Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

21 / M J U S T O S 20O2 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA w • EGITIM •vEHBI KOÇ VAKFI 13 Vehbi Koç Vakfı İlköğretim Okulu'nun öğretmenle- rine mesleki eğitiıni öngören pilot proje 32 öğ- retmenin katılımıyla bir hafta sürecek. •• Oğretmene mesleki eğitimtstanbul Haber Servisi- Vehbi Koç Vakfi Öğretmen Geliştirme Projesi dün Rahmi Koç Müzesinde düzenlenen törenle başladı. Bir hafta sürecek olan 'eğitim için el ele' porejesinin açıhşnıa Mıllı Egıtim Bakanlığı Baş Danışmanı Refet Angra, Koç Özel îlköğretim Okulu ve Lisesi Genel Müdürü John R. Chandler, Genel Müdür yardımcısı Jale Onur ve eğitim prograrrunda yer alacak öğretmenler katıldı. 1999-2000 yılı öğretin yılında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen 13 Vehbi Koç Vakfı ilköğretim Okulu'nun öğretmenlerine mesleki eğitimi öngören pilot proje 32 öğretmenin katılımıyla bir hafta sürecek. Davranış bilimleri, öğretim teknikleri, planlama, hiperaktivite, gelişim ve motivasyon gibi konulan içeren eğitim programının amacı, öğretmenlerin eğitimci olarak becerilerinin geliştirilmesi, yeni öğretim teknikleri konusunda bilgi birikiminin artınlması. 13 ayn okuldan gelen 32 öğretmenin aktanmıyla, proje dahilindeki tüm okullann bu eğitimden faydalanması hedefleniyor. Vehbi Koç Vakfı Öğretmen Geliştirme Projesinin gelecekte ki hedefı ise bu projeyi yurt geneline yaymak ve Türkiye'deki tüm öğretmenleri kapsayacak daha geniş bir proje gerçekleştirmek. AVRUPALI GENÇLER GAZİANTEP'TE Avnıpa Oğrenciler Forumu'nun (AEGEE-Avrupa) en önemli etkinlikleri arasmda gösterilen Yaz Üniversiteleri'niıı dokuznncusu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapdıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve turistik yerierini gezecek olan Avrupalı üniversite öğrencileri Hatay'daki programlannın ardından bugûn Gaziantep'te olacak. (Fotcğraf: AA) OĞRETMENLÎK HAKKT~ Fen-edebiyat mezunlarından protesto ŞANLIURFA(AA)- Şanlıurfa'da, kendilerine öğretmenlik hakkı verilmeyen fen-edebiyat fakültesi mezunu bir grup genç, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde alkışlarla protesto eylemı yaptı. Fen-edebiyat fakültesi mezunlan adına açıklama yapan Mehmet Tekin, pedagojik formasyon almalanna rağmen kendilerine öğretmenlik hakkı tanınmadığını söyledı. Devletin, kendilerine üniversiteye gırerken öğretmen olma hakkı tanıdığını belirten Tekin, geçen yıllarda aynı pedagojik formasyona sahip mezun adaylann öğretmen olduğunu belirtti. Tekin, Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin'in. 10 bin 700 fen-edebiyat fakültesi mezununun atamasmın yapılacağını söylediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Başvuru kdavuzuna baküğımızda fîzik, ktanya, bKoloji, tarih, coğrafya branşlanndan sadece 175 kişilik ahm olduğu görühnüş ve öncetik sıraa eğitim fakültesine verilmiştir. Aynca smrföğretmenBği sertifikası bulunan fen-edebiyat fakültesi mezunu adaylan daha önceki yıllarda sınıf öğretmenKğiııe başvurduğu hakk bu yü başvunı hakian eflerinden alınmışnr." Kendilerine öğretmenlik hakkı tanınmasını isteyen eylemciler, daha sonra sessizce dağıldı. Eğitim kalitesinin düşüklüğü, mali durumu iyi olan ebeveynleri bile kaçınyor Özel okullargözdetıdüştü E skiden velilerin çocuklannı sokmak için yarıştığı özel okullann bazıları kontenjan eksikliği yaşıyor. Veliler ödedikleri yüksek ücretin karşılığını alamadıklarım söylüyor. Özel Okullar Derneği Başkan Yardımcısı Cem Gülan, ailelerin kriz durumunda ücretsiz okulları tercih eîtiğini belirtiyor. Bir velinin iddiası ise çarpıcı: "Çocuğun, öğrenimini kendi kurduklan lise, hatta üniversitelerde sürdürebilmesini sağlamamn yolu, o çocuğun Anadolu liseleri ve özel okullar sınavında fazla parlak bir derece alamaması olduğu için eğitim kalitesi 'çaktırmadan' düşürüldü." FİGEN ATALAY ESRAAÇIKGÖZ Özel okullar kan kaybediyor. Mali durumu iyi olan anne- babalar bile çocuğunu özel bir okula gönderip göndermemekte tereddüt ediyor. Ücretlerin yüksekliği, buna paralel bir eğitim kalitesinin tüm okullarda olmaması, bazı okullardaki dejenerasyon, velileri özel okullardan kaçınyor. Özel okul yöneticileri, Anadolu liselerinin kayıtlanmn başlamasıyla özel okullara kayıtlarm da artacağını düşünüyor. Ancak şu da bir gerçek ki veliler özel okullan giderek daha az tercih eder hale geldi. Özel okullann ücretlerinin yüksekliği, orta gelir grubundaki velileri bu okullardan kaçırmış durumda. Bu okullardaki eğitim kalitesinin de -bir bölümü dışında- çok iyi olduğu söylenemez. Veliler, paralannın karşıhğını alamadıklannı düşünüyor. ÖSYM Başkanlığı'nın "Okul tüıiine göre ÖSS'de Başan Durumu" tablosunda özel okullar, sekizinci sırada yer alıyor. Özel okullardan mezun olan 7 bin 387 öğrenciden 6 bin 636'sı sınavı kazanmış. Bunlardan 4 bin 747'si ise 120 ve daha çok puan almış. Yani 1889 özel okul mezunu OSS'den yalnızca 105 puan alabilmiş. Bir başka deyişle 11 yıllık eğitim ve binlerce dolar sonunda yahıızca 16 sayısal ya da 30 sözel net yapabilmişler. Özel okullann neden boş kaldığını, bu okullarda bir kalite sorunu yaşanıp yaşanmadığmı, bazı özel okullann kuruculanna, eğitimcilere ve velilere sorduk. Işte yanıtlan: özel Okullar Derneği Başkan Yardımcısı Cem Gülan: "llk asil ve yedek listelerde Türkiye'nin en yüksek puanlı çocuklan bulunuyor. tlk 500'e giren bu çocuklar, aynı zamanda Anadolu ve fen lisesini de kazandı. Aileler, bu ekonomik kriz ve belirsizlik ortammda ücretsiz olanı tercih ediyor. 3-4 sene önce böyle değildi, özel okul tercih edilirdi. Aslmda her sene bu zamanlar kontenjanlar tamamen dolmazdı ama bu sene kontenjan açığı daha çok. Özel okullann kalitesinde bir sonın yok. Kâr etme oranı en iyi okulda yüzde 7-8'dir. 1385 özel okul var. 245 bin öğrenciye, 60 bin personel hizmet veriyor. Geçen sene özel okullann doluluk oranı yüzde 94.96'ydı. Bu yıl yabancı okullar •çok kontenjan arttırdı. Toplam kontenjan 2 bin 750. Yabancı okullar kontenjanlannı doldurur ama Türk okullar ne yapar bilemem. Özel okullann çoğu 0 puanlı öğrenci alıyor, bir hiçten yüzde 70 başan yakalıyor. Birkaç okul dışında özel okullar, smav kazanmayan çocuklarla dolu." İstek vakfı kurucusu ON KAYIT TABAN PUANLARI iOkulun Adı Taban Puanı Ahmet Şımşek Lısesı 620.000 Aka Usesı 600.000 Akasya Lısesı 662.294 Anabılım üsesı 550.000 Anakent üsesı 600.000 AR-EL Lısesı Bahçeşehır Lısesı Bılgı Usesı BJK üsesı 699.029 650.000 600.000 590.000 Boğazıçı Lısesı 675.000 Cent Lısesı X I f A |PL Cıhangır üsesı . 1 flV# *^_, Doğan Lısesı '' ^m *4jj Do^uş Lısesı v 2 t < Eyuboğlu üsesı FMV Ayazağa Işık üsesı FMV Işık Lısesı Irmak Lısesı • « a r 600.000 ^ " 680.020 600.000 600.003 525.937 650.000 685.023 685.023 llke Lısesı Kalamış üsesı Koç Özel üsesı (Kız) Koç Ûzel üsesı (Erkek) Kultur Lısesı Mımar Sınan üsesı 615.031 650.000 556.640 702.040 708.030 600.000 Selım Pars I ısfisı v Sezın üsesı ANKARA ^ TED Ankara üsesı ^ § ^ ^ BURSA ^ ^ r — . Inal Ertekın Lısesı t *~~~i / İZMİR " ^ i ^ , Izmır Özel Tevfik Fıkret üsesı TARSUS Çağ Lısesı ZONGULDAK TED Zonguldak Kolejı ŞANLIURFA J 660.000 600.000 500.000 " ^ 602.084 500.000 424.004 590.000 KONTENJANLAR Okulun Adı Açık Kontenjan Alman üsesı (Kız) Alman Usesı (Erkek) Amenkan Robert üsesı (Kız) Amenkan Robert üsesı (Erkek) italyan üsesı ^ H k Beyoğlu İtalyan üsesı ^ ^ Notre Dame De Sıon üsesı j j f f St Joseph Fransız üsesı ^ ^ f f ' St Benoıt Fransız üsesı %2- ~ 32 30 1 2 77 40 97 136 186 St Georg Avusturya üsesı (Kız) Doklu St Georg Avusturya üsesı (Erkek) St. Mıchet Fransız lısesı St. Pulchene Fransız üsesı Uskudar Amenkan üsesı (Kız) Uskudar Amenkan üsesı (Erkek) . ^ ^ Izmır St Joseph Fransız lısesı * ^ ^ ^ Izmır Amenkan üsesı ^ ^ ^ B , Tarsus Amenkan üsesı * ^ = 3 ! ^ ^ 10 106 80 41 58 130 144 | 62 Taban Puan 68.096 705.072 728.881 743.449 625.043 645.001 640.010 656.510 585.094 675.000 615.000 614.750 695.112 700.005 500.000 550.035 500.000 Fırat Lısesı 525.000 Alman Lisesi'nde 62 açık kontenjan Eğitim Senisi - Özel okullar, kontenjanlannı hâlâ dolduramadı. Robert Lisesi 'nın bir kız iki erkek olmak üzere toplam üç açık kontenjanı bulunurken Alman Lisesi'nin ise 32 kız ve 30 erkek olmak üzere toplam 62 açık kontenjanı var. Yabancı okullardan yalnızca St. Georg Avusturya Lisesi'nin kız bölümünün kontenjanı doldu.Özel okullar, 29 Ağustos tarihine kadar saîı ve çarşamba günleri açıklayacaklan taban puanlar üzerinden öğrenci almaya devam edecek. Eskiden orta halli bir vatandaş çocuğunu özel okulda okutabilirdi. Orta halli vatandaşlann çocuklan daha çahşkan ve yüksek puan tutturan çocuklardı. Bu insanlar çocuklannı okutamaz hale geldi. Zaten son 10 yıl içinde gereğinden çok özel okul açıldı. Kapasıte arth, sayı düştü. Doğal olarak bugünkü durum meydana çıktı. Bugün Robert ve Alman Lisesi dahil özel okullar öğrenci bulmakta zorluk çekiyor. Yeditepe Üniversitesi'nde ortalama ücret 7.5-8 milyar lira iken orta eğitımde 11-12 milyar lıra alan okullar var. Bunu hiçbir şekilde açıklayamıyorum. Öğrenci sayılan gerçekten çok düşük, alamadıklan öğrencilerin parasını, okuyan öğrencilerin üstüne yüklüyorlar demektir. Özel okullarda eğitim kalitesi genellikle iyi ama Türk Milli Eğitımi'nin toplam kalitesinde bir düşüklük var. ilköğretim sekizinci sınıfı bıtirene kadar sınıfta kalmak kaldınldı. Öğrenciyi disipline edici bir araç kalmadı. Vakıf okullan ile devlet okullan arasında disiplin olarak fark yok ama çok az sayıda özel okulda maalesef 'girdi, çıkü, parayı verdi dipktma aldı' mantığı var. Standartlara uymayan, bahçesi olmayan okullann yasal olarak kapatılması lazım. Bunlar hâlâ açık. Bu okullar sistemin kansen. Devlet kanserli parçayı atmıyorsa ailelerin atması lazun ama yapmıyorlar. Bugün öğrenciden 10 milyarlarca lira alan birçok okulda, maalesef yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde deprem dayanıklılığı yok. Özel okullar smav yapıyor, sonra smava girmemişleri de alıyor. Velilerin çarpık psikolojisinden istifade ediyorlar, 'Benim oğlum sınav kazandı' oluyor." Özel Alman Lisesi yetkllllerl: "Özel okul kontenjanlan henüz dolmadı ama bu geçen senelerde de böyle olurdu. Değışen bir şey yok. Sadece geçen senelerde özel okullar sınavını kazanan 70-80 öğrenci kayıtlannı yaptınr, Anadolu liselerini kazanınca yansmdan çoğu çekerdi. Asıl gırmek isteyenler girerdi. Bu sene ise özel okullar sınavı ile Anadolu liseleri sınavı sonuçlan aynı zamanda açıklandı. Her iki sınavı da kazanan öğrenciler, krizin de etkisiyle özel okullar yerine gözde olan Anadolu liselerine gitmeyi tercih ediyorlar." Özel Salnt Georg Avusturya Lisesi ve Tlcaret Okulu yetkllllerl: "Özel okullann boş kalmasında fıyatlann yüksek olmasının yam sıra Anadolu lisesi kayıtlanmn henüz birmemiş olmasının da etkisi var. Çünkü Anadolu liselerine gitmek isteyen öğrenciler, özel okul listelerine de ginyorlar. Bu nedenle bu Bedrettln Dalan: "Türkiye'de son 7 yıl içinde devamlı bir enflasyon yaşandı. Satranç turnuvasına katılım düşük^ Uluslararası 4. Mannaris Açık Satranç Turnuvası başladı. Turnuva düzenleme kurulu başkanı Ziver Aslan, Rusya, Iskoçya, Danimarka, HoDanda ve Türkiye'den 58 sporcunun, 7 gün sürecek organizasyonda 9 tur maç yapacağını kaydettL Satrancı ülke genelinde sevdirmeyi ve uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü ölçmeyi istedüderini kaydeden Aslan, 2 ilde daha turnuva yapılması nedeniyle, katılunın beklenen düzeyde olmadığnu söyledi Turnuvada birincrye 500, ikinciye 300, üçüncüye de 200 Euro ödül verilecek. Aynca, dördüncü, beşinci ve altıncı olanlara da 5 yıkuzlı otellerde l'er hafta tatil olanağı sağianacak. (Fotoğraf: AA) okullara girmek isteyen asıl öğrenciler dışanda kalıyor, ancak Anadolu liseleri kayıtlan bittiğinde her şey yerine oturur. Bu hep böyleydi zaten." Kültür Okullan kurucusu Fahamettln Akıngüc: "Günümüzde hangi sektörde talep fazlası var ki? Tüm sektörlerde olduğu gibi özel okullar sektöründe de talep azalmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik olumsuzluklar her sektörün paymı küçülttü. Bu nedenle her özel okulun pazardan aldığı payın azalması, yani kontenjan açıklan, bu konjokrürel koşul içinde normaldir. Bugünkü kontenjan açıklan için bu nedenin dışında nedenler aranması boşa bir uğraştır. Tüm bu koşullara rağmen okullann açılacağı güne dek birçok okul kontenjanını doldurmuş olacaktır. Çünkü ulusal eğitimimizin kaliteli ve çağdaş olmasında özel okullann payı büyüktür. Aynca 'Kontenjan açığı çok' demek için de erken bir tarih. Eğitim sisteminin getirdiği bazı oluşumlar nedeniyle içinde bulunduğumuz günler, okul kayıtlan için fazla belirleyici değil. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da özel okullar bir gereksinim olarak eğitim j hizmetine tüm gücüyle devam I edecektir. Ekonomik durumu uygun olan anne babalar çocuklannı özel okullarda okutacaklardır." Eğltlm-Sen Cenel Baskanı Alaattln Dlnçer Özel okullar Türkiye için lükstür. Dolayısıyla Türkiye gibi ekonomik eşitsizliğin bu kadar had safhada olduğu bir noktada, ayncalıklı bir mutlu azınlığa eğitim verme görevini üstlenen özel okullar, bize göre işlevini tamamlamıştır. Bu saatten sonra alacaklan en doğru karar, bu okullan devlete devretmeleri olur. Çünkü bu okullann yaşama şanslan yoktur. Talep edilmeme noktası, doğrudan bu okullara duyulan güvensizlikle, bu okullardaki başan düzeylerinin fiyatlarla ıhşkilendırildiğinde karşılık bulamamasıyla ılgilidir. Egltlmcl Mlkall Ozan: • Veliler, öğrenim süresinin uzun ounası nedeniyle, ydlar bo>ıı yüksek ücret ödemeyi göze alamıyoriar. • Devlet okullan alternatif ohna durumunu halen koruyor. • Dfl öğrenme sadece özel okullann tekeunde değil, değişik kurumlar bu ihnyaa karşürvor, dolayısıyla özel okullara talep azalryor. • Özel yabancı okullar, Türk toplumunun tercihi olmaktan çıkıyor. Bu okullarda meydana gelen sosyal oluşumdan dolayı insanlar çekingen davranıyor (Satanizm- aşın uç, vb.) • Ozel yabancı okullann verebfleceği fazla bir şey kalmadı. • Özel Türk Okullan ise dünyaya açılmaya başladı. Avnıpa Birliği nonnlannda öğretim yapmaya başladı. Vell: çocuklar tlcarlürun olarak görülüyor "Kızım 15, oğlum ise 11 yaşında. Anaokulu dönemini de sayarsam yaklaşık 11 yıldan beri özel okullarla haşır neşirim. Ve 11 yıldan beri edindiğim deneyim ve gözlemler, özel okullardan beklenrilerimi giderek zayıflath. Geçen yıllar, okul yönetıcılerinin, çocuğu ticari bir ürün' gözüyle değerlendirme zihniyetinin giderek pekiştiği yıllar oldu. Çocuğun, öğrenimini kendi kurduklan lise, hatta üniversitelerde sürdürebilmesini sağlamamn yolu, o çocuğun Anadolu liseleri ve özel okullar sınavında fazla parlak bir derece alamaması olduğu için eğitim kalitesi 'çaktmnadan' düşürüldü. Benim için eğitim, 'yalnızca okulda yüldenen bilgi' değil, bu bilgilenn çocuk tarafından sindirilmesi, günlük yaşama yansımalan da önemli. Bu ise ne dereceye kadar gerçekleşiyor kuşkuluyum. Maliyetleri düşürmek için düşük ücretlerle işe aldıklan, deneyimsiz stajyer öğretmen kadrosu ile özel okullar, bugün olması gereken konumun çok uzağındalar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog