Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

M /%ĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Vize skandalı üzerine Golf Federasyonu, Ulusal Takımı şampiyonadan geri çekti GoLfte Portekiz'i boykotettikKEMAL HAMŞİOĞLU Portelaz'le Türkiye arasında yaşanan e dıplormatık gerginlığı yol açan vıze kandaluufl ardından Golf ederasyonu, Ulusal Golf Takımı'nı urnuvaya göndenneme karan aJdı. "ürk basınında yer alan haberler tzerıne gen adım atan Portekız Jıiyükelçılıgı golfçülenn vıze başvulanru kabul ettığını büdınnesine karşın, GolfFederasyonu'nun 'protesto' karan ıle karşılaştı. Golf Federasyonu, Portekız'dekı turnuvaya gıtmeme karan alırken, Portekız'le olan ilışkılen de askıya aldı.Federasyon Başkaru Ahmet Ağaoğlu. Cumhumefe yaptıgı açıklamada, "Yaşananlar iğrenç. Ben nc iş ne de sporculuk yasamımda böyie bir muameleOe karsılasmadını'" şekılnde konuştu OlayınDışışlenBakanlıgı'nca da protesto edıldığını ve konunun Avrupa Golf Bırhğı'ne bıldınldığını de sözlenne ekleyen Ağaoğlu, Portekız'ın bu davranışının Türk golfunün son 6 ay ıçensındekı çıkışı ıle bağlanüh oldugunu öne sürdü. Ağaoğlu, Türkıye'nın gösterdığı performansla, rakiplenne gözdağı verdığıni \ e onların da yol kesme turü yönteme başvurduğunu söyledı. Ağaoğlu bundan sonrakı şampıyonalarda karşılaştıklan muamelerun unutulmayacağıru ve Portekız'ın düzenleyeceği hıçbır organizasyona kaölmama karan aldıklannı da sözlenne ekledi. Bılındiği uzere Portekız'ın Lızbon kentinde 21-24 Ağustos tanhlen arasında düzenlenen Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nda ülkemızı temsıl edecek ulusal takım sporculanna vıze venlmemış, sporculanmız Ulaş Karakaş, Mustafa Hacıoğlu ve Gencer Özcan'ın rüm evraklannı tamamlamalanna rağmen Portekız Büyükelçıhğı yetkılılen ülkelennın Içışlen Bakanlığı'ndan teyıt yazısı gelmediğıru bahane ederek baş\Tinılan reddetmıştı. EBahçeli kalecinin tedavi için Almanya 'ya gitmesi telaşlandırdı Lorant'ın Riiştükâbusu IİLIVtf TÜRKAY Fenerbah- çe'de Riiştü korkusu ya- şanıyor. Sa- katlığı nede- ıiyle Ulusal Takım'dan af- "ını isteyip tedavj ıçın Al- nanya'ya giden ve Bayern vlünih doktoru Wolfarth Hüflertarafından muayene •dılen deneyimii kalecinin lurumunun iç açıcı olmadı- u ortaya çıktı. Belındeki ağnlann artma- ının yanı sıra dız ve kalça- ında da problem yaşayan lüştü'nün, büyük olasılık- a Feyenoord maçında oyna- /acağı ancak ilerleyen haf- alarda sakatlığınuı yinele- 'ecegi korkusu üzerine tek- ıik dırektör Werner Lo- ant'ın çare aradığı öğrenil- li. Rüştü'nün durumu hak- Rüştö'nün ağrüararünca AJmanya'vagönderildL servet Ortega el yakıyor Spor Servisi - Ankaragücü maçında sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Arjantinlı yıldızı Ariel Ortega'nın yıllık malıyetinin 5.2 miJyon dolar olduğu açıkiandı. Yılda 45 maç oynaması beklenen ûnlü yıldızın her90dakikaiçinl20 bin dolar kazanacağı da açıkiandı. Yugoslav futbolcu Steviç'in ailesi dün akşam Istanbul'a geldi. Steviç'in Kadıköy yakasında bir ev tutması bekleniyor. anda sürekli telefonla bilgı alan Lorant'ın kalecı ant- enörii ıle de görüşüp Volkan \ e Oğuz'dan hazır ol- nalannı istedi Lorant. "Rüştü'nün oynamaması lafinde Şampiyoniar Ligi ve Hgde istediğimiz çizgi- ı yakaiamamız zor" dedı. Almanya'da bulunan Rüştü'ye kesin bir tanı ko- lulamazken, Dr. Müller, fizık tedavi uygulaması baş- attı. Günde 3 kez fizik tedavi uygulanan Rüştü'nün ağnlannın azalması halinde hafta sonunda tstanbul'a döneceğı açıklandı. Transfer yok Fenerbahçe'de dış transferin ise kapalı olduğu açıkiandı. Yönetim Kurulu'nun ŞampiyoniarLigi 'ne yükselınmesi halinde de karar değiştirmeyeceği be- lirtildi. Blackburn Rovers talfp Fiakaniçin ıda göründü Spor Servisi-Ulu- ıl Futbol Takımımjz ebırlikteTrabzon'da ampta bulunan Ha- an Şüküre Ingilte- • Süper Ligi takım- rından Blackburn overs ın transfer lensigötürdügüıd- aedildı.ltalyanspor ızetesıCorneredel- Spoıt AC Parma ulübü'nden bonser- sini alarak kendine ılüp arayan yıldız futboku Hakan Şü- ır'e, Ingiltere'nin. Tiıgay ve Hakan Ün- I"ın da forma gıydığı Blackburn Ro\ ers cımından önen geldiğını yazdı Gazete, yaşındakı Hakan Şükür ile Blackburn ıvers arasındakı görüşmeJerin olumlu ıuçlanabıleceğinı savundu. naldo aynlmak istivor talya.i basınında Brezılyalı yıldız Ro- do'nın Inter'dekı durumuyla ilgilı tar- nalarsürÛNor. Brezılya'nın, bugün Pa- uay ı e yapacağj hazırlık maçı öncesı zılya Ulusal Takımı kampında açıkla- yapaı Ronaldo, "Istediğim rek şey In- den a*nlmakr dedı Ispanya'nın Real irid akımına gitmek isteyen Ronal- .Ti Irer'de tutmak isteyen kulüp baş- ı Ma-simo Moratti ıse Ronaldo'nun daiuFC Inter'de kahp daha sonra ay- asın-izinvenleceğınj söyledi. te ya:dan Galatasara> "ın da gündemin- ldup scnlenen AC Fiorentina'dan sandDPierini Birinci Lig takımlann- a'^a gıttı. nyaveteran çamplyonası üreşte altin, lbronz >r Jenisi -11. Dünya Veteranlar st CüreşŞampiyonası'nda, güreş- •nİ2İ altın, bir de 1 bronz madalya dı..-an'ın başkenti Tahran'da 17- <Xis: s tanhlennde aerçekleştinlen yosda. 69 kıloda Ismail k'osukoğ- n ^ada^^a kazanıken. 74 kiloda Soiancı da bronz madalya elde et- r axıMıJİJ Gureş Takınu'nın antre- ÜJKyapan 51 yaşmdaki Ismail Ko- u. -iirnpıvonluğa Kazak ve Giircü •riıJen sonra. yan finalde Alman, • cfclranİJ güreşçjyj yenerek ulaş- akğlu'nun, Bulganstan mayosuy- >. İ77 >e 1980 yıliannda Avru- O Jınds da olimpiyat şampıyon- u|Ti kaydedıldı 12 Dev Adam havaalanında yak(a$ılc 3.5 saat bekletildi Ulusal Takmi kafdesini Türk Amerikan Der- nekleri temsikileri pankartiaria karşıladı. Maceralı yolculukNEW YORK (Cumhuriyet) - Indianapo- lis'de yapılacak Dünya Basİcetbol Şampiyona- sı finalleri için New York'a uçan ulusal takımın yolculuğu maceralı geçtı. Havalanmdapek çok Türk seyircı tarafindan karşılanan Ulusal takı- mın bavullannın üçte birinini ıkıncı uçakta gel- mesı nedenıyle kafıle ha\'aalanından aynlama- dı. Yaklaşık 3.5 saat 15 bavulun gelmesini bek- leyen ulusal takım oyunculan, bu siirede acıkm- ca yemeği de havaalanında yedıler. Pek çok Türk seyıncısıne ımza dağıtan oyuncular, otel- lerine gidip dınlenmeye çelaldıier. Lflusal takım dün akşam 21.30'da ilk antrenmanına çıktı. Det- roıt şehrine giden Ulusal takımın burada katı- lacağı rurnuvanm programı açıkiandı 24-25 Ağustos"ta Auburn Hılls salonunda oynanacak turnuvanın ılkgününde ulusal takım 21.30'da ABD ılekarşılaşacak. 23 30'da ise Ar- jantin Lübnan ıle oynayacak. 25 Ağustos'ta ıse Ay-Yıldızlı ekıp 21.30'da Lübnan ıle karşılaşır- ken 23.30'da ABD-Ananönkarşı karşıyagelecek. Süreyya Ayhan'ın 1.500 metrede kazandığı Avrupa şampiyonluğu ilgiyi arttırdı Atletizme Süreyya dopingiBURSA (CumhumeO-Süreyya Ay- han ın, 18. A\Tupa Atletızm Şampı- yonası'nda altın madalya kazanması- run ardından, atletizme olan ilgi art- maya başladı. Bursa Atletızm îl Tem- silcisi Erhan Başoğhı, "Atfctizm Ge- Kştirme Projesi" kapsamında önemh çalışmalar yapıldığını, ancak bunun SüreyyaAyhan'ın Avrupa Şampiyonu olmasının arduıdan günyıizüne çıktığı- nı söyledi. Ayhan'ın elde ettiği başannın ardın- dan atletizme ilgının arttığını ve med- yanın bu branşa ilgi göstermeye baş- ladığını kaydeden Başoğlu, bu ilginin sorunlann gıdenlmesi için kulJanılabi- leceğini kaydettı. Başoğlu, Naim SâJevmanoğiu'nun Türkiye'ye gelmesinin ardından med- yanın benzer ilgıyı halter branşına yö- nelttiğıni hatırlatarak, "HalterFederas- yonu, bu ilgiyi çok iyi kuDandL Biz de aynı yolu izlemetiviz" dedi. Bursa'da atletizm alanında çok cid- di çalışmalar yapıldığını da kaydeden Başoğlu, DSI Nilüferspor, Bursa BüyükşehirBelediyesi, NilüferBe- lediyespor, Tophane EML Spor Kulü- bü ve Sağlıkspor gıbi kulüplerin atle- tizme önemli hızmetlerde bulunduğu- nu, bu kulüplerde yer alan sporculann, ulusal ve uluslararası yanşîarda başa- nlı olduklanm vurguladı. Başoğlu, "sponın aaası" olarak ka- buJ edilen atletızmin gelışimı için önem- li çalışmalar yapıldığını kaydederek, Sûreyj'a Ayhan'ın başansj atfctizme olan merakı arttırdı. 3 bin metrede 3. oldu şöyle devam ettı: "DevleC Bakanı Fık- ret Ünlü'nün dedesteklerivle,AÜetiznı Federasyonu, 2000 yınndâ Atleüzmı Geliştirme Projesi' başianı. Buprojeçer- çevesinde,tüm Türkive'\i kapsa>an bir taramayapıkü. Bu taramada adetizme yetenekli oyuncular beBrlendi-Şuanda 60 sporcu Hacettepe Ünhersitea'nde birdia testtengeçrvor. Dayarukftbk. efor ve benzeri testten geçecek sporcular- dan yeterti görünenler, federasyon ta- rafindan yakm (aJdbe annacak. Hatta bu sporcuİara >alruzcaantrenraanyap- malan için maaş da bağlanacak" Şimdide Ebru Kavaklıoğlu •Avusturya'da düzenlenen Linz Grand Prix'inde koşan KavakJıoğlu, 8.49.89'luk derecesiyle üçüncü olarak bir başanya imza attı. Spor Servia - Avusturyacia dü- zenlenen Linz Grand Prix'ınde, 3000 metre bayanlarda Türk atlet Ebru Kavakhoğhı 8.49.89'luk de- recesiyle 3. oldu. Atletizmde Süreyya Ay han'ın Münih'te kazandığı altın madalya- nın ardından, Ebru Kavaklıoğlu da Avusturya'da düzenlenen 3000 met- re yanşlannda bronz kazanarak bü- yük bir başanya ımza attı. Kavaklıoğlunun üçüncü oldu- ğu yanşta, Etopya'dan MeseretDe- far 8.48.13'lükperformansıyla bı- rincı, bir diğer Etopyalı Santeyehu Ejigu da 8.48.48"lik derecesiyle ıkıncı oldu. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, 'asılsız' söylentilere tepki gösterdi: Sporcu merttir, kural dışı yanşmaz Bakan Fikret Unlii. Spor Servisi - Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, seçimler öncesı hakkında yazılan 'asılsız' haberlenn kendisini üzdüğünü ancak, bu tip oluşumlara spor sahalannda kazarulan zaferierie karşılık verdiğinı söyledi. Göreve geldiğı günden bu yana hem sıyasette, hem de sporda 'kural dışı' hıçbır uygulamaya ızın vermedığıni behrten Ünlü, "Ben siyaset adarru olabüirinı ama önce sporcuvıım ve sporcu gibi davranıyorunı. Bu da sponın bana kazanduthğı bir davraıuş biçimidir. Ha^aüm boyunca ne shasette, ne de sporda künseve ihanet etmedim. Sporda nasıl dopioge karşıv sanı. si>aserte de durup dururken iiretikn yıpraacı dedikodulara izüı vermenı. Bugüne kadar hiçbir spor sahası ve salonunda hiçbir partinin amUern ve bayrağuun asıfanasoıa izin vermedim, Çünkü spor sahaian tüm iilkenin malıdır ve tüm ülke gençliği için yapılnııstır. Gençlik kamplan ile 70 bin gence spor olanağı tanıdık. Ve o 70 bin gencin birine dahi poütik bir düşünce asılamadık. Ama simdi ülke sporuna hümet eden bir devlet adamı en kötü yoflarta eleştirihyor" dedı. Curnhunyet'ın sorulannı yanıtlayan Fikret Ünlü, 30 Ağustos"ta Agn Dağı'na zırve tırmanışı yapacağını ve bu tırmanışa, kendısı hakkında söylentı çıkaranlan da bekledığıni söyledi. Ünlü, "Sporculuk, mert insan işidir. Benim bu dağa bir kez daha armannıanıda iki amaç var. Bin Uhı Önder Atatürk'ün anısuıı yaşatmak, diğeri de kendi özgüvenimi tazelemek. Kötü düşünceü insanlan da önnanısa beklerim. Böylelikle sponın mert yapısını anlariar ve belki olmajan şevieri baskasına varnuş gibi aktarmazlar'" ıfadesını kullandı. Kocaelispor Çimen lyıl dinlensinSporServisi- Kocaelis- porKulübü, Futbol Fede- rasyonu ve Merkez Ha- kemKomıtesı' ne (MHK) yazıh başvuruda buluna- rak, Beşıktaş maçınm ha- kemı Unsal Çimen'in biryıl süreyle dın- lendınlmesını ıstedı. Kulüpten yapılan açıklamada, Beşik- taş Kulübü yöneticılennın, maçtan bu- hafta önce hakemlen etkı altına alabı- lecek demeçlervererek, kamuoyunu et- kı altına aldıklan görüşü sayunuldu. Açıklamada, "Maçın hakemi Ünsal Çi- men, bu propagandadan etkilenmış ve Kocaelıspor aley- hıne akıl ahnazkarar- lar verrruştır. Aynca maç, rakıbımız of- sayt pozısyonundan gol atana kadar da oynatılmıştır" denıldı. Hakem hatalan- nın ve maç gözlemcısının Istanbul böf- gesınden olmasının, Kocaelispor'un haklannın yerulmesınde etkılı olduğu öne sürülen açıklamada, şu görüşlere yer venldı ">füsabaka hakemi,40.dakika- da Sergen 'in, Hüseyın'e att^ı kasti tek- meyisan karttageçiştirmekle. ikincigol- den önce Zago'nun oyuncumuz Uğur Yasan'a kasti hareketineikinci san kar- b göstermemekle kural hatası yapnuş- ûr. Sakatianarakoyun dışınaçıkan Ugur Yasan'u tedavisüun bitmesinden sonra oyunageçdahiletmesi takımınuzıohım- suzeddlemis ve takınumız uzun süre 10 Idşiyle mücadeleermekzorundakalnuş- ür. Hakem, kavıp zamanı 3 dakika gös- termiş, ancak3 Aıtbolcunun ofsajtta ol- duğu bir pozisyonda ve kro- nometre 94^8'i gösterdiğinde ikinci golün anl- masına neden ohıp, maçı 3 dakika faz- lasıyla 96. dakikada bitimüştir. Diğer taraftan, müsabakanuı gözlemcisi Sab- ri Çehk'in, MHK'nnı son derece yanhş birseçinuyieevsahibitakunlaaynı ilden atanmas tarafstdığa gölgedüşürmüstür. Budurum. müsabaka hakemlerininpsi- kolojik olarak etld alnnda kaunasuıa ve Ünsal Çimen'in müsabakajı baskı ve stresiçindeyönetmesinenedenohnuş,ay- nı zamanda e> sahibi takım lehine de biravantaj feşkiletmistir. Bu nedenle, 17 Ağustosdepreminin3. yılında. şiddetive büyâkhiğü ile bir depreme daha neden olan ÜnsalÇimen'in, biryıl süreyle din- lendirümesinin kendisinedeyararn ola- cağını düşünüyonız." Açıklamada, hakemlenn özgür ıra- delenyle cesurve kararü olmalan temen- nısınde de bulunuldu. DÜNYADAN • RealMadrid'in ünhıftıtbokusuIvan Campo yuvadan aynhyor. Bır basın toplantısı düzenleyerek Ingiltere Sü- per ligı takımlanndan Bolton ıle an- laştığını behrten tecriibeli oyuncu2 yıl- lık sozleşmeye ımza atacak. • Ingiltere Süper Lig takımlanndan M Unıted'ın defans oyuncusu Gar>' Ne- ville üç hafta sonra sahalara dönecek • FIFA Dünya Bsrvanlar Futbol Şam- ph'onası Kanada'nın Edmonton ken- tinde başladı Kanada taknru ılk maçın- da Danimarka ıle karşılaşırken zevklı bırmücadeleye sahne olan karşılaşma- dan 3-2 galıp aynldı. Kanadalı futbol- severlenn büyük ılgı gösterdığı turnu- vada dığer sonuçlar şöyle- ABD-tngil- tere• 5-0 Nıjerya- Japonya 1 -1 I tfarya SeîiA takımlanndan Lazio'da transferde bu sezon sıhntıh Lazio, Italya Federasyonu tarafmdan konulan transfer yasağı sonucu Verona'dan Od- do, Chievo'dan Brezilyah Enberto'nun yamsıra Manfredını'ye de sözleşme imzalatamadı • ttah/a Birinci Futbol Ligi'rün 2002- 2003 sezonu 15 Eylül tanhınde başla- yacağı açıkiandı. Ancak Seri (A)'nın başlatıhna karan alınmasına karşrn ha- len 8 talamın maç yaym hakkı bulun- muyor. FİKRET DAĞLIOĞLU AT LIOĞLU J | YAMSUUİ 1. KOŞl': F: Se>ıtgazı (3», P: \la\ı Yıldız (2), PP: Paşa Mıllı (5), S: Suruç Kahramanı (1) 2. KOŞl': F: Charmıng Noble (2). P: Galata RKabadayısı (J), PP: Brej-mm (3). S: Nash\ılte"(5) 3. KOŞL: F: Gırl (9). P: Hammelı (10). PP: Ye- mınlı(I).S:Efem(2) 4. KOŞU: F: AJuştalım (4), P: AcunaJp(5), PP: Banh (] 0). S: Furkan (11). 5. KOŞU: F: Homamade (2), P: Struggle To Exıst (5), PP: Bombaj (I). S: Orca (4) 6. KOŞU: F: Revnak (19). P: Esmer Amber (17), PP: Çö) Yağmmı (16), S: Azıade (15). SS: Altın Damla(J>. 7. KOŞL: F: Kocareıs (101, P: Gülüvar(7), PP: Surşan (1), S: Caşa\ (6). Günün İkilisi 5 Koşu.25. ÇifteBahis:3 Çıfte 19 10 Tab€İaBahis:19 17 16 151. 2 1 ALTILI 9 10 1 2 4 5 10 GANYAN 2 19 5 10 7 1 • Ankara at yanşlannda 7-10-7-3- 78-1 kombınesinı bılenler421 mıl- yon 790 bin lıra ikramıye kazandılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog