Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMt 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Dünya Kupası'nda üçüncü olan ekibimiz Gürcistan ile Trabzon'da karşı karşıya gelecek Ulusal Takımözlemibitiyor• Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda20.30'da başlayacak özel maç, TRTl'den naklen yayımlanacak. TRABZON (Cumhuriyet)-17. Dünya Kupası'nda büyük bir başanya ımza atarak üçüncü olan Ulusal Futbol Takımımız, bu büyük organizasyon sonrası ilk maçmı bu akşam Gürcistan ile oynuyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadf nda 20.30'da başlayacak maç, TRT1 'den naklen yayımlanacak. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine eylülde Slovakya ile oynanacak maçla başlayacak olan ulusal ekip. böylelikle yeni dönemdeki ilk sınavına da çıkmış olacak. Ulusal Futbol Takırru'nda tedavisi süren Rüştü, İlhan Mansız, Ergün, Abdullah, Mustafa İzzet gibi isimler forma giyemeyecek. Ay-Yıldızh ekipte kaleyi Zafer'in koruması bekJeniyor. Gûneş'in karnesi Ulusal maç için Trabzonlu yurttaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Dünya Kupası 'nda alınan üçüncülük, futbolculanmıza olan ılgiyi arttınrken. bugünkü maçta stadın tamamen dolması bekJeniyor. Trabzonlu futbolseverler, kente gelen Ay-Yıldızlı futbolculara, Trabzon kökenli teknik direktör Şenol Güneş'e ve Futbol Federasyonu Başkanı Haluk ülusoy'a büyük ilgi gösterdi. Maçın bılet fiyatlan ise şöyle belırlendi: Kapalı 5 milyon, maraton 3 mıryon, kale arkası 1 mUyon. Ulusal Takım <da disiplin kuruluna sevk edilmesi gündeme gelen İlhan kendini savundu: Güneş bana anlayış göstermedi• Beşiktaş menajeri Sinan Engin'le birlikte basın toplantısı düzenJeyen golcü" futbolcu olayj duyunca şok oldugunu söyledi. Spor Servisi - Ulusa! Futbol Takımı a- day kadrosuna çağnlan, ancak sakathğı nedenıyle katılamayan ve disiplin kuru- luna sevk edilmesi gündemde olan Beşik- taşh futbolcu tlhan Mansız kendini sa- vundu. İlhan diin menajer Sinan Engjn ile bir- likte düzenledıği basında 5 hafta önce me- nüsküs amelıyatı geçirdığını, çok basıt bir operasyon olmasına karşın uzun sü- re sahaJara donemediğini hatırlatarak, şunlan söyledi: "Normalde bu amcliyat sonrası 2-3 hafta içinde düzeliyorsunuz. Ancak bende ağnlar sürdü. Bu nedenlede konfrolamacıylaAlmanya'ya gittim.Şe- nol hocayla da göriişfüm. Hedefimin bir an önce sahaJara dönmek olduğunu, bu nedenle de tedavi olmam gerektiğini söy- ledim. Ancak Şenol Güneş maalesef an- layış göstermedi ve kamp sonrası tedavi olabilecegimi bildirdi. Disiplin kuruluna sev k edildiğinıi duyunca şok ofdum ve İs- tanbul'a döndüm. Ben seve seve her za- man ulusal takımda oynamaya hazuım. Ceza da aJsam. böyiesine bir ulusal dava- daherzaman içingörçvvaparım. Bunun için de kişisel sorunlan hiçbir zaman dü- şünmem." Menajer Engin'den tepld Menajer Engin ise Ulusal Takım aday kadrosu açıklandıktan sonra Ilhan için ge- reklıherprosedürü uyguladıklarmı ve fut- bolculannın affı için resmı yazıyı Futbol Federasyonu'na gönderdiJderinı kaydettı. Gönderdikleri resmi yazıyı basın mensup- lanna da gösteren Engın, u Biz İlhan için uzun zaman önce Almanya'da randevu aJ- dık.Aynca ben Şenol GüneşveHaluk Ulu- soy ile de göriiştum. Oradan iyi haber ge- brse aynı gün akşam kampa kaülacağını beKrttim.Ancak buna rağmen disiplin ku- ruluna sevk edileceğini öğrendik. Biz, hem Şenol Güneş'in, hem de Can Çobanoğ- lu'nıın ağzından inanılmaz şeylerin söy- lendiğini duyuyoruz. kamptaki futbolcu- lanbile "Bakın Ilhan gibi yaparsanız si- zin de sonunuz böyle olur' diye tehdit edi- yoriarmış.Biz,Güneş'tendaha duyarhol- masını istiyonız. Bir teknik direktör, fiıt- bokusunu ka> betmekten çok kazanmayi duşüıuneli. Ancak Güneş. ftjfboJcusunun idareetmeyivekorumayı bilmemiştir. Gü- neş 'izin verdlm' deseydi, olaylar bu duru- ma gehnezdB" şeklınde konuştu. Ilhan 3 haftayok BeşihVın milli futbolcusu İHam \IanlTrn sağ dizinden ikinci kez artroskopi olacağı ve yaklaşık 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı acıklandı. Vönerici Mete Düren, İlhan' bugün Almama'da ikinci kez artroskopi olacağuıı ve yâkiaşık 2-3 hafta kadar takımdan avn kalacağnu belirtti. OLAYIN PERDE ARKASf Ilhan'ı Beşiktaş yaktı ARİFKIZILYALIN Futbol dünyası. İlhan Mansızla Futbol Fe- derasyonu arasındakı gerginliği konuşuyor. Ge- çirdiği atroskopi sonrası bir türlü düzelemeyen \ e Ulusal Futbol Takımı'nın Gürcistan'la oyna- yacağı dostluk maçı için çağnldığı kampa katıl- mayan ve ceza kuruluna sevki gündeme gelen genç oyuncunun Beşiktaş Kulübü'nün ihmali nedenıyle. zor durumda kaldığı ortaya çıktı. Engin 'gif dedi Ulusal Takım"ın kampa girdiği gün menajer Can Çobanoğlu'nu arayan ve "Ağabey, ben te- davi için Almanya''dayını" diyen Ilhan Mansız ilk büyük şoku bu telefon görüşmesinde yaşa- dı Çobanoğlu'nun. "Sen millifiıtboleusun.Sa- kathğmı bize belgelemen ve bizim de seni ülke dışuıa gördermemiz gerekirdT sözlerı üzenne ne yanıt \ ereceğini şaşıran tlhan. "Ama, Sinan ağabey (menajer Sinan Engin) bana sen git biz federasyona gereken yaayı fakslanz diyegü- vence \erdi. Ben de tedavi için Almanya'ya uç- rum. İsterseniz dönüşte raporumu getiririm'' ifadesıni kullandı. Daha önce 1980'li yıllarda Erdal Keser ve 2 yıl önce de benzeri durumlar nedeniyle Meh- met Yozgatlı'ya ceza verildığini hatırlatan Ço- banoğlu. olayı federasyon yönetim kuruluna ak- settıreceklerinı söyledi. Federasyon ne diyor? Görüşlerini aldığımız Futbol Federasyonu Asbaşkanı \e Ulusal Takım Idari Sorumlusu Selami Özdemir. "İlhan sakatüğuu ulusal talo- ma bildirnıek zorundaydı. Eğer raporunu geti- rip, öyleAlmanja' ja gjtsesorunyoktu. Şimdi biz ulusal takım menajer ve teknik kadrosunun ra- porunu beklhoruz" dedı. Şenol Cünes. İlhan'la sorunum yok TRABZON Cumhuriyet) - Ulusal Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadroya çağnlan, ancak sakatlığı nedeniyle takıma katılmayan İlhan Mansız ile ilgili davanın başka yerlere çekilmek istendiğini söyledi. Günlerdir konuşulan olayla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Güneş, "Benim. İlhan ve Beşiktaş Kulfibû ile bir sorunum yok. Hep gündeme geüyor. İlhan bizim için değerii bir ovnncu" dedi. Golcü futbolcunun kampa katılmadığını belinen teknik adam." Daha önce bizle birlikte iyi işler yapb. Yâpmaya da devam edecek. Ancak İlhan kampa katılmadı. Ben de bu futboicunun kampa katılmadığını ilgili mercilere biklirdim. Kampa katımıavan her oyuncuyıı ilgili merciye biMiririm. Bu, oyuncuyu kaybetmek anlanunı taşımaz" ifadesini kullandı. NEYMIŞ ABDÜLKADİR YLCELMAN Formula 1 Çıkar Kavgasına Dönüştü Dünyanın en büyük organizasyonlarından Formul; 1 'in Türkiye'ye getirilme girişimı kapalı kapılar ardınd; bırtakım hesaplara neden oldu. Neydi bu hesap? Siya si hesap, çıkar hesabı. geleceğe yatınm ve buna ben zerhesaplar. Toplamalar, çıkarmalar, çarpmalar. bölme- ler... Bölmeler deyince aklımıza geldı, Formula'nın gel- mesi için birtakım eskı arkadaş grupları bile bölünme- ye başlamış. Herkes kendi hesabını kendisi tutma- ya başlamış. Siyasilerin ışi başka. OnlarKırşehir diyor, başka bırşey demiyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Bırlıği Başkanı Ri- fat Hisarcıklıoğlu daha ilk etapta ilk tanışma randevu- sunu bile TOBB'nin Akmerkez'dekı ofisinde yaptı. Yanı ev sahibi pozunda Formula'nın organizasyon komitesı başkanını ağırladı. O toplantıya Istanbul davet edilme- diği halde dinleyicı sıfatı ile Istanbul GSGM ll Müdürü Vedat Bayram katıldı. Olaylar birbiri ardına Formula 1 pilotlarını bile kıskan- dıracak biçımde hızla geliştı. Devlet bakanı MHP'li Mir- zaoğlu da Kırşehirolmasını isteyenlerın başında olmak- la kalmadı, olayı Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün aracılı- ğı ile Bakanlar Kurulu'na getırmeyı başardı. Ancak Ba- kanlar Kurulu ne o gun ne de bugüne dek henüz For- mula 1 'ın projesinı imzalamış değil. Hatta Sağlık Baka- nı Osman Durmuş "Benim önüme getirmeyin, imza- lamam. Böyle birproje benim kafama uygun değil" di- yerek restini de çekmış durumda. Sonuçta ne olduysa oldu Formula 1 'ın patronu Ecclestone Istanbul'u. Izmir'i ve Antalya'yı dolaştı, Kırşehirın de sadece dosyasını gördü. Hatta Ecclestone'a dosya bile venlmediği, ciddi iddialar arasında. Benim aklımı kanştıran ise ışin ekonomik yönü. "For- mula Türkiye'ye gelince Türk ekonomısıne büyük kat- kısı olacak, çünkü dünya bu yarışlar için Türkiye'ye ge- lecek, turizm canlanacak" diyorlar. Pekı devlet ne ka- zanacak? Edindiğim bilgilere göre söylüyorum, devlet sadece harcayacak ama kazancı başkaları paylaşacak. En bü- yük payı da Formula'nın patronu Ecclestone alacak. Peki bu nasıl olacak? Formula'nın patronu Ecclesto- ne'un eşinin bir şirketi var; Spa Activite. Anlaşmalara gö- re Formula için kesilen bıletlerin geliri ile yanş sırasında satılan yiyecek ve içeceklerin satışından gelecek gelir- ler bu hanımın şirketine gidiyor. Yine edindiğim bilgilere gore, Belçikalılara da bu pro- jeyi kabul ettirirken "Yılda 7 milyar Belçıka Frangı, Bel- çika ekonomısine katkı sağlayacak" denılmış sonraları 476 milyon Frank bilet geliri ile 224 milyon Frank yiye- cek içecek geliri başkalannın cebine gitmiş. Aslına bakarsanız 365 günde en çok 15 gün açık ka- lacak pistın getirisi acaba 1 yıllık masraflan karşılayacak mı? 60 milyon dolara mal olacak pistın sadece yıllık ba- kımı 5-10 milyon dolar. Personel masrafları hariç. Ben anlamam ama anlayanlann verdiği rakam bu. Pekı bu ış böyleyse bunun ne yanı turizm ne yanı eko- nomı? Haaa onu da söyleyelim. Yarış sırasında yurtdı- şından gelen turistlerin dışında 365 gün pistin müşte- milatı olan kumarhaneler, oyun salonlan, oteller de iş ya- pacakmış. Peki ama bunun spor yanı nerde kaldı? For- mula 1 'i o halde neden spor diye yutturmaya çalışıyor- lar? Yoksa Formula, kumarhanelerin yeniden açılması- na doğru bir gidiş mi? Formula 1 Uluslararası bir yarış. Dünyada tutuluyor ve Türkıye'de genç kuşaklar da bunun hastası olmaya baş- t ladı. Ama bu kez ortaya sigara karşıtları çıkıyor. Dünya Sağlık örgütü'nün 2004 yılında Formula'daki sigara rek- lamlarının kaldırılacağını açıklamıştı ya. onun da doğru olmadığı belli oldu. Dünya Sağlık örgütü, Uluslararası Otomobil Sporlan Federasyonu FIA ile anlaşması olmadığını, 2004 tarihin- de de olmayacağını açıkladı. Hatta aynı açıklamada FIA'nın otomobil sporlarında sigara reklamlarını kaldıra- cağına ilişkın 2002 yılı için verdiği sözü bile tutmadığı bil- dirildı. Bir ilginç durum da Bakanlar Kurulu'na verılen dosya içinde Avrupa Birfiğı'nin sigara reklamlannı 2004 yılında kaldıracağı şeklindekı bilgınin olması. Ancak yeni Kül- tür Bakanı Dr. Suat Çağlayan'm Bakanlar Kurulu'nda sigara reklamlannın kalkacağına ilişkın verdiği bilgı, dı- ğer bakanlar tarafından ıkna edıcı görülmed/. Formula 1 'in pastası büyük. Onun ıçın de bu projenin içinde yer kapmak ısteyenlerin mücadelesı çok daha il- ginç boyutlara ulaşıyor. Türkiye Otomobil Sporlan Fe- derasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu'nun Formu- la'nın patronu 2.5 milyar dolarlık mal variığına sahip Ber- nie Eccleston'a 13 milyon dolarlık bir yat hediye etme- sine de bir anlam verilemedi. Otomobil Sporlan Fede- rasyonu üyelerinden olan ve gemi tezgâhı sahibi Meh- met Karabeyoğlu'nun da yine Formula 1 'in patronu Eccleston'dan yeni bir yat siparışı aldığı da yanş cami- asında gündemı oluuşturan bir başka olay. Kısaca For- mula 1 çok değişik boyutlara gideceğe benzıyor. Çün- kü işin içinde milyar dolarlar bir elden bir ele değişıp du- ruyor. O ona çek, ötekisi bir başkasına teminat mek- tubu... Paranın kokusu bir başka türlü kokar... . _ _ — . . 1 c-ru»ic UEFA'ya bildirilecek isim listesinde yeni transferlerin olduğu söyleniyor G.Samy'daDani ve Litmanen sesleri E-Posta: ayucelmantg yahoo.com - Faks: (212) 5138595 GÖRÜŞ / RALT K1UÇ Nasıl, Nereden Nasıl başlasak? Nereden başlasak; spor tarihimi- zin en büyük başarısını yaşatan, ipi göğusleyene ka- dar bizi donduran sonra da ağlatan o güzel genç kız- dan mı? Yoksa sevdiğimız yazarların bile haksızca ve kabaca eleştirdiğı: herkes pazar keyfini yaparken ya- rıştan bir hafta önce Süreyya'ya üç saatlık canlı ya- yın programı yapıp motive eden, eleştiren ve uyaran TV yorumcu ve sunucularından mı başlasak? Ya da o güzel kızın hangı sporu yaptığını dahi bilmeyen, o- nun en bzelini hayasızca TV ekranına, gazetelere ta- şıyıp ruh ve spor hayatını yok etmeye çalışan, sonra- sında da daha önce futbolda yaptıkları gibi şampiyon- luğuna sahip çıkan pişkinlerden mı başlasak? İsterseniz hepsi diplomalı hepsi de işsiz olmasına rağmen tek rakip birbirini görüp "Ben diploma almak için neden federasyona rnilyartarca lira ödedim" di- ye sorgulayamayan, bunun yerine kendi gibi işsız meslektaşının ış bulmasını engellemekiçin bedava ta- kım çalıştırmaya talip yurdumun zavallı antrenörferin- den mi? Veya bu garipleri bir çatı altında topladığını ddia eden derneğin ne iş yaptığından, veya ne iş yapmadığından mı başlayalım, ne dersiniz? Üç Asya bir Afrika takımı yenip dünya üçüncüsü olan Ulusal Takım'a verilen milyonlarca dolardan da; galibiyetten sonra "kıskananlarçatlasın diye"tempo tutturacak kadar programlanmış, içine kin enjekte edilip kusan, başarıya sevinmek isteyen ülke ınsanı- m ulusal galibiyetlerden bile soğutacak kadar ufalmış -hasbelkader- futbolculardan da başlayabiliriz. Sporun dallarını siyasal ideolojı kulvarına sokan, bu durumdan hiç de rahatsız olmayan sporcu ve çalış- üncılardan da başiayabilırız. Hatta Fransız özentisı aristokrat yoneticilen ile baş etmeyi Italyan tarzında arayan; kendi gerçeğinden gıttıkçe uzaklaşan hoca- lardan da başlayabiliriz. Ne dersiniz? Bir yerden baş- layalım isterseniz! Özhan Ganaydın, süre istedi. • G.Saray transfer için 5 isim ikerinde duruyor. Listede Litmanen ve Dani'nin yanı sıra Hakan Ünsal, Kallon, Mboma"un olduğu öğrenildi. Jardel, Barcelona'ya transfer olursa San-Kırmızılılar pay alacak. KE>L4L HAMŞİOGLU Galatasaray'da 'sonlandınla- mayan' yabancı transferi sıkın- tı yaratırken kulüp Başkanı Öz- han Canaydın, San-Kırmızılı camiaya, "31 Ağustos'a kadar bekleyin" mesajı gönderdi. Galatasaray'da transfenn he- nüz bitmediği öğrenilirken. tek- nik kadronun belırlediği isim üzerinde yoğunlaşıldığı bildiril- dı. San-Kırmızıh ekibin ilgilen- diği isimler arasında Barcelona ile yollannı ayıracağı öğreniJen Dani ve Liverpool'un Finlı gol- cüsü Jari Litmanen var. Yıldırım Bosna'yı yendll Yağmurda 4 gol Spor Senisi - GaJatasaray, ikinci Lig (B) kategorisi takımJanndan Yıldınm Bosna ile yaptığı hazırlık maçıru 4-0 kazandı. Yıldınm Bosna'nın sezon açılışı nedeniyle oynanan mücadelede San-Kırmızıh ekibin gollerini Berkant, Pinto, Ümit Karan ve Bab'ç kaydetti. Barampaşa Stadı'nda yağmur altında yapılan mücadelede San- Kırmızıiılann performansı beğenilmezken, teknik direktör Fatih Terim yedek soyunan oyunculan görmem için iyi bir hazırlık maçı oldu ifadesini kullandı. Eğer Dani'nin transferi ger- çekJeşirse bu futbolcuya bonser- vis ücreti verilmeyecek. Eski futbolcu Mario Jardel'in Sporting'den Barcelona'ya geç- mesi halinde Sarı-Kırmızılı- lar'uı alacağı pay, Barcelona ta- rafından takasta kullanılacak. Hakan'm durumu Galatasaray'ın yabancı trans- fennin yanı sıra Blackburn'de istediği havayı bulamayan Ha- kan Unsal'la ilgilendiği belir- tildi. Inter'de 24 kişilik kadroya girememesi halinde Moham- med Kallon ve Parmalı Mboma ile görtüşüldüğü haberleri de doğrulandı. Serkan kulüp anyor Galatasaray'da forma şansı bulamayan golcü futbolcu Ser- kan kulüp anyor. Trabzons- por'la anlaşamayan Serkan'a es- ki takımı Samsunspor, Altay ve Diyarbakırsporun talip olduğu bildirildi. HAZIK1.IK MAÇI Ümitlerden kötüprova Türkiye:0 - Gürcistan : 1 STAT:Atatürk (Rize) HAKEMLER:Hüseyin Kalafatoğlu (6J. Fethi Kayış (6), Erhan Aslan (5) TURKlYE: Volkan (6)(Dk. 46 Kaya 6), Fatih (5), Mahmut (5), Servet (6) (Dk.48 Uğur 4), Suat (6), tbrahim (5), Kemal (6)(Dk. 59 Eyüp 5), Sel- çuk(4), Hüseyin (5)(Dk.61 Ali Can- sun 6), Okan (6), Sinan (5)(Dk.46 Tuncav 5) GÜRCİSTAN: Mamaladze (6), Sa- lukvadze (5), Orbeladze (6), Khiza- neishvili (7), Akhalaia (6), Svanad- ze (7), Asatiani (8)(Dk.86 Chivadze ?), Akhalkatsi (6) , Adamia (5)(Dk.59 Bobokhidze 6), Shengelia (6)(Dk.86 Nakani ?), Zazashvüi (5)(dK.81 Intskirveli ?) GOLLER: Dk. 4 Asatiani SARI KARTLAR: Fatih (Türkiye), Akhalaia (Gürcistan) FAİKBAKOĞLU RİZE-Avrupa Futbol Şampıyona- sı Eleme Grubu maçlanna hazırlanan Ümit Takım, Gürcistan Ulusal Ümit Takımı ile yaptığı maçı 1-0 kaybetti. Rıze Atatürk Stadı'nda yapılan kar- şılaşmada Ümit Takım, rutuk bir gö- rünüm sergilerken, konuk ekibin da- ha organize olduğu görüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog