Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 2002 CUMA 16 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERÎ Hkran 09.30 Star Duygusal • Yoksul bir aılenin kızı olan Emel, gazinoda vestiyer görevlisi olarak çalışır. Bir akşam. as- solist programa gelmeyınce. sahneye çıkarak yeri- ni doldurur. Sesi ve fiziği çok güzel olan Emel, kı- sa sürede ürdü bir şarkıcı olur. Yön: Metin Erksan. Oyn: Emel Sayın, Ünsal Emre, Reha Yurdakul. Bir Günlük.. 10.00 TRTINT Duygusal #Yönetmenlığini Artun Yeres'in üstlendıği filmde, Istanbul'a tatile gelen bir şeyh kızıy- la, bir gazetecinin aşk öyküsü anlatılıyor. Yapımın başrollerinde Derya Arbaş. Yılmaz Zafer. Rasim Öztekin. Ümit Yesin gibı oyuncular oynuyor. Maymunlann... 15.00 TRT 1 Macera (Summer of the Monkeys) - Jay, ergenlik çağı- na gırmış, asi ve hayalleri olan bir gençtır ve hayallenne ulaşabilmek için rren kazasında kaybo- lan dört maymunu yakalamak ister. Ama eğitilmış dört sirk maymununu yakalamak hiç de kolay de- ğildir. Yön: Michael Anderson. Oyn: Corey Sevier, Katie Sruart, Wılford Brimley, Leslıe Hope (). Kıznn ve Ben 15.30 TRT INT Dram • Karanhk ışlere kanşmış eskı sevgilisi yüzün- den hapse düşüp, ailesi parçalanan üniversite- li birgenç kızın öyküsü. Yönetmenliğıni Orhan Ak- soy'un üstlendigi filmde, Kartal Tibet. Hülya Koç- yiğit, Önder Somer. Hulusi Kentmen var (1969). Bir Beyin Oğju 17.30 Star Dram Büyük kentte yaşam savaşımı veren kasabalı bir gencin öykiiisünü konu edinen filmin baş- rollerinde. Kadir Inanır. Selen Büke, Songül Olkiü rol alıyor. Yönetmen: Nazmı Özer (1988). Mücevher- 18.30 TRT 1 Macera • Osmanlılar'dan kalma degerli bir mücevheri çalmak için Istanbul'a gelen soyguncunun kı- n Sincap'la, karşı çetenın adamı olan bır kabadayı- nın aşk ve serüven öyküsü. Yön: Guido Zurli. Oyn: Edmunt Purdom. Gülşen Bubikoğlu. Bulut Aras. Abuzer Kadayrf 20.20 Star Güldürü AbuzerKadayıfçok ünlü birtürkücüdür. Kon- serlerinde taşkınlıklar yaşanır, halk olağanüs- tu se\ gı gösterir. Kasetleri kapış kapış satılan Abu- zer'in büyük bir serveti ve çeşıtlı yatınmlan vardır. Ancak. her fırsatta dinden imandan söz edip bozuk ve komik bir Türkçe ile her konuda bılgıçlik tasla- yanbuesprili sanatçı, iki kimlikli olup. aslında yük- sek okulda öğretim görevlisi olan Sosyoloji Profe- sörü Ersin Balkan'dır. Ersin Balkan bu kımlik deği- şimini hamile kansını öldüren tınerci sokak çocuk- lannı topluma kazandırmak gibi saygın bir amaç uğruna para kazanabilmek için yapmaktadır. Ve bu sırnnı doktor sevgılisi Ece'den bile saklamaktadır... Yönetmen: Tunç Başaran. Oyuncular: Metın Akpı- nar. Talat Bulut. Sibel Turnagöl, Özlem Savaş. Bhmeyen Gece 21.00 CINE 5 Dram ©(Permanent Midnight) - Komedi yazan Jerry. eroın için haftada altı bın dolar harcamasına karşın bu alışkanlıktan kurrulamaz. Her şey daya- nılmaz bir hal alınca da bir klinikte tedavi olmaya karar verir. Jerry'nın hayatına o güne kadar ıki ka- dın girmıştir; Ingilız eşı Sandra ve menajen Vola. Ama Jerry, klinikten çıktıktan sonra, anılannı Kit- ty'ye anlatır ve kadın onu sabırla dınler. Jerry'nin yaşamı biraz olsun düzene gırmiş gibidır... Yönet- men: David Veloz. Oyuncular: Ben Stiller, Elizabeth Hurley, Mana Bello (1998 ABD. 85 dk). Afrika Kraliçesi 21.00 Star 2 Macera ©(The African Quenn) - Birincı Dünya Savaşı sırasında geçen öykü, nehir ticareti yapan bir adamla, Almanlardan kaçmasına yardım ettıği ka- dın arasındakı ilişkiyı anlatıyor. Ancak bu ilişki. hiç de öyle sıradan bir ilişki değildir. Süreklı çekişme- ler içinde süregiden bu ilişkinın belli başlı oyuncu- lanndan bıri de filmle aynı adı taşıvan nehir tekne- sidir. Bu teknede geçecek uzun günlerde aşk. nef- ret, yardımlaşma. korku, etkilenme ve kuşku sonu- na kadar yaşanacaktır... Yön: John Houston. Oyn: Katharine Hepbum. Humphrey Bogart, Robert Morley, Peter Bull (1951 ABD - Ingıltere. 105 dk). The Last.. 22.00 CNBC-e Macera (The Last Seduction) - Kolaylıkla parmagında oynartığı doktor kocasını 700 bin dolarlık bir uyuşturucu satışına ikna eden Bndget Gregory, fil- min merkez karakten. Kocası duştayken bütün pa- rayı alıp sıvışan Bridget. küçük bir kasabanın barın- da Mike ile tanışır. Onu da benzer biçimde kullan- mayı başaran genç kadın kocasından ve peşine tak- tıgı dedektiflerden kurtulmak için her şeyi yapma- ya hazırdır. Yön: John Dahl. Oyn: Lındâ Fıorenti- no. Peter Berg. Bill Pullman (1994 ABD. 105 dk). Dövüşçü 22.10 Star Macera (Kickboser) - Amerika kickboxıng şampiyo- nu olan ağabeyi Eric ile birlikte Tayland"a gi- den Kurt. büyük umutlarla gittigi bu ülkede başına geleceklerden habersizdir. Eric. müsabakada ağır bir şekilde yaralanır ve karşılaşmadan çekilmek zo- runda kalır. Eric'e yapılanlann bir komplo olduğu- nu anlayan Kurt, kardeşınin intikamını almak için ringlerde dövüşmeye karar verir. Yönetmen: Mark Di Salle. Oyuncular: Jean Claude Van Damme. Den- nis Alexio (1989 ABD, 94 dk). Amansız... 23.00 Star 2 VVestern ©(The Fighting Kentuckian) - Savaştan sonra kongre karanyla yüzlerce Fransız mülteciye toprak verilmiştir. Ancak hırsız olan Baron Blake Randolph bu topraklan ele geçirmek istemektedir. John Breen. baronun kötü planlannı yerine getirme- sini engellemek için büyük bır mücadele verecek- tir. Yönetmenlığini George Wagner'in üstlendigi filmin başrollerinde John Wayne, Vera Ralston, Phı- lip Dorn oynuyor (1949 ABD, 100 dk). 23.05 / TRT 2 / Bazılan... Ayrtntı yanda 00.10 / Kanal D / Korku... Aynntı yanda GeceBekçisi 00.35 TRT 1 Gerilim (77\ (Nightwatch) - Hukuk fakültesinde okuyan VÜ' genç avukat adayı. bır hastanenın morgunda gece bekçisi olarak part time çalışmaya başlar. O günlerde seri cinayetler ışleyen bır katil şehirde te- rör estirmektedir. Genç avukat adayının çalıştığı morgta artan ceset sayısı ilgılilerde şüphe uyandınr ve gece bekçisi cinayetlerden sorumlu tutulur... Yön: Ole Bornedal. Oyn: Nick Nolte. Patricia Arquerte. Evvan McGregor' Josh Brolin (1998 ABD. 101 dk). Geçmişten 02.45 Show TV Macera (Night Train) - Ba\ Poll karanhk bir geçmışe sahip orta yaşlı bir adamdır ve peşınde geçmiş- te dolandırdıgı bir takım tehlikeii adamlar vardır. Bunlardan kaçmak için semt ve ev değiştinr. Bir odasıru kiraladığı e\de yaşlı bir anne ve onun Ali- ce admdaki kızı sakin bir hayat sürmektedir. Kısa bir süre sonra Bay Pool ve Alıce arasında duygusal bir yakınJık doŞmaya başlar. YönetmenlıŞim John lynch'in üstlendigi filmde. Paulıne Flanagan, Peter Caffrey gibı sanatçılar var (1998 ABD. 120 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli 'Sinema Büyüsü' kuşağında ekrana gelen 'Bazılan Sıcak Sever', en iyi kostüm dalında Oscar kazandı Orkestmya katdan iki güzel 1 TRT 2 23.05 Bazılan Sıcak Sever - Some Like It Hot / Yönetmen: Billy Wilder / Oyn: Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monreo, Joe E. Brown, George Raft, Pat O'Brien, George E. Stone, Joan Shavvlee /1959 ABD, 120 dk. TV Servisi - Atflla Dorsay ve AHn Taşçıyan"ın sunduğu "Sine- ma BüyüsiTnde bu hafta Tony Curtis, Jack Lemmon ve Ma- rihiı Monroenun oynadığı "Ba- zılan Sıcak Sever" adh fiim ek- rana geliyor. Gangsterlerden kaçmak için kadtn kılığına giren iki müzis- yenin hikayesinin konu edildiği fılmi Avusturya asıllı yönetmen- senarist BiDy VVBder yönetti. "Bazılan Sıcak Sever", komedi fılmlerinde uzman olmadan ön- ce , polisiye fılmleri ve gerçek- çi dramlanyla ünlenen Wiîder 'm ünlü aktrist Marilyn Monroe ile birlikte yaptığı ikinci film. tkili, daha önce 1955 yapımı "Seven Year Itch" adh filmde beraberçalışmışlardı. "Eniyiak- tör" (Jack Lemmon), "Eniyiyö- netmen", "En iyi u>arianmış se- naryo", "En i\i görüntü" ödülü- nün de aralannda olduğu tam 6 dalda Oscar'a aday olan film, yalnızca 'En iyi kostüm' dalında altın heykelciği kazanabildi. Wilder'ın filminin en büyük şanssızlığı, Oscar tarihinin en önemli ve en çok ödül kazanan eserlerinden "Ben Hur" ile ya- rışmak zorunda olmasıydı. Filmin konusuna gelince: Iki işsiz müzisyen arkadaş, Joe (Tony Curtis) ve Jerry (Jack Lemmon) Sevgililer Günü'nde yaşanan bir mafya hesaplaşma- sında işlenen bir cinayete iste- meden tanık olurlar. Onlan orta- dan kaldırmak isteyen mafyadan kaçan iki kafadar, sonunda Mi- ami'de üç haftalık bir iş bulurlar. Bir müzik grubunun saksafoncu ve basçıya ihtiyacı vardır. An- cak ikihnin bilmediği şey gru- bun tamamen kızlardan oluştu- ğudur. Bu nedenle kadm kılığı- na giren Joe ve Jerry, kendileri- ne Josephine (Joe) ve Geraldine (Jerry) isimlerini koyarlar ve Mi- ami'ye haraket eden trende yer- lerini alırlar. Iki kafadar yolcu- luk sırasında zor anlar yaşar. Filmde, gangsterlerden kaçmak için kadın kılığına giren iki müzisyenin öyküsü işleniyor. CNNTürk 19.05 Son Baskı TV Servisi-Yaklaşan 3 Kasım seçimleri öncesi son gelişmeleri ekrana getiren "Son Baskı" programı bu akşam Fi- nansal Forum gazetesın- den yayın yapıyor. Tay- fun Ertan, "Finansal Fo- nun'dan Son Baskı"da. Finansal Forum gazetesi yazarlan Gökhan Çırnaz, Zülfıkar Doğan, Yılmaz Esmer, Ömer Tarkan ve AfiTirgel ileerkenseçim üzerine sohbet ediyor. TRT2 22.25 Beyazperde TV Servisi - "Beyazper- de"nın bu bölümünde Mehmet Açar, Tuna Er- dem, Ali Hakan ve Alin Taşcıyan, halen sınema- larda gösterimde olan "En Büyük Korku", "Babalar" TakunT ve "Stuart Littie 2" filmleri- ni değerlendiriyor. pTogramın 'Evsineına- sı'bölümünde ise, "Kıal EkHn" ve "Yakm Tehü- ke" ile benzer bir casus- luk macerasını anlatan "Banşçı" filmlerinin D- VD'leri tanıtılıyor. Derviş katılıyor TV Servisi - Taha Akyol, "Eğrisi Doğrusu"nda. Kemal Derviş'i konuk ediyor. Yapımda, "Seçimin ekonomiye eüdleri 1 , "Neden YTP'den vaageçtiği'', "KemaUznı'le sosyal demokrasi arasmdaki uzlaşma ve çaöşma noktalannın neler olduğu" gibi konular işleniyor. • CNN Türk, 22.05 SedefKabaş sunuyor Beyaz 'la söyleşi TV Servisi - "Sesta" Düşûnenler"de Sedef Kabaş bu akşam. şovmen Beyazıt Oztürk'ü konuk ediyor. öztürk, şovundaki tiplemelerini, mizah anlayışını ve geleceğe dönük yeni projelerini anlatıyor. I tv8, 18.40 6 SeçimZamanı' TV Servisi - Arzu Zengin'in sunduğu "Seçim Zamanı". erken seçimle ilgili güncel dosyalan ve konuklan ekrana getirmeye devam ediyor. Programın bu akşamki konuğu Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Mehmet AB Akgül. Akgül; partisinin planlan hakkında bilgı veriyor. • NTV, 18.10 tv8 10.40 'Yaşam Parametresi' TV Servisi - Oya Cel- kanın hazırlayıp sundu- ğu "Yaşam Parametresi" programında, "hiperakti- vite ve tedavisi" konusu ele alımyor. Yapıma katılan Prof. Dr. Nevzat Tarhan konu hakkında izle>icilere bil- giler veriyor. CNNTürk 18.30 Bregoviç'le Söyleşi TV Servisi - Şafak On- gan'ın sunuculuğunu üst- lendigi "Frekans" prog- ramında, yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Duman grubu ve geçen hafta Istanbul'da konser veren Goran Bregoviç ile yapılan söyleşiler ekrana geliyor. Programda, 30 Ağus- tos'ta "Urban Bug" tara- findan düzenlenecek olan "Bughole" partisinin ay- nntılan da anlatılıyor. NTV 20.30 Borça ile marka olmak TV Servisi - îzleyıciler- den istek alan bölümleriy- le ekrana gelen "Gündem Dışı"mn bu bölümüne, marka danışmanı Güven Borça konuk oluyor. Ga- ni Müjde'nin hazırlayıp sunduğu yapımda, Bor- ça'nın "marka olmak" üzerine yazdığı kitap hak- kında konuşuluyor. Steve Miner'in yönettiği film, türünün klasiklerinden Öğretmenin kâbusu Curtis, illdnden 20 >ıl sonra çevrilen ikinci bölümde yine başrolde TV Servisi - 20 yıl öncesi- nin, 300 bin dolar gibi dü- şük bütçeye mal olmuş. ama bütün zamanların en ünlü korku - gerilim klasiklerin- den birine dönüşmüş John Carpenter imzalı "Haflovve- en"in dervamı, "Korku Bay- ramı" ekrana geliyor. 1978'de daha korku film- lerinin kraliçesi olmamış, gencecik bir Jamie Lee Cur- tis'in başroldeki Laurie Strode adh genç kızı oyna- dığı. unutulmaz John Car- penter başyapıh "Hallowe- en"in devamını aktaran ya- pımda, 20 yıl sonra hâlâ geçmişini geride bırakmaya çabalayan Laurie Strode ro- KanalDOO.10 Korku Bayramı - Hallovveen H2O: 20 Years Later/ Yönetmen: Steve Miner / Müzik: John Carpen- ter, Marco Beltrami / Oyn: Jamie Lee Curtis, Josh Hartnett, Adam Arkin, Michelle Williams, Adam Hann-Byrd /1998 ABD, 85 dakika. lünde yine Jamie Lee Curtis var. Ilk filmde başına gelen fe- laketlerden kurtulabilmek için kendini ölü olarak gös- terip kimliğini değiştirerek yaşadığı kasabayı terk et- mişti Laurie. Takma isimle ögretmenlik yaptığı yeni bir kasabada yaşayıp oğlu John'u yetiştiren Laurie'nin hayatına şimdi yeniden ka- til Michel Myers girecektir "Korku Ba>Tamı"nda. Intikam hırsına kapılmış Myers sadece Laurie'nin pe- şinde değildir, başka kurban adaylan da sıradadır. Onu mahvetmek için planlar ku- ran Myers'm bir kez daha hayatmı karartacağı Laurie, bir kez daha "kanuı sudan daha yoğun olduğuna" ta- mklık edecektir yine... Tv PROGRAMLARI 09.35 Yerli Film: Kara Orkun 11.10 Dı- zı: Şaşıfelek Çıkmazı 12.10 Dızı: Yaz- lıkçılar 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Senı Daıma Seveceğim 14.30 Dizı: Cosby 15.00 Yabancı Film: Maymunlann Yaz Tatili 16.30 Yaz Oyunlan 17.30 Dızi: Flıpper 18.00 Haberler 18.30 Yerli Film: Mücevher Hırsızlan 20.00 Haberler 20.40 Hava Du- rumu 20.45 Dızi: Ayrılsak da Beraberız 21.20 Yaban- cı Film: Küçük Kahramanlar 22.55 Dizı: Gızem Av- cısı 23.45 Belgesel 00.35 Yabancı Film: Gece Bek- çisi 02.10 Müzik (0 312 490 43 00). 10.35 kültur.net.trt 11.00 Haberler 11.10 Dalgıçların Dünyası 11.25 Spor 11.35 Yurt Turu 12.10 Ekonomi Ha- berleri 12.35 İş Günü 13.00 Haberler 13.35 Dun- yaGündernı-DünyaBasını 14.35 GuneDüşen 14.40 Bilim ve Yaşam 15.40 Kültur ve Sanat Rehben 16.05 Yurt Bülteni 16.15 Eğitım Dunyası 17.35 Buyüteç 18.35 Spori9.45 Ekogün 20.00 AkşamaDoğru 20.25 Bir Mekan Binbir Aşk 21.10 Ekodinamik 22.25 Be- yazperde 23.05 Yabancı FiJm: Bazılan Sıcak Sever 01.00 Izmir Kent Orkestrası (0 212 259 72 75). 10.05 Okuyalım Konuşalım 10.30 GAP Haber 10.45 Dizı: Bizım Mahalle 11.15 Dızı: Can Suyu 11.35 Yorelerımız Tür- külerimız 12.05 Çızgi Film: Robocop 13.00 İş Dünya- sı 13.45 Belgesel: Göruntüler 14.15 Şafak Operasyo- nu 14.35 Belgesel: Anılaria Atatürk Evleri 15.20 Dizi: Yahya Kaptan 16.05 Doğayla Barış 16.25 Bir Nefes Anadolu 17.20 Adım Adım Anadolu 17.45 Eğıtim Dün- yası 18.00 Dızı: Saksıdakı Ağaç 18.30 Belgesel: Ata Yadigân 18.58 TRT 3'e Geçiş 19.00 2002 Avrupa Basketbol Şampiyonası 21.55 2002 FIFA Dünya Ku- pası Futbol Karşılaşması 23.40 Kapanış. 10.00 Anadolu Ünıversıtesı Açıkoğre- tım Fakultesi Ders Prog. 13.30 TSM Stüdyo Konseri 14.50 At Yarışları 18.30 Açık llköğretım Okulu lletişım Rehberlik ve Ders Prog. 19.30 Açıköğretım Lisesı iletişim ve Rehberlik Ders Prog. 20.00 Şarkılar Bızı Soyler 21.10 Bır Solıst 'TSM' 21.30 Anadolu Ünıversıtesı Açıköğretım Fa- kültesı Ders Prog. 00.30 Türkü Şoleni 02.00Kapanış. 10.00 Yerli Film: Bir Günlük Aşk 11.30 Bır Mekân Binbir Aşk 12.00 Dı- zı: Gülşen Abı 12.30 Dızı: Bızım Evın Hallen 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dızı: Karanlıkta Koşanlar 15.30 Yerli Film: Kı- zım ve Ben 17.05 Sirk Tutkunlan 17.30 Klıpler 18.00 Haberler 18.25 Dızı: Çıçek Taksi 19.15 Dızı: Bızım Evın Hallen 20.00 Haberler 20.45 Dızı: Ayrılsak da Be- raberız 21.25 Dızı: İkinci Bahar 22.20 Deniz Magazın 22.50 Ekodinamik 01.00 Gece Haberleri. 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Film Kuşağı (Ninja Kaplum- bağalar, Şirinler) 11.00 Sevım- lı Kahramanlar 12.00 Dizi: Çıl- gın Bedış 13.20 Yerli Film: Ol- meyen Şarkı 15.00 Haber 15.10 Çizgı Film Kuşağı (Dıgı- mon, Sevımli Kahramanlar) 16.20 Yasemince 17.00 Ha- ber 17.20 Dızı: Aşk Meleğı 18.20 Dızı: Ruhsar 19.30 Ana Haber Bülteni 20.35 OlacakO Kadar 21.45 Neler Oluyor Ha- yatta 23.15 Dızı: Bayanlar Baylar 00.10 Yabancı Film: Korku Bayramı 01.30 Gece Haberleri 01.40 Yabancı Film: Aşk Mücadelesi 04.30 Traf\k(0 212 215 51 11). ^ - i _ _ 10.05 Çizgı Film: ާ TAğ Tex Avery 10.40 * ^ Çızgı Sinema 12.00 Dızi: Gurbetçıler 13.00 Gün Ortası 13.30 Çızgi Film: Tex Avery 14.05 Çizgi Film: Bıtmeyen Hikâye 14.45 Dizı: llışkıler 16.00 Dızi: Sıcak Saat- ler 17.00 Dızı: Aşk ve Nefret 18.00 Dizi: Masum Aşk 18.55 Dızı: Maria Barrio 20.00 Ha- ber 20.55 Spor 21.00 Dızı: Ço- cuklar Duymasın 22.15 A Ta- kımı 24.00 Yabancı Film: Plaj Evi 01.50 Gece Yarısı Haber- leri (0 212 291 10 00). 08.00 Dızı: Fırtına- lıGünler 09.00 Di- zi: Maria Clara 10.00 Dizi: Samantha 11.00 Çızgi Film Kuşağı: Örümcek Adam, Müthış Ikizler 1£00 Di- zi: Sıdıka 13.00 Dizi: Mırasye- diler 14.00 Keyifli Saatler 16.00 Yerli Film: Aşk Mah- kumu 18.00 Yerli Film: Gü- naha Girme 20.00 Ana Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dı- zı: Aşkına Eşkiya 22.15Yerli FilnvinekŞaban 24.00 Gos- ter Kendini 00.30Yabancı Film: Sosyete Doktoru 02.30 Shovvspor 02.45 Ya- bancı Film: Geçmişten Ka- çış 04.30 Yerli Film: Köste- bek (0212 355 0101). ,_. - 10.15 SağlıkRa- ! l Y poru 11.15 Eko- nomi, Spor 11.35 Yakın Plan 11.45 E-Net 11.50 Lifestyle 12.00 Gunün içinden 14.10 NTV'ye Sorun 15.10 Yakm Plan 17.00 Haber 17.45 Gece Gunduz 18.10 Seçim Zamanı 18.35 Dunya- ya Bakış 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gündemı 20.30 Gundem Dışı 21.05 Eko Dıya- log Özel 22.05 Yaşamın Za- ii(0 212 335 00 00) star 07.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 08.30 Dızı: Kayıp ^ u k 09.30 Yerli Film: Hicran 11.30 Dı- zi: Baskül Ailesi 13.00 Gun Or- tası 13.10 Dizı: Ferıde 14.30 Yarışma: Otel 15.50 Dızi: Delı Divane 17.30 Yerli Film: Bir Beyin Oğlu 19.30 Star Ana Haber Bülteni 20.10 Star S- por 20.20 Yerli Film: Abuzer Kadayrf 22.10 Yabancı Film: Dövüşçü 23.30 Bana Evet De 00.40 Gece Hattı 01.00 Spor Gecesı 01.40 Otel 02.30 Ana Haber Buttenı (Tekrar) 03.20 Yabancı Film: Çöller Melike- si (0 212 448 80 00). 07.00 Kral TV Müzik Programı Yayını (Can- cfar h > 20.30 Star 2 Ana Haber Bülteni (Canlı) 21.00 Yabancı Film: Afrika Kraliçesi 23.00 Yabancı Film: Amansız Mücadele 01.00 Kral TV Muzık Progra- mı Yayını (Tekrar) (0 212 448 80 00). 07.40 Finans Buitenı 08.50 Spor 09.10 Pa- rametre 10.20 Ekonomi 10.45 e.com 11.57 Yaz Havası 12.10 Parametre 13.00 Ajans 13.35 İş Yemeği 14.40 artınfo 16.15 Dünya Gözüyle Ekonomi 16.35 Parametre 17.00 Manşet 18.30 Frekans 19.05 Finansal Forumdan Son Baskı 20.00 Bu- gun 21.55 Magıc üfe Info 22.05 Eğrısı Doğrusu 23.00 Editör 00.05 Son Baskı (0 212 478 50 00). 08.05 TV8de Bu Sabah 09.35 Ekonomi 10.00 Haber Bülteni 10.20 Ekonomi 10.40 Yaşam Parametresi 11.00 Haberler 11.35 Terazının Kefesi 12.40 Satır Arası 13.40 Tatile Çıkıyo- rum 14.45Trend 15.20 Ekonomi 15.55Trend 16.00 Ha- berler 16.203. Seans 17.35Tatıl Rehberi 18.00 Haber- ler 18.10 Fotoportre 18.40 Seslı Duşünenler 19.30 Ta- tile Çıkıyorum 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yorum- suz 22.00 Uzaktakıler 23.00 Gençlerle Soru Yorum 00.35 Haber 01.35 Yorumsuz (0 212 288 57 52). 07.00 Film: Kraliçe Guinevere 08.30 Film: Şaşkın Casus 09.55 Film: Silah Kaçakçı- sı 11.15 Film: Tam Sanşın 12.50 Film: New York'da Bır Sonbahar 14.30 Yabancı Film: Mutluluğun Peşınde 16.00 Film: Lantana 17.55 Yabancı Film: Baş- ka Bir Gun 19.25 Yabancı Film: 70'lerden Günümu- ze Müzik 21.00 Yabancı Film: Bitmeyen Gece 22.25 Dizi: Evlı Erkekler: Evrenin Sırrı (Altyazıh) 22.55 Dizi: Oz: Acımasız Ceza (Altyazıh) 23.50 Dizi: Kod Adı.. Zaman Gösterecek 00.40 Playboy IV (0212 336 15 15). 08.30 Papatya Falı 11.00 Gonul Bah- : çesi 13.30 Ferah Ferah 16.30 Sarı Şeker 19.00 Gerçek Kesit 20.00 Flash Haber 21.00 Şakacı 22.00 Yaz Magazin 23.00 Gölgenın Ötesı 00.30 En lyı Klipler 02.30 Metronom (0 212 256 82 82). 11.20 GızhGuneş 12.15 Tımsah Avcısı 13.10 Fır- tınaAlarmı 14.05 2000'in Ötesınde 15.00 Dıscover Magazin 16.00 Büyuk Savaşlar 16.30 Gökyu- zükolık 17.30 Keşif Guncesı 18.25 Gordon Köpekbalığı 19.20 Savaş Alanı 20.15 Kayıp Uygariıkların Pe- şınde 21.10 Yüzey Saray Aurora 22.05 Mısır Mumyalarının Laneti 23.00 Dünyanın En Tehlıkelı Mesleğı 24.00 Gökyüzukolık 01.00 Buyuk Sa- vaşlar (0 212 288 75 75). 10.15 Dış P/yasalar 10.30 Ekonomi Haber Özetleri 12.00 Finans Cafe 12.30 Ekonomi Ha- berleri 13.45 Zile Doğru 14.00 Piya- sa Ekranı 14.40 Sektor Raporu 16.00 Son Baskı 16.30 Borsa Kapanış 17.00 Platform 17.35 Dış Borsalar 18.00 Kampus 19.00 The Simpsons 19.30 Dizı: Seınfeld 20.00 Dızi: Hadı Vur Benı 20.30 Dızı: Evlı ve Çocuklu 21.00DİZİ: Rosvvell 22.00 Yabancı Film: The Last Seduction 24.00 Ya- bancı Film: Two Voices 02.30 The Simpsons (0 212 330 01 01). 21:05 \AIK*AL GEOG8APHH • 13.00 Ateşlı Bilim: Johannesburg 14.00 Cor- tez Denizinde Yaşam 15.00 Insanlann Geze- genı: Doğanın Değeri 16.00 Bilim Çağı 17.00 '•*""•' Sınırsız Dünya: Tehlikeii Okyanus 18.00Ateş- li Bilim: Johannesburg 19.00 Bılım Çağı 20.00 Vahşi Iç- güdü 21.00 100 Dolarlık Taksı Turu 21.30 Yeryüzünün Nabzı 22.00 Doganın Kâbuslan: Farelerın istılasındaki Ada 23.00 Tabu: Insan Kurban Etmek 24.00 Acıl Du- rum: Denizde Kaybolmak (0 212 293 00 68). 09.30 Dizi: Eltıler 10.30 EsraOzmen'le Her Sa- bah (Canlı) 12.30 Dızı. Maria 14.00 Çizgi Fılnr Denver 15.30 Klıp Shop 17.00 Dizi: Tirvana 18.00 Dizı: Bıze NeOldu 19.00 Haber 20.05 Spor 20.15 DJZİ: Evımız Olacak mı? 22.00 Telekrıtık 23.30 Dızı. Gız- li Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Yabancı Film: Mil- yariık Bela 02.30 Her Sabah (0 212 454 56 00). Seçim Zamanı Arzu Zengin 3 Kasım seçimlerine doğru sıyaserte günün gelişmeleri Âvrupa Yolunda AB'nin eğitinı poütikası ve Türkiye Oğuz Haksever, Can Baydarol ve Ersin Arıoğlu ile değerlendiriyor 24Saat — Banu Güven Siyasette bugün ne oldu, yann ne olocak? )ugun www.ntvm5nbc.c0m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog