Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Putin'le Kim buJuştu • MOSKOVA (AA) -Rusya De\let Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı ve Savunma Komitesı Başkanı Kim Yong tl. dün Rusya'run Vladivostok kentinde bir araya geldi. Putin, Koreler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediğini ve Rusya'nın buna katkı yapmak istediğini kaydetti. Dti lider, Kore Yanmadasrnı Rusya üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan demiryolu projesi çerçevesinde, Kuzey ve Güney Kore arasındaki bağlantının yeniden kurulmasına da değindi. TÜPkiye'den IKDP'ye uyarı • ANKARA (Cumhumet Börosu) - Dışişleri Baş Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü Tacan lldem dün düzenlediği bilgilendirme toplanhsında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Türkiye'nin Irak politikasına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. îldem, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasından yana olduğunu, bu ilkelerden sapma oluşturabilecek gelişmelerin bölgesel istikrarsızhğa yol açacagına inandıklannı söyledi. tldem, IKDP'yi de sert bir dille uyardı. NYT editörü 15. kattan düştü • NEYV YORK (AA) - New York Times gazetesi editörlerinden Allen Myerson'un, Times meydanındaki gazete binasuıın 15. katından düşerek öldüğü bildirildi. Myerson'un intihar etmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Bir polis yetkilisi, olayın suikast olması olasılığuun da kuvvetli olduğunu açıkladı. ABD'li komutan, Afganistan'daki taktiklerin Bağdat'ta uygulanamayacağını söyledi: Irakplanlan aptalcaDış Haberler Servisi - ABD'nin üst düzey generallerinden James L.Jones. "Saddam Hüseyin'i, Afganistan'da başanya ulaşan özel güçkr yardımıy- ladevirme" taktiklerini "aptaka" ola- rak niteledi. NATO Başkomutanlı- ğı'ru devralacak olan Jones, Washing- ton Times gazetesine verdiği demeç- te, Afganistan taktiklerini kopyala- manın yeterli olmayacağını söyledi. Savunma Bakanlığı içindeki, Irak operasyonunun muhalefetin desteği- ni arkasına alan ve yüksek teknoloji- • Eski dışişleri bakanlanndan Albright ve Eagleburger, Irak'a operasyon için zamanın uygun olmadığını ve bu ülkenin doğrudan tehdit oluşturmadığını bildirdi. li silahlarla donatılmış ABD özel güç- lerinin gerçekleştireceği kısa ve ke- sin bir operasyon olmasını isteyen muhafazakârlara seslenen Jones, "ABD kesin başan istiyorsa, büyük komansiyonel güçler oluşturmahdır" dedi. Jones şöyle konuştu: "Afganis- tan, Afganistan'dı. Irak ise Irak'ür. Afganistan'da başanta olan ilkelerin, Irakta da aynı başanyı yakalayaca- ğını düşünüp Irak'a saldın girişimin- de bulunmak aptalhk olur." Özel güçlere Irak'ta çok iş düşece- ğini, ancak bu kuvvetlere bağlı kalın- maması gerektiğini belirten General, " Kendi evinde, Kuvevt'tekinden daha SINIRA YIĞINAK Tahran hazırlık yapıyor Dış Haberler Servisi-tran ABD'nin, top- raklanna saldırma karan alma olasılığına karşı önlem aldığını açıkladı. tran'dakı Kürtler ise Tahran'ın Kuzey Irak'a müda- hale etmek içın ABD'nin Irak'a operasyon yapmasını beklediğini öne sürdü. Tahran yönetimine muhalif Kürdistan Devrimci Birliği örgütünün lideri Hüseyin Yazdanpana, Lran'ın ABD operasyonuna karşı Kuzey Irak sınınna yığınak yaptığı- nı öne sürdü. Yazdanpana, "tran ordusu, Kuzey Irak ve Irak'm diğer bölgelerine mü- dahaİe etmek, içişlerine kanşmak amacry- la ABD'nin Irak'a operasyon yapmasını bekliyor. Iran askerleri, İran-Irak Savaşı dönemindeki mevzflerine geri döndü. Dev- rim Muhanzlanflediğer bnükler de songün- lerde tran-Iraksının boyunca konuşlandT dedi. Yazdanpana, lran'ın, El Kaide'yle bağlantılı olduğu öne sürülen Ensar el Is- lam örgütünün üyelerini bölgeye yerleştir- dığini de öne sürdü. Yazdanpana, Washing- tona operasyon durumunda Irak ve tran'da- ki Kürtlerin güvenliğini sağlaması çağn- sında bulundu. lran'ın Kuzey Irak sınınn- daki en önemli sınır noktası Hac Omran'ı bu hafta içinde kapattığı iddia edildi. Rejim muhalifi îran Kürdistan Demok- ratik Partısi'nden bir yetkili de tran'ın sı- nır bölgelerinde önemli miktarda asker ko- nuşlandu-dığuıı, Iran helikopterlerinin sı- nır bölgesinde kaçakçılan denetleme ba- hanesiyle devriye gezdiklerini söyledi. ABD'nin îran'a da saldırma olasılığına karşı ordunun önlemler aldığı bildirildi. General Muhammed Setimi. "Planlaruru- n yapıyoruz veABD'nin son tehditierine gö- ğüsgermeninyonanruaraşûrryoruz" dedi. SALVAGE FREEDOM MORE TREES LESS BUSH DAHA AZ BUSH, DAHA ÇOK AĞAÇ - Bush yönetiminin, kereste fırmalaruıın daha çok ağaç kesmelerini sağlayan bir karara imza atması çevrecileri kızdırdı. Polis, Oregon eyaletinde gösteri yapan yaklaşık 500 IdşiUk topluluğun üzerine biber gaa sıktL (Fotoğraf: AP) farkhsavaşacak olaniyieğitimli bir or- duya saldmhğmızda, cebinizde bir de Plan B bulundurmansmız'' dedi. Öte yandan, askeri yetkililerin ya- nı sıra siyaset çevreleri de ABD'nin Irak operasyonunu eleştirmeye de- vam ediyor. ABD'nin Cumhuriyetçi Partili eski Dışişleri Bakanı Lawren- ce Eagleburger, Irak'a askeri harekât için zamanın uygun olmadığını belir- tirken Demokrat Partili eski Dışişle- ri Bakanı Madeleine Albright da Irak'ın ABD'ye doğrudan tehdit oluş- turmadığını söyledi. Albright da eleştirdi Eagleburger, Irak'ın kitle imha si- lahlan üretmeye çokyakın olduğuka- nıtlanana kadar, tek taraflı bir aske- ri harekâta destek vermeyeceğini bil- dirdi. ABD'nin müttefiklerini ikna etmeden ve Saddam'ı devirdikten sonra ne yapacağını açıkça ortaya koymadan harekâta başlamaması gerektiğini söyleyen Eagleburger, "Saddam'a karşı bir kanrt bulursa, Bush'u desteklerinT diye konuştu. Albright da Irak'ın bölge için bir tehdit oluşturduğunu, ancak bu teh- didin, uluslararası yapünmlarla sınır- landığını söyledi. Albright, "Irak, ABD için doğrudan bir tehdit değfl" derken Saddam'ın, yaptınmlarla çok iyi bir şekılde köşeye sıkıştınldığını savundu. Albright, "Bence burada ana sorun. öncetigimizin terorizmle savaş ohıp olmadığıdır. Irak'ta ne ol- duğu açıkçaortaya konulamayan bir amaç için terorizme karşı savaşta ala- bfleceğiıniz işbirnğini feda etmekakü- hca görünmüyor'' dedi. Bu arada, Amerikan kamuoyunun olası bir saldmya verdiği destek de azalıyor. CNNUSA Today'Gallup tarafindan ortaklaşa yapılan ankete göre, operasyona destek veren Ame- rikahlann oranı yüzde 53'e düştü. Oysa iki ay önce bu rakam yüz- de 61 idı. Yoklama, Başkan George Bush'un itibannın da yüzde 76'dan 65'e düştüğünü ortaya koydu. Ensar el Islam, Kuzey Irak'a şeriat getirdi Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak'ta etkinlik gösteren köktendinci Ensar el îslam (Islam'uı Destekçileri) örgütünün El Kaide'nin uluslararası terör kampı kurmasına yardımcı olduğu ve Irak-tran suıınnda denetimi altına aldığı köylerde şeriat uyguladığı belirtiliyor. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) yetkilileri, Ensar el Islam'uı Afganistan'dan kaçan yaklaşık 150 El Kaide militanını banndırdığmı bildirdi. Yetkililer, militanlann Kuzey Irak ve Avrupa'da terör eylemlerinde bulunmak üzere bu kampta eğitildiklerini öne sürdü. IKYB yetkilileri, terör kamplarında eğitim görenlerin arasında Mısırh, Yemenli, Faslı ve Ürdünlülerin de bulunduğunu, El Kaide militanlannın bu kişilere bomba yapımı, zehir üretimi, vur-kaç taktikleri, suikast ve gerilla savaşı eğitimi verdiklerini kaydettiler. Bazı dağ köylerini denetimleri altında alan yaklaşık 500 Ensar el îslam militanının Taleban tarzı sıkı bir şeriat düzeni uyguladığı belirtiliyor. Köylerde müzik, resim ve reklamın yasaklandığı, kız çocuklann okula gitmelerinin engellendıği kaydediliyor. NlCHÖUSpARKBiiUöMiıiiCiiıiittnlti/ıımtî Çam ormanları içerisinde, dost bir ortamda tatil yapmak isteyenlere. Odalarda klima, buzdolabı, ketıl, saç kurutma makinesi. Ölüdeniz'de özelplaj Tel: 0 252 616 63 53 Fah: 0 252 61663 55 e-mail: nic.parkotel@superonline.com web.site: stnicholashotel.com HA OTEL HERKESE BlRRENKDÜŞTÜ, MAVİ GÖKOVA'YA... • Denize 50 m. uzaklıktadır • Bahçemızde veya denızraanzaralıterasımızda kahvaltınızı, günbatımı ve akşam sohbetlennızi yapabilirsiniz. • Odalanmız ıkı \e dört kişılıktrr. Kişibaşı yarım pansiyon 15.000.000.-TL Kişibaşı tam pansiyon 20.000.000.-TL Oda+kahvaltı 12.500.000.-TL Telefon: 0252 532 28 96 Faks: 0252 532 33 57 e.mail: halukotel(Şyahoo.com Haluk Otel Ören-Mflas (Muğla BODRUMYeşil ve Huzurlu BÎTEZ'de HOTEL NATUR *•* TanıPansiyon 35.000.000 Odalarda klima, minibar, TV, saç kurutma, balkon, sauna, masaj, fitness, tenis, bisiklet, yüzme havuzu, kapalı açık restaurant, bar, snack bar, özel restaurant, eğlence geceleri ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 363 77 74 (5 Hat), Faks: 0 252 - 363 77 83 MAVİDENİZ TATİL EVLERİ TÜRKİYE'NÎN CENNET KÖŞESİ, MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ. MARMARÎS TURUNÇ KOYU'NDA DENİZE SIFtR, YÜZME HAVUZU, HAVUZ BAR, SABAH VE AKŞAM ZENGtN AÇIK BÜFE TUM PİDE VE PtZZA ÇEŞİTLER] ODALARDA: MÜSTAKÎL ELEKTRtKLl ŞOFBEN, KLİMA, MÜZİK.. TELEFON. 0-2 YAŞ ÜCRETSİZ, AYNI ODADA ÜÇÜNCC KİŞİ O o50 İNDtRlMLl ÎICl KlŞtLİK ODADA 1 KİŞt 7 GECE 8 GÜN 250.000.000.- TL.+KDV REZERVASYON Tel 0 252 4-6-190-91 Faks 0 252 4^6 ^0 O'' wu-* hotelmav ıdenız com Denize sıfır • Özel plaj • Havuz Hamam • Sauna • Su sporian • TV • Klima • Animasyon. Dönem: İĞUSTOS lki kişilik odada kişibaşı Tek kişi farkı 3. kişi farkı * Ertra tam pansiyon farkı 15.000.000.- TL (Yemeklerde limitsiz yerli içki ve meşnıbat free) 64.750.000.-TL 24.875.000.-TL 34.825.000.-TL Yukanda belirtilen fiyatlarda KDV dahildır. Çocuk indinmleri: 00-06 yaş ücretsiz, 07-12 yaş arası çocuklarda % 50 indiıim uygulanır. |i a d v a n t a g e üye kuruluşudur. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI • TÜRKİYE • Tel: (256) 622 05 05 (12 Lınes) Faks: (256) 622 07 27 İUCELEN HOTEL YUCEL TURİSTİK TESİSLERİYATIRIM VE TİC. A.Ş. DÜŞLEDÎĞİNIZ TATİL GERÇEK OLUYOR! Ağahan Mımarlık Ödüllü Akyaka yöresinde... Türk münarisi ile Batı konforunun benzersi2 bırleşimi... GÖKOVA. dûnya gûzeli birbelde. Bir \anda çam agaçlan. bir yanda masma\ı bir deniz. Buz gıbi kaNiıak sulan arasında doğa ile baş başa bir dinlence Bu dınlence yerinin adı YÜCELEK HOTEL • Denize sıfır • Denız ve ortnan manzaralı • Özel plajlı Yatak sayısı 220, odalannda klima, merkezi ısıtma, mınıbar, TV, direkt çıkışlı telefon, balkon. saç kurutma makinesi \e özel banyo mevcut. • Genış yüzme havuzu • Çocuk havuzu • Kapalı ısıtmalı havuz -^^ = ^ - • Sauna • Masaj • Jakuzzı • Çocak parkı -= - ^ ^ = - Fıtness center, Spor aktivitelen • Wındsurf • Tenis • Masatenisi • Mını futbol • Bilardo • Jogging • Bisiklet • Kano • Kıteboard Geniş mekân içinde havuz bar. sahil bar. loby bar. ÖNEMLİNOT: Oksijen ve lyot zengım YUCELEN HOTEL astıra ve guatr bastalan ıçın de öırenlen bir sağlık meAezidır Rezer>r asyon ve daha fazla bilgi için: Tel: 0232-243 54 36 - 243 51 08 Fax: 0252-243 54 35 E-rmül:gokoxa <•' yuoelen.com tr • hllp://ı«»-K.jTicelen.com.tr SAYDAM YALÇIN DOĞAN Bir Buçuk Ay Önce, Bu Köşede Berviş Arada değişik sular akıyor. Suyun akış yönü iki kez değişıyor. Su akarken, gazetelerde köşelerde o anın fotoğrafını çeken değeriendirmeleryayım- lanıyor. O anda çekilen bir fotoğraf, bazen kalıcı nitelik taşıyor. Yani, gerçekleşiyor. Tıpkı, bir buçuk ay ön- ce, bu köşede yayımlanan Derviş'le ilgili bir de- ğerlendirmede olduğu gibi... 6 TEMMUZ 2002 CUMARTESİ SAYFA 11 SAYDAM YALÇIN DOftAN CHP Yükseöyor, Dervif CHFde!.. Partıye ve kışıye özel bir siyasal fotoğraf. Şu an- da çekılecek böyle bir fotoğrafta şunu görmet» mumkun: K«mal Derviç CHP GeiMİ Mwfc*zi'nin öoün- de!.. Derviş'in tercihi CHP. CHP de zat«n Ow- viç'i davet ediyor. Qıı. ışte. Mbd bure once, ou tuf cm oagtantı sonu- cunda, fotoğraf netleşıyor. Bayfcal'm ve Derviş'in karşıhklı isteği ile Der- viş'in CHP'de rv»Htika vanması karanna vanb- Bu sıyasette. son anda bir değıştktık olmazsa^ iDervış seçımlerde CHP'den aday. Sular iki kez yön değiştiriyor, sonuçta Derviş CHP'de. Istanbul Kadıköy'den aday. Tek başına CHP iktidarı önceki gün CHP MKYK'sinde Baykal önce ken- di arkadaşlannı tanıtıyor. Arkadaşlannın CHP içinde- ki konumları ve nitelıklerini anlatıyor. Sözü sonra Derviş'e bırakıyor. Derviş, önceki akşam NTV'deki gibi, "Ismet Pa- şa-Ecevit çekişmesinde, babasımn Ismet Pa- şa'yı, kendisinin de Ecevrt'i tuttuğunu, ama kü- çüklüğünden beri CHP'li olduğunu" aktanyor. Ekonomık ve Türkiye tahlillerının ardından, asıl üzerinde durduğu nokta, "tek başına CHP iktida- rı!.." Uzün uzun bunu vurguluyor. Bu istek, belkı on beş gün önce gerçekçı değildi. Ancak, şimdi CHP'nin hızla yükselişe geçtiği bir dönemin kapılan sonuna kadar açık. Derviş ekliyor: "Çok zor bir iktidar dönemi ola- cak!.." Bunun için, şimdi önemli olan, kadrolar, yeni CHP grubu. Macera mı demokrasi mi?.. Oluşacak kadro, Baykal'ın deyimiyle, milli takım kimliğinde. Kendi alanlannda uzman, toplumda ve kendi yörelerinde söz sahibi kişiler. CHP'nin gözlegörülüryükselişi, halen çeşitli par- tilerdeki milletvekilleri için de cazibe merkezi. Bunun sonucunda, ANAP'tan, DSP'den ve YTP'den ba- zı milletvekilleri, CHP'nin kapısını çalmakta gecikmi- yor. Ne var ki CHP halen milletvekili olanları, liste- lerine almakta pek sıcak değil. Bazı istısnalan var. ûrneğin, Fikret Ünlü, aynca bazı büyükşehir be- lediye başkanlannı önümüzdeki günlerde CHP lis- telerinde görmek sürpriz olmaz!.. Seçim günü yaklaştıkça, her şey çok daha netle- şıyor. Temel slogan şu: CHP mi, AKP mi, demok- rasi mi, macera mı?.. CHP, Türkiye'yi bu iki seçe- nekle karşı karşıya bırakmayı düşünüyor. Bu iki se- çeneğin, Türkiye'yi CHP'nin tek başına iktidanna taşıyacağı inancı pekişiyor. CHP Anadolu'ya ilk büyük çıkarmayı eylülün ikin- ci haftasında planlıyor. Hatay, Gaziantep, Adana il- lerinden biri. Henüz belli değil. Ama ilk büyük miting, o tarihlerde, o bölgede bir yerde. CHP mi AKP mi?.. Demokrasi mi macera mı?.. Ka- rarsizin!.. E-mail: ydogan@cumhuriyetcom.tr Faks: 0212 513 90 98 TJofcl Captain Bragut GÜMÜŞLÜK - BODRUM Bodıuın'un doğal kalan son koylanndan KOYUNBABATJA 1 Kişi T.P - 28.000.000 TL 0 - 6- yaş ücretsiz, 6 -12 yaş % 50 indirimü, açık bûfe kahvalh öğle yemeği, 5 çayı, açık büfe akşam yemeği Çocuk ve büyükler için havuz, TV Salonu - Bar - Şark köşesi Gazeteniz, kitaplannız bizden Tel: (252) 388 66 25 - 26 Fax: (252) 388 66 27 Cep(0532) 265 78 45 MUT HOTEL-BODRUM Turgutreis'te denize sıfır 36 balkonlu ve deniz manzaralı odadan oluşan Mut Hotel AĞUSTOS'TA Kişi başı 40.000.000.-TL. Her şey dahil. Klimalı, televizyonlu, telefonlu odalar TELEFON: 0 252 382 31 46-382 32 41 FAX: 0 252 382 38 08 e-mail: spower(a superonline.com DALAMAN SARIGERME CARIA HOLIDAY RESORT'da RCI bağlantılı 7-14 Eylül haftası Kiralık veya Satılık devre tatil 0.212.231 82 66 / 0.532.616 05 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog