Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 6 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralı Trafik canavarı boş durmuyor SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Haber Merkeri - Yurtta meydana gelen trafik ka- zalannda 2'si çocuk 6 kı- şi yaşamını yitirdi, 19 kı- şi ise yaıalandı. Istanbul - Küçükköy Kazım Karabekir Mahal- lesi'nde evlerinın önünde bisiklete binen ilköğretim oknlu öğrencisi Y.G. (10), plakası alınamayan bir oto- mobılin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kayseri-Malatya Kara- yolu'nun 15. kilometre- sinde meydana gelen ka- zada, HüseyinKızmazyö- netimindeki kamyon, yo- lun karşısına geçmek iste- yen 6 yaşındaki A.FL'ye çarparak ölümüne neden olciu. Ankara Cinnah Cad- desi'nde,06LOK72pla- kalı otomobil. aşın hız ve dikkatsizlik nedeniyle dev- rildi. Kazada, Ergun Acar. Adem Ergün. Nalan Adiş, Funda Karakaş hayatını kaybettı. Düzce'nin Kaynaşlı il- çesinde aynı andâ meyda- na gelen 3 ayn kazada 19 kişi yaralandı. Bolu Dağı Taşaltı mevkiinde önceki gece saat 23.30 sıralann- da gerçekleşen 3 ayn ka- zadan bırincisı, 06 BDP 95 kamyonun sürücüsü- nün dıreksiyon hâkimiye- tini kaybetmesi yüzünden oldu. Kazada, 3 kişi yara- landı. Aynı anda Fatsa Bir- lik'e ait 34 UJ 3091 pla- kalı minibüs, önündeki kamyona çarptı. Kazada minibüste bulunan 12 yol- cu yaralandı. Cçüncü ka- za ise Ankara'dan Istan- bul'a giden 06 MVB 87 plakalı sanayi tüpü yüklü kamyonun önündeki kam- yona çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, 4 kişi yaralandı. 06 MVB 87 plakalı kamyonda sı- kışan 2 kişi, Düzce ttfaiye- si'nin çalışmalan sonu- cunda kurtanldı. İKİ PADİŞAH BİR İKLİME SIĞMAZ, İKİ DERVİŞ BİR KİLİME SIĞAFL Şeyh Sadi Toplu balık ölümlerine yol açan kirliliğin son örneği Demirköy Mert Cö/ö'nde yaşandı AkarsularzehirsaçıyorYurt Haberieri Servisi- Türkiye' nin akarsu ve göllerinde son bir ay için- de toplu balık ölümlerinde artış yaşa- nıyor. Son olay Kırklareli'nin Demir- köy ilçesindeki Mert Gölü'nde gö- rüldü. Uzmanlar, ölümlerin zehirli atıklar nedenıyle sularda oksıjenin ye- tersız kalmasından kaynaklandığını belirttıler. Toplu balık ölümleri son bir ay için- de ilk olarak Giresundaki Bogacık Deresi'nde görüldü. TEMA Vakfi Gi- resun Temsılcisi Hakan Adanır. ana- lizler sonucunda deşarj izin belgesi bu- lunmadığı halde dereye atık su bıra- kan ve çökertme havuzlan olmayan bir hazır beton tesisinin dereyi kirlettiği- ni tespit ettiklenni belirttı. Boğaçay'ınardındanbu kezdeMe- riç ve Enez nehirlennde toplu balık ölümleri yaşandı. Enez Kaymakamı Sırn Ansoy, ölümlere Ergene Neh- ri'nden Meriç'e salınan zehirli atık sulann neden olduğunu belirtti. De- nız suyunda da yüksek oranda kirli- hk gözlendiğini ifade eden Ansoy, • Türkiye'nin akarsu ve göllerinde yaşanan hızlı kirlenme doğal hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar son günlerde sıkça yaşanan balık ölümlerinin zehirli atıklar nedeniyle sulardaki oksijen miktannın yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirttiler. "Bu durum canhlannyaşammıtehdit ettneye kadar tüaşa" diye konuştu. DSt su ürünleri mühendisleri ise 1 lıtre suda 2 miligram amonyak bu- lunmasmm tatlısu canlılan öldürme- yeceğini ancak Ergene Nehri'nde bu oranın 27 miligram olduğunu belirle- diklerine dikkat çektiler. Çe\Te Bakanbğı'nca hazırlanan ra- porda da 29 Temmuz Pazartesı günü öğleden sonra başlayan balık ölümle- rinin 1 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi. Meriç ve Ergene nehirleri- nin kanşık olarak bulunduğu Meriç- Adasarhanlı ile Meriç-Maliye Küpü- rü arasındaki suyun amonjsak azotuyp- _T nünden çok yoğun olduğuna dikkat çe- kilen raporda, çözülmüş oksijen mik- tannın çok düşük olmasının balıkla- n olumsuz etkilediği ifade edildi. Meriç ve Enez nehirlerinin ardından Zonguldak'uı Çaycuma ilçesine bağ- h Saltukova beldesinden geçen Fil- yos Irmağı'nda da geçen hafta balık- lar kıyıya vurdu. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçe- sinden geçen Kirmastı Çayı'nda, 12 Ağustos'ta çok sayıda ölü balığın kı- yıya vurması üzerine. ınceleme baş- latıldı. Bursa ll Çevre Müdürü Şule Arat, bölgede önceki yıllarda da top- lu balık ölümleri görüldüğünü ve yö- re halkının Susurluk Şeker Fabrikası ile Mauri Maya Fabrikası'nı sorum- lu tuttuğunu anımsattı. Şeker Fabrika- sı'nda eylüle kadar üretim olmadığı- nı, maya fabrikasımn da antma tesi- si bulunduğunubelirten Arat, "Ölüm- lerin sebebini detayh şekilde araştm- yonız" diye konuştu. Kuşlar da tehdit altında Toplu balık ölümleri son olarak Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağ- lı tğneada beldesınde Milli Park sa- Yangmda 3 çocuk öMü I İstanbul Haber Servisi-Küçükçekmece'de betonarme binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çalışmalar sırasında daireye giren itfaiye ekipleri, Oğuzhan (5), Melisa (4) ve Yağmur Türkmen'i (2). dumandan etkilendikleri için kendilerinden geçmiş halde buldu. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürülmek istenen 3 çocuk. yolda hayatlannı kaybetti. • ANKARA (AA)- Ankara'daki sportif faaliyetlerin yükünü çeken 4 spor merkezinin içinde bulunan büfelerin işletmesini 46 yıldan bu yana aynı işletmeci yürütüyor. Izzet Basut isimli kişi, 1956'da yapılan sözleşmeyle 19 Mayıs Stadı ve daha sonraki yıllarda faaliyete geçen Atatürk Spor Salonu, Ziya Ozan Yüzme Havuzu ve Selim Sım Tarcan Spor Salonu içinde faaliyet gösteren büfelerin ihalesini de aldı. Basut, sözleşme hükümlerine göre. işletmecinin yasal zorunluluklannı yerine getirmesi durumunda işletmeciliğinin sürmesi karara bağlandığından, o günden bu yana işletmeci olarak görev yapıyor. Öğnencilep okullarını istetfi • tstanbul Haber Servisi - Esenyurt Incirtepe Lisesi öğrencileri, 17 Ağustos depreminden sonra yıkılan okullannın onanlmamasını protesto ettiler. Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey'le görüşmek için Cağaloğlu'nda bir araya gelen grup adına konuşan Okul Aile Birtiği Başkanı Mehmet Uzunol, "3 yü boyunca verilen sözlere karşm hiçbir girişimde bulunulmadı. Çocuklanmız Esenyurt Lisesi"nde okumaya çalışıyor. Bir okulda iki lisenin öğrencileri nasıl sağlıklı eğitim alabilir" dedi. Heyet. yeni bir bina için makamdan söz aldıklannı belirtti. BBC ekibi adüyeik oldu • ANTALYA (AA) - tngiliz BBC televizyonu ekibinin, Ingiltere'de suça kanşarak fırar ettiği gerekçesiyle aranan John Doherty'i özel yatında görüntülemek istemesi üzerine. televizyoncularla, duruma müdahale eden Setur Marina görevlileri ve ^yattakiTngflızIer arasıhda çıkan tartışma adliyeye" intikal etti. Kimlikleri öğrenilemeyen bir kadın. bir erkek 2 Ingiliz vatandaşı, izinsiz olarak kendilerini yatta görüntülediklen gerekçesiyle BBC ekibinden şikâyetçi oldu. Taraflar. Nöbetçi Müracaat Savcısı Kutsal Topaloğlu'na sırayla ifade verdiler. İngiliz BBC televizyonu ekibindeki 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Koleiçitarihiyle birlikteyaşayacak Likya ve Venediklilere ev sahipüği yapan. modera Antaiya'nın ilk kent merkezi tarihi Kaleiçi, aslına uygun bir projeyle restore edilecek. Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerince UNESCO \e Dünya BankasTndan alınaeak kredflerleyaşanta geçirihnesi planlanan projeyi yürütme görevini de Antalya Tıcaret ve Sanayi Odaa (ATSO) Turizm Komisyonu üstleniyor. Ekim ayında başlaması ve 5 yılda tamamlanması planlanan proje kapsamında Kakiçi'nin tamamen trafiğe kapanlması ve giriş-çıkıs saatierinin düzenlenmesi amaçlanıyor. (GÜRSU KUNT) durumunda bin hastaya hizmet verebilecek İstanbul'a depremhastanesi tstanbulHaber Servi- si-İstaııbul'un ilk "dep- rem hastanesT, Haydar- paşa Numune Hastane- si'nin bahçesine kuru- lacak. Daha önce benzin istasyonu ile işyerleri tarafın- dan işgal edilen ve mahkeme karanyla boşaltılan arazi üze- rine yapılacak hastane, aynı anda bin kişiye hizmet verebi- lecek. Haydarpaşa Numune Has- tanesi Başhekimi Prof. Dr. Sup- hi Acar. 1600 metrekare alan üzerine kurulacak hastanenin. iki kat bodrum, toplam 5 kat • Normal zamanda poliklinik olarak hizmet verecek olan hastanenin 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Hastane, acil bir durumda, oda ve koridor duvarlannın açılmasıyla uçak hangan gibi olacak. yapılacağını söyledi. 3.5 tril- yon lira maliyetle yapılacak hastanenin Kadıköy Beledi- yesi ve Istanbul Valiliği'nin katkılanyla yapılacağını anla- tan Acar. hastanenin donanım ve ekibinin de Haydarpaşa Nu- mune Hastanesi bütçesinin ya- nı sıra vatandaşlann katkılany- la karşılanacağını belirtti. Prof. Acar, hastaneye iki ay içinde başlanacağını ifade ederek 1 yıl içinde de bitirilmeye çalışılacağını kaydet- ti. Hastanenin dün- yada başka bir eşinin olmadığına dikkati çeken Acar, hastanede hemodiyaliz, ya- nık tedavi ünitesi, ameliyat- haneler, kan bankası ve cerra- hi bölümlerinin de yer alaca- ğını belirtti. Başhekım Prof. Dr. Acar. olası bir depremde deprem has- tanesinin yanında bir de 'sah- ra hastanesi'nın kurulacağını sözlerine ekledi. hası içindeki Mert Gölü'nde görül- dü. Kırklareli Valisi AfiSerindağ, göl- den su ve balık örnekleri alındığım, tahlil sonuçlannın ölüm nedenini be- ürleyeceğini söyledi. Kırklareli Çev- re II Müdür Vekilı Mehmet Gükr de, kesin ohnamaklabirlikte balık ölüm- lerinin metan gazmdan kaynaklanabı- leceğini söyledi. Ölümlerin yaşandı- ğı yerin göl olması nedeniyle bu ka- nıya vardıklannı, ancak yine de kesin tahlil sonuçlan sonrası net acıklama yapacaklannı belirten Güler. "Bu haf- ta içinde tahlillerden sonuç ahnması- nı beküyonız" dedi. Demirköy Milli Parklar ve Av ve Ya- ban Hayatı Mühendisi Sezgin Orme- ci de, birinci derece StT alanı olan Mert Gölü'nün göçmen kuşlann uğ- rak yeri olduğunu belirterek, balık ölümlerinin ardından kuşlann da ya- şamlanndan endişe ettiklerini söyle- di. Örmeci, balıklann oksijensizlikten ciğerleri patlamış bir görünüm sergi- lediklerini de kaydetti. 74.3 MÎLYON EURO Deprem kredisi yeniden yapüandırddı ANKARA (AA) - Avrupa Yahnm Bankası'ndan, Marmara Depremi Acil Yardım ve Yeniden Yapüandırma Projesi'nin finansmanı için sağlanan kredi yeniden yapılanduıldı. Hazine Müsteşarhğı'ndan yapılan açıklamada, kredi ile ilgili olarak daha önce, küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi amacıyla, bir kaynak olarak kullandınlması öngörülen 74.3 milyon Euro'nun Halk Bankası'na de\Tİni teminen 16 Ekim 2001 tarihinde bir tkraz Anlaşması imzalandığı hatırlatıldı. Ekonomik koşullar gözetHdl Açıklamada, söz konusu kredinin yeniden yapüandınlarak günün ekonomik koşullannın ortaya çıkardığı ihtiyaçlara cevap vermesi ve daha yaygın bir sanayi kesimine hitap edebilmesi amacıyla, ihracat taahhüdüne bağlı ohnadan ihracat yapan imalatçı firmalann da yatınm ve işletme kredisi kullanabihnelerine olanak sağlandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Kredinin yeniden yapılandınhTuş halryle. ülke genelini kapsaması, döner fon şekbnde bağsız bir kredi ve finansman imkânından yararlanabilecek sektörlerin oldukça geniş olması göz önünde bulundurulduğunda, reel sektörün karsüaşüğı yatınm ve işletme zorluklannı gidermesi amacıyla hizmet etmesi ve üreteceği katma değer ve istihdam ile ekonomik canlanmaya katkıda bulunması beklenmektedir.'' GENİŞ AÇI HİKMET BtLA Bir Yanda Kıbrıs Bir Yanda Irak Bugüne kadar seçim kampanyalannda ele alı- nan tek dış politika konusu Kıbrıs'tı. Kıbrıs, seçim bildirgelerinin demirbaşmaddesiydi. Meydana çı- kan liderlerin Kıbrıs'tan söz etmeden kürsüden in- mesi olanaksızdı. Hâlâ da öyle. Kıbns olmadan ol- maz. Ama bu kez, Kıbrıs'ın dışında daha birçok dış konu seçim meydanlarında gündeme gelecek. Avrupa Birlığı, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası. Irak-lrak'lasavaş, Israil-Filistin-Ortado- ğu, Afganistan, Kafkaslar-Azerbaycan-Ermenis- tan-Gürcıstan, Orta Asya, Rusya, Balkanlar... Bu bir ateş çemberi, ateş çemberinin ortasın- daki Türkiye'nin seçimini bu tablonun dışında dü- şünmek olanaksız. Hele hele Kıbrıs ve Irak olma- dan siyasal denklemi çözmek hepten olanaksız. Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı Tayyibe Gü- lek, geçen gün şöyle konuştu: "Kıbns'ta önümüz- deki aylarda siyasi açıdan çok önemli gelişmeler gündeme gelecek gibi gözüküyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuk dışı ve geçersiz bir Av- rupa Birliği adaylığı söz konusu. Biz bunu sık sık Avrupa Birliği platformlannda dile getihyoruz. Bu başvurunun geçersiz ve hukuk dışı olduğunu, böyle bir başvuruyu daha ileri bir aşamaya geti- recek olurlarsa aslında Ada'daki bir çözüm ihti- malini zora sokacaklannı ve kendi açılarından da- ha da kanşık bir ortamla karşılaşacaklarını, ken- dilerinin taraf olmaması gereken bir konu oldu- ğunu dile getihyoruz." Kıbrıs'ta "çok önemli gelişmeler" bekleyen Ba- kan Gülek'in sözlerini bir kenara yazınız. Denklemin birtarafında da Irak var. Türkiye, ba- şından beri Amerika'nın Irak'a saldınsına karşı çı- kıyor. Sütten ağzı yanan Türkiye bu konuda yer- den göğe haklı. Ancak Türkiye, böyle bir savaşa bir yennden bulaşacaksa, kendi dışında gelişen olay- lar yüzunden bulaşacak. Türkiye'nin tavn açıfc "Irak'ta birsavaş istemi- yorum, ama Irak'ın toprak bütünlüğü bozulur ve Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti ortaya çıkarsa, bu- na karşı savaşınm." Ankara tavrını bu kadar net ve bağlayıcı bir şe- kilde ortaya koyduktan sonra, top artık başkala- rında demektır. Top Amerika'da. Saddam'da, Ta- labani de, Barzani de.. Bir noktadan sonra Tür- kiye'yi savaşa sürüklenek, sanıldığı kadar zor ol- mayabılir. Bir noktadar sonra yangın için bir kıvıl- cım yeterli olabilir. KDP'nin başı Mesut Barzani'nin son zamanlar- daki tavırlarını dikkatle ızlemek gerekiyor. Bir yan- dan "Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız" diye demeçler verirken bir vandan da merkez bankası açarak, pul bastırarak, bağımsız ordu kurarak oyun içinde oyun oynamaya kalkan Barzani, dileriz bir faciaya yol açmaz. "Kürdistan Türk askehne mezar olur" gibi teh- likeli sözler söyleyebilmek için de KDP'nin ya çok güvendığı bir yer olması ya da Barzani Efendi'nin çıldırmış olması gerek. Böyle bir dönemde Türki- ye ile çatışmaya gırmenın akıl dışı olduğunu bin- leri herhalde Barzani'ye hatırlatacaktır. Aksi halde, ne Amerika'nın Saddam'ı devirme planı ortada kalır ne de Ortadoğu'caki yeni petrol hesaplan. Türkiye, Kuzey Irak'ta herkesi herkese satma- ya alışık "kimlik tüccarlan"n\r\ oyununa gelme- den, kararlı politikasınısoğukkanlılıklasürdürmek durumundadır. Seçimlere doğru hızla giderken, siyasetçilerin, liderlerin, eski ya da yeni oluşumların bir gözünün Kıbns'ta, bir kulağının ırak'ta olmasında yarar var. hikmet.bila(p ntv.com.tr Büyükçekmece Kavaklı Beldesi Uydukentin yanı çöp alanı oldu Ka\aklı'nın çöpleri uydukentin hemen vanına dökülüyor. (Fotoğraf: ÜMÎT ERSÖY) BARIŞ DOSTER Büyükçekmece ilçesi- ne bağlı Kavaklı belde- sinde, belediyenin, top- ladığı çöpleri Merkez Mahallesi'ne dökmesı, halkı canındanbezdirdi. Bölge halkı. sağlıklan- nın ve çe%Tenin tehlike- de olduğunu vnrgulaı- ken CHP Kavaklı Bel- de Başkanı Sinan Biçer de tlmraniye'de yaşa- nan çöp felaketini anım- satarak yetkilileri gö- reve çağırdı. Uydu kentleri ve lüks siteleriyle tanınan Ka- vaklı beldesinin ANAP'h belediye yö- neriminia topladığı çöp- leri Merkez Mahalle- si'nde dere yatağmın bu- lunduğu boş bir araziye dökmesi sonucu oluşan çevre kirliliğinin, hal- kın sağlığını tehdit etti- ği belirtildi. 3 bin 800 nüfuslu mahallenin alt- yapı, yol, temizlik, ula- şım gibi sorunlannın he- nüz çözülmediğıni belir- ten yurttaşlar, sanayi atıklan da içeren çöpler nedeniyle, pis koku ve sineklerden bunaldıkla- nnı ifade ettiler. Merkez Mahallesi Muhtan Ayhan Bay- tur'un, mayıs ayından bu yana îl Sağlık Mü- dürlüğü'ne, II Çevre Müdürlüğü'ne ve Bü- yükçekmece Kayma- kamlığı'na yaptığı baş- vurular sonuçsuz kalrr- ken Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu, çöp döküm sahalannın ol- madığını, bu nedenle çöpleri bu alana döktük- lerini söyledi. CHP Kavaklı Belde Başkanı Sinan Biçer ise çöp dağlannın yol açtı- ğı tehlikeler konusunda ilgilileri uyardı. "Ka- vakiı'da fldndbir Ümra- niye faciası yaşanmaya- cağını kim garanri ede- biör" diye soran Biçer, Belediye Başkanı'nın yakınmakla değil, çö- züm üretmekle yüküm- lü olduğunu ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog