Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 2002 CUMA 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Yıldınm Demirören'i mahkemeye veren Metin Tokat, 'Kendi hakkımı savunuyorum' dedi ve ekledi: Hedefîm Beşiktaş değü Tokat. Demirören'in eleştirilerine maruz kaldı. KEREM KAÇARLAR Bursaspor - Beşiktaş maçın- da verdiği kararlarla Siyah - Beyazlı camiadan büyük tep- ki alan ve özellikle Yıldınm Demirören'in ağır sözlerine mahruz kalan hakem Metin Tokat. kendinı savundu. A\nkatlan NilgûnFidan ve MuratSöy- lemez tarafından öncekigün Beşiktaş Ku- lübü Asbaşkanı Yıldınm Demirören'e 50 milyar liralık tazminat dava açan hakem Metin Tokat. olay hakkında yaptığı kısa DEMİRÖREN NELER SÖYLEMİŞTİ? M aç Beşiktaş'ın hakkıydL Daha şimdiden hakem oyunları başlamasın. Hakem haksızyere birpenaltı ve ofsayt vererekpuanımızı gaspetti. 2 puanımız çalındu Almterintizle oynamasmlar. Beşiktaş 'ın haklanm yedirmeyiz. Siyah - Beyazlı camia olarak hakkımızı arayacağız- Kasamızdan para çalan bir hırsıza benzetiyoruz. değerlendirmede hukuksal ve kışısel hak- lannı sa\ıınduğunu söyledi. Bu davanın Beşiktaş camiasına karşı alınmış bir ka- rar olmadığını ve böyle değerlendirmenin çok yanhş olacağını \oırgulayan Tokat. "Sadece kendi hakkımı savunuyorum. Başka birşey degiT dedi. Tokat" ın avuka- tı Nilgün Fidan. Hukuk ve Asliye Mah- kemeleri'nde dava açtıklannı belirterek "13 sayfalık geniş aynnnh bir dilekçe ha- zuiadık. Burada farklı itham söz konusu. Demirören bunlan kasıtlı olarak söyledi- ği ortaya çıku. Davamızda hakhyız" dedi. Demirören ise bu konuda şımdilik sus- kun. Kişilik haklanna saldında bulundu- ğu gerekçesiyle FIFA kokartlı hakem Me- tin Tokat'ın açtığı 50 milyarlık tazminat davasını beklediğini söyleyen Demirören, "Hayırlı olsun. Şimdi davayı bekHyorum. Bakalun. Herşeyi önümü/deki günlerde göreceğjz. Şimdilik başka söyleyecek bir- şeyim yok" diye konuştu. HER MAÇIN ZOR OLDUĞUNU BELİRTEN SÎNAN ENGlN Ş AN S S I Z L I K L A R D AN YAKINDI îstanbuTdan çekîniyoruz SUMMA* Spor Ser- visi - Beşik- taş Menajen Sinan En- gin, ligin her maçının zor olacağını be- lirterek, îstanbulspor"dan çekindiklerini söyledi. Üst üste gelen sakatlık- lar yüzünden tam kadro çalışamadıklannı ve bu- nun eksiklığıni üzerlerin- de hissetüklerini ifade e- den Sinan Engin. "Bir türlü şanssızhklardan kurtulamıyoruz. Yıne de mücadelemizi en iyi şekü- de sürdüreceğiz. Ligde i her takun güçlü. Bu sebeple biitün maç- lar zor geçecek. Her iki takım kazan- mak için oynayacak. Şartiar eşit An- cakbiz normal futboiumuzu ortaya koyarsak sahadan galibiyeüe ayrüınz Bayram'ın oynaması zor Beşiktaş'ta boğaz enfeksiyonuna yakalanan Bayram'ın yannki maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildı. tstanbulspor maçının hazırlıklannı teknik direktör Lucescu yönetiminde sürdüren Siyah - Beyazlı takımda Bayram, hastalığı nedeniyle idmana katılmadı. görüşündeyim" dedi. Güngören Stadı'nda oynamanın hiçbir zorlu- ğu olmadığına dikkat çe- ken Sinan Engin, "Bizim için oynadığımız stat önemli değil. Çünkii ra- kibimiz de o sahada aynı şarüarda mücadele ede- cek. Bunlar bahane ola- maz. Beşiktaşh sahaya çı- kıp Beşiktaş gibi oynayıp maçı kazanacakür" dıye konuştu. Ali için savunma Bu arada Beşiktaş yö- 1 netimi Siyah-Beyazlı ta- kımın Lyon ile oynadığı hazırhk ma- çmda krimızı kart gören ve UEFA Dı- siplin Kurulu tarafindan ceza verilme- sı gündemde olan AB Eren için savun- ma hazırladığı öğrenildi. LUCESCUNIN BİTME\ EIS SIKLNTISI - Beşiktaş'ta en büyük sıkuıüyı teknik direktör Mincea Lucescuçekiyor. Siyah - Beyaz- h takımın sezon hazıriıklanna başladığı 29 Haziran'dan bu yana bir türlü tam kadro çahşmayan Rumen teknik adam. yine tstan- bulspor maçı öncesi sıkjntılı günler yaşıyor. İlhan Mansız'ın tekrar artroskopi olmasu Nouma'nın kondisyon eksikh'ği Pancu'nun formsuz oluşu ve Ahmct Dursun'un da sakatuktan yeni çıkması nedeniyle forvet bölgesi için zorlanan Rumen teknik adam aynca sağ kanatta Tamer, Zafer ve Niyazi'nin henüz istenileışdüztye gelmemesi nedeniyle seçim yapmakta zorlanryor. Eski hakemler: Davanın açüması doğruSpor Servisi - Bursa-Beşiktaş ma- çının 'eieştirikn hakemi' Metin To- kat, tnaç sonrası kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Yüdmm Demirören hak- kında açtığı 'tazminat davası' na es- ki hakemler destek verdi. Eski FIFA kokartlı hakemlerin görüşleri şöyle: özcan Oal: Sözler çok ağır Son senelerde anormal bir yapı oluşturuldu. Kim basta yaparsa, ki- min ağzı laf yaparsa o kazanacakmış gibi bir düşünce oluştu. Senelerdir hakemler ile ilgili beyanatlar verili- yor. Son 1-2 yıldır hakemlere yöne- lik eleştiriler arttı. Yüdmm Demirö- ren'in Metin Tokat hakkındaki söz- leri çok ağır. Demirören, Tokat'ı res- men 'hırsızhk' la suçladı. Bu dava- nın açılması doğrudur. Eğer dava açılmasaydı hem hakem hem de ca- mia yapranırdı. Serdar Çakman: Kasıt yok Hakemler hata yapabilir. Önemli olan bu hatalan kasıtlı olarak yap- mamalan. Metin Tokat Bursaspor maçında hata yapmış olabilir. Yıldı- nm Demirören, Metin Tokat'a çok ağır bir ithamda bulunarak, 'puanı- mızı çaldı' demişti. Metin Tokat da- va açmakta ve hakkını aramakta haklı. Önceki yıllarda Galatasaray Kulübü ile Oğuz Sarvan arasında da benzer bir sorun yaşanmışn. Metin Tokat, bu davayı açmasaydı zan al- tında kahrdı. Ulusal Takım f ın Slovakya hesabı Spor Servisi - 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduktan sonra ilk hazırlık maçında Gürcistan'ı 3-0 yenerek, 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi olumlu sinyaller veren Ulusal Futbol Takımfnda gözler eylül ayındaki Slovakya sınavına çevrildi. Uzakdoğu'daki kadroyu elde olmayan nedenler yüzünden değiştiren teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaraylı Cihan. Fenerbahçelı Serhat \ e Real Sociedad'lı Nüiafın perfoımansmı beğenirken. oynanan futbolun ise hazırlık maçı için "kötü* sayılamayacağını söyledi. Trabzon halkının Ulusal Takım'a sahıp çıkmasına da dikkat çeken Güneş. "Dünya Kupası sonrasında \ aptığuıuz ilk hazniık maçında. takım olumlu izlenimler verdi. Eminiz ki puan maçında çok daha iyi bir performans sergile\eceğiz. Dileğimiz bu karşüaşmadaki güzelliklenn Slovakya maçına da yansunası" dedi. Güneş. kadroya katılmadığı için ceza kuruluna verilmesi gündeme gelen İlhan Mansız için de. "Ühan değerii bir oyuncudur. Biz de banşçı ve sevgi içinde çahşıyoruz. Ancak takun içerisinde vanhşhklar \arsa. bunu takımın menfaatleri için düzeltmek zorundayız. Ben İlhana ceza verilmesini istemiyorum. 2 yü önce tlhanı Samsunspor'da i/Jedim ve Liusal Takım kadrosuna aldım. 2 vdlık bir basit plan mı \aptim ? Ilhan'ı kazanmahyız. Ancak yanlışlıklar da düzeltilmen"" dedi. BASKET YORUJM / AHMET KUKT Balotaj ve Sabotaj Koşbayım koş! Batan gemının mallan bunlar. Yetışenalı- yor... Üç buyüklenn basketbol şubelerını açık arttırmayla satışa çıkarttık. Sıfirdan bir fazla verenden başlayacağız satmaya... Nasıl olsa uç büyük kulubün başkanlan gozden çıkarmışlarşubelen. Sıfıra indirmişler. Üçe beşe bakmadan satalım. Ayakta tutalım şubelen... Gelın beyler! Kim olursanız olun, gelıp öneri verın. Satın almak için Fenerbahçelı, Galatasaraylı veya Beşıktaşlı ol- manız da gerekmıyor. Işadamı olun. basketbolsever olun, sporsever olun yeter. Alın! Kazançlı çıkarsınız... Bu kulup- ler mılyonlarca dolar eden isimlerını ve olanakiannı sıfıra in- dirdıler. Bedavaya verecekler. Alın! Kurtarın kulupleri bu yükten(!) Inanın bıze.. zararetmezsınız... Iş bılen bınne üçunü bırden, toptan da verebilıriz. Alan fırma, NBA benzerı bir pazarlamayapıp para bile kazana- bılirbu "sport business"den. Düşünsenize. Fırma temsıl- cisı elindekı dosyayla bır reklam ajansına gidıyor. Poıtfo- yunde üç buyük kulübun basketbol ısım hakları var. Dile- yene ayrı ayrı, dıleyene uçunü bır arada onerebilıyor. Arıa Fenerbahçe. Aria Galatasaray ve Ana Beşiktaş gibi. Oh! Ye- me de yanında yat... Naklen yayın gelırieri, bılet satışları, basketbol okulu kazançları da uzerıne eklenınce mıs gibi takımlar kurulabılir bu bütçelerle... Hımm! Bıraz hızlı gtttik galiba. Sondan başa doğru yola çıktık. Daha basketbol şubelerini ana yönetımden ayırma- dan, üç büyükleri ortak çıkar çevresinde toplamaya çalış- tık... Adım adım gıtmelıyız. Önce uç buyüklerin basketbol şubelerinin otonom olması için çalışmalıyız. Sonra duşü- nuruz... İlk adım şu olmaiı: Her kulüp, kurulacak basketbol şu- besi derneklerıne basketbolun tüm yetkilen ve olanakian- nı genel kurul kararlarıyla devretmeli. Onlar da futbol gelır- lerine sırtlarını dayamadan, NBAtakımlan gibi kendi yağ- larıyla kavrulmayı oğrenmeli... Biraz daha kolaylaştıralım şu ışı. Üç büyükleri de böle- lım kendi aralarında. Vergi affı peşinde koşup, basketbolu şantaj olarak kullanan Galatasaray ile Fenerbahçe'yı Be- şıktaş'tan ayırahm. Örneğin, böyle bir oluşumayeşil ışıkya- kan Beşıktaş'a aradığı gibi geniş katılımlı bır dernek bulup yola çıkabılinz.(Yanılıyor muyum Cem Bilge?) Dığerien pe- şınden gelecektir... Bakın! Sorunlar bölündükçe çözümler kolaylaşıyor: Be- şıktaş'ta şu anda basketbol altyapısını yönetmeye ıstekli bır dernek kurulmuş. Un var, şeker var... Reçeteyı de bız verelım: Dernektekı dostlara ikı oneride bulunalım. Beyler! İlk önce şunu kabul edın: Bu işlerin altı ayrı, ustü ayrı ol- maz. Cesaretlı olup şubenin tamamını ısteyin... Ikıncısi de, bu işler "küçük olsun benım olsun" mentalıtesiyle de yü- rümez. Balotajı filan bırakın. Beşiktaş basketbol yöneti- minde yer almak ısteyen herkese açın derneğın kapılannı. İlk başkan olarak şu anda Beşiktaş ana yönetımının bas- ketbol şubesinın başına getirdığı Cem'ı seçın. ileride taş- laryerine oturur; şube kendi başkanını butur. Sonra... Son- ra diğer kulupler de şubelerını aymrlar. Başkanlarını seçer- ler. Ortak çıkariar soz konusu olunca bu başkanlar bir araya gelip sabotajcı federasyonun karşısınadikilirler. Yayın hak- larını ve yayjn programlannı soke söke alırlar. Ve.. Ortak gucun tadını alınca, ortak davranmaya devam ederler. Ve.. NBA benzerı bır oluşumun ıçıne gırerler. Ve... Bu yazının uçuncu paragrafına donerler... E-Posta: ahmetkurtta turkbasket.com - Faks: (212) 5138595 Lorant'm spor gazetelerine yaptığı özel açıklamalar yönetimi kızdırdı EBahçe'de röportajkavgasıHİLJVIİ TÜRKAY Fenerbahçe'de Feyenoord maçı öncesi hava gerildi. Al- man çalıştın VV'erner Lo- rant'ın, günlük spor gazetele- riy le yaptığı röportajlarda sö\ - lediğı sözler. başta Başkan Aziz Yıkhnm ol- mak uzere. tüm \ önetım kurulu ü\elerini kız- dırdı. Lorant'ın, "Fe^enoord'a elenirsek Da- um yn da Oğuz takımın başına geçebilir 1 * söz- lerine içerleven Başkan Aziz Yıldınm. yakın çe\Tesine. "Daha 2 gün önce gmence verdik, şimdi şu demeçkre bakm" diye dert yandı. Röportajlann doğnıluk derecesıni kontrol et- mek için önce tercüman Sım Alkan'ı kulübe çağıran F.Bahçe Başkanı'nın vakın gazetecı dostlannı da arayarak. ^Lorantbu sözleri kul- landı mı?" diye soru sorduğu öğrenildi. Baş- kan Yıldınm. öğleden sonra da Lorant'la bu- luşup konu ile ilgili bilgi aldı. Lorant ne dedi? F.Bahçe Teknik Dırektörü Lorant. spor ga- zetelerine şu açıklamalan vapmıştı: Ui Kulüp- te herkesin bir adamı var. Hatta futbolculann 2'şer adamı var: Biri yönetici biri de gazetecL Bir ben yahuzım. Cev hun kendisini bü>ük bir star zannediyor. Soruyorum Ce\hun bugüne kadar Fenerbahçe'ye ne verdi? Yusufda ay- nısL Geçen sezon Ankaragücü maçında kırmı- zı kartı görmesiydi ön eleme maçı ovnamamı- za gerek kalnıayacakn. Fejenoord'a elenirsek belkiDaumgelir.BakarsnnzOğuzbiletakımın başına geçer. 25 mihon dolarhk transfer yap- mak Şamphonlar Ligi'nin garantisi olabilir mi? Ban vöneticfler beni istemiyor." Revivo sakat, \\ısuf ba\ıldı San-Lacivertlilerin yıldızı Re>i\o önceki gün yapılan Lirvama-lsrail maçında sakat- landı. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Öte yandan sabah yapılan antrenmanda Ali Güneş ile çar- pışan Yusuf bir süre baygınlık geçırdi. Kartalspor''a 4 gol Fenerbahçe , Kartalsporla yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.F.Bahçe"nin gollerini Ceyhun, Mustafa, Oktay ve Semih kaydet- ti Bu arada Feyenoord maçında rakibıne tek- me attığı gerekçesiyle UEFA Dısiplın Kuru- lu'na verilen Steviç için verilecek karar 5 Ey- lül'e ertelendi. Bosna Hersek - ^ ugoslavya maçı sonrasuıdaki olayfaurda 2 polis yaralandı. Maç bittisavaş başladı Spor Servisi -Dostluk maçı, 'sokak' savaşıyla sonuçlandı. Bosna Hersek ile Yugoslavya Ulusal takımlan arasında oynanan hazırlık maçında istenmeyen olaylar yaşandı. 3 yıl süren ve binlerce insanın yaşamına mal olan Yugoslavya"daki iç savaşın ardından Bosna ile Yugoslavya arasında yapılan ilk maç 'dosthık' maçı bölgede gerginliğe neden oldu. Maç öncesi Bosna polisinin yoğun önlemleri nedeniyle olay çıkmazken, 90 dakikamn bitiminde karanhktan da yararlanan fanatik • Bosna Hersek ile Yugoslavya ulusal takımlan arasında oynanan hazırlık maçında istenmeyen olaylar yaşandı. taraftarlar. büyük bir sokak kavgasını başlattılar. Stat çevresindeki gerçekleşen ve çete savaşlannı andıran olaylarda birçok polis memuru ve taraftar yaralandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki karşılaşmayı Yugoslavya 2- 0 kazanırken> maçın ardındanpofe, Bosnah fanatiklerle Sırplann birbirine girmesini önlemekte güçlük çekti. 2 polis memurunun ağır yaralandığı olaylarda 24 yaşında bir Sırp taraftann gözünü kaybettiği öğrenildi. NEYMŞ ABDULK.4DİR YUCELMAIN Imza Atarsın Ananı Ağlaürlar'ilgililer ülkemızde 10 bıne yakın antrenör olduğunu söyluyorlar. Bunun büyuk bölümü amatör olarak Turk futboluna hizmet ediyorlar. Onlara saygımız büyük. Çün- kü ülkemizin tabanında, futbola yenı başlamış gençleri onlar motive ediyorlar, onlar futbolu sevdiriyorlar. Türkiye liglerınde 3 kumede mücadele veren kulupler ve onların başlarında antrenörler var. Bunlar profesyo- nel, fakat bir kısmı nerdeyse amatörlük sınıriarı içinde zorianıyoriar. Çünkü maddi sıkıntı içinde olan kulüplerin hemen hemen çoğu, antrenörlere, hatta futbolculara bi- le verecek para bulamıyorlar. Parası olan kulupler de belırli antrenörler tarafından paylaşılmış gibi. Bir yerden bir yere kolayhkla geçebili- yor, hatta ışsızliği bır gün bile yaşamıyorlar. Antrenör sayısı çok olduğu için kendi meslektaşlan- nın kıyımına neden olacak davranışlarda bulunanlann sayısı az değıl. Antrenörler bu gibi kişilere "antrenörfü- ğün yüzkarası" diyoriar. Bir kulupte çalışırken araya si- yasileri sokan, hatta mafya gruplan ile çalışıp meslekta- şının ayağını kaydırarak onun işinı alan antrenörler ger- çekten bu mesleğin yüzkaraları. Beşiktaş-Kocaelispor maçından sonra isyan eden ve maçı istediği gibi uzatan hakem Ünsal Çimen'e tepkı gosteren teknik direktör Hikmet Karaman'ı dinlerken üzüldüm. Karaman hocanın bır derneği yok mu? Neden bu dernek susuyor? Dernek, antrenörlerın oluşturduk- lan bir kurum. Kurum susuyor, antrenörler konuşuyor. Lı- gin başlaması ile biriikte gözümüze ilişenler bile bir hay- li fazla. Ya göremedıklerimiz?.. Antrenörler Derneği'nin Başkanı Ismail Dilber uste- lik Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunda. Milii ma- çı izlemek üzere gittiğı Trabzon'da buldum Sayın Dilber'i. "Antrenörlerin Derneği neden susuyor? Antrenörlerin haklanm neden aramıyor? Yoksa derneğin bir ağıhığı yok mu? "soruma Dilber, "Antrenörlerin alınteri ve emek- lerinın korunması için çokseslilıkten yanayız. Ancak bu- nun bejirti ölçüler içinde olması gerekır. Bız MHK Baş- kanı Bülent Yavuz ile hemen hemen her gün berabe- rız. Dıkkatli olun, takımlann haklanm koruyun. Haksızlı- ğı önleyin diyoruz. Demek ki bu uyarılar yetmiyor. Da- ha etkin olmanız gerekmıyor mu? Hakem hatalan dün- yanın her yerinde oluyor, ama hakem hatalarında bile hatadan hataya fark var." Dilber susuyor. Konuşmamız sürüyor. "Avrupa Birliği yasalarına uygun yasalar çıkar- dık. Avrupa 'da antrenörlerin de demekleri var, dayanış- malan var. Onlar bu sorunları nasıl çözüyorlar?" Dil- ber'in verdiği yanıt çok çarpıcı. "'Avrupa 'da da böyle. Onlar da birbirleri ile kıyasıya yanş içindeler. Hatta biz- de de gazeteciler bile birbirlennin gözünü oymuyoriar mı?" Bu kez diyecek bir lafım olmadı, ben sustum. Konuyu başka yere taşımam gerekti. "Avrupa 'da ant- renörlerin çekleh karşılıksız çıkmaz, maaşlannı ve trans- fer taksitlerini tıkır tıkır alır, ama bizde öyle değil, Sayın Dilber. Bizde haklarını alamayan kim bilirnice antrenör ve teknik direktörler var. Hatta kimisinin FIFAya bile gittiğini biliyoruz." ismail Dilber sorumuzu ilginç bir örnekle yanrtladı. "Fatih Hoca (Terim) derki, Türkiye'de imza atmak ko- lay. Ama sonra ananı ağlatırlar, Oysa Italya'da imza at- mak için önce ananı ağlatırlar, ama sonrasında hiç sorun çıkmaz" Gerçekten doğru. Kulüplerin gerek futbolcu gerek antrenörlerin önüne koydukları sözleşmelere hiç oku- madan, bakmadan imzaatılır, ama sonra çekler karşılık- sız çıkar, tahkim kurulunun kapısında kuyruk olurlar. Burası Türkiye, hadi okumayı sevmeyen birtoplumuz a- ma imza atacağımız sözleşmeyi de mı okumak aklımıza gelmiyor? E-Posta: ayucelman(â yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog