Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 10 TiflisMoskova gerginliği JJİO H A İ J İ i J \ L J i i l \ dishab@cumhuriyet.com.tr Gürcistan: Rusya Panidsi'yi vurdu • Tiflis yönetimi Rus jetlerinin Pankisi Vadisi'ni bombaladığını öne sürerken Moskova busavıyalanladı. Dış Haberler Servisi Gürcistan, Rus jetlerinin dün sabah Çeçenistan sınırındaki Pankisi vadisine saldın düzenlediklerini bildirirken Rusya bunu yalanladı. Olay, iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırdı. Gürcistan Sınır Muhafızlan adına yapılan açıklamada, 10 adet Rus jetinin sabahın erken saatlerinde Pankisi'deki Kahetinsk yöresinde üç noktayı vurdukları kaydedildi. Saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildı. Bazı kaynaklar ölü sayısının kesin olarak belirlenemediğini, 3 de olabileceğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanhğı ise Gürcü iddiasını yalanladı. Bakanlık basın sözcüsü Albay Aleksandır Drobiçevski, "Rus hava kuvvetleri, RusyaGürcistan bölgesinde bugün uçuş yapmamıştır" dedi. Washington'a son uyanlar SERKANDEMİRTAŞ ANKARA Türkıye; Irak ve Kuzey Irak'taki son gelışmeler üzerıne ABD'yle temasa geçme karan aldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Lğur Ziyal, pazartesi gününden itibaren VVasnıngton'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman ve Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz ile bir araya gelecek. Wolfowitz'in temmuzda yaptığı ziyaretine bir karşıhk niteliği de taşıyan temaslar sırasında Türkiye'nin Irak ve Kuzey Irak'a bilinen "kırmın hatlannı" bir kez daha vurgulaması beklenıyor. Kuzey Irak'taki Kürt gruplann ABD'nin olası bir Irak operasyonunu, etnik temele dayalı bir federal devlet istemi için açıkça kullanmaya başlama Irak ve Kuzey Irak'taki son gelişmelerin ardından Ankara Uğur Ziyal'i ABD'ye gönderiyor • Pazartesi ABD'ye gidecek olan Dışişleri Müsteşan Ziyal, Grossmann ve Wolfowitz ile görüşecek. Toplantılarda, Iraklı muhaliflerin ABD ile yaptıklan temaslar, Kuzey Irak'taki son gelişmeler ve Kıbns konulan ele alınacak. ları Ankara'daki Irak rahatsızlığını arttırıyor. VVolfovvitz'ın temmuzdaki ayareti sırasında vanlan karşılıklı danışmalann sürmesi uzlaşması uyannca Ziyal, pazartesiden itibaren ABD'de temaslarda bulunacak. Ziyal'in Dışişleri'nin 3 numaralı adamı Grossman ve Savunma Bakanlığı'nın 2 numaralı adamı Wolfowitz ile perşembe gününe kadar temaslarda bulunması bekleniyor. Bağdat yönetiminin devrilmesi ve sonrasına ilişkin konulan ele almışlardı. ABD'nin, Türkiye'ye gelişmeler konusunda bilgi vermesine karşın Ziyal'in son gelişmeleri ilk elden duymak isteyebileceğı belirtiliyor. özellikle Kuzey Iraklı Kürt gruplanyla yapılan temaslar Ankara'nın dikkatıni çekiyor. 2. Saddam Hüseyin yönetimini devirmeye yönelik kararlılığını açıklayan ABD'nin, yakın geleceğe ilişkin planlannın ele alınması bekleniyor. Wolfowıtz son ziyaretinde kararlı olduklannı ancak henüz herhangi bir karar ahnmadığını açıklamıştı. 3. Kuzey Irak'taki Kürt gruplann faaliyetleri de Ankara'da yakından izleniyor. Mesud Barzani ve Celal Talabani gruplannın etnik temele dayalı bir federal devlet için çalışmalarını yoğunlaştırmalan, anayasa taslağı üzerinde çalışmalan rahatsızlık yaratıyor. ABD'nin bu çalışmalara müdahale etmemesi de dikkat çekiyor. Ziyal' ın Türkiye'nin Irak ve Kuzey Irak'ın geleceğine ilişkin "kırmızı hatlannı" bir kez daha anımsatması bekleniyor. Türkiye, Kerkük ve Musul gıbi zengin petrol kaynaklanna sahip kentlenn Irak halkının sadece belli bir bölümüne bırakılması gibi senaryolara karşı olduğunu ifade edecek. Gündemdeki konular Ziyal'in temasları arasında gündeme getirilecek konular şöyle: 1. Iraklı muhalifler, ağustos ayı içinde ABD'li yetkılilerle birarayagelerek 4. Barzani'nin Türkiye'ye karşı son çıkışını, ABD'ye güvenerek yaptığı izlenimi oluştu. Kürt gruplannın son dönemdeki çabalannın cesaretlendirilmemesi gerekiyor. Bölgenin lOyıldırgüvenlik ve esenliğinin korunmasında en etkin rolü Türkiye oynadı. 5. Irak'a operasyondan dolayı Türkiye'nin uğrayabileceği ekonomik zararların karşılanması için ABD yönetiminin kararlılık göstermesi gerekiyor. 6. Irak'ta Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından kurulacak yönetimin tüm Irak halkınca kabul görmesi gerekir. Irak'ın geleceğinin tüm Irak halkının katılımıyla belirlenmesi ülkenin uzun dönemde istikrarını korumasını da sağlayabilir. Bu kapsamda Türkmenlerin de önemli aktörler olarak görülmesi gerekir. JSükleer santyala filzesavar Israil, Irak'ın olası bir saldınsına karşı, Necef Çölii'ndeki Dimonanüklecr reaktörün yakınına Patriotfiiıcsavarfiizcleri ycrleştirdi. Basında çıkan haberlcre göre, ülkenin güneyindcki Dimona'da bulunan nüklcer araştırma reaktörünü konımak için önccki gece bölgede Patriot bataryası ve hrlahcılan konuşlandınldı. Askeri yetkililcr, ülkenin güneyinde Patriot ve Hawk füzeleri konuşlandınldığııu doğruladı, ancak bunun rutin tatbikatın bir parçası olduğunu söylediler. 1991 Körfez Savaşı sırasında Irak'ın Israil topraklarına attığı Scud füzelerinden biri Üimona bölgesine düşmüştü (Fotoğrafi AP) BARZANİ'DEN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR: Türkiye'ye itibanmız için karşı çıkıyoruz Dış Haberier Servisi Türki mızın gözündeki itibanmızı da konımak zorundayız" dedı. ye'ye ve Türk Sılahlı Kuvvetleri'ne karşı ağır sözler söyleyen ve Konuşmasında Türkiye'nin Kugerginlik politikası izleyen Irak zey Irak'a bu kadar kanşmasının Kürdıstan Demokratik Partısi tek nedenınin PKK'nin bölgede(IKDP) lideri Mesud Barzani, kı varlığı olduğuna da dikkat çeşimdi de ilişkileri yumuşatnıa yöken Barzani şunları kaydetti: nünde mesajlar vernıeye başladı. "Kürt halkının mutluluğu için Barzani, partı yetkılileriyle yapPKK'nin Güney Kürdistan'dan tığı bir toplantıda, "Bizim Türki kovulması gerckınektedir. ye ile mücadele ctmemiz söz koABD'nin Irak'a müdahalesiyle nusu dcgil, ama TürPKK'nin kaçacağını kiye'ye karşı çıkarak bilsem bu müdahalehalkımıza karşı itibayi hemen desteklerim. lideri nmı/j da korunıanuz PKK bir batağa girTürkiye'yle gerekir'' dedi. mücadele etmenin miştir, çıkamamaktadır. Yani, 'Ben artık Barzani, Erbil'de söz konusu gereksizim, dağılıyoIKDP'nin ileri gelenolmadığını rum' diyememektelerinden Faal Miradir, diyemez; çünkü belirtti. ni'nindekatıldığıbır PKKütergeçfanuıiörtoplantıda, Türkiye'ye gütün varlıgı ile sürdürmektedir. yönelik ilginç açıklamalarda buPara için varlar. Bu nedenle de kolundu. Barzani'nin bu konuşmalay kolay dağılmazlar." sı Türk güvenlik yetkılı lenne de ulaştı. Barzani toplantıda şunlan söyledi: "Türkiye NATO üyesi olan, Avnıpa Birliği'ne üye olnıak isteyen güçlü bir devlettir. Ben bu devleti çok iyi tanınm. Sorunlan yenmcsini çok iyi bilirler. Bizim onunla mücadele etmemiz söz konusu değildir, ama Türkiye'ye karşı çıkarak halkıIKDP'nin yarı resmi yayın organı Brayatı gazetesindeyeralan bir makalede, "Kuzey Irak Türk ordusuna mezar olur" denılmışti. IKDP'nin resmi internet sitesindeyse, "Türkiyevediğerülkelerdeki Kürt toplumunun mücadelesinin desteklcndigi" ıfadelerınin yer aldıgı ortaya çıkmıştı. 'Suçu Rusya'ya aüyorlar' Rus Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisiyse, "Gürcistan'ın Pankisi Vadisi'ne başansız bir operasyon düzenlediğini, harekâtı yii/üne Közüne bulaştırdığım, bu yüzden de suçu Rusya'ya attıgınr öne sürdü. Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şcvardnadze, olayı kınayarak "Bu saldınlar sürerse, biz de bombardımanlan durdurmak için biitün olası yöntctnleri kullanırız" dedı. Gürcistan, Rusya'yı son haftalarda hava sahasını beş kez ihlal etmlekle suçlamış, Rusya ise bu iddialan reddetmiijti. Rusya, Çeçenistan sının yakınlarındaki Pankisi Vadisi'nde Çeçen militanların saklandığını, Gürcistan'ın da militanların etkinliklerine göz yumduğunu iddia ediyor. Pankisi'de El Kaide militanlarının barındığı da öne sürülüyordu. Rum lider, 1963'te Denktaş'ın ailesinin kaçmasına yardım ettiğini söyledi Klerides Afrika gazetesini doğruladı LEFKOŞA (AA) Kıbns Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides, 1963 olaylannda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ailesinin ada dışına çıkmasına yardımcı olduğunu bildirdi. Rumgazetesı Fileleflheros'un haberine göre Klendes, yazılı bir açıklama yaparak, şımdıki adı Afrika olan Avrupa gazetesinın Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve köşe yazarı Memduh Ener'ın Denktaş'a hakaretten 6'şar ay hapse mahkum edilmelerine neden olan makaleye açıklık getirdi. "Klerides Afrika'yı Doğruhıyor" başlığıyla verilen haberde, Klerides'in bu açıklamayı gazetenin çağnsı üzerine yaptığı belirtildı. Kitabında da yazdı Klerides, açıklamasında, "Toplumlararası çatışmalann başladığı Arahk l%3'te,Denktaş'ın çağnsma uyarak, eşi ve çocuklannın Ankara'ya gitmesi ne yardımcı olduğunu, onlan Lefkoşa'nın Türk tarafından otomobiline alarak Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'na götürdüğünü" belirtti. Klerides, bu bilgileri "tfadem" adlı kitabında kullandığı gibi, uzun zaman önce kendisini ziyaret eden Avrupa (Afrika) gazetesi çahşanlarına da aktardığını ifade etti. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Okurlar bilır, O hcp vardı Yıllarca surcgckn dınlence ahşkanlıgı. 'ARTEMtS ÖREN TATİL KÖYÜ' MAVI BAYRAK ÖDÜLLÜ ÖZEL PLAJ "Zamanın keşfedilmem'vj kıyılanna açılan bu kapıyı siz de aralayın." AÇIK BÜFE HER ŞEY DAHÎL • Odalarda TV, buzdolabı, klima, telefon, saç kurutma makınesi • Gün boyu animasyon mını club • Açık ve kapalı yüzme havuzu • Su sporları Rezervasyon: 0252 476 70 24 Pbx Fax : 0252 476 70 32 Irtibat • Nuray Ince Adres Turunç Beldesi Marmaris 48470 Emaıl : turunc("turuncotel.com tr flestoranl« Havıu Ağaçlann stkltQtnĞan deniz gOruntüsünü çekemedık Gelın gdrun C lub Orıent, Antık Çaflın adalet, safllık ve barış ıçın buluşma merkezı olan Ören'de denize "sıfır blnblr yıldızlı bir tatil köyudür Homeros'un doflum yerl "Işıklar Sablll'nde, Dünyamn atmosferinde oksljen oranı en yüksek ikl noktasından bırı olan Edremıt Körfezı'nde, Zeytın Rıvierası'ndadır Club Orıenrte, Ege sıtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 24 veya 46 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış, ıçlennde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur. Tüm kapılar dev bir botanık bahçesine açılır Bahçe brter, ıncecık kumlu plaj başlar Özurluler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak, vejetaryenler ve diabetıkler ıçın sorunsuz tatil Gunlük doktor vızıtı ftnllkCaJiü Komrantıutı ttrandavaralan Club Orlant ulutlararatı tanatcıların. arkeoloulann va cevrecllerln BUnOmOzdakl 15 Temmuz 8 Eylül 2002 Artemıs Tatil Köyü, 30 000 nv'lik bir alanda denı/ın hemen kıyısında kurulmuştur. 112 standart oda ve 6 suıt, toplam 232 yatak kapasıtcsı, pcy/aı du/enlemesıyle unlu, lengârenk çıçeklerın kokularını yaydığı tatil köyümüzdc tüm odalarda balkon, dırckt teleton, 3 kanal muzık yayını, mını bar, TV ve bazı odalarda klıma mevcuttur Alı^vcrı^ yapmak ıstcycnlcr mını ı;ariimı/dan yararlanubılırler Mını çım l'utbol, basketbol, pla| vnleybolu sahaları, masatenısı, tenıs ve bılardo, ıdeal bir olanak sunuyor. Çocuklar, Artemıs Tatil Koyu'nde oyıına ve eğlenceye doyacaklar (,'ocıık havuzu, çımle kaplı oyun parkı, yarı açık atarı salonumuz onlara guvcnlı vc ne^elı ortam sunuyor ICahvaltı ve akşam yemeklerınde tatil koyümimin açık bütesı, her zevke uygun, 1 urk ve dunya mutfağından zengın seçeneklerle kar>ını/a çıkıyor A la C'ane Restaıırant, Kafeterya, Snack liar ve Havuz Bar gunün her saatı humetını/dedır lyı ve mullu bir lalıl geçırmenı/ dılegıyle AĞUSTOS 2002 Kışı başı Y P 45 000 000 I'L, 06 yaş ücretsız, 712 yaş % 50 ındınm. " Günboyu Animasyon" ArtemısörenHolıdayResort,Ören Burhanıye Tel 0266416 17 76(ph\)l"aks 0 2664163226 Web Page www artemıs gen tr Kişl başı YP 42.000.000 TL, 01İ y»ş ücretsiz, (3.)4.S.6. klfller, 21.000.000 TL Buluıma Markazldlf. Club Orlent Hollday Resort, ÖrenBurhaniye Tel: 0.266.416 53 54 416 34 45 • F a ı : 0.266.416 40 26 www clubonent.tom FETHÎYE ÇALIŞ'TA BlllAINAN HOTEL TAURUS u* Denize yaya 8 dakika, f 250 m2 havuz, ayrıca çocuk havuzu, ı^ Sabah akşam açık büfe, öğlen tabldot, * Canlı müzik Yannı pansiyon 22.000.000 Tonı [MiMsiyıııı (lanıtını fiyatı) 25.000.000 Telı (0252) 613 62 45 (Kredı karlı Hotel Prıneess. Bodıum'ıın tnrıhı ve turıstık gıuellıklenyle ıı; iı,e, sarnımı bir ortamda, güleryuzlu personelı ile siz mısatirlerimıze her turlü konror ve hızmetı sunmayı amaçlıyoı • • • • • • Buvükkr vt kuçuklvr ıı,ın u\n h.ıvuzlaı Dıimak zcvkını/ı.1 tıvnıın ınııtfak lıtız scrvısıyle restoran ve byr Antık lanhe gunlıık turlar tşsu koyljrdj ıı/cl vallj ge/.ınlı Her gıın C.umhurıvrt gazrtcnı/ bı/dcn Natur Med DOĞAL TEDAVİ, KAPUCA VE DİNLENME MERKEZİ VİLLA DATÇA APART HOTEL Türkiye'nin en güze! yanmadasında sızlen beklıyor. Vılla Datça, denize sıfır olup, Mavı Bayraklı plajı, büyiik ve kuçuk yüzme havuzu, HavuzlskeleBeach Barlan, Nargıle Cafe'sı FastFood'u, Açık ve Kapalı restaurantlan, Market'ı, Çocuk Bahçesı, Kuaforiı, Flaj Voleybolu, JetSki ve dığer bütün etkınlıklerıyle Su Sporlan, Kapalı, Klımalı Check In Disko'su, Açık Bufe sabah kahvaltısı ve akşam yemeklen ile hem dınlencbılmenı/ hem eğlenebılmenız ıçın hızmettnızdedır. Hastanıza sağlığı, size tatili sunuyoruz. Orman, deniz, doğa, sağlık bir arada • Doğal tedavıler, ağrı ve zayıflama tedavileri ozon tedavisi, akupunktur, matrıx, ergoterapi, fıtoterapi, fızyoterapı, kozmetik • Açık ve kapalı kaplıca havıi7iı • Yüzme havuzu • Çocuk havuzu • Hamam • Özel aile banyoları • Restoran • Bar • Deniz servısleri ve turları • Güzelçamlı Mıllı Park plaj ve turları Tedavi olanlara kuııakluınu %25 iıuUrüıılidir. I Kışı TP : 37.500.000.TL (KDV dahıldır) Ilave Yatak 25.OOO.OOO.TL 06 yaş ücretsız, 712 ya> %50 indirimlıdır. Otel mısafirlerıne termal havuzlar ve yüzme havuzu ücretsızdır. Telefon : 0256 657 22 80 657 17 41 hıx 0256 657 18 68 emaıl naturmedCo'tlnet net.tr / http www naturmed.net Adres • Davutköy Mah. Ç'ınar Sk. No 1315 09470 DavutlarKuşadası/AYDIN Yenilmez Motel Bodrum Yalıkavak'ta Denize sıfır, yüzme havuzlu, restaurant + bar Siz de VİLLA DATÇA da bir tatılı hak ettığınızı düşünmüyor musunuz? O halde bızı hemen arayınız. •PRINCKS 1 kişi kahvaltı dahil 18.000.000 Tel: 0252 385 40 55 Fax: 0252 385 40 13 BODRUMGÜVERCİNLİK TÜRKİYE Tel : 0252 374 52 43 0252 374 5693 Fax: 0252 374 50 93 İnternet adresimiz: htlpy/P™>c«whol«l.lıt«myn«t,com GSM 0542 5715562 Vllla Datça'da Ağustos Fırsatı 1 Klsl Yarım Pansiyon 29 000.000 TL. / luıtlünımza A t) I Ihhüdır kredı karlı Ge^erhdır Bu ılan ile otelımue gelen Cmhurıvet Gazetesı okurlanna ek %5 ındınm. 06 Yaş Ücretsız 7I2 Yaş % 50 ındınmlıdır Bu kampanya 01 08 2002 tanhıne kadar geçerlıdır ISKhLhMAH PK 67 DATÇA / MUGLATURKLY lcl *<JÜ (252)712 27 25 712 Ti 2S Faks +90(252)712 39 55 Web www\ılladatcacom EMaıl vılladalcn(uıxırcom Bir kışj açık bufe tam pansiyon 30 000 000 TT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog