8100 BakAmbalaı Samıt 380 5200 4350 8 700 8800 1030 4600 2350 -13000 9200 870 20500 52000 9900 3300 "1750 1350 2 700 600 9500 2 325 1675 1300 960 920 10200 8800 1075 31500 10500 8800 2150 4860 1020 830 AM&vaYatOrt 3000 2850 AyB)En»J 10000 9500 8100 *,8O0 21000 20500 ? 1 750 7800 "800 T900 11 750 1' 75C 4 400 4250 1 875 1826 BosctıFren SoWT*n1280 0001 260 0001300 000 SsSsTekstt 1450 425 1475 Besktas Futboi Yat 21.250 20 750 2 2 000 BoTÖmento 1 400 1376 1425 - 6.200 6000 6200 29000 28000 2 9 000 3 660 3 600 3 750 3800 3700 3400 3300 3700 35O0 23 750 23250 2 * 000 5 7X 3 600 5 900 9.200 9100 910 920 5 400 5300 1 3 » 1325 2,200 2100 4000 3950 2650 2400 4500 4350 6200 6100 22 750 22500 2 3 000 4900 4650 •»900 27 000 26500 27.500 Un Sg. 9,200 9200 530 2275 <** 2 750 1425 g 1700 910 ı 9800 «t 1400 kum 4500 9 2900 hg 2100 2200 2850 970 9000 BsdanTekstıl nGym 510 2,200 2650 1375 1625 910 D o û B p g DoHa? DoğaıYaynHol Eoaobajı Yat Ort E M l l a ç EtesHg EgeEndusm Egsfin Kİ/A.Ş EgeGıtre EgjHoMng EgnaGiynı 1400 4.350 2650 1975 2175 2550 950 . - . . 8 700 25 500 24 750 25 500 3550 3450 3 950 1850 1*25 8700 8400 3100 10400 3100 •»2000 4400 1925 3850 3400 3750 9200 960 5400 1 375 2-225 4050 2 700 4500 6300 9400 530 2300 2 750 1 450 1 725 930 9800 - 425 4450 2-850 2 100 2-250 2.850 980 9.200 1,900 8700 2"O0 4350 2300 67X 600 24 750 115000 3550 3*0 5200 4393 S50C B200 975 45=0 14 500 8400 840 20^50 52000 9600 3250 11250 1825 2700 580 9100 2200 1600 1275 930 88C 10100 8400 1060 30500 10.500 8300 2125 4850 1020 830 2950 9750 *900 20750 7800 11750 4350 185C 1260 00C 142a 21,500 1400 6100 28500 3*50 3*00 3400 3 750 23 750 5600 9J00 920 5400 1375 2 100 3950 4400 6200 22 750 4650 27 000 9400 510 2300 2*00 1400 1650 920 9800 1400 4400 2 750 2000 2225 2600 980 8900 24*50 3950 1850 8500 3 5* 182 698 139 196 115 319 -4 00 152 2 1 * 2 67 189 319 -330 303 211 •4^5 46 345 116 319 ^00 349 167 250 2 47 119 1 14 133 156 72 118 161 172 2 74 263 135 1*5 110 185 -155 125 189 222 217 377 1 10 182 •75 294 1 10 222 5 17 -4 76 114 •877 103 1 1! 2.94 1127 230 2 3O1 4 326 2813 6854 594 24 632 110862 3596 3 2 51 1 4284 8542 S566 1,012 4 5=7 2271 14.618 8.9C0 84* 20200 51089 9 752 322- 11466 1828 2640 583 9288 2231 1.626 12*8 938 897 13 069 9 529 1053 3C9C2 10 321 8*10 2.095 4 712 1018 845 2 9* 10052 7942 20864 7837 11 **0 4322 1854 260 000 1443 21446 1400 6082 28,447 3-21 3774 3364 3623 23 620 577* 9112 959 5301 1339 2181 4008 2599 4 413 6194 22 750 4763 26819 9222 518 2253 2693 1406 1679 917 9776 1405 4412 2 754 2036 2203 2,701 960 8961 25 069 3592 1858 8511 55 774 272317 2104 487 633 100 948 1739 7** 221*2 30034 635661 22454 4 727159 122 063 5 514 408 7599 668619 12409 1211046 981592 4 825 537 510 02175 495 42' 24 870 68726 175 709 97 786 201531 27 084 150 736 361234 60950 213907 110203 =09054 143 457 6582 *?904 583 34C 98 429 4169 672 731 2.539 732 25192 1628224 592 752 '660- 13 793 126016 910552 112 3*3 3 780 15*,363 6761» 100142 191398 111628 5 21' "7138 64 929 5631" 7296 4242* 1*77 49 17667 134 693 301610 9823 121483 38184 887 1 66 066 62 305 1555 895 71218 62531 7635 27 009 803555 178748 233 4294 4 765 71746 519151* 19406 4576264 68 91 48822* 2194** 5 746652 265 9*5 38 333 EgaStnmk EfTtsfc Ooktıih Enfcalr. Egeplast Erbosan Ereğt Demr Çdk ErsuGıda Escort Computer £san Spor Orfir EvrenYatOrt FacMnans Fenş Ahmnyun Framfln Kr FnraUnk 4450 4450 4.850 250 460 7100 7000 7000 730 720 740 2 450 2200 2 500 1950 1875 1 975 93000 910O0 93O00 1000 940 — 3400 4700 562 4*11 185899 34O0 990 3.500 18 250 18250 18 750 3900 3750 3350 2800 2750 900 870 970 2800 920 1 000 FransYst On FrgoPakGıda FordOtosan Faraı Dntenme Yer aarannBartas Gedfelp* Oentas 3ma GiobalYat Ort SUbal Menkul Dog SoU«j Kuyuma*Jc 1010 520 17250 16 500 18 000 1575 1550 1 650 680 680 730 107500 105000 110000 480 460 500 3050 3000 3 100 14000 13500 14.250 1675 1575 1 575 1 550 1400 1350 5 300 5200 1325 1300 1 575 1 550 •025 975 2 050 1 975 8300 8300 8900 8*00 550 530 4450 4450 „ 1050 1025 _ 3*Bas»ay Spcttır 64000 $4000 66000 GüDreFabrk. 9900 9700 10 100 1650 1075 4300 3850 3600 2350 790 790 540 17250 17250 18OO0 3600 3450 3700 29470000 560000 560000 580 000 3800 3650 3800 830 750 İJ Bank» (KurÖOOO 000 000 SaraniGMYO SarantYat Ort SSDHotfng GüDreFabrk. SunesSgorta HeMİ Hazridar Refrakter Idas IrteEvAMen NBGMYO ttoHoUng IklsatFr »Qr mema ışBankMl lsBar*M( 1600 1050 3850 3 *50 3550 2300 780 770 820 730 1 675 1 625 1 4O0 5.300 1350 1 625 1 025 2 OS0 8600 9000 550 4450 1075 00 0 1625 1100 4300 3 350 3 650 2 475 810 800 38 850 750 ş Iş Yat Ort tm»r>™ bocaır Kaptamn Karean Otonotv Kartoraan 700 1300 710 1350 3000 KMOdi Kja 870 7100 4,650 8800 Kottsı'Sabana Oupont 4650 ramaaaıKlrra KaKniüda Kontefc Karder*(Al KamenrlB) KaröenrfDI 2600 840 640 620 70O0 4 700 9000 4650 2 750 850 650 620 üoYaS U Marmans Atoiyurus Mmt MedyaHottng Mensi Mensucat ItomnMartı Man*Çmento Metemao M Yılrez Yat Ort. MszfarörtuHoldıng £»or NtfHdJng NetTucm f NtfÇranto OkarosN Otnufca Ctfca û 500 620 1375 4650 1225 9300 9100 580 400C 8700 6900 5300 Prarste0eB«Un 1075 Phaş 1400 PraTs, 1*50 PnvSrf 207$ Prsar 1250 3000 2850 1C750 10 750 11500 15 000 14250 14 750 53 000 52 000 52 000 2400 2350 2425 16 000 15 500 16.250 14250 13 750 14 5O0 1775 1575 1 775 12750 12500 13000 840 870 6800 4150 8800 4550 2600 790 600 580 20250 19250 20000 1 950 1875 2 000 16,250 16000 16 750 38000 36o00 36 500 970 960 1040 20 750 205OC 21000 4 300 4200 4 350 3600 3300 3600 4600 4550 4800 6900 1 700 1350 1 700 1275 1200 1275 81000 90000 830OO 2700 2500 2700 940 880 940 880 850 880 930 900 930 4150 4100 4200 32o03 31000 33500 1100 1050 1100 5 700 5500 5 700 450 460 480 580 560 590 25000 24000 250O0 13 500 13 000 14.250 510 650 1375 4 700 122S 9400 9100 580 4150 8700 5 900 5500 1 100 1425 7000 *30 2200 1900 93000 9S) 3400 18500 3800 2800 380 9*0 17000 1600 *0C 106 000 4*0 3050 13*50 1575 1575 1373 5200 1325 1575 1010 2025 8500 8300 550 4450 1050 65000 9700 1625 ia*5 3 900 3 750 3600 2 425 790 ro 17 750 3500 570000 3 700 820 740 700 1300 2850 11250 14 500 52 000 2 375 16000 14 000 1700 13000 880 6900 4600 9000 4600 270C 790 610 530 19500 1875 16250 37000 1040 20 750 4350 3600 4550 1675 1225 81000 2500 900 850 910 410C 500 1325 4500 1 175 9100 8900 580 3850 8 400 6 700 5300 1050 1325 1650 2050 1.825 2100 1075 5600 480 560 24 000 13 750 500 600 1350 4600 1200 9300 9000 580 3850 8500 6900 «400 1075 1350 1650 2050 1020 256 13* 256 222 396 145 159 294 233 208 179 5 97 179 189 ' 4 6 22 2 41 1 12 156 202 152 9X 26G 319 253 290 278 179 263 120 133 104 175 -423 196 115 282 108 227 108 385 595 -4 69 •645 370 385 263 722 147 392 7 41 -426 341 21s 120 227 175 667 345 -400 185 323 182 106 204 3*5 230 3.57 7000 728 2361 1337 92 021 960 3411 18456 3 857 2 786 17372 1599 70 105 926 486 3 051 13 867 1636 1580 1359 5223 1321 1574 995 2 016 8411 8 76? 540 44=0 1 096 64.374 9979 1613 1059 4005 3.813 3590 2410 796 781 17708 3596 569565 3 721 833 732 1308 2 911 11003 14 489 52 000 2406 15878 14273 1692 12 751 353 6958 4636 8884 4 601 2664 825 62. 606 19606 1930 16361 37 938 1009 20 781 4292 3528 4694 167* 1226 81 67 2 616 917 866 9 4 4 14" 32864 10* 1 560C 471 571 24 618 13810 500 626 134* 4530 1193 9255 8993 580 3983 8647 6 780 53*6 1062 1393 1727 2 077 4920 9095 3736 24*38 599 1 4 3 780 4 051 5368 11373 797 2 787 2318 700 8b 485 9*59 8 37 852 283518 42426 la-oı 1 957218 413551 1479643 9046 10465 47531 7039 8278134 9 42* 129363 4555 354 496 1 159074 9321427 10334 68232 119456 360*0 682 796 937 578 *C853 4046 41380 67 61100* 210516 1147* 273 858 98419 3 570 635 22 544 10048 296574 236662 756523 1319426 41920 13100 12 020351 22 794 244182 5553 1534 678 109314 18331 18444 14352 157*32 5260377 32115 38219 767 651 82353 70437 9332 11425 46810 103444 19*861 85868 490231 2 70 38243 134538 1 039684 1819186 13 41" 160 303 815 27 828 ^7 726 32988 21U041 381 721 419123 56175 4693*6 6*62 9366 368661 8*158 3621 3 563 1 126 848 109294 108c 924 266070 34 318 12944 ^8 019 ^7,913 345 810 6 241 591 4566 41959 52 718 102134 *3936 33*12 31023 4 936 867 3*130 İC31451 =233 42^8 5 122 352 321838 21309 34 530 143119 104 332 17190 2292 232 1615* 8*c«8 14 365 96499» 49811 221 1619 168982 0 327 26532 9338155 38083 58234 198541 262 698 4,330' 25 055 1286384 1882 60 225 53 Nobel ekonomi ödülü sahibi Stiglitz, Arjantin'in IMF'ye güvenmemesi gerektiğini söyledi Dakikada 12 kişi fakirleşiyor Arjantin'de yoksuJ sayısı 19 mihona çıktı. (Fotoğraf REL TERS) Ekonomi Servisi - Arjantın'de dakikada 12. gunde 16 bın 900 kışı yoksullar ordusuna katılıyor Halkın yandan fazlası hâlâ asgan geçım duzeyının altında yaşıyor Mayıs ayında 19 mılyon kışı yoksuldu, bunlann yuzde 9'u "aşırı yoksul" kategonsınde Ocaktakı devaluasyondan bu yana reel ucretlerde yuzde 25 genleme goruldu Arjantın, bır zamanlar Latın Amenka'nın en kalkınmış ulkesıyken şu anda Jamaıka ve Beyaz Rusya'yla aynı ekonomık duzeye duştu Çarşamba gunu Buenos Aıres'e gıden, Nobel Ekonomi Odulu sahıbı ve Dunya Bankası'nın oncekı başekonomıstı Joseph Stıglıtz. Arjantın Malıye Bakanı Roberto Lavagna'nın geçen hafta IMF'ye bır "diJenci mekubu" gondermış olması konusunda, "Arjantin IMF'ye fazla unıut bağlamamab. Bu orgutun daha onceki kurtuluş reçeteleri ters tepki yaptı ve ülke bu hale geldi. IMF ile bir anlaşma yapılması iyi olabilir ama. IMF'nin çok ağır koşullar koyacağını unutmamak gerekir. IMF'nin müdahalesi ve koşullan, bir kez daha ters etki yaratabilir ve ekonomik gelişmeji engelleyebilir" dedı VERGİ BORÇLULARI AÇIKLANDI Teşhir tahsüaü arttınyor 2005'te enflasyon yüzde 8 İSTANBUL (AA) -Istanbul Defterdan Kadir Boy. vergı borçlulannın teşhir edılmesmın, vergı tahsılatında olumlu etkı yaptığını soyledı Istanbul'da, 30 mılyar lıranın uzennde vergı borcu bulunan 6 bın 170 mukellefin, malıyeye toplam 5 katnlyon 79 tnlyon lı- ralık borcu bulunuyor Istanbul Defterdarhğı, 31 Ara- lık 2001 tarıhı ıtıbanyle vadesı geldığı halde 9 Ağustos 2002 ta- nhı ıtıbanyle odenmemış veya tecıl edılmemış 30 mılyar Iıra ve uzennde borcu olan mukellefle- En büyük borçlu Tekel Borçlu borç mıktarı (trilyon TL) Tekel 3 tETT Özkanlar Elk Muharrem Anul Özkanlar Tunzm TCDD Emperyal O Tur EmperyalO San TGITur Tes Markon Mens. 013 76 69 56 51 48 46 32 23 21 n kamuoyuna açıkladı Boy, yaptığı açıklamada, 30 mılyar Iıra \ e uzennde borcu olan mukelleflen açıkladıklan lıstenın 15 Ağustos ıtıbanyle 1 ay surey- le vergı daırelennde asılı kalaca- ğını bıldırdı Vergı borçlulannın teşhir edıl- mesuıın tahsılatı artırmada etkılı olduğunu kaydeden Boy, "Vergi borçlulannın ilan edilmesinin asıl amacı, amme alacaklarını kamuoyuna duyurmak. kamu- oyu baskısı sağlamak dzere du- yuruyoruz. Geçen yıllarda da bu şekilde teşhir yapılması, tahsilatınuzda olumlu etki yap- tı" dedı Kadır Boy. takıplı alacaklar tahsılatının temmuz sonu ıtıba- nyle yuzde 120 arttığını ve yıl sonu ıtıbanyle yuzde 150 başan yakalamayı hedefledıklennı be- lırterek, son 4 yılda takıplı tahsı- Iatlann çok sıkı bır şekilde uze- nne gıttıklennı soyledı Bu yıl Istanbul'un vergı tahsı- latında Turkıye'nın 2 puan onun- de gıttığını açıklayan Boy. bu 2 puanın 1 5 katnlyon lıraya karşı- lık geldığını, bunun arkasında tahsılat çalışmalanndakı kararh- lıklannın, kayıt dışıyla mucade- le ve denetım seferberlığının yat- tığını vurguladı Buyume: 2003-2005 donemınde GSMH ortalama yuzde 5 2, GSYİH de yuzde 5 artacak Bu donemde toplam sabrt sermaye yatınmlan yılda ortalama yuzde 14 2, ozel yatınmlar yuzde 15 6, kamu yatınmlan ıse yuzde 10 7 oranında yukselecek ^ ^ % Enflasyon: 2004 te yuzde 12 olması pfanlanan enflasyon, 2005'te hem TEFE'de hem de TUFE'de yuzde 8 e ınecek Ihracat: Bu yıl 33 3 mılyar dolar olması beklenen ıhracat, 2005 yılında 43 5 mılyar dolara çıkacak Ithalat da yurtıçı talebın canlanmasına paralel olarak 2005 yılında 59 3 mılyar dolara çıkacak Işçi geliri: Bu yıl 2 6 mılyar dolar sevıyesınde gerçekleşmesı beklenen ışçı gelırlen, 3 yılın sonunda 9 5 mılyar dolara yaklaşacak DPT'den pembe tablo ANKARA (AA) - Devlet Planlama Teşkılatı (DPT), 2005 yıluıa gehndığınde enflasyonun yuzde 8'e ıneceğı, mal ıhracatının 48 9, mal ıthalahnın ıse 58 9 mılyar dolara çıkacağı tahmınınde bulundu DPT'nın Sayılarla Turkiye Ekonomisi konulu çalışmasında, 2002-2005 yılı donemı makroekononıık ongorulenne yer venldı Buna göre para polıtıkası da enflasyonla mucadeleyı hedefleyecek ve ekonomık bınmlere uzun vadeh bır bakış açısı kazandıracak çerçevede uygulanacak Dalgalı dovızkuru rejımıne de\am edılecek \e dö\ız kûru ekonomıdekı temel dınamıkler tarafindan belırlenecek Gelırler polıtıkası, fıyat ıstıkrannı sağlama hedeflenyle tutarlı ve venmhhkle ılışkıh olarak yıırutulecek MERKEZ BANKASIKURLARI CİNSİ I 'VBD Dolan 1 A\Tistral>a Dolan 1 Danımarka Kronu 1 tngılız Sterlmı 1 IsvıçreFrangı 1 tsveç Kronu 1 Japon \em 1 Kanada Dolan I Ku\eyt Dınan 1 Noneç Kronu 1 Sud Arb Rı>alı 1 Euro 1 Bulgar Le\ası 1 tran Rı>alı 1 RumenLejı 1 Sun>e Lırası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı ALIŞ 1610 101 882 656 212 722 2476106 1 071 134 170 797 13 « 6 1 046^8 5 346483 213,211 435 969 15n 97 M 0ÖVİ2 SATtŞ 16^961 888431 213 769 2489 049 1 078 033 172 575 13 646 1 050 987 < 416 903 214649 436 7S5 1 S87JiO 24 AĞUSTOS 2002 ALIŞ 1 628 960 878 ^96 212^3 2 474 3 ^ 1 069 <£" 17067" H506 1 042 W 5 266J86 2H062 412 699 1 578 625 428463 16! 39 19.251 191017< 291 981 EFEKTİF SATtŞ i 640 420 891 762 214 261 2 492 '83 1 079 6M) 1 7 2 9^2 11698 1054 981 >4981>7 215141 440 OH ! -89 711 651584 244 59 28 877 2154 027 106 9S4 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Dolan 16437 Avustralya Dolan 76623 Dammaria Kramı 15194 Isvıçre Frangı 94913 tsveç Kronu 120 03 Japon Yenı 15565 Kanada Dolan 7 6309 NorvM KTOB 3 7503 S Arabtstan Rıyalt 1 Euro 0 9691 ABD Dolan iHigS 15196 ABD Dolan IKuveytD 3 3071 ABD Dolan 1SDR 131432 ABD Dolan 1 SDR 2 152 808 TL Euro dönüsûm oranları 195583 40 3399 403399 166 386 655957 0 787564 193627 220371 13 7603 200482 5 94573 Alman Marfcı Belçıka Frangı Libenbıınj Frangı Ispanyol Pezaiası Fransız Fnıngı Irtanda Lırası halyan Lıretı HollanfJaFlonm Avvsturya Şılinı Portetaz Esnhkmı FınMaıttası SERBEST PİYASA ALIŞ ABDDoiaı 1633000 Eura 1584000 ingİEzSterbn 2474000 bvıçıeFrangı 10735(10 :4Aya-/Vön 16105000 Gum Arom 110000000 SAT1Ş 1634000 1585000 2495000 090 000 Î6 tasooo 1130X000 GECELİK FAİZLER 3 Gunluk Repo 7 Gunluk Repo 45 99 46 46 Borsa 8 a I 22% Ihracatçı sayısı yükseldi ANKARA (AA) - Ekonomık knzden çıkış yolunu ıhracatta goren, ıhracatçı firmalann sayısı yılın ılk 4 ayında, yuz- de 15 2 oranında artarak 20 bın 88'eyuk- seldı tthalatçı firmalann sayısı ıse aynı donemde yuzde 2 8 azalarak 25 bın 144 oldu Dış Tıcaret Musteşarhğı venlenne göre Istanbul en fazla ıhracatçı firmaya sahıp ıl olurken Istanbul'dakı ıhracatçı fırma sayısı yuzde 2 15 genledı ve 8 bın 857 oldu thracatçı fırma sayısı îzmır'de 1520, Ankara'da 1124, Bursa'da 878 ol- du Ithalatçı fırmalaruı sayısı ıse aynı dö- nemde yüzde 2 8 gerıleyerek 25 bm 144'e duştu tthalatçı fırma sayısı Istan- bul'da 13 bın 124, Ankarada 2 bın 244, A.ğn'da 1990 îzmır'de 1509 oldu Bankalar bilanço açıkladı Yapı Kredi 88 trilyon lira zararda Ekonomi Servisi - Yonetımı, Bankacılık Duzenleme ve Denetle- me Kurumu (BDDK) tarafindan devralınan Yapı ve Kredı Bankası, ılk altı ayda 88 tnlyon lıradan faz- la zarar ettı Yapı Kredı 'nın borsaya gonderdı- ğı enfîasyona gore duzeltılmış ge- lır tablolanna gore, banka, ocak-ha- zıran donemuıı 88 tnlyon 420 mıl- yar Iıralık zararla kapattı Plğer banfcalar kârda Ote yandan gelır tablolannı dun tMKB'ye gonderen bankalardan Alternatıfbank, yılın ılk yansmı 50 tnlyon 89 mıl>ar lu-a, Tekstılbank 21 tnlyon 495 mılyar lıra, Şeker- bank 3 trilyon 268 mılyar Iıralık kâria kapattı TSKB'nın ılk altı aylıkkân ıse 12 tnlyon 894 mılyar Iu-a oldu Banka- nın kânnda geçen yılın aynı done- mındekı 6 tnlyon 154 mılyar Iıralık kânna gore yuzde 109 5'lık artış yaşandı iMKB'de düsüs % 1.2 Borsada mali sektör endişesi Ekonomi Servisi - Sıyası alandakı gehşmelen ızlemeye de\am eden pı- yasalar haftanın son gununde yenı beklentıler olmayışının etkısıyle bek- lemede kalırken, Yapı Kredı Bankası ıle ılgılı soylentıler borsada duşuşe ne- den oldu Endeksın lokomotıf sekto- rü bankacılık kağıtlanndakı satışlar sonucuUlusal 100 Endeksı yuzde l 2 deger kaybettı Borsadakı toplam ış- lem hacmının yuzde 11 I3'unu Yapı Kredı hısselen oluşturdu Son nı>et mektubunda IMF'ye ver- ılen "BDDK ve TMSF atanmış ba- ğunsız denetçilerle de istişare ede- rek Pamukbank'ı ve Yapı Kredi Bankasrnın mülkiyetini çözüme kavuşturmak amacıyla 16 eyliil 2002 tarihine kadar bir srrateji oluşturacaktır" sozunun hatırlan- masıyla dun pıyasalardaYapı Kredı'ye ılışkın yenı kararlar alınma aşamasına gehndığı soylenhsının yayılması, ma- lı sektör hısselenne yuzde 1 38 kayıp getırdı Ulusal 100 Endeksı gunu 9 bın 349 puandan kapadı Uç şirketin tafıtası açıldı Mali sektör hısselen dışında pıyasa- larda "beklentisizliğin etkisi" goz- lemlendı Uzmanlar, "Seçim öncesi ittifaklara ilişkin piyasalarda yeni beklentıler >ok" yorumunu yaptı Dolar 3 bın Iıra duşüşle 1 mılyon 633 bın lıradan alıcı bulurken, en fazla ış- lem goren 7 mayıs 2003 \adeli bono- nun bıleşık faızı yuzde 67 2 oldu Bu arada. Çukurova Elektnk, Ke- pez Elektnk \e EGS GYO'nun tahta- lan açıldı Çukurova hısselen yuzde 50 5, Kepez yuzde 47 değer kazandı, EGS GYO yuzde 13 deger kaybettı KSHMI Toprak Fact TurcasPeeo' TrakyaCam T S K.B T Demr Dokum TukasGıoaSan Tupras Usaş Ukı Konfeksyon Unal Tanm Unjr UnyeÇımento UşakSeramk izöMakıne VakrfFin Kr VakkoTeksnl vanet VartkYat Ort vestel VakrfRsk Yakrf Yat Ort ^atof GJ^O ViiongKağıt Yataş Yapı ve Kıed Bank. faefa Kapnş U 5 3 700 4*50 620 2 700 750 *4O0 14 750 5800 820 12*. 860 2550 930 1925 1700 2025 2900 4900 1150 1625 1250 1075 1175 15500 1375 Yapı Kredi Koray GMYO 580 Yapı Kredı Yat Ort Yapı Kredı Sıgorta Yunsa Zofiu Enerfı Bdlgesel 720 1125 18500 2*500 Bı Depk 122» 3550 4650 590 2650 1725 7200 14500 5600 300 1,250 840 2500 910 825 1650 1900 2800 4900 1 125 1625 1225 1025 1125 14750 1300 550 690 1025 18250 27 000 Pazar LafargeAslanÇmento 7250 Attnyunus Ceşrne BMk Mensucat Ceytas MaOanc* DuranOfset Edıplplik âed*Yat Ort Ip* Matbaaal* MegesBoya MeKmtur Petrokent Tunzm Sonmez PamuMu Yapı Kred Fin Kır Yatınm Fın Yat Ort 2600 1650 1900 1450 1350 810 1025 3500 19 000 40000 2 750 2100 1 125 Cözaltı Pazarı Abana Sektromekan* 26 000 Doyasan Carmş a^ısck Hız Ç(*urova Bektr* Dogusan EgsGMYO Gorbonlşıl Kepez Etekhk MakınaTakım MeBş Raks EJetdrorak Raks Ev AJetlen Transtyrk Holdıng Tumteks l IJU 4 450 810 460 2900 560 4 150 2325 4000 4*0 4*0 16500 2550 1650 1800 1325 1325 760 960 3430 18 730 37000 2650 1900 1025 26000 4300 En yaw* "00 3850 4 750 640 2750 T a 7400 13000 5800 830 132= 870 2600 940 19*5 1800 2125 2100 5100 11*5 1700 1275 1076 200 15500 1425 580 740 1175 19500 30 000 17500 2650 1700 1925 1500 1375 800 1025 3600 19 750 46000 2800 2150 1 125 26500 4450 7200001100000 7B0 400 <; *50 810 600 2900 730 00C 1000 000 560 3850 2200 3,800 460 580 4500 2300 4100 480 bpan* 12s0 3600 4 700 000 2 700 1725 7300 14500 5 700 81C 1,2*5 840 2500 920 187s 1650 1950 2850 5000 1175 1.650 1225 1025 1125 15250 1325 560 710 1100 18250 27 500 16 750 2550 1*00 1800 1325 1325 760 980 3500 19250 3*000 2 700 2125 125 26.000 445C *300O0 *90 400 2300 730000 570 3850 2225 3900 460 96 270 105 323 143 135 169 172 122 233 196 108 260 294 -370 172 204 217 154 200 -4 65 -426 161 -3 64 345 139 222 135 290 192 333 526 -8 62 135 -61* J39 132 750 182 119 2 47 1304 345 179 *23 -4 30 250 213 AfrrU Ort?* 125o 3699 4 703 618 2 707 1 35 7280 14 731 5715 31 1.280 851 2 55^ 921 921 1*26 2053 2843 4560 1146 1656 1243 1039 1 1a6 150=6 1333 560 705 1 094 18596 281*4 1 006 2 596 1689 1861 1396 1343 * 2 990 3500 19201 40225 2 711 1991 1090 26125 4444 794 701 790 458 2845 784 604 570 38s4 2244 3836 468 Iştem Hacm 6 2 35C9 8 39C06I 199284 104 o49 28 5o 6 833 316 3 422 331 «4J5 23 061 1*174 11*338 40 823 436 696 301454 681 2396095 36444 131*7 41439 1*225 1*32 ^4 682 143269 22.391 610 728o3 2Û3S4 92 933 8442 628^35 3*5*0 10183 10 746 1 1*4978 61343 6*27 2 8'6 509628 3*4315 1243 4*3 3704* 30367 858 414 *733 1409 4301583 555 1037834 25850 635 529 259103 26 080 61317 441 91104 YATIRIM FONLARI ATtPİFONLAfl Iş Bank A HBsec on Iş Barw. A Işürak Fon Iş BanK. A DeğışJ<en Fon rş BanltA İMKS-30 Endete IşAMatEndeksFonu !ş A Teknctojı cpoeks Fonu ışAMeo, Ey,aE-**sF Iş A Karra Kumbara Fon «iterYat AKarmaF Wer Yat A hısse Fon IktBatYaLATpHısseF Garant A T p Kama Fon Garam A T ıpı Ceğışten F Garant A Tıpı Yabana Foi Garant AİMKB-3C End -on Garant MKADeğışked For Garant A Sanayı EndeKsı - GarantiAMaliSelmSrFonu YKYATıpıHsseFor YKBATpıKarrraFon YKYArpMaııKurunl - YKYATpDeğışlcenFo^ YtCYATıptKarmaFon YKBAToHsseSered F YKYA* IMKB-30Erd.Fon. YKBAY KıaâSıgHSÖzei VakjfAHsseFon \ökıf A Goa Se«or Fonu Vakıf A Mal S«MorFonu VakıfAMeta Sektör Fonu D ç t a * A Tıpı Karra Fon . DtşCank A Tpı Oejışken -0 Fnans A Tp Cte§ı$ken Fon CU Sıgorta A Tpı Değışken Fnansbank A T p Hsse F Fnans YaLA T p Oeğışkoı -rans YatJV Ttp Kama r Zıraa A Tp Cegtşken Fon Zıraat Yat A Değçüer Fon Zıraat A *"IDI Kama Fon HalkA-lp KamıaFon Pamukbank A T p Oeğ^Jcen Oyakbank A ~ç< DeOşken F Oyaktanlı A î p ı Hsse Fon KalkınTia A Tıpı Değışker F Kaimnma Menkul A De§ Fon KalkmınaMaıkulAHsseFo 7564434 454*514 1242368 " 5660 7222 5727 10*81 15534 192039 71510 10088 6652460 5804360 19658 478* 2025" 180 64 6469 59369 597*8 43322 36223 58220 10038 6369 146938 2992149 51046 =4894 *2172 -118032 150 249 4294368 31354*9 7833 16910 18514 8806845 22266 14363 6027 537 24672 445058 10123 753014 34174 0922 -085 137 -0 49 160 190 -0 90 -0o3 -038 -0 73 146 •083 -041 -0 85 ^342 156 -0 54 1 5 103 2 31 094 103 1i5 094 228 1 74 04 090 -0*4 -0 98 101 -«69 065 159 -0*2 '30 159 -0 99 -066 -035 •0 54 -0 36 121 -037 -062 -050 049 C96 HS8C Bank A Değışkaı Fon HSBC Yat A Dedışken -on HSBCYat AKarmaFon HSBC Yat AJ-30Endete- HSBCATpHsseFon Tanşban* A Oejşlıaı Fon TLrtbarkATpDeğışte' TSKB A T p Değışker Fon TSKB A Tıpı Karma Fon Akbank A ~îpı Htsse Fon Akbank A T p Değışken Fon Akbank A SaDanc H Iş rak AdYaUkHsseSaıedFonu Akbank A Kamıa -on AktankAMar(CSek.F *188238 1353** 60767 12474 9906 4696145 -T53S8 1(286 10859 245062 15985 1243- 10523 16938 12-10 Akbank A MKB-30 End Fonu 66"2 AktankATeknSeMorFonu Akbank A ImaSatSefctor F 'ekstılATpHıssc^on 'e*s;iAToDeğcjk^f TeksöMD ATpıDğşF AtaATipıKarmaFor AaATpDeğışkaıFon AQAIMKB-30EndeksFon KoçtenkATıpDeğşkenf 13803 10810 59656* 8404 16810 36*0954 62366 9330 5838015 KoçbankAlMKB30EndeksF 364963 KoçbankAHısseFon Koç Şırketlen A ştırak F KoçAllıanzASıg.OzelFon KoçbankAKarmaFon Koç A Hoıong ve Ya« Şırk. Koç Yatnrr A Değışken Fon Geba A Tpı Degışken Fon Goba A Tp Karrra Fon Globa) A !MKB- 00 End Fon TEB A T DeŞişken Fon TEBATp Karma Fon rS.-a.AD^<şken TEBAGSD3eğ Ozel F TEB Yat A Tipı Hsse Fonu Kent v atrm A Değışkaı F A«emartADeğş««n Artemat-f A Hsse S Fon HakATpDeğçkenFonu ŞekerAroDeğışkerı OyakA*"pDeJ5*en OyakYMD A U 30E Fon Eczaabaşı A Tpı 3eğ^«en Eczactaşı A T p Kama F 127290 49185 57088 13493 11819 16994 8724015 14307 5946 2404287 56"423 1272*» 67861 91*8 6543 56993 10939 485966 104168 303608 10665 1015788 20965 053 102 -0 03 166 1 i -013 -096 -0 85 •0 96 -0 64 •019 02 14" -0*1 119 146 086 125 122 -«67 -0 65 •069 066 163 -0.23 132 -0 82 119 -0 83 -0 74 1 18 •0 82 -059 130 164 -0 42 -041 -048 -09* 145 122 -0 53 1 17 -028 ^)98 •048 159 -0 66 -044 Geott A Tpı Karma Fon OeottATipıHsseSenedı Toprak A Tpı De^şken T oprak A Tpı Karma Fon -ekte-ATp DeğışkenFon Tekten A Tp Karma Fon Nuro A Ctejışker Fon AlfaATiaDegışkerFonu AJfaATpHısse-on AUa A Tpı Ulusal 30 End Evgm A r p Karma For Evgm A Tıpı Degışken Fon Yatnn F A De$skan Fonu Tacırler A Tıpı Karma Fon TacıierADeğıskenF stratef A Değışken F BavındırATıpıDeSşkerF BayındırATirjıHKseF BayindrArpKarmaF IşYatADeğışkenFon ABNAmroAKarmar TAIBYatADeğışkenAF Oyak M D A a Oyak A Değ DenatıankADeğışkenF OBrebankAKarmsF Denebank A Tpı Hsse Fon 115941 13403 230*24 4601- 123672 15231 269238 124036 24432 678" 1149*8 1544* 122630 87925 163207 196837 81316 29229 25212 187146 97888 86261 116578 68624 82454 33177 DerıeoankAIMKB'00Endg 8561 Benoer A T p Oeğıştei For MEKSAATpDeğışkenFoı *8**5 l 52551 standSfUYIMKADBflçken 93869 Acar A T p Değısnen Fon 7S407 MNGBankATpDeğışkenF 18*57 Anadolutank A Değış«en F SankoMD AOeğışten For BTİHFONLAR Işear* 6t*«for4 Iş Bank B De^sken Fon Iş Bank. B Yabanc M K F IşBank BTaM-BonoF Iş B ~(H Kanıa Fon Garantl B Tartvıl Booo SarartıB Tıpı ÜM Fon OarantıBTpCtegçkenF âarant M K B Tahvi Sono 3aramıMK BükıtFon Garantı B Tıpı Yaoanc Fon YKBBTpLıkıtFon 8849 10300 409015«4 B368402 205104O 13452831 103*5 40105347 23662181 12050660 1640517 11304 89323 3693'897 -0 99 1 78 -0 29 -022 -019 -041 0^5 021 -0 5* 135 -0*9 -o-e -060 -OB1 139 -057 -083 124 108 -043 -0 69 -025 •0*0 -025 -030 1 3 160 -0 35 -015 -D!7 -0 70 -0 34 133 -030 01' 015 005 0'5 C.03 C1 011 01b 018 0L10 -022 011 YKB B Tp Degşken Fon YKBBT aMBonoFonu 26332896 1*095641 YKB B Yabancı ¥ Kıym Fon 7375134 YKY B T p Utrt Fon YKY3Tanvr BonoFonu »aldBTahıılveBoncFon i&kıfBDeğışkenFon VUufB Yabanc Menkul Fon VSKJI B Utat Fon ^krf B Tpı Karma Fon Chşbank B Tırjı Lwt F Frans B Tıp TanW*xw Fnans B *lpı ükıt Fonu Zinjat B T p ~e§şken -on Zraat B Tıp, ukıt For Zraat 3 T p Tarm! Bono 2raa! Yat B Değışkfin Fon Zıraat YatB Uot Fon Zıaat YatB Tarıvıl Bono Halk B T p Taflvil Bono Haf(3TpDe9şkerFon Ha» YatM 0 B ü M Fon Pamuk B "Tpı ükf Fon Parmjk B Tpı Değışketı Fon Oyakoan* B Tip ü r t -on Oyakbank B *lp Değışken F 3412*0 101611 55*25175 184=7*21 5534622 89C4210 89294 51613202 835*854 1594*466 161*5cO 24662339 14801118 8661183 *»9tor8 '99*^314 85M1*4 4595296 11405 21585505 1287752* 12901250 236436 Oyakbank B "ahvıl Bono Fon 260823 Kalkın™ B Tpı Degpen F KakınTia Bank. B krt Fon HSBC 3ank B um HSBC Yat B Değışken HSBC Bank B Tahvıl Bono F Tanşbank B Uot Fon Turkbark 3 T p Değışken Tur1(bank3rpljkıtFon Et: Mentu B Değtşken Fon TSKBBTpTahvJ-BonoF TSKB ertodjifiı Fon TSKBBTpOeğştanF AktenkBTpukıtF Akbank B Tadvıl Bono Akbank B T p Değşkan Fon TetaM B T p Uot For TeksrJ B Değışken Fon TeksMMDeioDgşnF AlaBTpOeğ^kerFon ısvıçre 3 4 B Tpı ükrt F AtaBTp Ukıt Fon Ata B Tp "ahvıl Bono Fon 5486242 18050 9784923 240287 26181 17*01766 436976 25261 23*01 14032'1 505368 060914 5 5806' 2294691 16545 3049347 2505o96 23047 259034 117950 80428 8*3 -€56 012 -011 010 009 018 013 •0 01 012 -029 009 012 0 1 C 1 C10 014 014 0.10 016 003 0.07 011 009 009 011 01 012 -025 006 011 012 014 008 0 06 008 008 012 012 011 010 014 012 010 006 006 011 0 1 009 013 23 AĞUSTOS 2002 Ata B Yabana M K Yat Fonj Koçbank B Değısken F Koçbank B Tanv 1 Bono Fon KoçYatırmBOegıskenYF Koçbank B ükıt Fon <ov Yarım 3 Tanvı Bono GfcjoalBTpDeğışkerF Giobal3TpUk!Fon TEB S Tpı Ukıt Fon TEB Yatrm B T p ükıt F TEBYa» BTaMBono Kent Yarnm B ükıt F AlternaMBTpUkltF AJtematrf S DeÇpştec Fon AHematı* B Tahm Bono F Şeker B Tpı L kjt Fon Oyakbank B Yabancı M K R Oyak M D B T p jkrt Fon Eczactıast V D B Lıkti Fon * \ -f f •^^7'J* ~l w M IBJFMI I UI ' Eczacıbaşı V D B Değısken ^jeaiK Q t p uegtşKer ^on Ouncier B T p L M Fon tnmcaer D üegışKsn vx loprak a LepışHen Tekienoank B Tıp ükıt F Tektenbank B Değışken F Nutobank B Değçken Fon AJ(a B T p De^şken Fonu Yatmm F B Lfct ftm Yatınm F B Tanvil Bono F BaymrJırBTpükllFon IşYat BTpDe^skenF ABN Amro B Dejışker Fon ABN Amro B T p ükıt Fon TAIBYatBDeğçkenF Denzbank B Değışken Fon Oepfzî> B Tahv»-Bono Fon Denebank B T ükıt Fon RnaME BTpıDeğşken Metenk B T p Değışken F MEKSAYat BTpükltF MN<3 Bank 3 T p _ık« F AnarJoUbank B T p Oeğış F ParkFavnond. BCeğçkF A> BİLEŞİK END6KSI AJ(A(TiPtENDeKSV A>(BjTlPİENO€KSl 2348* 345320* 659309 96319 39885 14412 42136 149*6 9*0668 43178 30208 *«*32 713057 301*31 14429 253250 235923 13481 12193 •SQQ4M jyyijO zAoty* *1509* 55o156 434940 3191*8 12410 262368 129921 33025 313646 74792 181274 16401 116102 143090 108825 '19420 57831 103909 14913 •51586 31035 26701 292365 1«0750 417263 002 012 011 004 02' 024 021 009 012 012 012 0 07 010 012 011 010 003 0 12 0 10 n ic u ıa n IAU J4 n ın u ıu 006 0 10 0 11 010 010 012 009 015 009 011 011 011 017 013 015 009 020 006 008 011 006 3 06 -0.06 011
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog